Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 14.04.2023 16:51 #1

Dňa 19. mája 2023 o 10:00 v sídle Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo, Slovinky 345, 053 40 (ďalej len "spoločenstvo") sa uskutoční zhromaždenie, ktoré v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení bude prebiehať formou korešpondenčného hlasovania, teda bez osobnej účasti členov. Každý člen môže prejaviť svoju vôľu vyplnením hlasovacieho a volebného lístka.

Program zhromaždenia
1. Voľba orgánov zhromaždenia – predseda zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (volebná komisia).
2. Schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2022 a rozdelenie zisku spoločenstva za obdobie do roku 2022 (vrátane) medzi členov vo výške 110,- EUR / hektár.
3. Schválenie finančného plánu spoločenstva na rok 2023.
4. Voľby do orgánov spoločenstva so začiatkom funkčného obdobia 4.8.2023.

V Slovinkách, 04. 04. 2023

Štefan Ďorko
predseda pozemkového spoločenstva
  • Štofánik
  • Štofánik-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 6
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora