Prihlásiť

Prekvapenie a zdesenie, bezmocnosť a hnev

Na sklonku minulého roka dal predseda vlády ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokyn, aby z rokovania parlamentu stiahol novelu zákona o lesoch, čo vyvolalo živý ohlas a širokú diskusiu na našej internetovej stránke www.lesmedium.sk. Jeden z najzaujímavejších príspevkov vám dnes prinášame.

Čo hovorí naša Ústava?

Po roku 1990 bola prijatá a ratifikovaná Listina základných ľudských práv a slobôd. A teda aj súčasne návrat k tradičnému princípu rímskeho práva „Superficies solo cedit“ – povrch ustupuje pozemku, to znamená, že vlastník pozemku je vlastníkom aj všetkého, čo sa nachádza na pozemku, nad pozemkom a pod pozemkom. A tento princíp je uplatnený aj v našej Ústave!

 

Ide jednoznačne o krádež a porušovanie daňových zákonov

V súkromných lesoch však stále prevládajú „nájazdy“ zberačov lesných plodov a húb. Dokonca sa toleruje predaj týchto plodov popri cestách nie vlastníkmi lesov. Istý zberač sa verejne chválil, že s rodinou zarobí aj 250 eur za deň. Je na podpore, ale má ďalší nemalý nezdanený príjem. Samozrejme, že ide jednoznačne o krádež a súčasne aj porušovanie daňových zákonov a zákona o hmotnej núdzi.

Treba si uvedomiť, e do 1. septembra 2005 platilo ustanovenie zákona o možnosti zberu lesných plodín, ale aj to len pre vlastnú potrebu. Teda nie na predaj. Ale! Od 1. septembra 2005 platí nový zákon o lesoch a v tomto zákone už táto možnosť nie je daná. A orgány činné v trestnom konaní nič nerobia. Pritom vlastníctvo lesa – lesný majetok je v znení Ústavy taký istý majetok ako sú napríklad dom, auto, záhrada a podobne.

 

Vlastníkovi lesa patrí len drevo?

Les ako majetok plní produkčné funkcie (drevo, huby, vodu, ver a podobne). A potom aj iné funkcie –krajinotvorné, či rekreačné. Ale všetky uvedené a aj ďalšie funkcie sú produktmi lesa a sú neoddeliteľným vlastníctvom vlastníka lesného pozemku. Teda nik nemôže povedať, že vlastníkovi patrí len drevo, ale iné produkty, ako sú plody, huby a ďalšie „verejnoprospešné“ funkcie lesa už patria všetkým v štáte?

To je predsa zvrátenosť „kolektívnych princípov“. Predsa v slušnej Európe si občan bežne na rekreáciu a iné pôžitky, keď ich považuje pre neho za dôležité, les kupuje. Čiže nekupuje si ho na podnikanie pre drevo, ale aj na iné využitie, pre neho hodnotné. A ani ho nenapadne napríklad huby, maliny a podobne na cudzom majetku.

Keď sú ústavou zaručené vlastnícke práva každého občana, tiež je povinnosťou každého občana tieto práva rešpektovať a zákonne ich chrániť. Tým je zároveň definovaný spoločenský poriadok.

 

Nikoho normálneho nenapadne využívať pre osobnú potrebu cudzie auto, dom, záhradu a podobne. Prečo potom les?

Táto anomália, využívanie lesa občanmi zadarmo na zber plodov, prechádzky, rekreačný voľný pohyb a využívanie ostatných funkcií súkromných lesov v kapitalistickej Európe nikde, podľa mne dostupných informácií, nepoznajú. A nepochopia to, pretože tam každý súkromné vlastníctvo považuje za nedotknuteľné. Je to možné len individuálne so súhlasom vlastníka a za dohodnutú cenu. Teda vlastník takto predáva svoj tovar.

 

Aj rekreačné funkcie sú tovarom a službami vlastníka lesa

Má to aj ekonomickú logiku. Pozrime sa na Slovensko. V oblasti Bratislavy, Trnavy, atakďalej sú dostatočné pracovné príležitosti s nadpriemernými príjmami. Na chudobnom vidieku sú vlastníci pozemkov. Tí, čo si v Bratislave dobre zarobia, prídu vo voľnom čase na vidiek a zaplatia vlastníkom pozemkov za ich tovar, ktorý produkujú ich pozemky. Veď aj rekreačné funkcie, huby, maliny, turistické chodníky na jeho majetku sú tovarom. Službami. A takto sa finančné prostriedky dostávajú do chudobnejších regiónov.

 

Od roku 1960 to malo logiku...

Uvedená súčasná anomália sa na Slovensku začala uplatňovať účinnosťou § 12, Zákona č.166/1960 Zb. o lesoch. A malo to logiku. Predsa v tom čase už takmer všetky lesné majetky prešli do vlastníctva alebo užívania štátu a teda boli vlastníctvom všetkých občanov. Spoločné vlastníctvo, spoločné užívanie. Preto to bol princíp socializmu. Všetko je naše a všetko užíva každý občan. A zadarmo.

Ale! Zmenila sa Ústava, zmenili sa ekonomické zásady a princípy a teda je nutné zmeniť aj tieto anomálie – dodržiavať platné zákony, ktoré chránia vlastnícke práva.

 

Aké sú príklady v zahraničí?

Pre lepšiu predstavu, pozrime sa, ako to vyzerá v niektorých krajinách „kapitalistov“:

Príklad z Rakúska prezentovaný na IV. Medzinárodnej konferencii vlastníkov lesa (Quebec, 23. – 25. Septembra 2003). Ekologické služby a náhrady obmedzenia vlastníkov lesa v Rakúsku:

O ochrana spodných vôd – 10 % ceny pre spotrebiteľa,

O les v prírodnej rezervácii – priemerne 95 eur/ha/rok,

O ochrana biotopov – 26,55 až 656,55 eur/ha/rok,

cesty pre jazdu na koni – 0,07 až 0,94 eur/m/rok,

O cesty pre horské bicykle – 0,15 až 0,33 eur/m/rok.

Aj za Slovenského štátu platilo, viď: Slovenská lesnícka a drevárska príručka 1943 na strane 153 je kapitola – Oceňovanie lesov (autor Ing. A. Turčan). Okrem iného sa tam uvádza v časti Príjmy a výdavky lesného hospodárstva: „ I. Príjmy díva drevná a vedľajšia užitba. K vedľajším službám počítame peňažné príjmy z pastvy, zberu lesných plodín, kosenie trávy, poľovačky, rybačky, atď.

 

A čo hovorí Európska komisia?

Pomôžme si však aj najaktuálnejším príkladom: štúdia „Europen Forest Sector Outlook Study 1960-2000-2020“ vydaná Európskou komisiou pre Európu Organizácie spojených národov – UNECE v termíne EÚ uvádza používaný pojem „pridružená lesná ťažby“ – „Nonwood forest produkts“. Hmotné nedrevné tovary: jedlé produkty rastlinného pôvodu (lesné ovocie, orechy, huby, rastliny), živočíšne produkty (med, zverina), liečivé rastliny, kôra, vianočné stromčeky a ostatné produkty (guma, vosk, brezová voda a podobne).

 

Povedzme si to otvorene. Slovenský vlastník lesa nemá vytvorené porovnateľné právne, ekonomické a administratívne prostredie v akom hospodári rakúsky, nemecký, či slovinsky vlastník. Pokiaľ tomu tak bude naďalej, zostáva pravdou, že Slovensko diskriminuje svojho vlastníka, stavia ho do nevýhodnej pozície a obmedzuje mu konkurencie schopnosť v spoločnom európskom obchodnom priestore.

Žiaľ, u nás stále platí: „Vlastník, ktorý si nevie ochrániť svoj majetok a nechce sa oň poriadne starať, si ho nezaslúži!“

 

Ing. Jozef Vlčák – vlastník pozemkov

 

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora