Prihlásiť

Nie kladivo na lesomajiteľov, ale účinná pomôcka...

O leteckej aplikácii do lesníckych máp píšu Dr. Ing. Tomáš Bucha a Mgr. Ivan Barka, PhD. z Národného lesníckeho centra - Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen pred piatimi rokmi spustil do prevádzky mapovú službu STALES www.nlcsk.org/stales. V rubrike LESNÍCKA NOVINKA (Les & Letokruhy, september-október 2009) Jozef Marko o nej napísal  „Nie kladivo na lesomajiteľov, ale účinná pomôcka“. V tomto pozitívnom duchu sme službu postupne rozvíjali, priebežne aktualizovali a dopĺňali o nové údaje, ale aj údaje z rokov minulých, avšak nie neužitočných. K prvotným satelitným snímkam z roku 2009 tak pribudli družicové snímky lesných porastov z celého územia Slovenska z rokov 1990, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007 a 2010 až 2013.

Z jednotlivých snímok boli vytvorené celoslovenské mozaiky, z ktorých sme odvodili poškodenie lesov ku každému z uvedených rokov. Môžeme povedať, že v prípade STALESu ide súbežne o výskum a jeho realizáciu v praxi. Nové metodické postupy klasifikácie poškodenia boli publikované v odborných časopisoch a zároveň sme výsledky klasifikácie poskytovali užívateľom vo forme novej pridanej vrstvy do STALESU, a to spravidla ešte v priebehu septembra. Každoročne sa nám tak podarilo dostať k obhospodarovateľom, štátnej správe lesného hospodárstva, ale aj ďalším užívateľom z iných sektorov celoslovenskú vizuálnu informáciu o aktuálnom stave lesov, ako aj mapu poškodenia lesov.

Identifikácia zmien v konkrétnych lesných porastoch
Počet prístupov na službu potvrdzuje už pre piatimi rokmi napísané, že „názorné celoplošné zmapovanie lesných komplexov v kalamitných oblastiach umožňuje štátnej správe lesného hospodárstva efektívny výkon štátneho dozoru a majiteľom a obhospodarovateľom lesov identifikáciu zmien v konkrétnych lesných porastoch a na ich základe prijatie zodpovedajúcich opatrení“.
Základom služby zostali družicové snímky Landsat urobené z výšky 700 kilometrov v priestorovom rozlíšení 30 x 30 metrov. Použitá je kompozícia kanálov v nepravých farbách v poradí blízky infračervený, stredný infračervený a červený kanál. Aj keď možno na prvý pohľad užívateľov zaskočí oranžová farba listnatého lesa, tmavohnedá ihličnatého lesa či tyrkysová farba odumretých porastov, po chvíli práce iste každý ocení množstvo informácií navyše, ktoré ľudské oko, obmedzené na viditeľnú časť spektra nemôže vidieť.
Súčasťou služby je manuál a legenda k aplikáciám, ak by sa používateľom nepodarilo interpretovať farby intuitívne. Mapové aplikácie sú pripravená tak, aby na snímkach od mierky 1:100 000 bolo vidieť hranice lesných celkov a od mierky 1:20 000 aj hranice lesných porastov. STALES sa postupne rozširoval až dospel do aktuálnej podoby, keď služba pozostáva zo 4 mapových aplikácií.

 

Čo služba ponúka?
V prvej Zobrazenie satelitných snímok a zdravotného stavu lesa si okrem satelitných snímok Landsat môže používateľ prostým zakliknutím vizualizovať na obrazovke poškodenie lesa, a to od roku 1990 po rok 2013. Východiskom pre odhad poškodenia je určenie defoliácie. Poškodenie lesa je vyjadrené v škále od 1 do 11 so slovným opisom poškodenia: 0 – porasty bez poškodenia, 10 silne poškodené až odumreté porasty, kalamitné plochy a plochy po ťažbe. Trieda 11 vo väčšine prípadov reprezentuje odlesnené plochy po ťažbe bez vegetácie.
V priebehu rokov 2011 a 2013 pribudli 2 mapové aplikácie: Dynamické zobrazenie historických a aktuálnych satelitných snímok a Dynamické zobrazenie vrstiev zdravotného stavu lesa. Tieto aplikácie umožňujú plynulo zobrazovať vývoj krajiny, a v jej rámci lesa od roku 1990 doteraz. A to jednoduchým kontinuálnym posunom kurzora po časovej lište.

Porovnávanie satelitných snímok z rôznych období
Horúcou novinkou je vytvorenie novej mapovej aplikácie Porovnávanie satelitných snímok z rôznych období. Aplikácia je vyvinutá tak, aby umožnila užívateľom porovnanie satelitných snímok Landsat, pričom používateľ má možnosť zvoliť si roky pre porovnanie zmien v stave lesa a krajiny (Obr. 1).
Vzhľadom na použité prostriedky pri vývoji novej aplikácie je pre jej správne načítanie a plnú funkčnosť potrebné použiť novšie verzie internetových prehliadačov (odporúčame Firefox alebo Chrome/Chromium).
 Prevádzku a aktuálnosť služby STALES zabezpečuje Národné lesnícke centrum-Lesnícky výskumný ústav Zvolen, konkrétne jeho dvaja špecialisti na problematiku diaľkového prieskumu Zeme a Geografických informačných systémov v lesníctve Dr. Ing. Tomáš Bucha a Mgr. Ivan Barka, PhD.
Funkčnosť stránky by nebolo možné zabezpečiť bez Americkej agentúry U.S. Geological Survey (USGS). Jej licenčná politika umožňujúca nielen bezplatne získať, ale aj publikovať snímky zo satelitu LANDSAT pre nekomerčné účely, je doposiaľ jedinečná. Zdá sa však, že tento prístup nachádza odozvu aj v našom priestore Európskej únie.


Viacero produktov z novej série európskych satelitov Sentinel, ktoré netrpezlivo očakávame na orbite, by podľa vyjadrení Európskej komisie a Európskej vesmírnej agentúry mali byť prístupné pre výskumné a nekomerčné účely bezplatne. Nepochybne by sa tým otvorili nové možnosti na získanie a poskytovanie aktuálnych informácií o stave lesa, tak potrebných predovšetkým pri sledovaní vzniku kalamitných situácií.

Poznámka: snímky Landsat je možné získať každých 16 dní za predpokladu bezoblačného počasia, pričom zachytený je vždy pás o šírke 180 km. V praxi to znamená, že počas vegetačného obdobia je možné vytvoriť jednu maximálne dve bezoblačné mozaiky snímok pokrývajúcich celé územie Slovenskej republiky. V niektorých rokoch, napríklad 2005 a 2008, nebolo možné vzhľadom na charakter počasie mozaiku vytvoriť!

Poďakovanie patrí aj štátnej správe lesného hospodárstva, predovšetkým Ing. Mariánom Gunišovi, ktorý svojim nápadmi a návrhmi a konkrétnymi skúsenosťami výrazne prispel k tomu, že služba pred piatimi rokmi vznikla, neustrnula a neustále sa vyvíja.

Želali by sme si, aby náš nový produkt slúžil k vašej plnej spokojnosti. Uvítame preto každý podnet, komentár, či pripomienku. Pomôže to aj nám pripraviť nové projekty ušité na mieru užívateľom.


Finančné krytie zabezpečuje Národné lesnícke centrum projektovým financovaním. Služba STALES je jedným z realizačných výstupov výskumne orientovaných projektov. Počas piatich rokov nás podporili z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0670-07, Agentúry pre štrukturálne EÚ (ASFEU) v rámci projektu Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (ITMS: 26220120069). V súčasnosti rozvíjame službu v rámci projektu EPOL II (Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II), financovaného  MPRV SR a podporeného Lesmi SR š.p.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž výstavy 30. marca

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž…

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informuje na internetovej stránke štátneho podniku LESY SR, že pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov...

Prečítajte si viac
Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a v lužných lesoch: Pripravuje Bratislavský dunajský park

Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a…

O čom sa píše

Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica limba

Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý…

O čom sa píše

Tatranský národný park poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou...

Prečítajte si viac
Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

O čom sa píše

Vyznačovali sme na pozemkoch - záhrada a ostatná plocha - prevažne agáty na výrub, pretože si tam ľudia zvykli vyvážať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora