Prihlásiť

Vlastníci a správcovia lesov majú bližšie do Bruselu ako do Bratislavy. Zatiaľ, nehaňme deň pred večerom

Tak si to porovnajme. Európsky parlament v Bruseli žiada od Európskej únie, aby zabezpečila dostatočné financovanie opatrení pre odvetvie lesného hospodárstva, zodpovedajúce novým očakávaniam, vrátane investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia vitality lesov, údržby sietí lesných ciest, lesnícke technológie, inovácie a spracovanie a využívanie lesných produktov. Vyzýva členské štáty, aby zosúladili svoje stratégie a plány v oblasti lesného hospodárstva tak. Európsky parlament zdôrazňuje, že lesy a odvetvie lesného hospodárstva významne prispievajú k rozvoju miestnych obehových ekonomík, založených na bioproduktoch v EÚ. Zvýrazňuje rozhodujúcu úlohu lesov, odvetvia založeného na lesoch a biohospodárstva pri dosahovaní cieľov európskeho ekologického riešenia a klimatickej neutrality do roku 2050.

Domáca odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA rozmieňa toto posolstvo z Bruselu na drobné a odporúča Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby využilo dokument Európskeho parlamentu na vytvorenie jednotnej štátnej politiky pre ochranu lesa a trvalo udržateľné využívanie lesného bohatstva Slovenskej republiky. Takáto štátna politika musí mať podľa odborníkov z platformy dlhodobú platnosť a záväznosť pre všetky zložky exekutívy bez výnimky. Mala by byť zameraná na všetky dôležité oblasti, súvisiace s lesným bohatstvom, najmä na odborné obhospodarovanie lesov, na účinnú ochranu prírody, na komplexné poskytovanie ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú a na posilnenie pozície priemyslu spracovania dreva a ďalších odvetví, založených na lesníctve v zelenej ekonomike a bioekonomike.

A čo na to agrorezort v Bratislave? Predložil návrh národných rámcových programov pod názvom Príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy pôdohospodárstva. Pôvodne v ňom žiadal vyčleniť 2,4 mld. eur na 10 priorít v Národnom integrovanom reformnom pláne, ktorý má slúžiť ako rámec pre vypracovanie nového dokumentu s názvom Plán rozvoja a obnovy. Po zverejnení požiadaviek Európskej komisie a po rokovaní so zástupcami ministerstva financií a úradu vlády trvá ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na jednej miliarde eur pre štyri priority: pozemkové úpravy aj s krajinotvorbou, modernizácia a obnova potravinového dodávateľského reťazca s cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti, plán revitalizácie závlah a zadržiavania vody v krajine a ekologickejšie spôsoby obhospodarovania lesa (prírode blízke hospodárenie v lese). Z lesného hospodárstva sa teda do tohto dokumentu dostane možno iba PBOL. Nič viac...

Ale nehaňme deň pred večerom. Slovenská vláda a príslušné ministerstvá, politici a štátni úradníci ešte majú príležitosť, aby to mohli mať slovenskí vlastníci a obhospodarovatelia lesov rovnako blízko do Bratislavy ako do Bruselu vďaka pochopeniu a implementácii toho, čo Európsky parlament od Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskej únie očakáva.

Jozef Marko

Hlavné správy

Fakulta techniky už štvrťstoročie kompletizuje profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach les, drevo a environment

Fakulta techniky už štvrťstoročie kompletizuje profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach…

Aktuálne

Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene oslavuje 25 rokov od svojho založenia. TASR o tom informovala Gabriela Patkolová, ktorá zabezpečuje...

Prečítajte si viac
Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Aktuálne

Na začiatku bola stručná správa, že v pondelok 14. júna boli zamestnanci LESOV SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok políciou SR prizvaní...

Prečítajte si viac
Poznámka: Duplicita ako poistka, aby predsa len prešla kontroverzná novela zákona o ochrane prírody a krajiny?

Poznámka: Duplicita ako poistka, aby predsa len prešla kontroverzná novela zákona o…

Aktuálne

Keď bol 28. mája 2021 doručený do Národnej rady SR návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a...

Prečítajte si viac
Odborník z Poľany: Máme takú hustú populáciu medveďov, že o výuke ľudí a plašení medveďov nemá vôbec cenu hovoriť

Odborník z Poľany: Máme takú hustú populáciu medveďov, že o výuke ľudí…

O čom sa píše

Poľovný hospodár z revíru Poľana: Od medveďa utekajte, až keď naozaj zaútočí. Rozhovor s Ing. Jánom Nôžkom, poľovným referentom Odštepného závodu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo