Prihlásiť

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom, ktorý najskôr obdržala od oznamovateľa protispoločenskej činnosti a neskôr od štátneho podniku LPM Ulič. Odbor komunikácie Kancelárie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám zaslal stanovisko, z ktorého vyplýva, že Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva odstúpila polícii, pretože sa môže jednať o trestný čin, resp. priestupok.

Doporučený Jedna z fotografií od oznamovateľa protispoločenskej činnosti o možnej krádeži dreva  Zdroj: sociálne siete Jedna z fotografií od oznamovateľa protispoločenskej činnosti o možnej krádeži dreva

Odbor komunikácie Kancelárie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v stanovisku napísal: „Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcii (ďalej len „inšpekcia“) bol dňa 12.9.2022 od subjektu LESOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ, š. p., Ulič 96, 067 67 Ulič (ďalej ako „LPM Ulič“) doručený list č. LPM- 623/2022 zo dňa 6.9.2022, označený ako „Žiadosť o prešetrenie možnej krádeže dreva“, spolu s prílohami v rozsahu 13 listov, v rozsahu: Porastová karta pre JPRL 127 _ 0 nachádzajúci sa v Lesnom celku LESY LMP ZBOJ, kód Programu starostlivosti o lesy LA073 platný na roky 2014 – 2023, Porastová karta pre JPRL 201 _ 0 nachádzajúci sa v Lesnom celku LESY LMP ZBOJ, kód Programu starostlivosti o lesy LA073 platný na roky 2014 – 2023, Porastová mapa z Lesníckeho geografického informačného systému s vyznačením porastu JPRL 127 _ 0, Porastová mapa z Lesníckeho geografického informačného systému s vyznačením porastu JPRL 201 _ 0, Printscreen príspevku Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska zverejnenom na  internetovej stránke: http://sk-sk-facebook.com/privlesy.sk/ a fotografie k príspevku v počte 9 ks.

Z listu vyplynulo, že dňa 5.9.2022 sa LPM Ulič z vyššie uvedenej internetovej stránky – sociálnej siete Facebook dozvedel o tom, že z JPRL 127 _ 0 a JPRL 201 _ 0 nachádzajúcich sa v Lesnom hospodárskom celku Zboj, Lesnom celku LESY LPM ZBOJ, ktoré sú v obhospodarovaní LPM Ulič, bolo pravdepodobne odcudzené drevo, konkrétne sa malo jednať o zvyšky po ťažbe. Ďalej v liste uvádza, že oznamovateľ protispoločenskej činnosti v príspevku na sociálnej sieti Facebook uvádza, že možným páchateľom by mohli byť pracovníci Správy Národného parku Poloniny, so sídlom v Stakčíne. Záverom LPM Ulič podotýka, že ním nebol vydaný súhlas na ťažbu, ani prípravný lístok na samovýrobu v uvedených lesných porastoch – dielcoch žiadnej osobe, t. j. fyzickej ani právnickej.

Vzhľadom na kompetencie inšpekcie uvedené v § 10 ods. 4 zákona č. 113/2018 Z. z.  o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v § 61 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na skutočnosť, že sa môže jednať o trestný čin, resp. priestupok proti majetku, tak inšpekcia predmetný list spolu s prílohami odstúpila dňa 13.09.2022 ako podnet v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov miestne príslušnému orgánu na vyšetrovanie trestných činov, resp. objasňovanie priestupkov, a to Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Humennom. V prípade potreby bude inšpekcia s orgánmi policajného zboru spolupracovať a  poskytovať im súčinnosť.“ 

V podnete oznamovateľa protispoločenskej činnosti, zverejnenom na sociálnych sieťach, boli popísané aj tieto podrobnosti: „Dňa 15.06. a 16.06.2022 na príkaz riaditeľa Správy NP Poloniny p. Buraľa a pod dohľadom vedúceho pracovníka Ing. Martina Šurinu zamestnanci Správy NP Poloniny Fedoráš Miroslav, Harkot Milan a Voronič Miroslav boli pripravovať palivové drevo v lokalite Lipová dielec 127 LHC Zboj  na súkromnom traktore vo vlastníctve Fedoráša Miroslava. 17.06.2022, 01.07.22 a 4.07.2022 bola tá istá partia pripravovať palivové drevo v lokalite Skoňová dielec 201 LHC Zboj. Obdobne použili súkromný traktor p. Fedoráša. V obidvoch prípadoch sa jednalo o zvyšky po ťažbe. Na tom by samozrejme nebolo nič zlé, bohužiaľ k dnešnému dátumu, 24.08.2022 ešte nie je Správa NP Poloniny zapísaná na spomenutých dielcoch ako obhospodarovateľ lesných pozemkov.

Čiže de facto došlo ku krádeži drevnej hmoty priamo zamestnancami NP Poloniny na pokyn riaditeľa a riadiaceho pracovníka Ing. Martina Šurinu. Je fakt smutné, že obyvatelia Uličskej doliny majú problém s palivovým drevom, (momentálne ho nakupujú z veľkých vzdialeností, čo činí značne zvýšené náklady) a "ochranári" si šafária ako keby sa ich žiadne zákony netýkali.“  

Jozef Marko

Naposledy zmenené: štvrtok, 15 september 2022 06:21
Prečítané: 2376
(7 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:7634

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

Aktuálne

Zobrazenie:6426

Pracujú častokrát v náročných terénoch a poveternostných podmienkach. Práca lesného robotníka v ťažbe dreva patrí k najrizikovejším profesiám. Zhodou nešťastných okolností sa smrteľné úrazy...

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov CIC

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov…

Aktuálne

Zobrazenie:4234

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici dnes zorganizovala hodnotenie významnej trofeje...

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave a spánku ľudí v teple

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave…

Aktuálne

Zobrazenie:3339

Pred časom nám počas verejných protestov proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny, takzvanej reforme národných parkov, minister životného prostredia Ján...

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20 rokov, majú dávno po svojej životnosti a mali byť už najmenej trikrát obmenené

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20…

O čom sa píše

Zobrazenie:2313

V roku 2019 novelizovaný zákon o lesoch zaviedol ako hlavný spôsob obhospodarovania lesov v Slovenskej republike ich prírode blízke hospodárenie. Tento...

TÝŽDŇOVKA: Zástancovia ničnerobenia v lesoch sa chytajú každej slamky, karta sa začína obracať

TÝŽDŇOVKA: Zástancovia ničnerobenia v lesoch sa chytajú každej slamky, karta sa začína…

Aktuálne

Zobrazenie:2269

Slovenské príslovie o tom, že topiaci sa aj slamky chytá alebo frazeologizmus, hovoriaci o človeku, ktorý v cudzom oku vidí aj smietku...

Hlavné správy

Mýtus: Hlavnou náplňou lesníckej práce je ťažba dreva. Fakt: Drevo je iba jedným z úžitkov lesa

Mýtus: Hlavnou náplňou lesníckej práce je ťažba dreva. Fakt: Drevo je iba…

O čom sa píše

Verejnosť zväčša vníma iba dve činnosti, ktoré sú súčasťou lesníckej práce. Zalesňovanie, teda, laicky povedané, sadenie najmladších stromčekov (zväčša pozitívne...

Prečítajte si viac
Objem zásoby stojaceho a ležiaceho odumretého dreva na Slovensku je najvyšší v Európe: S podielom bezzásahových území 3,5 percenta je Slovenská republika na 3. mieste

Objem zásoby stojaceho a ležiaceho odumretého dreva na Slovensku je najvyšší v…

O čom sa píše

Národné lesnícke centrum vo Zvolene sprístupnilo na svojej internetovej stránke prezentácie a zborník z vedeckej konferencie Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva...

Prečítajte si viac
Ochranári zvažujú ďalšie využitie zvernice v Tatranskej Javorine: Možno v nej skončia aj niektoré medvede

Ochranári zvažujú ďalšie využitie zvernice v Tatranskej Javorine: Možno v nej skončia…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa zaoberá možnosťou využitia zvernice v Tatranskej Javorine neďaleko poľských hraníc. Jednou z nich je aj...

Prečítajte si viac
Ocenený projekt lesníckeho výskumu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov

Ocenený projekt lesníckeho výskumu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na…

O čom sa píše

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu pod názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Do publikácie sa dostal aj projekt...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora