Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Oznam o VZ Urbariát Silická Brezová

Oznam o VZ Urbariát Silická Brezová 25.10.2023 06:46 #1

URBARIÁLNE A PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO, pozemkové spoločenstvo
so sídlom v Silickej Brezovej
Pozvánka
na Valné zhromaždenie URBARIÁLNEHO A PASIENKOVÉHO SPOLOČENSTVA, pozemkového
spoločenstva so sídlom v Silickej Brezovej
Výbor URBARIÁLNEHO A PASIENKOVÉHO SPOLOČENSTVA, pozemkového spoločenstva so
sídlom v Silickej Brezovej, Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie valného zhromaždenia
spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2023 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu
v Silickej Brezovej.
Program :
1. Otvorenie – schválenie programu
2. Správa o hospodárení spoločenstva a schválenie účtovnej uzávierky za rok 2022.
3. Priebežná správa o hospodárení spoločenstva za rok 2023
4. Návrh plánu činnosti na rok 2024
5. Diskusia
6. Záver
Účasť zástupcov jednotlivých členov pozemkového spoločenstva je možná len na
základe písomnej plnej moci k zastupovaniu a účasti na valnom zhromaždení nie staršej ako
30 dní do dátumu konania zhromaždenia, popr. na základe iného platného dokladu
dokazujúceho, že zastupujúca osoba alebo nový vlastník má podiel v pozemkovom
spoločenstve. Účasť na valnom zhromaždení je žiadúca .
Ľudovít Kovács
predseda spoločenstva
  • Urbariát SB
  • Urbariát SB-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 1
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora