Prihlásiť

Ministri na konferencii FOREST EUROPE prijali dva dokumenty o budúcnosti európskeho lesníctva

Adaptácia lesov na klimatickú zmenu a ich rozvoj v prospech spoločnosti boli 15. apríla úspešne spečatené v dvoch zásadných dokumentoch. Bratislavská ministerská deklarácia a Bratislavská ministerská rezolúcia boli jednohlasne prijaté a podpísané signatármi 8. ministerskej konferencie FOREST EUROPE, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s nemeckým Federálnym ministerstvom pre potraviny a pôdohospodárstvo. Agrorezort o tom informuje na svojej internetovej stránke.

 

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Podujatie sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnilo v online priestore a bolo vyústením 5-ročného slovenského predsedníctva v tomto medzivládnom politickom procese na úrovni ministrov pan-Európskeho priestoru. „Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme,“ bolo sprievodné motto oboch rokovacích dní 8.ministerskej konferencie FOREST EUROPE, ktorej sa zúčastnilo približne 200 účastníkov zo 40 európskych štátov a 2 pozorovateľských krajín (Austrália a Čína). Do diskusie sa zapojilo  aj 15 pozorovateľských organizácií, ako je FAO, Environmentálny program OSN, zástupcovia vlastníkov lesov v Európe, Európske združenie PRO Silva, certifikačné schémy FSC a PEFC a mnohé ďalšie.  

V závere dvojdňového summitu ministrov boli signatármi procesu  prijaté a podpísané významné dokumenty, ktoré zásadne prispejú k ochrane, udržateľnosti, ako aj k rozvoju európskych lesov pre zdravie a prosperitu ďalších generácií. Ministerské dokumenty zhŕňajú odporúčania viacerých expertných skupín, ako i závery mnohých zasadnutí reprezentantov signatárskych krajín a pozorovateľov počas uplynulých 5 rokov slovenského predsedníctva.

„Veľmi ma teší, že nosnou témou tejto ministerskej konferencie bola práve budúcnosť európskeho lesníctva. Oceňujem, že ministri a pozorovatelia počas konferencie kládli veľký dôraz na nevyhnutnosť adaptáciu lesných ekosystémov a ich manažmentu vo vzťahu k prebiehajúcim klimatickým zmenám. Dominovali témy biodiverzity, bioekonomiky, holistických a participatívnych prístupov, ekosystémových služieb, dekarbonizácie, certifikácie a tiež digitalizácie. Diskutujúci tohto vysokého politického fóra poukazovali na nevyhnutnosť navyšovania podpory pre starostlivosť o lesy a ich ochranu.

Efektívnejšia implementácia výsledkov vedy a výskumu do vzdelávania i praxe bola vnímaná za rovnako dôležitú, ako využiteľnosť produktov lesa a dreva  vrátane udržania a podpory zelených pracovných miest,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský na tlačovej konferencii, ktorý zároveň vyjadril nádej, že na jeseň 2021 sa ministri procesu FOREST EUROPE už budú môcť stretnúť aj osobne na Slovensku.

BRATISLAVSKÁ DEKLARÁCIA MINISTROV, ktorá bola prijatá na 8. ministerskej konferencii FOREST EUROPE 2021 potvrdila zásadnú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri ochrane životného prostredia vrátane biodiverzity, biotopov, pôdy, vodných zdrojov, klímy a kvality ovzdušia. Odborníci v rámci panelových diskusií zdôraznili životne dôležitú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania. V súvislosti s negatívnymi dopadmi pandémie COVID-19 zároveň ministri vyzdvihli nezastupiteľnú úlohu európskych lesov, ktorú zohrávajú z hľadiska ľudského zdravia a kvality života.

Počas online konferencie FOREST EUROPE 2021 ministri potvrdili platnosť definície a princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z helsinskej rezolúcie H1 (1993), ktoré predstavujú zásadný politický rámec pre vytváranie rovnováhy v plnení ekologických, hospodárskych a sociálnych funkcií lesov v Európe s cieľom prispieť k týmto trom dimenziám trvalo udržateľného rozvoja.

Preto jedným zo zásadných obsahových elementov Ministerskej deklarácie je prijatie strategickej vízie a 10-tich Cieľov pre Európske lesy do roku 2030. Jednotlivé body zdôrazňujú vyššie ambície hlavne v oblastiach ukladania a viazania uhlíka v lesoch a produktoch z dreva, vrátane nahrádzania neobnoviteľných materiálov a materiálov s vyššou environmentálnou i uhlíkovou stopou (pozn.: ako sú napríklad plasty, betón a oceľ), pokrok v oblastiach akými sú adaptácia lesov na klimatickú zmenu, zamedzenie straty lesnej biodiverzity a obnova lesov.

Podpora a širší prechod na prírode blízke hospodárenie v slovenských lesoch významným spôsobom napomáha k zvýšeniu príspevku Slovenskej republiky k dosahovaniu týchto spoločných cieľov všetkých európskych štátov. Významným prvkom Bratislavskej deklarácie je zdôraznenie kľúčovej úlohy vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri napĺňaní prijatej strategickej vízie a spoločných cieľov. Deklarácia vyzdvihuje potrebu dialógu medzi lesníkmi a ostatnými skupinami, zainteresovanými na rozumnom využívaní a ochrane lesov, vrátane verejnosti. Deklarácia po prvý krát zdôrazňuje popri udržateľnom obhospodarovaní lesov aj úlohu a dôležitosť stromov rastúcich mimo lesov, stromov rastúcich v mestách, ako aj dôležitosť mestských a prímestských lesov.

BRATISLAVSKÁ REZOLÚCIA MINISTROV, ktorá bola signatármi konferencie potvrdená poukazuje na nevyhnutnú potrebu adaptácie lesov v podmienkach klimatických zmien s cieľom zachovania všetkých funkcií lesov a zvýšenia ich odolnosti. Rezolúcia uvádza oblasti a okruhy, ktorým je potrebné venovať pozornosť na národnej aj medzinárodnej úrovni z pohľadu adaptácie lesov na zmenu klímy. Zdôrazňuje sa tu potreba ochrany, zachovania a vhodného využívania lesných genetických zdrojov pre účely adaptácie lesov.

Spomínajú sa aj aktivity zamerané na testovanie a výber druhov drevín vhodných z hľadiska budúcich podmienok berúc do úvahy medzinárodné odporúčania pre invázne druhy. Za účelom prepojenia národných a medzinárodných aktivít sa ministri zaviazali smerovať svoju ďalšiu spoluprácu smerom k vytvoreniu celoeurópskeho znalostného mechanizmu pre oblasť rizík, ktorým čelia lesy v súvislosti so zmenou klímy.

FOREST EUROPE je najvyšším paneurópskym politickým procesom pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe, ktorý funguje od roku 1990. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Jeho úlohou je najmä zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov zodpovedných za lesy v krajinách Európy, ako aj podporovať trvalo-udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia všetkých funkcií lesov nevyhnutných pre spoločnosť.

Viac informácií o FOREST EUROPE: https://bit.ly/3a597u3

Prečítané: 226
(1 Hlasovať)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Vlci napadli drevorubačov

Vlci napadli drevorubačov

Aktuálne

Zobrazenie:9674

Blízko mesta Brzozów v Podkarpatskom vojvodstve na juhovýchode Poľska došlo v pondelok 1. marca tohto roka k útoku vlkov na...

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

Aktuálne

Zobrazenie:9640

A je to vonku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v príhovore k zamestnancom štátneho podniku LESY SR v januárovom vydaní podnikového časopisu prezradil verejné tajomstvo...

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho obyvateľstva

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho…

Aktuálne

Zobrazenie:7885

V súvislosti s významnou politickou udalosťou európskeho významu, ktorá sa uskutoční na Slovensku v dňoch 14. – 15. apríla 2021...

Mýtus: Ťažíme priveľa dreva. Fakt: Rúbeme menej, ako by sme mohli

Mýtus: Ťažíme priveľa dreva. Fakt: Rúbeme menej, ako by sme mohli

Aktuálne

Zobrazenie:4164

Preťažovanie lesov, nadmerná ťažba dreva, prekračovanie stanoveného etátu, drancovanie porastov, kradnutie dreva a znižovanie výmery lesov na Slovensku. To všetko sú...

Riport: „Zdravý sedliacky rozum išiel za hory...“

Riport: „Zdravý sedliacky rozum išiel za hory...“

Aktuálne

Zobrazenie:3870

V lesných porastoch Ochranného obvodu Tatranská Javorina Štátnych lesov TANAP-u v súčasnosti pracuje podľa slov vedúceho Ing. Jána Slivinského dvanásť ťažbových skupín...

Postreh: Ľudia, ktorí pracujú v lese hovoria, že neplašia zver a vtáky

Postreh: Ľudia, ktorí pracujú v lese hovoria, že neplašia zver a vtáky

Aktuálne

Zobrazenie:3470

Vo verejnosti je rozšírený názor, že stroje do hory nepatria, pretože rušia lesnú zver a vtáky, poškodzujú pôdny kryt a spôsobujú eróziu...

Hlavné správy

Slovenskí ornitológovia poskočili vyššie v európskom rankingu: Príroda je u nás veľmi pestrá

Slovenskí ornitológovia poskočili vyššie v európskom rankingu: Príroda je u nás veľmi…

Aktuálne

Nový slovenský rekord v počte druhov vtákov pozorovaných počas Vtáčieho maratónu bol dosiahnutý na dolnom Zemplíne. Víťazný tím Young Birders...

Prečítajte si viac
Cirkevní lesníci spolupracujú s odborníkmi z NLC a Lesníckej fakulty TUZVO: Hlucháň potrebuje les, v ktorom sa dokáže pohybovať

Cirkevní lesníci spolupracujú s odborníkmi z NLC a Lesníckej fakulty TUZVO: Hlucháň…

O čom sa píše

V lesoch Spišského biskupstva, obhospodarovaných spoločnosťou PRO POPULO Poprad, odborníci z Národného lesníckeho centra a Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene realizujú štvrtý...

Prečítajte si viac
Lesnícke a drevárske múzeum pripravilo dve chuťovky v rámci Noci múzeí a galérií

Lesnícke a drevárske múzeum pripravilo dve chuťovky v rámci Noci múzeí a…

Aktuálne

Noc múzeí a galérií je celoeurópske a celoslovenské podujatie, ktoré sa opäť po ročnej prestávke uskutoční v sobotu 15. mája 2021. Aj napriek nepriaznivej situácii...

Prečítajte si viac
Samosprávy, lesníci a dotknuté subjekty z Muránskej planiny: Komerčný a agresívny cestovný ruch môže regiónu ublížiť

Samosprávy, lesníci a dotknuté subjekty z Muránskej planiny: Komerčný a agresívny cestovný…

O čom sa píše

Na začiatok je potrebné ozrejmiť zavádzajúce informácie o endemickej muške Mycetophila gemerensis, ktorá sa vraj nachádza iba na Fabovej holi...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo