Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozvánka na Valné zhromaždenie 28.12.2022 17:30 #1

Výbor Lesného spoločenstva OSTROVICA, pozem. spol. so sídlom v Kozárovciach 890 pozýva svojich členov na riadne zasadanie valného zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2023 o 15.00 hodine v budove základnej školy v Kozárovciach 927.
Program:
1. Prezentácia účastníkov od 15:00 do 15:30
2. Otvorenie, schválenie programu
3. Voľba predsedajúceho VZ, zapisovateľ VZ, overovateľov zápisnice
4. Schválenie ročnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku
5. Schvaľovanie Stanov a Zmluvy o pozemkovom spoločenstve
6. Voľby do orgánov spoločenstva
7. Schválenie uznesenia
8. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2022
9. Správa Dozornej rady
10. Diskusia
11. Záver
Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2, 110/2018 Z. z. považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí.

Člen pozemkového spoločenstva sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.


Peter Ižold
predseda spoločenstva
  • Ostrovica
  • Ostrovica-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 1
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora