Prihlásiť

Komentár: Pohľad na energetický potenciál dreva na Slovensku bez ideologických klapiek na očiach

Svoju úvahu začnem citovaním rešpektovaného energetického analytika Karola Hirmana, ktorý v svojej analýze súčasnej energetickej situácie u nás okrem iného píše: „Našim problémom je teplárenstvo, kde sme pri výrobe tepla až príliš odkázaní na zemný plyn a do značnej miery aj na uhlie. V tejto súvislosti vedený viac ideologický, ako pragmatický a o overiteľné fakty opretý boj proti využívaniu domácej (!) lesnej biomasy pri výrobe tepla tak v centrálnych mestských sústavách, ako aj v domácnostiach je príkladom, ako sami sebe sťažujeme situáciu bez toho, aby sme naozaj riešili ekologické problémy“.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Možno len súhlasiť, pretože toto je jeden z dôvodov hroziacej energetickej chudoby, ktorá je veľmi vážna najmä preto, že táto hrozba už nie je spôsobená jedine ekologickými a ekonomickými dôvodmi, ale najmä dôvodmi politickými, ktoré vyplývajú z vojny, prebiehajúcej za našimi východnými hranicami.

Je čas, keď je naliehavo nutné prehodnotiť náš vzťah k všetkým dostupným zdrojom energie a bez ideologických klapiek na očiach hľadať taký mix zdrojov energie, ktorý pri rešpektovaní uhlíkovej neutrality zabezpečí energetickú bezpečnosť našej republiky. Treba sa teda  jasne postaviť aj k takému uhlíkovo neutrálnemu, obnoviteľnému a domácemu zdroju energie, akým je drevo.

Tento zdroj je časťou našej, ale aj európskej verejnosti odmietaný na základe dvoch často opakovaných argumentov. Prvým je argument, že energetický potenciál dreva je tak nízky, že nemôže tento problém riešiť a druhým je argument, že využitie dreva na energetické účely je priamym ohrozením ekologickej podstaty našich lesov.

Pozrime sa preto bližšie na tieto argumenty. Argument prvý je postavený na dlhodobom podceňovaní dreva ako obnoviteľnej, domácej a ekologickej suroviny, u ktorého sa akceptuje iba význam suroviny pre drevársky a celulózo-papierenský priemysel. Pravda je však taká, že na základe štatistických údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR jeho využiteľný energetický potenciál, odvodený od priemernej ročnej ťažby dreva okolo 9 mil. m3 hrubiny bez kôry, pri rešpektovaní biologických, ekologických a technických obmedzení, v budúcich desiatich rokoch predstavuje hodnotu okolo 2,8 mil. ton ročne.

Okrem toho je potrebné kalkulovať aj s odpadom, ktorý vzniká u spracovateľov dreva. Jeho množstvo, po odrátaní vlastnej spotreby je 0,95 mil. ton ročne. Potenciál drevnej biomasy, ktorú produkujú tzv. biele plochy, je na úrovni okolo 0,76 mil. ton ročne. Celkove je teda disponibilné množstvo dreva na energetické účely v Slovenskej republike na najbližšie obdobie približne 4,5 mil. ton ročne.

Ak si pre názornejšiu predstavu prerátame na základe energetických údajov toto množstvo dreva na jeho plynový ekvivalent vyjde nám, že v ideálnom prípade toto množstvo dreva dokáže vyprodukovať rovnaké množstvo energie ako približne 1,6 mld.m3 zemného plynu. Ak (podľa štatistík Ministerstva hospodárstva SR) je celková spotreba zemného plynu v SR na hodnote 5,2 mld.m3 ročne, potom energetické drevo je schopné nahradiť až 30 % našej spotreby zemného plynu ročne!

Je jasné, že toto množstvo vychádza z idealizovaných podmienok, ktoré sú však limitované logisticky a technologicky. Avšak aj pri realistickom čísle využitia drevnej biomasy na energetické účely, ktoré je  na úrovni približne 3 mil. ton ročne, je ním možné nahradiť okolo 20% celkovej spotreby zemného plynu v Slovenskej republike. Tento podiel nie je vôbec zanedbateľný. Vytvorením stimulov na efektívnejšie využitie tohto zdroja energie je ho možné postupne zvyšovať až na uvedených 4,5 mil. ton ročne.

Treba zdôrazniť, že pritom nedôjde k navyšovaniu ťažieb nad ekologicky odôvodnené a schválené množstvá. Navyše je potrebné zobrať do úvahy aj veľmi závažnú sociálnu stránku tejto záležitosti, pretože drevo je jediným lokálnym zdrojom tepla, reálne dostupným  obyvateľom rozsiahlych horských oblastí Slovenska navyše nezaťaženým obrovskými prepravnými nákladmi, zanechávajúcimi významnú uhlíkovú stopu ako je to pri plyne, ale aj pri elektrine. Ak teda berieme do úvahy ekonomické, ale aj sociálne argumenty pre využitie dreva, ako zdroja tepla, potom musíme konštatovať, že argument o nízkom energetickom potenciáli dreva a jeho schopnosti prispieť k riešeniu energetických potrieb nášho štátu sa nezakladá na faktoch a nie je teda pravdivý.

Argument druhý je postavený na alarmistickom presvedčení časti našej verejnosti o neudržateľnosti hospodárenia v našich lesoch. Hospodárenie v lesoch však vychádza z dlhodobého plánovania, založeného na pravidelnom komplexnom zisťovaní ich stavu. Z neho potom vyplývajú všetky opatrenia, ktorých kategorickým a nad všetkým stojacim cieľom je zachovanie ich podstaty do budúcnosti a všetkých úžitkov, ktoré človeku poskytujú.

Ako bolo uvedené vyššie, zásadnou požiadavkou na  využitie energetického dreva je podmienka, že toto musí byť zabezpečené iba v rámcoch ťažieb, stanovených na základe poznatkov o stave lesov a schválených štátnou autoritou. Inak povedané: ciele energetického využívania dreva nie je možné dosahovať nekontrolovaným zvyšovaním jeho ťažby, ale iba zvýšením efektivity jeho využitia.

Za súčasného stavu nie je potrebné podliehať panike poukazovaním na možné drancovanie lesov, pretože absolútnou väčšinu lesníkov a vlastníkov lesov sú regulácie dané programami starostlivosti o lesy bezvýhradne rešpektované. Jediným, avšak možným, ohrozením týchto zásad by mohla byť len skutočná energetická kríza spôsobená masívnym výpadkom dodávok plynu a elektriny, ktoré by viedla k živelnému nelegálnemu získavaniu jediného zdroja dostupnej energie, ktorým je drevo.

Riešenie takéhoto stavu je však už mimo možností bežných občanov a treba len dúfať, že štát a jeho represívne zložky sú aj na takúto možnosť pripravené. Napokon je potrebné zdôrazniť, že lepšie a efektívnejšie využitie dreva na energetické účely je v zhode aj s Nízkouhlíkovou stratégiou SR do roku 2030, ktorá vytýčila cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na 19,3%.

Slovensko nie je krajina príliš bohatá na prírodné zdroje a bolo by proti zdravému rozumu nevyužívať aspoň tie, ktorých máme relatívny dostatok. Drevo je jedným z nich a má veľký potenciál byť aj surovinou, ktorá pomôže riešiť energetické problémy dneška.

Juraj Vanko

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

 

Prečítané: 1121
(8 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7210

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6277

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3439

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3406

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2603

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola…

Aktuálne

Zobrazenie:2257

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom...

Hlavné správy

Poznámka: Pozitíva a negatíva stavu lesov a lesného hospodárstva na Slovensku

Poznámka: Pozitíva a negatíva stavu lesov a lesného hospodárstva na Slovensku

O čom sa píše

Národné lesnícke centrum na svojej internetovej stránke informuje o tom, že 6. decembra 2022 sa vo Veľkej zasadačke Národného lesníckeho centra...

Prečítajte si viac
Štátni lesníci obnovujú tradíciu včelárstva: V Topoľčiankach otvorili lesoučebňu, zameranú na chov včiel

Štátni lesníci obnovujú tradíciu včelárstva: V Topoľčiankach otvorili lesoučebňu, zameranú na chov…

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR vybudoval a spravuje viacero lesoučební a edukačných centier po celom Slovensku. Najmä detskí návštevníci v nich...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Drevené výrobky z Indonézie sú vyrobené z legálne vyťaženého dreva, ich dovoz je pod kontrolou

Agrorezort: Drevené výrobky z Indonézie sú vyrobené z legálne vyťaženého dreva, ich…

O čom sa píše

Vďaka uzavretiu dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Indonéziou si môžu byť aj slovenskí spotrebitelia istí, že drevené výrobky z tejto krajiny...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum: Ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy

Národné lesnícke centrum: Ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy

Aktuálne

Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, pripravilo ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy. Nadviazalo...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora