Prihlásiť

Je centralizované škôlkárstvo prínosom?

Píše Ing. Katarína Chválová, riaditeľka OZ Semenoles Litpovský Hrádok,Lesy SR, š.p.

Nedávno ma zaujal názor istého kolegu, ktorý považuje za chybu plošné zrušenie lesných škôlok, aj keď pripustil, že ich prevádzkovanie prinášalo veľké problémy. Dôvodom je vytrácajúci sa vzah lesníkov k semenárstvu a škôlkárstvu - a citujem “kvalita lesníka bola vždy posudzovaná podľa lesnej škôlky“. Odvtedy mi táto myšlienka neschádza z mysle a týmto príspevkom sa chcem pokúsi zhodnoti to, čo prinieslo zjednotenie škôlkárstva a semenárstva v roku 2006 z pohľadu OZ Semenoles.

Poďme sa teda pozrie, aký bol rok 2006 pre centrálne semenárstvo a škôlkárstvo v číslach. Odštepný závod Semenoles na zhruba 130 hektároch produkčnej plochy v danom roku rozpestoval 69,6 milióna sadeníc. V porovnaní s rokom 2005 je to o 3,8 milióna sadeníc menej. Pod tento pokles sa podpísala najmä neúroda buka a čiastočne aj ostatných listnáčov v predchádzajúcich rokoch. Na jar sme vysievali doslova posledné zásoby buka. Celkovo sa predalo okolo 25 miliónov sadeníc. Odštepné závody odobrali 18,7 miliónov, z toho 870 tisíc obaľovaných sadeníc a neštátne subjekty odkúpili 6 miliónov sadeníc, z toho 482 tisíc obaľovaných. Potreba sadeníc pre štátne lesy klesla v porovnaní s rokom 2005 o 2,3 milióna sadeníc!

Ukazuje sa, že tento trend bude aj naďalej pokračova. Veď objem umelej obnovy poklesol v štátnych lesoch od roku 2002 z 5427 hektárov na 4200 hektárov v roku 2006. A ak sa hovorí o výhľadovej potrebe približne 15 miliónov sadeníc ročne, aj terajšia výmera škôlkárskych stredísk - a to po odbúraní 132 hektárov drobných lesných škôlok - je prebytočná.

Drobné lesné škôlky v porastoch mali nesporne výhodu pri distribúcii sadbového materiálu pri zalesňovaní a aj pri udržiavaní zamestnanosti. Ako dedičstvo zostali po nich sadenice, ktoré nedosahujú parametre výsadby schopných...

Centrálna škôlkárska výroba sa snaží tieto prebytočné plochy využíva na iné účely. Je to napríklad zvyšovanie podielu výroby okrasných drevín, poloodrastkov a odrastkov, kde majú štátne lesy obrovský potenciál. Drobné lesné škôlky v porastoch mali nesporne výhodu pri distribúcii sadbového materiálu pri zalesňovaní a aj pri udržaní zamestnanosti. Ako dedičstvo však zostalo z nich ešte stále 1,4 miliónov sadeníc, ktoré majú 6 a viac rokov, pričom tieto sadenice stále nedosahujú parametre výsadby schopných sadeníc.

Odštepný závod v roku 2006 komplexne zabezpečoval úlohy v oblasti zachovania genofondu vo výške nákladov 4 milióny Sk, pričom Štátne lesy už niekoľko rokov nedostávajú žiadne dotácie na genofond. Z toho na zbery do genobanky, výrobu rezkovancov pre imisne postihnuté oblasti a na uznávanie výberových stromov bolo použitých 1,2 miliónov Sk, ostatných 2,8 miliónov Sk bolo použitých na údržby semenných sadov, kosenie, tvarovanie. Dá sa síce oponova, že semenné sady sú schopné si na seba zarobi zberom semennej suroviny. Skutočnos je však taká, že sady (najmä smrekovcové) už niekoľko rokov nerodia alebo rodia veľmi slabo a pokiaľ sa nezačne do nich investova, stara sa o ne, tvarova ich, tak ani rodi nebudú.

Medzi výhody centrálneho riadenia škôlkárstva nesporne patrí aj účelná koordinácia zberov zameraná na konkrétne požiadavky prevádzky. Toto sa prejavilo najmä v uplynulej zberovej sezóne, keď OZ Semenoles nazbieral 193 ton semennej suroviny, z toho 75 ton buka a 86 ton duba. Tretinu z tohto množstva sme vysiali v jeseni, tretinu po predsejbovej príprave vysejeme na jar a tretinu uskladníme. Škôlkárske strediská dostávajú semeno, v rámci vnútrozávodových vzahov, prevodom za aktivačnú cenu. Týmto krokom samozrejme poklesol objem predaja semena na približne 3,5 tony ročne pre ostatné subjekty.

Medzi výhody centrálneho riadenia škôlkárstva nesporne patrí aj účelná koordinácia zberov zameraná na konkrétne požiadavky praxe, ale aj nákupy chémie, substrátov...

Medzi nesporné pozitíva centralizácie patria aj nákupy chémie, substrátov, ostatných potrieb vo veľkom a aj investície. Napríklad dodávateľ substrátov vyrába substráty pre potreby škôlkárskych stredísk vyslovene na mieru. Tiež zastaralý strojový park, rozpadajúce sa budovy a zariadenia potrebujú nutné a najmä koncepčné obnovovanie.

Každoročne pestovatelia odštepných lesných závodov hodnotia známkami spoluprácu s OZ Semenoles. Za minulý rok sa pohybovalo toto hodnotenie medzi 1 a 2. Isteže, vždy je čo zlepšova. Niekedy býva problém v komunikácii medzi pestovateľom a škôlkárom, najmä počas distribúcie. Nesporne však všetci oceňujú zvýšenie kvality sadeníc. Skúsme teda poopravi citát a zvykajme si posudzova kvalitu lesníka podľa spolupráce so škôlkárskym strediskom a podľa jeho schopnosti kvalitne zvládnu jarné zalesňovacie práce v praxi.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora