Prihlásiť

Urbárnici: Zákon o ochrane prírody je proti jej ochrane

Predseda Pozemkového spoločenstva Urbár Vrbica Ing. Ján Mikuláš nám zaslal pripomienky k poslednej známej verzii návrhu novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Tvrdí, že v niektorých aspektoch ide zákon proti ochrane prírody samotnej. „O neprehľadnosti zákona už bolo popísané dosť. Jeho ďalším znakom je neurčitosť používaných pojmov, o ktorých pojednáva §2 a ktoré sa ďalej vyskytujú v kľúčových ustanoveniach zákona bez toho, aby boli definované v zákone alebo v iných zákonoch Slovenskej republiky,“ uvádza na úvod stanoviska Ing. Mikuláš.

Doporučený Druhovo a vekovo rozmanitý les Foto Jozef Marko Druhovo a vekovo rozmanitý les

Citujeme jeho ďalšiu, pomerne rozsiahlu argumentáciu, ktorú sme kvôli lepšej prehľadnosti rozčlenili medzititulkami: „Napr. §2 pribudli nové odstavce, ktoré zavádzajú nové, abstraktné a ťažko definovateľné pojmy. "Prírodné procesy" a "ochrana prírodných procesov" majú nahradiť pojem bezzásahovosť, lebo zrejme to už bola silná káva aj pre inak "mlčiacu vedeckú obec" (TU Zvolen, NLC, SAV) a triezvo uvažujúcu časť verejnosti. Naproti tomu nebol vôbec definovaný abstraktný pojem "prirodzený ekosystém" ani "človekom málo pozmenený ekosystém" §30 ods. 4, ktoré sú tým kľúčovým "zaklínadlom" na vyhlásenie zón A, B, ktoré sú prakticky bezzásahovými zónami a majú byť najmenej na troch štvrtinách národných parkov.

Čerešničkou na torte zákazy náhodných ťažieb

Z pohľadu obhospodarovateľov lesa sú významné najmä zmeny v §13, 14 a 15. Sú v nich aj zákazy, ktoré bránia uplatňovaniu zákona alebo sú v rozpore so zákonom o lesoch. Napr. súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje na každé zalesňovanie v národnom parku alebo chránenej krajinnej oblasti, kedy orgán ochrany prírody schvaľuje "umiestnenie drevín a ich druhové zloženie" (§13 ods. 2, písm. a). Načo sú potom programy starostlivosti o les?

Čerešničkou na torte sú zákazy a obmedzenia náhodných ťažieb, ktoré sú rozdielne upravené v zákone o ochrane prírody a krajiny (§ 13,14,15) a v zákone o lesoch (§23, ods. 5). Sú to zákazy, na ktoré je minister Sólymos osobitne hrdý. Dialóg hluchých pokračuje! Podľa ochranárov, keď ohlásim náhodnú ťažbu, musím 10 dní čakať, až potom môžem realizovať ťažbu, pokiaľ jej nezabránia predbežným opatrením a následným rozhodnutím. Podľa zákona o lesoch možno ťažbu realizovať "najskôr 72 hodín po doručení oznámenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva".

Rozpory s ústavou a zdravým rozumom

Už v predchádzajúcich pripomienkach z 2. mája tohto roku som napísal, že v §13 ods. 6, 14 ods. 8 a 15 ods. 6 by malo byť aj ustanovenie, že v rozhodnutí o zákaze, resp. obmedzení náhodnej ťažby by orgán ochrany prírody mal súčasne rozhodnúť o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv, lebo takéto rozhodnutie je obmedzením vlastníckych práv a ani zákon o ochrane prírody a krajiny nemôže byť v rozpore s ústavou.

Evidentne v rozpore s ústavou sú aj všetky paragrafy, ktoré sa týkajú národných parkov (§19, §30 a aj §50). V paragrafe 19 by sa mal vynechať ods. 2, ktorý je popretím reality aj zdravého rozumu. Ak nemáme na území NP 3/4 človekom nepozmenených alebo slabo pozmenených ekosystémov, tak si ich v zákone vymyslíme? Namiesto toho, aby zákon tlačil na prispôsobenie lesov v NP klimatickej zmene, tak z nich urobíme zóny s "nerušeným priebehom prírodných procesov". To je nový výraz na bezzásahové zóny. A hneď v tom istom paragrafe ods. 4 to priklincujeme "v lesoch NP možno hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľom podľa ods. 2". To je ako? Bez zásahu človeka!

Perlou novely je nový paragraf 30, "zóny chránených území". Ods. 4 stanovuje, že územie s prevahou "prirodzených ekosystémov (definícia chýba) je v každom NP minimálne na polovici územia a NP a čiastočne pozmenených ekosystémov (definícia chýba) aspoň toľko, aby to boli spolu tri štvrtiny územia NP. Ods. 8 zase hovorí, že ak sa zóna A alebo B nachádza na neštátnych pozemkoch, "môže (ale nemusí) organizácia ochrany prírody prenajať, vykúpiť alebo zameniť na účel zabezpečenia celistvosti zóny" a podľa §61a až 61e sa toho môže vlastník sám domáhať, ale s neistým výsledkom.

Pre istotu novela vynecháva celý odstavec 7 §50, ktorý bol prijatý pri poslednej novele (27-mej) a ktorý vlastníkom dával akú takú ústavnú ochranu ich vlastníctva, lebo 4. a 5. stupeň ochrany nemohol byť vyhlásený bez súhlasu vlastníka.

Zákon v tejto podobe skončí na Ústavnom súde SR

Ak zákon bude prijatý v tejto podobe, je isté, že skončí na Ústavnom súde SR. Odporúčam trvať na zachovaní odstavca 7 §50 v nasledovnom znení: §50 ods. 7 "Chránené územia alebo ich zóny s ktorýmkoľvek stupňom ochrany, pri ktorom dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv na pozemkoch v neštátnom vlastníctve, sa môžu vyhlásiť len so súhlasom vlastníka pozemku."

"Ak by vlastník udelenie súhlasu odmietol a ak by nevyhlásením chráneného územia alebo jeho zóny so štvrtým a piatym stupňom ochrany na pozemkoch v neštátnom vlastníctve došlo k narušeniu celkovej koherencie európskej sústavy chránených území, možno súhlas vlastníka pozemku nahradiť vyvlastňovacím rozhodnutím na to príslušného orgánu štátnej správy (zákon 282/2015 Z. z.)." O obmedzení vlastníckych práv nemôžu rozhodovať svojvoľne úradníci "orgánu ochrany prírody".

Celá novela by mala byť vrátená na jej zosúladenie s Ústavou SR a so zákonom o lesoch. Jej prijatie je najväčšou hrozbou pre osud slovenských lesov najmä preto, že pôsobí v súbehu s klimatickou zmenou a úplne neguje potrebné mitigačné opatrenia, keď adaptácia lesov samotných nebude stačiť na ich zachovanie. Osobne si neviem predstaviť, že by sa obnovené, kalamitami zničené smrekové porasty, ktoré sme v posledných rokoch obnovili s cieľom ich postupnej prebudovy na druhovo a vekovo rôznorodé porasty, ocitli rozhodnutím orgánov ochrany prírody v zóne A alebo B. Škoda, že reči o ochrane biodiverzity nechcú tvorcovia zákona aplikovať na ďalšej polovici územia Slovenska, na ktorom sa biodiverzita najmä na intenzívne obrábaných nížinách blíži nule alebo pri záberoch najúrodnejšej pôdy pod developerské a priemyselné objekty.“

Naposledy zmenené: piatok, 05 júl 2019 16:25
Prečítané: 1419
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Aktuálne

Zobrazenie:8450

Na začiatku bola stručná správa, že v pondelok 14. júna boli zamestnanci LESOV SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok políciou SR prizvaní...

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Aktuálne

Zobrazenie:5042

Už dlhodobo upozorňujú obyvatelia nášho vidieka na to, že minister životného prostredia Ján Budaj nie je len nekompetentný, ale spôsobuje...

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Aktuálne

Zobrazenie:4182

Určite nie je náhoda, ako sa medializuje dianie okolo tzv. ochrany prírody. Najprv delostrelecká príprava a potom frontálny útok. Stačí zrekapitulovať...

Dekan Fakulty lesnické a drevařské ČZU v Prahe prof. Marušák reaguje na článok v Denníku N: Tendenčné a zavádzajúce vyjadrenia na adresu lesníkov

Dekan Fakulty lesnické a drevařské ČZU v Prahe prof. Marušák reaguje na…

O čom sa píše

Zobrazenie:3167

Prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., dekan Fakulty lesnické a dřevařské Českej zemědělskej univerzity v Prahe vo svojom najnovšom statuse na sociálnej...

Názor: Je čas spojiť sily na jeden účinný spoločný protest

Názor: Je čas spojiť sily na jeden účinný spoločný protest

Aktuálne

Zobrazenie:2761

Kedy, ak nie teraz, je ten najvhodnejší čas na využitie ústavných práv občana, lesníka, dodávateľa v lesníctve, odberateľa dreva, zamestnanca v drevárskom...

TÝŽDŇOVKA: Nedotknuteľné mimovládky. Lesnícky líder bez proaktívnej komunikácie. Ako zjednodušiť kontrolu pohybu dreva

TÝŽDŇOVKA: Nedotknuteľné mimovládky. Lesnícky líder bez proaktívnej komunikácie. Ako zjednodušiť kontrolu pohybu…

Aktuálne

Zobrazenie:2523

Keďže medzi našimi čitateľmi zarezonovala informácia, že na projekt záchrany sysľa pasienkového má byť vynaložených šesť miliónov eur, chceli sme...

Hlavné správy

Viedeň postaví tisícky bytov v drevostavbách: Drevo vníma ako dostupnú domácu prírodnú surovinu

Viedeň postaví tisícky bytov v drevostavbách: Drevo vníma ako dostupnú domácu prírodnú…

O čom sa píše

Viedeň chce do roku 2025 postaviť či začať prípravu tisícky bytových jednotiek v drevostavbách a hybridných konštrukciách. Najväčší projekt obsiahne...

Prečítajte si viac
Názor: Odpočet ochrany prírody a odkaz pre tých, ktorí zvažujú predaj lesného majetku štátu – zradíte ideály predkov a znevážite ich odriekanie

Názor: Odpočet ochrany prírody a odkaz pre tých, ktorí zvažujú predaj lesného…

O čom sa píše

A./  Výsledky lesníckej ochrany prírody, t. j. v duchu posolstva J. D. Matejovie: Zachovať lesy potomstvu Citát z ForestPortal-u: „Slovensko je krajinou...

Prečítajte si viac
Boj o využívanie lesov v Nemecku: Vlastníci lesov odmietajú požiadavky ochrancov prírody, pretože by viedli k výraznému zvýšeniu dovozu dreva

Boj o využívanie lesov v Nemecku: Vlastníci lesov odmietajú požiadavky ochrancov prírody…

O čom sa píše

Odborný časopis Lesnická práce uverejnil v júlovom vydaní v rubrike Zahraničné lesníctvo trojstranovú analýzu autora Stana Cejchana z Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov v ČR: Návrh Stratégie EÚ pre lesy je nevyvážený. Jedinou našou istotou je neistota

Vlastníci lesov v ČR: Návrh Stratégie EÚ pre lesy je nevyvážený. Jedinou…

Aktuálne

Európska komisia schválila 16. júla návrh Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo