Prihlásiť

ROZHOVOR

s Prof. Ing. Štefanom Žíhlavníkom, CSc., dekanom Lesníckej fakulty

Technickej univerzity Zvolen

Slávna história nás zaväzuje k väčšej zodpovednosti

O Vysoké školy dlho očakávali novelu vysokoškolského zákona. Ste spokojný s jej znením?

- Veľmi častá novelizácia v mnohých prípadoch komplikuje prácu vysokých škôl, nakoľko na zákony sú nadviazané vnútorné predpisy univerzít a následne aj vnútorné predpisy fakúlt. Od prijatia zákona č. 172/199O o vysokých školách, došlo k jeho novelizácii štyrikrát, v rokoch 1994, 1996, 1997 a 1999.V roku 2002 bolo prijaté úplne znenie zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorý bol novelizovaný v roku 2003. Pre zaujímavos, zákon č.172/1990 mal 45 paragrafov, pričom zákon z roku 2002, a jeho novelizácia v roku 2003 a 2007, má podstatne väčší odsekov v jednotlivých paragrafoch. Pochopiteľne, v nadväznosti na legislatívu v iných oblastiach bolo potrebné da do súladu aj zákon o vysokých školách, ide však príliš do podrobností. &namiesto novelizácie by som bol radšej, keby bol zákon o vysokých školách schválený v novom znení.

O Nechýba vám v tejto novele kategória výskumných univerzít, konkrétne

vyčlenenie tých vysokých škôl, ktoré v podstatnej miere rozvíjajú vedu a výskum? Nazdávame sa, že sa to týka aj vašej vysokej školy...

- Áno, chýba. V poslednom období sa naša fakulta zamerala na to, aby univerzita mohla by zaradená do kategórie výskumných univerzít, čo by v podstate znamenalo vyššie dotácie a tým lepšie podmienky pre vedecko-výskumnú činnos fakulty.

O Súhlasíte s takým systémom poplatkov, ako ho schválili poslanci a ktorý

vytvára viaceré kategórie študentov?

- Nie. Podmienky pre štúdium majú by rovnaké pre všetkých študentov. Tak ako aj diplomy pre všetkých sú rovnaké.

O V čom môže pomôc spoplatnenie vysokým školám?

- Nemyslím si, že by terajšie spoplatnenie výrazne pomohlo vysokým školám.

O Ministerstvo školstva chcelo novelou rieši skvalitnenie vysokoškolského štúdia. Podarilo sa mu to?

- To sa bude da posúdi až s odstupom času. Ak som v odpovedi na prvú otázku hovoril o častých novelizáciách, tak práve v tomto kontexte je ažké posudzova ich prínos pre skvalitnenie.

O Súčasou Technickej univerzity vo Zvolene je Školský lesný podnik. Aký

osud ho v súvislosti so spomínanou novelou čaká?

- Ak som si dobre preštudoval novelu zákona, v podstate § 38, ktorý sa vysokoškolského lesníckeho podniku dotýka, zostal zachovaný, vypustil sa len odsek 1. Dôležité je zachovanie odseku 4, teraz 3, kde sa hovorí, že vysokoškolský lesnícky podnik je špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy, v ktorom sa uskutočňuje praktická výučba študentov študijných programov v rámci lesníctva a v nadväznosti na tieto študijné programy sa vykonáva výskumná alebo vývojová činnos. Tým jednoznačne zo zákon vyplýva jeho základné poslanie.

O Ako sme už informovali na začiatku tohto roka, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody nominoval stále pracovné komisie. Lesnícka parlamentná komisia má 19 členov, medzi nominovanými ste aj Vy, pán dekan. Myslíte si, že máte takto možnos priamejšie ovplyvňova dianie pri prijímaní novej legislatívy?

- V tomto výbore som nie členom ja, ale brat prof. Ing. Anton Žíhlavník, CSc., gestor profilového predmetu hospodárska úprava lesov na &lesníckej fakulte, ktorý je špičkovým odborníkom v tejto oblasti na &slovensku. Vedenie fakulty je presvedčené, že prostredníctvom jeho členstva v spomínanej komisii bude m§c fakulta viac ovplyvňova dianie pri prijímaní novej legislatívy.

O V týchto dňoch sa otvárajú brány nového akademického roka.. Je pre Lesnícku fakultu čímsi výnimočným?

- Áno je, a to vo dvoch rovinách. V tomto roku si pripomíname 200 rokov od začiatku lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku a 55 rokov pôsobenia Lesníckej fakulty vo &zvolene. Slávna história vzniku lesníckeho vysokoškolského štúdia v Banskej Štiavnici zaväzuje našu fakultu, ako pokračovateľku slávnej Baníckej a lesníckej akadémie, rozvíja lesnícke vzdelávanie v čo najlepšej kvalite.

V druhej rovine je tento nový akademický rok výnimočný tým, že sa začína 3. Ročník bakalárskeho štúdia, prvýkrát v histórii slovenského vysokoškolského školstva budú konči absolventi – bakalári a následne prvýkrát sa na fakulte udeje prijímacie konanie na inžinierske študijné programy, s podmienkou predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.

O Aký je záujem o lesnícke vysokoškolské štúdium? Koľko uchádzačov sa prihlásilo a koľkých ste mohli prija? A konkrétne, aký vývoj v tomto smere zaznamenávate v posledných rokoch?

- O štúdium na Lesníckej fakulte sa tohto roku uchádzalo 476 študentov na všetky študijné programy a formy štúdia. Z toho sme prijali na denné štúdium 331 poslucháčov, na externé štúdium 88 uchádzačov. Po skúsenostiach z minulých rokov z prijatých uchádzačov približne 10 až 20 percent nenastúpi, pretože boli prijatí aj na iné školy. Sme radi, ak môžeme konštatova, že v posledných rokoch zaznamenávame mierny nárast záujemcov o štúdium na Lesníckej fakulte vo Zvolene, čo sa pohybuje v rozmedzí piatich až desiatich percent.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž výstavy 30. marca

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž…

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informuje na internetovej stránke štátneho podniku LESY SR, že pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov...

Prečítajte si viac
Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a v lužných lesoch: Pripravuje Bratislavský dunajský park

Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a…

O čom sa píše

Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica limba

Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý…

O čom sa píše

Tatranský národný park poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou...

Prečítajte si viac
Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

O čom sa píše

Vyznačovali sme na pozemkoch - záhrada a ostatná plocha - prevažne agáty na výrub, pretože si tam ľudia zvykli vyvážať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora