Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 25.09.2022 21:41 #1

Dňa 21. októbra 2022 o 10:00 hod. v sídle Pozemkového spoločenstva – Urbariát obce Oľšavica so sídlom Oľšavica 94, 053 73 (ďalej len "spoločenstvo") sa uskutoční zhromaždenie, ktoré v súlade s § 14 ods. 6 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení bude prebiehať formou korešpondenčného hlasovania, čo znamená, že osobná účasť na zhromaždení nebude umožnená a jednotliví členovia spoločenstva môžu svoj názor vyjadriť formou vyplneného hlasovacieho lístka.

Program zhromaždenia
1. Otvorenie.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2021 a rozdelenie zisku spoločenstva.
3. Schválenie finančného plánu spoločenstva na rok 2022.
4. Schválenie možnosti odkupovania spoluvlastníckych podielov spoločenstvom.
5. Záver.

Poučenie ku korešpondenčnému hlasovaniu:

Hlasovanie za 2. až 4. bod zhromaždenia bude prebiehať prostredníctvom priloženého HLASOVACIEHO LÍSTKA, ktoré sa realizuje modrým perom, začiarknutím v podobe "X" do políčka (štvorčeka) jednej z preferovaných možností: (áno/schvaľujem, nie/neschvaľujem, zdržal som sa). Vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK musí byť podpísaný.

HLASOVACÍ LÍSTOK je potrebné obratom doručiť do sídla spoločenstva najneskôr do 21.10.2022 do 10:00 hod. a to buď osobne, alebo prostredníctvom priloženej poštovej obálky, do ktorej vložte vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK. Poštovné je zdarma. Na HLASOVACÍ LÍSTOK zároveň uveďte Váš email, prostredníctvom ktorého s Vami môže spoločenstvo komunikovať a Váš IBAN na zasielanie podielov na zisku.

V Oľšavici, dňa 21. 09. 2022
Milan Maxim
predseda pozemkového spoločenstva
  • PS Oľšavica
  • PS Oľšavica-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 2
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora