Prihlásiť

Rozhovor: "Petícia Mor ho! nemá nič spoločné s násilím. Je symbolom v spore za slobodu a ochranu lesa a prírody"

Pred troma mesiacmi bola spustená petícia Mor ho! za záchranu lesov, zachovanie životodarného kolobehu vôd a minimalizáciu ohrozenia človeka v prírode premnoženým medveďom. Prakticky okamžite vyvolala emotívne a protichodné reakcie v odbornej i laickej verejnosti, ale najmä na sociálnych sieťach. Porozprávali sme sa o nej s predsedom petičného výboru Ing. Dušanom Lukášikom, CSc.

 

Doporučený Ilustračné foto: FB profil Dušana Lukášika Ilustračné foto: FB profil Dušana Lukášika

Zvolili ste kontroverzne vnímaný názov petície za záchranu lesov, zachovanie životodarného kolobehu vôd a minimalizáciu ohrozenia človeka v prírode premnoženým medveďom. Prečo?

„Samo Chalúpka básňou Mor ho! dvíhal sebavedomie a burcoval generáciu Ľudovíta Štúra. Podobne časopis Mor ho! prinášal nádej partizánom v boji proti fašizmu. Aj preto sme zvolili názov petície Mor ho! aby sme zdvihli sebavedomie lesníkov, poľovníkov, rybárov, poľnohospodárov a obyvateľov obcí, ale aj miest, že nie je pravda, že človek prírode nerozumie, že ľudia prírode rozumeli a rozumejú a že obsah petície prinesie riešenie pre lesy a vodu. Symbol Mor ho! je v histórii Slovenska symbolom protifašistického boja. Dnes sa spor preniesol do oblasti vedomostí a znalostí a nemá nič spoločné s fyzickým násilím.“

Analógia súčasnej situácie v stave lesov na Slovensku, vo vnímaní lesníctva v našej spoločnosti a v postoji politiky k významu odborného obhospodarovania lesov a k vlastníctvu lesov s povstaním proti nacizmu na Slovensku počas Slovenského národného povstania, ktorá si podľa vášho názoru vyžaduje takisto povstanie ducha na vidieku, nie je to zbytočne emotívne prirovnanie a motivácia, je situácia podľa vás naozaj taká zlá?

„Už prvé kroky nového ministra ukázali, že na lesy bola naviazaná aj korupcia. Korupcia má za následok širokú demoralizáciu pracovníkov, zvlášť, ak pracujú v režime podriadenom autorite – t. j. ak neurobíš čo ja rozhodnem, prídeš o prácu. A to nielen v samotných podnikoch, ale aj na štátnych úradoch či v organizáciách, naviazaných na les. Podriadený autorite je základným nástrojom, ktorý využíval fašizmus. Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať cez petíciu Mor ho! symbolické Povstanie a skoncovať s týmito praktikami, ktoré ľudí obmedzujú na slobode. Ide o les, ide o lokálne klimatické podmienky a ide o vodu ako základ života a existencie človeka. Ohrozené sú vodné zdroje a tým zásobovanie obyvateľstva vodou a poľnohospodárska produkcia.

Vedieme spor s niektorými predstaviteľmi organizácií, ktoré deklarujú ochranu prírody. Známa blokáda v apríli 2007 v Tichej doline spôsobila, že za obeť lykožrúta padlo 1000 m3 límb a 140 000 m3smrečín v priebehu štyroch rokov. Limby, dožívajúce sa aj 800 rokov, prežili turecké vpády, svetové vojny, ale neprežili päťročnú starostlivosť samozvaných ochranárov. Lykožrútovi padol za obeť predmet ochrany v siedmich národných prírodných rezerváciách. Ako hovorí pán minister Budaj, sedem perál bolo v procese folklóru ničnerobenia a bezzásahu zničených.

A pritom problém lykožrúta je pomerne jednoduchý. Zdravý les je dovtedy, kým lykožrút vo funkcii sanitára napadne jeden meter kubický dreva na piatich hektároch lesa, t. j. jeden dospelý strom. Stav kalamity, kedy sa lykožrút mení na predátora lesa a je schopný zničiť zdravý strom, nastáva pri piatich metroch kubických napadnutých stromov, t.j. piatich stromoch na piatich hektároch. Celý problém lykožrúta je schopnosť narátať do päť. Aktívne bránenie lesníkom v praxi rôznymi nátlakovými akciami, podporené dokonca rozhodnutiami orgánov štátnej správy, včítane zastavenia trestného stíhania prokurátorom vo veci, demoralizovali lesnícku komunitu. Ale lesy a ekologické služby, na les naviazané patria nám všetkým. Už teraz sú indikované miliardové škody. Podkladom pre petíciu je cca 450 strán odborného textu a záverov.  A tak popri odborných textoch petícia Mor ho! nesie posolstvo nádeje.“

Koľko máte v súčasnosti registrovaných podpisov na petičných hárkoch a s akými ohlasmi na petíciu sa stretávate v jednotlivých regiónoch Slovenska?

„Predbežné sčítanie podpisov sa pohybuje okolo 25 000, a to je len tri mesiace po spustení petície. To nás oprávňuje vstúpiť do rokovania s výborom Národnej rady SR. Naše podklady majú už viac ako 400 strán odborného textu, kde sme biológiu lesa, štandardne používanú v lesníckej praxi a výučbe, doplnili o rovinu moderných analýz lesa ako komplexného adaptívneho  systému, kde úplne jasne odstraňujeme chaos a chirurgicky presne pomenúvame problém a jeho riešenie.

V súvislosti s procesom vyhlásenia pralesov v 76-tich lokalitách máme argumenty, čo je potrebné spraviť v legislatíve a v nižších právnych normách, aby sa neopakoval osud siedmich národných prírodných rezervácií, kde v priebehu ani nie desiatich rokov predmet ochrany zanikol. Sú to perly lesa, ako hovorí pán minister Budaj a tieto treba zodpovedne chrániť.“

Ale ako ich môžu chrániť organizácie, ktoré sami o sebe vyhlasujú, že prírode nerozumejú a preto nebudú robiť nič? Folklór bez zásahu je to isté, akoby sme chceli zrušiť zdravotný systém a lekára pre človeka. Aj pán minister Budaj už pri podozrení na covid19 absolvoval testy, čo je racionálny postup a neprišiel s iniciatívou zrušenia zdravotného systému a lekára...

„Predsa lesník je rozhodujúcu časť v živote lesa jeho lekárom. Lesníci sa doteraz starali o naše perly v podobe pralesných zvyškov a aj preto sa zachovali. Ničnerobenie či bezzásah má dnes istotu – zničí tieto perly lesa cez nerovnováhy v prírodných procesoch. Je to vtedy, keď sa človek z prírody vyčlení a nebude plniť svoju regulačnú úlohu. Naivné chápanie jednoduchých vzťahov príčiny a následku je potrebné zmeniť na jasné pochopenie živého organizmu, akým les je, pričom správnosť overených postupov 300 ročnej lesníckej praxe v podobe znalostí potvrdzujú aj moderné nástroje systémových prístupov k lesu.

Diamant kultúrneho dedičstva na Slovensku – lesníctvo je potrebné chrániť a posunúť na vyššiu úroveň. Nie tým, že budeme ničiť overené zásady a vyhlasovať ich za dogmy, ale tým, že ich dokážeme analyticky lepšie pochopiť v zložitých súvislostiach prírody. Tak ako profesor Korpeľ popísal pralesy Slovenska, tak je možné zistiť a hlbšie pochopiť zákony lesa – ale predsa my ľudia zákony prírody nevieme zmeniť. Ani  Newtonov zákon sily neprestal platiť, keď Schrödinger napísal svoju slávnu rovnicu. A rovnako neprestáva platiť biológia lykožrúta, či biológia dravých šeliem. Nové výskumy však umožňujú hlbšie pochopiť súvislosti v overených znalostiach. Ale nahrádzať znalosti za neoverené výsledky základného výskumu je proste katastrofou, ktorá ničí les a ekológiu s ním spojenú.“

V otvorenom liste ministrovi Jánovi Budajovi deklarujete, že chcete získať pod petíciu 100 000 podpisov, aby ste mohli o nej hovoriť v pléne Národnej rady SR. Čo si od toho sľubujete, aké by mali byť vaše ďalšie kroky a zámery k naplneniu cieľov petície?

„Naďalej beží zbieranie podpisov pod petíciu Mor ho! tak, aby sme dosiahli požadované kritérium 100 000 podpisov, aby na prerokovanie petície bola zvolaná samostatná schôdza Národnej rady SR. Verejné prerokovanie obsahu petície na pôde Národnej rady SR má za cieľ spustiť legislatívny proces systémového riešenia lesa, zharmonizovanie legislatívy s dôrazom na ekologické funkcie lesa, vyjadrené jednak jeho ochranou v legislatíve a jednak v jeho ekonomike ako súčasť štátneho rozpočtu. Za ekologické služby lesa spoločnosť neplatí a táto práca nie je ohodnotená. Zároveň je potrebné v zákone harmonizovať a samostatne vyjadriť sanitárne opatrenia v lese a samostatne vyjadriť hospodárenie v lese, inými slovami zrušiť naivný folklór bez zásahu., ktorý ohrozuje samotnú podstatu lesa.

Petícia Mor ho! s predmetom lesa, vody a klimatických zmien je určená pre lesníka, ochranára prírody, pre poľnohospodára, poľovníka, rybára a včelára a pre občana nielen na vidieku, ale aj mestského človeka pre jeho regeneráciu v prírode. Tvrdíme, že tím odborníkov, ktorí stojí za petíciou prírode rozumie do tej miery, aby sme správnym premietnutím obsahu petície do legislatívy dosiahli stav, aby nevznikali zbytočné škody na lesoch a vodnom režime a na lokálnom vplyve na klimatické zmeny.

V lesoch na Šumave sa stal zločin, povedal v roku 2017 prezident Miloš Zeman. A podobný zločin sa stal v Tatrách. Aj preto sme vyzvali organizátora blokády pána Juraja Smatanu, aby prijal svoju politickú zodpovednosť a rezignoval z funkcie štátneho tajomníka. Petícia  Mor ho! vyjadruje aj postoj ku korupcii. A aj kvôli tomu sme požiadali o podporu širokú verejnosť. Ďakujem v mene petičného výboru a medzinárodného teamu odborníkov všetkým občanom, čo podporili petíciu Mor ho! a tým moderným spôsobom povstali proti ekologickému terorizmu a sabotáži. Mor ho! je proste petícia a zároveň symbol v spore za slobodu a ochranu lesa a prírody.“

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: streda, 30 september 2020 16:35
Prečítané: 3359
(5 hlasov)

Komentárov   

+2 # Marián Jasík 2020-10-07 22:06
Pán Marko, aj by som sa tých odborníkov popýtal lebo ich poznám, aj uznávam, že v mnohom sa vyznajú, ale neurobím tak a to z dôvodu, že pracujú v NLC, organizácií, ktorá je zriadená MPaRV a ktorá celou svojpu činnosťou napĺňa štátnu lesnícku politiku...Z dôrazom na slovo politika. S plnou vážnosťou prehlasujem, že tieto "národné prírodné rezervácie" neboli a niesú zničené. Len sa treba do nich ísť pozrieť. Apropo1 Krížne, Nefcerka, Fabova hoľa, Babia hora ani Pilsko nie sú národné prírodné rezervácie.
+4 # Marián Jasík 2020-09-30 19:35
Dobrý deň,

vyjadriť svoj názor, postaviť sa zaň a získavať preň ďalších je plne legitímne...Len by bolo fajn keby sa tak dialo na základe odborných a korektných informácií. Nejdem sa vyjadrovať ku všetkému, ale jednu vec by som chcel uviesť na pravú mieru. V petícií ale aj v rozhovore sa píše, že voľne cituje "v priebehu ani nie desiatich rokov predmet ochrany zanikol v 7 NPR". Jedná sa o lokality Krížne, Nefcerka, Kotlov žľab, Jánošiková kolkáreň, Fabova hoľa, Babia hora
a Pilsko. Nakoľko tieto lokality navšetvujem opakovane niektoré aj viac krát za rok musím zodpovedne a s plnou vážnosťou napísať, že predmet ochrany týchto NPR nezanikol, nikam neodišiel a je tam stále prítomný. V niektorých lokalitách robíme výskum dynamiky prirodzeného vývoja lesa a ani tento výskum neindikuje, že by tam predmet ochrany zanikol. Ak by mal ktokoľvek záujem výstupy výskumu pošleme.
Na druhej strane som si na cestách po Slovensku všimol, že takmer úplne zmizli staršie porasty v Levočských vrchoch, Spišskej Magure, Kozích chrbtoch, časti Kysúc atď. Nuž hodiť to lykožrúty z Tichej a Kôprovej doliny by bolo príliš jednoduché a nepodctivé. Myslím si, že Slovensko si zaslúži územia, kde nebudú realizované 300 rokov overované lesnícke experimenty, ale podstatne ale podstatne dlhšie formované sily prírody.

M.Jasík, PRALES, o.z.
+3 # Jozef Marko 2020-10-01 06:04
Pán Jasík,
tím odborníkov z Lesníckeho výskumného ústavu Národného lesníckeho centra vo Zvolene v zložení Martin Moravčík, Matej Schwarz a Martin Kovalčík v roku 2012 na konferencii o aktuálnych problémoch o ochrane lesa v prezentácii nazvanej "Ochrana prírodných procesov": Analýza konceptu z pohľadu medzinárodných dokumentov a dopadov na lesy Slovenska konštatovali s plnou vážnosťou a zodpovedne zničenie siedmich prísne chránených národných prírodných rezervácií lykožrútom smrekovým - Krížne, Nefcerka, Kotlov žľab, Jánošikova kolkáreň, Fabova hoľa, Babia hora a Pilsko.
Ak by ste mali záujem o ich výskumy, pokojne sa na nich obráťte.
Jozef Marko.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s akou som sa už nikdy nestretol

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s…

O čom sa píše

Zobrazenie:29822

Dnešní návštevníci našej krásnej prírody sa ocitli v situácii, kedy dochádza k častejším stretom s našim najväčším predátorom medveďom. No nezostáva len pri...

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných zdrojov, určené na zachytávanie uhlíka. Žiadajú zmenu zákona o Environmentálnom fonde

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných…

Aktuálne

Zobrazenie:19811

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska oslovila predsedu a podpredsedníčku Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej...

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie výroby v BUKÓZE: Dodávky drevnej hmoty nemohli byť obnovené

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie…

Aktuálne

Zobrazenie:7395

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uverejnil včera na svojej internetovej stránke stanovisko k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s...

TÝŽDŇOVKA: Keď sa dokážu lesníci pobiť v kalamite o čas, môžu veľa získať. Ak ale jeden nepotiahne pri jej spracovaní včas, dôsledky sa prejavia aj u druhého

TÝŽDŇOVKA: Keď sa dokážu lesníci pobiť v kalamite o čas, môžu veľa…

Aktuálne

Zobrazenie:6320

Spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o. hospodári na výmere 7 645,86 hektárov na dvoch lesných celkoch – Čertovica a Rohozná. Tento týždeň...

Predstaviteľ súkromných vlastníkov lesov v relácii Teraz takto: Vieme, čo sa nakúpilo za 25 miliónov eur pre národné parky

Predstaviteľ súkromných vlastníkov lesov v relácii Teraz takto: Vieme, čo sa nakúpilo…

O čom sa píše

Zobrazenie:6051

O vzťahu štátu a súkromných majiteľov lesov, o miliónoch, ktoré dostali štátni ochranári, o vyhadzovaní peňazí na čudné aktivity, ale...

TÝŽDŇOVKA: Vykrádanie porastov? Včasné vyberanie kvality z bučín zabráni znehodnoteniu dreva

TÝŽDŇOVKA: Vykrádanie porastov? Včasné vyberanie kvality z bučín zabráni znehodnoteniu dreva

O čom sa píše

Zobrazenie:5443

Viacero lesníckych subjektov, obhospodarujúcich lesy s dominanciou buka, veľmi dobre pozná problém nerovnomerného rozloženia vekových stupňov a naakumulovania zásob drevnej hmoty vo...

Hlavné správy

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní dreva iba minimálne poškodzuje lesný porast a pôdu, jej prevádzka je šetrná k životnému prostrediu

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní…

O čom sa píše

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) zaobstarali novú lanovku, vďaka ktorej môžu ich pracovníci zvážať vyrúbané stromy aj z veľmi...

Prečítajte si viac
Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje na obnovu biotopov?

Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje…

O čom sa píše

Poľnohospodári sú sklamaní z toho, že Slovenská republika na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov. Po lesnom robotníkovi turisti hádzali kamene za to, že v poraste robil prerezávku...

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov…

Aktuálne

Tento týždeň som sa stretol v Kežmarských Žľaboch neďaleko Tatranskej Lomnice so zamestnancami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok – konateľom Ing. Jurajom...

Prečítajte si viac
Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca bola cena za lesnícke činnosti

Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca…

Aktuálne

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vystúpil pred Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora