Prihlásiť

TÝŽDŇOVKA: Lesnícko-ochranársky súboj o tom, kto z koho, smeruje z parlamentu, médií a sociálnych sietí aj na súd

Tento týždeň opäť kulminovala lesnícko-ochranárska mediálna konfrontácia. Aktívne sa do nej zapojili LESY SR, Národné lesnícke centrum, Slovenská lesnícka komora a ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktoré znova reagovali na mediálne útoky aktivistov na podstatu lesníctva vecne, odborne a argumentačne správne. Silnejúca prestrelka v médiách je odrazom nielen neustále odkladaného hlasovania o poslaneckom návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny s presunom pozemkov v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody, ale najmä prehlbujúceho sa konfliktu dvoch rozdielnych prístupov.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Lesníckeho – aktívneho, trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany lesov, so snahou o dosiahnutie rovnováhy záujmov prírody, spoločnosti a ekonomiky. A ochranárskeho - pasívneho, spoliehajúceho sa výhradne na prírodné procesy, s mantrou zvanou biodiverzita (pritom Slovensko má najvyšší národný index druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov v Európe!), v ktorej význam chvostoskokov a iných organizmov prevažuje nad postavením človeka v prírode.

Predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník aktuálne glosoval eskaláciu napätia medzi obidvoma stranami takto: Buď vlastníkov a užívateľov lesov tento súboj posilní, teda zomkne a zjednotí, alebo ich ochranovia prírody prevalcujú. Zástupca lesomajiteľov vyjadril slovami to, čo už dávno pochopila väčšina ľudí, ktorí pracujú v lesnom hospodárstve: dohoda medzi oboma stranami (aspoň v tejto politickej konštelácii) už nie je možná, pretože ochranári chápu ako dohodu jedine ústupky vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. A tí ich robia už dve desaťročia.

Ide teda o súboj kto z koho. Vlastníci a užívatelia lesov si povedali dosť a rozhodli sa odmietnuť hru na ochranu prírody na úkor lesov, lesomajiteľov, odborných lesných hospodárov a lesníkov, ale aj vidieka a celej spoločnosti. Predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v otvorenom liste vysvetlil prečo: My nie sme nepriateľmi ochrany prírody! Neničíme ju, ako sa Vám to snažia nahovoriť ľudia, ktorí chcú získať absolútnu a neobmedzenú kontrolu nielen nad správou chránených území, ale predovšetkým nad obrovskými  finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov, určenými na boj s klimatickou zmenou.

Odporcovia slovenskej cesty ochrany prírody poukazujú na diametrálny rozdiel medzi reálnou ochranou prírody, ktorej súčasťou je aj človek a peniazmi, získanými z ochrany prírody, z ktorej je človek, s výnimkou ochranára, vylúčený. Aj o tomto aspekte podal v tomto týždni dôkaz jeden z najaktívnejších obhajcov lesníckej profesie a jej významu pre les a spoločnosť Igor Viszlai, štátny lesník a predseda Oblastnej lesníckej komory v Banskej Bystrici. Ako prvý zverejnil argumenty zo štúdie s názvom Prognóza dopadov zonácie Národného parku Muránska planina na subjekty lesného hospodárstva pôsobiace v regióne Muránskej planiny, ktorú si objednala Štátna ochrana prírody SR.

Štátni ochranári ale odmietli jej výsledky zverejniť a poskytnúť na požiadanie, nerešpektujúc ani ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nečudo, obsahuje výpočty odborníkov, ktoré popierajú to, čo tvrdia zástancovia údajnej reformy národných parkov. „Napríklad, že ak by sa realizoval zámer zonácie z januára 2020, teda Národný park Muránska planina by bol rozšírený o komplex Stolice a Kohúta, o ktorom stále prebieha správne konanie, tak index turizmu by za 30 rokov stúpol z hodnoty 0,54650 na hodnotu 0,55624, čiže o 1,78%.

Pri v súčasnosti prezentovanom prenocovaní v regióne na úrovni cca 30 tis. ľudí, sa potenciál turizmu zvýši o 600 ľudí za 30 rokov, čiže o 20 ľudí ročne. Zato index stability lesných porastov by za 30 rokov klesol z hodnoty 0,52991 na hodnotu 0,47111, čiže zvýšenie rizika znehodnotenia lesných porastov o 12,5%. Je uvedené riziko adekvátne potenciálu turizmu?,“ komentuje fakty zo štúdie I. Viszlai a všetci rozumne uvažujúci ľudia poznajú odpoveď na jeho rečnícku otázku. Aj tí ochranári, vďaka ktorým sa tieto dôležité informácie predsa len dostali na svetlo sveta.

Ostrejší a osobnejší súboj medzi lesníkmi a ochranármi prebieha na sociálnych sieťach. Zástancovia odborného, trvalo udržateľného obhospodarovania a aktívnej ochrany lesov skrátka využívajú sociálne siete v rovnakej miere, ako to doteraz robili ekoaktivisti. To sa samozrejme nepáči zástancom takzvanej modernej, pasívnej ochrany lesa a prírody, ktorí na také niečo neboli doteraz zvyknutí. A tak sa stávame v statusoch svedkami vyhrážok súdnymi procesmi, na ktorých chcú dosiahnuť verejné ospravedlnenie. Druhá strana reaguje tak, že aspoň dostane príležitosť verejne prezentovať a efektívnejšie medializovať podozrivé prepojenia a finančné profity, ktoré z nich plynú.

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 12 december 2021 06:22
Prečítané: 1214
(11 hlasov)

Komentárov   

0 # Marián Jasík 2021-12-12 22:09
No, ak ide akože o súboj aktívneho prístupu (lesníci) a pasívneho prístupu (ochranári) tak súčasný stav je 95: 5 v prospech aktívneho prístupu, nakoľko na Slovensku máme v súčasnosti cca 100 000 ha lesov bez aktívneho manažmentu. To nevyzerá na výrazný ústup lesníkov :-). Ale iste je to vec názoru.
+1 # Jozef Marko 2021-12-13 06:19
Na Slovensku spadá do sústavy národných a európskych chránených území 63,6 percent výmery lesných porastov na Slovensku. Územia patriace do európskej sústavy NATURA 2000 zaberajú 29,8 percenta výmery Slovenska. Priemer v Európskej únii predstavuje iba 18,2 percent. NATURA 2000 pozostáva z dvoch čiastočne sa prekrývajúcich sústav, a to chránených vtáčích území a území európskeho významu. V nich sa nachádza 951-tisíc ha porastov pôdy. Európska a národná sústava sa prekrývajú na približne 776-tisíc ha porastovej pôdy. Veľkoplošné a maloplošné chránené územia národnej sústavy sa nachádzajú na zhruba 784-tisíc ha. A všade tam dochádza k stretu dvoch rozdielnych prístupov, ktorý sa zďaleka netýka iba bezzásahu, ale napríklad inštitútu nahlasovania náhodných ťažieb a škôd, spôsobených jeho implementáciou v praxi (rozhodnutia orgánov štátnej správy ochrany životného prostredia vydané dávno po uplynutí zákonnej lehoty a pod.). Vlastníci a obhospodarovatelia lesov v chránených územiach veľmi dobre vedia, o čom je tento komentár a nejde o vec názoru, ale konkrétne skúsenosti z každodennej praxe.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov s priemerom 94 centimetrov, vydražili za vyše 297 000 českých korún (takmer 12 000 eur)

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov…

Aktuálne

Zobrazenie:17105

Na aukcii dreva v Holešove padol v utorok 30. januára 2024 český rekord. Kmeň duba letného vydražili Arcibiskupské lesy a...

Dovoz dreva na Slovensko prevýšil jeho vývoz, ktorý klesá: Narastá domáce spracovanie surového dreva

Dovoz dreva na Slovensko prevýšil jeho vývoz, ktorý klesá: Narastá domáce spracovanie…

O čom sa píše

Zobrazenie:6453

Podľa Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2022 zo spracovania predbežných údajov štatistiky zahraničného obchodu (colnej štatistiky) vyplýva, že...

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a poľnohospodárov musí skončiť

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a…

O čom sa píše

Zobrazenie:6141

Niektorí stále nechápu, že nie sme jediní na tejto planéte a že zachovanie biodiverzity v našej krajine je prioritou a vo verejnom záujme...

TÝŽDŇOVKA: Nebudeme vás presviedčať o tom, že čierne máte vidieť ako biele a naopak. Komunikujeme slušne, odborne a racionálne

TÝŽDŇOVKA: Nebudeme vás presviedčať o tom, že čierne máte vidieť ako biele…

Aktuálne

Zobrazenie:5552

Začiatkom tohto mesiaca sme sa rozhodli komunikovať príbeh značky LESMEDIUM a tvorcov časopisu LES & LETOKRUHY, internetovej stránky LESMEDIUM.SK a stránky na...

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo znamená pre pilčíka prilba, protiporézne nohavice a pevná obuv

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo…

Aktuálne

Zobrazenie:5047

Tento týždeň som navštívil Školské lesy Cemjata. Vďaka Ing. Miroslavovi Fuchsovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá lesné porasty...

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných parkov má predchádzať odborné posúdenie územia a korektné vyčíslenie socioekonomických dopadov

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných…

Aktuálne

Zobrazenie:4757

Štátny podnik LESY SR v dnešnej tlačovej správe uvádza, že pred rokom došlo na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Hlavné správy

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

O čom sa píše

Cieľom nasledujúcich riadkov je snaha o lepšie pochopenie poľovníctva ako udalosti v prírode a kultúre. Ako je dobre známe, myšlienky...

Prečítajte si viac
Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá už vyše tridsať rokov

Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá…

Aktuálne

Farmári včera protestovali vo viacerých mestách Slovenska. Protest malých farmárov a gazdov vyvrcholil príchodom techniky pred budovu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac
Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a poľnohospodárov pri ich obnove pastvou a kosením

Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a…

O čom sa píše

Biele plochy sú najväčším problémom pre poľnohospodárov, ktorým sa zmenšuje plocha na hospodárenie. To môže ohrozovať potravinovú bezpečnosť Slovenska. Má...

Prečítajte si viac
Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou listnatou drevinou je dub

Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou…

O čom sa píše

V Správe o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike za rok 2022 (Zelená správa) je zdravotný stav lesov vyhodnotený na základe defoliácie...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora