Prihlásiť

Štátne lesy TANAP-u: Tatranská Javorina je významným lesníckym miestom

Tatranská Javorina sa dnešným dňom zaradila medzi významné lesnícke miesta. Informuje o tom aj tabuľa, ktorú Štátne lesy TANAP-u osadili pred budovou ich ochranného obvodu v tejto časti Tatranského národného parku, ktorá kedysi slúžila ako riaditeľstvo všetkých uhorských majetkov kniežaťa Christiana Krafta Hohenloheho. Masmédiám o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.

Doporučený Otvorenie Významného lesníckeho miesta Tatranská Javorina Foto: ŠL TANAP-u Otvorenie Významného lesníckeho miesta Tatranská Javorina

Práve s Hohenlohem je spätá významná časť histórie tejto tatranskej osady. Bol to správca jeho majetkov, lesný inžinier Eduard Kegel (1835 – 1911), kto uplatňoval progresívne postupy pri starostlivosti o javorinské lesy. Dôkazom pozitívneho vplyvu tohto obdobia pre tento región je skutočnosť, že z ôsmich kultúrnych pamiatok v obci Tatranská Javorina je až sedem odkazom na pôsobenie ľudí v lese a v prírode za čias Hohenloheho.

Ďalším kľúčovým obdobím boli zmeny, ktoré prišli po vzniku Tatranského národného parku v roku 1949. Integrovaná správa územia priniesla v zmysle vtedajších právnych noriem zmeny týkajúce sa starostlivosti o prírodu. Tie zahŕňali aj obnovu hornej hranice lesa a rekonštrukciu zmenených častí lesov na prírode blízke. V Javorine bol založený jedinečný semenný limbový sad s cieľom dopestovať semeno limby na obnovu hornej hranice lesa výsadbou v celom Tatranskom národnom parku.

De facto zrušenie samostatného zákona o Tatranskom národnom parku prinieslo po roku 1994 podstatné zmeny aj v oblasti starostlivosti o lesy. „Trend tzv. bezzásahovosti, uplatňovaný často iba na základe emocionálnych kritérií, priniesol prudký zvrat v dovtedajšom postupe rekonštrukcie lesov, zhoršenie jeho stavu, ako aj stavu prírodného prostredia na mnohých lokalitách i v oblasti Tatranskej Javoriny  s negatívnymi dôsledkami nielen na predmety ochrany v území, ale aj na kvalitu života obyvateľov. Táto skutočnosť ohrozuje aj potenciál adaptácie lesných ekosystémov na očakávanú klimatickú zmenu,“ konštatoval riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka.

Práve Štátne lesy TANAP-u boli iniciátorom vyhlásenia Tatranskej Javoriny za významné lesnícke miesto, ktoré je vôbec prvým v rámci celého Tatranského národného parku. „Tatranská Javorina si prešla zaujímavým vývojom, bolo tu aj množstvo exploatačných snáh, neskôr bolo toto územie začlenené do Tatranského národného parku a dnes je v starostlivosti Štátnych lesov TANAP-u. Je zaujímavé, že už odborníci presadzujúci vznik národného parku v Tatrách hodnotili stav javorinských lesov ako najlepší na území, ktoré mal zahŕňať, čo svedčí o ume a kvalite práce našich predkov. Som rád, že aj takýmto spôsobom si dnes môžeme pripomenúť, že zmysluplná racionálna starostlivosť, ktorá vychádza aj z dostatočného poznania územia, má zmysel nielen pre prírodu samotnú, ale aj pre človeka,“ doplnil Ján Marhefka.

„Som veľmi rád, že Tatranská Javorina dotvára širokú mozaiku významných lesníckych miest a som presvedčený, že svojou mierou prispeje k rozširovaniu poznania o tom, že toto územie bolo spravované kvalitne našimi predkami. Už knieža Hohenlohe vedel svojich kvalitných správcov nielen ohodnotiť, ale dokázal im vytvoriť aj kvalitné podmienky na to, aby mohli obhospodarovať lesy tak, že dnes k nim dokážeme vzhliadať a považovať ich za výsledok ich kvalitnej práce. Aj preto by som bol rád, keby toto dnešné stretnutie prispelo k riešeniu súčasnej neľahkej situácie v medzirezortnom prostredí. Verím, že nájdeme spoločné riešenie tak, aby aj naďalej mohlo toto územie generovať kvalitné plnenie spoločenskej objednávky, ktorá sa v súčasnosti veľmi výrazne mení a podobne ako naši predchodcovia našli riešenie k jej napĺňaniu, podarí sa to i našej generácii,“ zdôraznil Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva pôdohospodárstva.

Garantom vyhľadávania, evidovania, obnovy a popularizácie významných lesníckych miest je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. „S radosťou sme privítali iniciatívu tatranských lesníkov pripojiť sa k projektu, ktorý náš štátny podnik realizuje od roku 2007. Našou úlohou je informovať verejnosť o významnom prínose lesníkov ku kultúrnemu dedičstvu tejto krajiny. Sú jeho spolutvorcami a nemožno ich úlohu redukovať len na ťažbu dreva. Lesníci nielen ťažili, ale aj kultivovali a obnovovali krajinu, tvorili cenné materiálne i duchovné diela, a to bez ohľadu na to, či pracovali v štátnych alebo súkromných službách. Významné lesnícke miesta sú nielen pripomienkou lesníckeho umu, ale sú aj trvalou inšpiráciou pre súčasníkov. Stále sa vyvíjajúci vzťah lesníkov k lesu, spôsob ich myslenia, metódy práce, najmä ak prezrádzajú ich environmentálne prístupy, sú viac ako hodné našej pozornosti, sú zdrojom poznania pre súčasníkov. Naše múzeum ako garant projektu eviduje veľký záujem zo strany verejnosti, pokiaľ ide o vyhlasovanie nových lesníckych miest, dostávame podnety nielen z lesníckeho prostredia, ale napríklad i zo strany samosprávy či jednotlivcov, takže máme k dispozícii celkom slušný rezervoár návrhov,“ povedala Tatiana Figurová z Lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen.

Vyhlásenie Tatranskej Javoriny za významné lesnícke miesto považuje za prínos aj samotná obec. „Vyhlásením Tatranskej Javoriny za významné miesto ste tento krásny kút zeme povýšili na piedestál, ktorý nesie bohatú históriu a majestátnosť lesov a lúk tohto miesta. Myslím si, že nie je náhoda, že sa to deje práve teraz, v čase, keď príroda, naše lesy i hory čelia výzve ako ďalej. Je to výzva pre nás všetkých a veľmi si prajem, aby stále zvíťazil zdravý sedliacky rozum, ktorým sa riadili naši rodičia, prarodičia a ktorí sa s láskou v srdci starali o tieto lesy,“ uviedla starostka obce Tatranská Javorina Alena Pitoňáková.

Pri príležitosti vyhlásenia Tatranskej Javoriny za významné lesnícke miesto vyšla aj kniha, ktorá mapuje všetky spomínané kľúčové obdobia dejín tejto časti Tatier. Snahou šesťčlenného autorského kolektívu bolo zachytiť čo najviac či už historických, ako aj súčasných informácií a poznatkov o doterajšom vývoji obhospodarovania a starostlivosti o prírodu a lesy v tejto lokalite. Publikáciu Tatranská Javorina s podtitulom Les a človek vydali Štátne lesy TANAP-u, zafinancovala ju Slovenská lesnícka komora. „Verím, že publikácia nesie v sebe aj tak prepotrebné penzum odkazu nielen pre našich súčasníkov, ale aj generácie tých, ktorí prídu po nás a budúci manažment chráneného územia prinesie zlepšenie súčasného stavu biotopov nielen v chránenom území národného parku, ale bude mať určite zmyslel aj pre ochranu prírody,“ zdôraznil Ján Marhefka, ktorý bol aj iniciátorom jej vydania.

S myšlienkou objavovania a vyhlasovania významných lesníckych miest prišiel ešte v roku 2007 vtedajší zamestnanec štátneho podniku LESY SR, exminister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Inšpiráciou mu boli významné lokality, ktoré zaraďuje UNESCO do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Zámer bol jasný, zviditeľniť miesta a významnou lesníckou minulosťou, propagovať lesníctvo a jeho prínos. Východiskom sa stal zoznam historických, prírodných a technických pamiatok, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska, doplnený a rozšírený o lesníkom známe objekty a lokality, ktoré dokumentujú ich aktivity. Postupne vznikla sieť významných lesníckych miest s jednotným systémom označovania, ktorá zahŕňa stromy, parky, vodné nádrže a tajchy, osady, cintoríny, pomníky, pamätníky, umelecké diela, stavby a budovy, zvernice, miesta  mimoriadnych zalesňovacích výkonov, technické zariadenia, inštitúcie alebo organizácie. Prvým oficiálne vyhláseným významným lesníckym miestom sa stal v máji 2007 areál parku v Topoľčiankach spolu s poľovníckym zámočkom a sochárskym dielom Alojza Štróbla. Tatranská Javorina má poradové číslo 54. Za významné lesnícke miesto ju na znak úcty k histórii a na pamäť budúcim generáciám vyhlásil štátny podnik LESY Slovenskej republiky.

 

Prečítané: 872
(2 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Slovenská lesnícka komora: Minister Ján Budaj nenávidí lesníkov do takej miery, že ich dokonca viní z vysychania riek a studní. Mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii

Slovenská lesnícka komora: Minister Ján Budaj nenávidí lesníkov do takej miery, že…

Aktuálne

Zobrazenie:4743

Slovenská lesnícka komora vníma aktuálny status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti, v ktorom obviňuje lesníkov z vysychania studní a riek...

Komentár: Stanovisko Slovenskej lesníckej komory nie je nedorozumením

Komentár: Stanovisko Slovenskej lesníckej komory nie je nedorozumením

Aktuálne

Zobrazenie:4470

Nuž, mediálni mágovia z Ministerstva životného prostredia SR sa zas snažia naprávať ministrovo prestrelenie, ale kto vie čítať s porozumením, ťažko môže...

Profesor Pavel Hell: Ochranárske spolky a nadácie zneužívajú v snahe o likvidáciu poľovníctva city a nevedomosť najmä mestského obyvateľstva, odtrhnutého od prírody

Profesor Pavel Hell: Ochranárske spolky a nadácie zneužívajú v snahe o likvidáciu…

O čom sa píše

Zobrazenie:4072

11. augusta si spomenieme na Prof. Pavla Hella, ktorý odišiel navždy z tohto sveta v roku 2009. Narodil sa v roku...

Medveď naháňa ľuďom strach pri Prešove: Žiadna sranda, komentujú jeho pohyb v blízkosti mesta

Medveď naháňa ľuďom strach pri Prešove: Žiadna sranda, komentujú jeho pohyb v…

O čom sa píše

Zobrazenie:3954

Len nedávno sme vás informovali o tom, že sa medveď objavil až v troch obciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti...

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva, poľovníctva a regiónu, v ktorom žil

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva…

Aktuálne

Zobrazenie:3727

Pred dvanástimi rokmi sa začala písať história Furmanských pretekov na Sobranecku. Najprv svojpomocne furmani pod vedením furmana Janka Plišku organizovali...

Poznámka: Slovenské medvede nie sú izolované. Akí vedci sa to vlastne podpísali pod nedávno zverejnenú analýzu ich početnosti...?

Poznámka: Slovenské medvede nie sú izolované. Akí vedci sa to vlastne podpísali…

O čom sa píše

Zobrazenie:3687

Štátna ochrana prírody SR a Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe nedávno zverejnili informáciu o tom, že na základe modelovania veľkosti populácie...

Hlavné správy

Nezávislá organizácia milovníkov prírody o kauze hlucháň na Európskom súdnom dvore: Správa TANAP-u v období 2015 - 2019 nevedela poskytnúť žiadne relevantné materiály a dôkazy

Nezávislá organizácia milovníkov prírody o kauze hlucháň na Európskom súdnom dvore: Správa…

O čom sa píše

Nezávislá, nezisková a medzinárodne aktívna organizácia zo Slovenska Machaon International, ktorú založili vo februári 2008 dvaja milovníci prírody – Jozef...

Prečítajte si viac
Samospráva Svitu zareagovala na výskyt medveďa: Upozornila obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu

Samospráva Svitu zareagovala na výskyt medveďa: Upozornila obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu

O čom sa píše

Podtatranské mesto Svit upozornilo svojich obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu. Radí im, aby zvyšky zo záhrad a kuchýň nesypali voľne...

Prečítajte si viac
Palivové drevo z národných parkov? Zvýšenie ponuky bolo avizované v júli, úradníci aktuálne skúmajú paragrafy...

Palivové drevo z národných parkov? Zvýšenie ponuky bolo avizované v júli, úradníci…

Aktuálne

Správy národných parkov dokážu pokryť len tú časť potreby palivového dreva pre slovenské domácnosti, ktorá zodpovedá rozsahu prevzatej správy a...

Prečítajte si viac
LESY SR: V lesoch vrcholí jelenia ruja, jelene si hľadajú partnerky a ich ručanie počuť na niekoľko kilometrov

LESY SR: V lesoch vrcholí jelenia ruja, jelene si hľadajú partnerky a…

Aktuálne

Jelenia ruja trvá v závislosti od počasia a vonkajšej teploty, ale aj nadmorskej výšky, približne od septembra do začiatku októbra. Jelenia zver...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora