Prihlásiť

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

A je to vonku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v príhovore k zamestnancom štátneho podniku LESY SR v januárovom vydaní podnikového časopisu prezradil verejné tajomstvo, keď napísal: „Ale jednu otázku predsa len dám: ani tých šesť miliónov kubíkov, preťažených za posledné roky v štátnych lesoch nad bilancovaný etát, naozaj nič lesnícky znepokojivé nenašepkalo...?“

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Podľa našich informácií bola už po minuloročných parlamentných voľbách a personálnych zmenách v topmanažmente štátneho podniku LESY SR na pretrase otázka, či zverejniť alebo nezverejniť fakt o preťažení bilancovaného etátu. Vtedy bolo rozhodnuté, že verejné tajomstvo štátnych lesníkov ostane pod pokrievkou, pretože by po zverejnení mohlo ešte viac zhoršiť vnímanie lesníkov vo verejnosti.

Aby sme všetci vedeli, o čom hovoríme. Etát je objem dreva, ktoré je možné na danom lesnom hospodárskom celku za dané obdobie vyťažiť s ohľadom na dosiahnutie stavu vyrovnanosti a ťažbovej nepretržitosti a s prihliadnutím k existujúcemu, predovšetkým vekovému zloženiu lesov. V súčasných programoch starostlivosti o lesy sa uvádza v metroch kubických na tzv. decénium, teda obdobie desiatich rokov.

A teraz k minuloročnému rozhodnutiu ohľadne nezverejnenia objemu preťaženia bilancovaného etátu v štátnom podniku LESY SR. Najmä s ohľadom na to, že tento najväčší lesnícky podnik na Slovensku obhospodaruje približne polovicu celkovej výmery lesov, ktorá predstavuje 2,2 milióna hektárov, a nie je to súkromný, ale štátny subjekt, ho treba považovať za chybné. Rovnako ako je chybný spôsob zverejnenia tejto informácie, ktorá znie mimoriadne závažne, ministrom v podnikovom časopise.

Správne by bolo vtedy aj teraz, keby sa odborná i laická verejnosť dozvedela čo najzrozumiteľnejším spôsobom o preťaženom etáte viac informácií. Napríklad, o aké obdobie preťaženia bilancovaného etátu o šesť miliónov kubíkov dreva ide? Je započítané do týchto kubíkov aj spracovanie kalamitného dreva za rovnaké obdobie? Aký podiel na preťaženom etáte majú náhodné, teda podkôrnikovými, vetrovými a inými kalamitami vynútené ťažby, ktoré sú lesníci zo zákona povinní pri spracovaní kalamít vykonať? Stalo sa, že LESY SR preťažili bilancovaný etát úmyselnými, teda plánovanými ťažbami napriek jeho naplneniu náhodnými, kalamitnými ťažbami? 

Ak došlo k závažnému pochybeniu, čo naznačuje otázka ministra v príhovore, treba vysvetliť ako.  A najmä, aké účinné a systémové opatrenia budú prijaté, aby sa takáto situácia už neopakovala. Tu nestačia výzvy, apely a slová o marazme, morálke a čestnosti. Vedenie agrorezortu nesie politickú a topmanažment štátneho podniku LESY SR manažérsku zodpovednosť za to, aby sa o niečom znepokojivom v najväčšom lesníckom podniku u nás v budúcnosti už iba nešepkalo, ale aby efektívne nastavené riadiace a kontrolné mechanizmy znepokojivé momenty včas eliminovali.

Jozef Marko

Prečítané: 10028
(1 Hlasovať)

Komentárov   

+2 # apfel 2021-04-18 09:40
Dobrý deň
vzhľadom na to, že v pozícii riaditeľa výrobno - technického úseku, ktorý zodpovedal za spracovanie a prezentovanie spomenutého príspevku na konferencii Financovanie 2020 Lesy - Drevo LESY SR, Š. P. PODNIKATEĽSKÝ, ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝ SPRÁVCA LESNÉHO MAJETKU ŠTÁTU (Eduard Apfel, Rudolf Bruchánik, Jozef Bystriansky, Ľuboslav Mika) som bol ja tak som nútený ozrejmiť problematiku uvedeného príspevku. Po nástupe do funkcii som sa stretol s obrovským množstvom problémov, ktoré bolo treba riešiť nie v deň môjho nástupu, ale mesiace, možno roky pred tým. Bolo potrebné si stanoviť priority a jednou z nich sa stalo aj preverenie disponibilného etátu LESOV SR pre rok 2020 a nasledujúce roky. Tu som zistil obrovské preťaženie drevnej hmoty nad bilancovaný etát v štátnych kmeňových lesoch a obrovské, skoro rovnaké zašetrenie v neštátnych spravovaných lesoch. Dal som si spraviť aj analýzu príčin, z ktorých vyšli fakty už publikované v novembri roku 2020. Čiže nie je pravda, že sa to zamietlo pod koberec. V podstate nikomu nebránilo sa na zistené a publikované fakty spýtať zodpovedných. V podstate na základe zistených a zverejnených faktoch sme ešte kým sme boli vo vedení nastavili plán ťažby na rok 2021 a takisto do budúcnosti, ako sme aj identifikovali postup ako riešiť napríklad problematiku obrovského (niekoľko miliónového ) zašetrovanie bilancovanej ťažby v neštátnych spravovaných lesoch. Som sám zvedavý, ako si súčasné vedenie poradí s uvedeným problémom, ale jednoznačne im nahráva pre dobré zvládnutie zníženia disponibilného etátu (ovšem ak to budú akceptovať) súčasný stav na trhu s drevom. Rast cien z dôvodu oživenia stavebného trhu v USA, odbyt do Číny, zníženie podpory na kalamitné drevo v ČR a nedostatok drevnej hmoty na domácom trhu. Na koniec, každý má právo na otázky a odpovede a zvlášť keď sa jedná o štátom spravovaný majetok. Tak sa čo najviac pýtajte. Apfel
+2 # Marián Jasík 2021-02-21 16:37
Dobrý deň všetkým,

uvedenú informáciu som zachytil v zborníku z konferencie Financovanie 2020 Lesy - Drevo, ktorý vydala TU Zvolen. Iste sa k nemá dá dostať a o tejto konferncie informovalo aj Lesmedium. Z príspevku pracovníkov Lesov SR - LESY SR, Š. P. PODNIKATEĽSKÝ, ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝ SPRÁVCA LESNÉHO MAJETKU ŠTÁTU (Eduard Apfel, Rudolf Bruchánik, Jozef Bystriansky, Ľuboslav Mika) som vybral odstavec relevatný k téme preťažieb.

V LESOCH SR, š. p., boli na lesných pozemkoch (LP) vo vlastníctve štátu na výmere 732 678 ha v rokoch 2011 až 2019 preťažby nad bilancovaný etát v rozsahu od 1 151 tis. m3/rok do 490 tis. m3/rok, spolu to predstavuje 6,2 mil. m3. Z celkovo vyťaženého množstva dreva za toto obdobie predstavovala náhodná ťažba 58 %. LESY SR, š. p., obhospodarujú 146 440 ha neštátnych lesov, kde naopak dochádza k zašetrovaniu bilancovanej ťažby za rovnaké obdobie vo výške 5,7 mil. m3 z nasledovných dôvodov – rozdrobená vlastnícka štruktúra porastov, prácna identifikácia vlastníckych vzťahov v porastoch, prácne prepočítanie podielov vlastníkov, aby sa dosiahla majorita v prospech LESOV SR, š. p., vlastníci sa hlásia o svoje práva, keď už ťažba prebieha a do doby odovzdania blokujú ďalšie hospodárenie. Spolu za štátne a neštátne LP za roky 2011 až 2019 bola bilancovaná výška ťažby 37,754 mil. m3, skutočne vyťažené 38,312 mil. m3, čo predstavuje prekročenie len o 1,5 %. Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu PSL je pre lesný celok neprekročiteľný. Po jeho dosiahnutí je možné vykonať len zákonom definované ťažby, najmä naliehavú a náhodnú. Lesné hospodárstvo je v poslednom období výrazne ovplyvňované kalamitami veľkého rozsahu, pričom niektoré LC sú ovplyvnené veľmi výrazne a niektoré prakticky vôbec. V minulom období sa postupovalo v tejto situácii tak, že sa vykonávali na postihnutých územiach náhodné ťažby tak, aby si podnik v rámci svojich kapacitných možností
21
plnil svoje zákonné povinnosti a na LC, ktoré neboli kalamitami postihnuté nedochádzalo k takému obmedzeniu ťažby, aby nebol prekračovaný celopodnikový bilancovaný etát. Z uvedeného je zrejmé, že štátny podnik, aby splnil úlohu zadanú spoločnosťou, a to zabezpečiť odvody zo zisku do rozpočtu štátu za roky 2011 až 2019 vo výške 55,6 mil. € a dane z nehnuteľností 62 mil. €, pri rozhodovaní, ako hospodáriť v lesoch tak výrazne ovplyvnených kalamitami, uprednostnil zabezpečenie ekonomických a sociálnych funkcií a na štátnych pozemkoch v LC, ktoré neboli významne ovplyvnené náhodnými ťažbami, nepristúpil k razantnému obmedzovaniu ťažby a celkovo realizoval väčšie ťažby, ako bol bilancovaný predpis celého podniku.

Toto sa nemalo stať, dialo sa to dlhodobo a nejaký kontrolný mechanizmus to mal dohaliť. Za to nemôžu lesníci na úsekoch ani na lesných závodoch.


M.Jasík
+5 # Citomsro 2021-02-17 08:08
Ako došlo k preťaženiu, keď poznám veľa lesníkov a túto apelujú že v lesoch nemá kto robiť lebo nie hoci kto tú prácu chce vykonávať. Bavím sa o plánovaných tazbach? Ja si osobne myslím že nie len v štátnych lesoch ale aj v urbarskych si nevedia dať rady,lebo niektorý vlastníci by chceli iba vyber tých najlepších kmeňov a to hovorím o palivovom dreve. A otázka znie" je v tom započítana aj kalamita"? Až by fungovalo tak ako pred tým že boli zamestnané aj ženy na výsadbu tak určite by vyrovnanosť bola,ale na jeden vyťažený strom by sa museli vysadiť aspoň tri nové lebo nie všetky sa ujmú ale samozrejme keď budeme čakať na samoobnovu tak naša piata generácia nebude vedieť čo je les a akú dôležitú funkciu plní. A to mám 40 rokov a les je tak povediac môj domov

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Odkaz lesníka aktivistovi po zhromaždení vlastníkov a obhospodarovateľov lesov vo Svite: Bol som tam, ty nie. Klameš!

Odkaz lesníka aktivistovi po zhromaždení vlastníkov a obhospodarovateľov lesov vo Svite: Bol…

O čom sa píše

Zobrazenie:7437

Zaslúžilý lesník Peter „Brčo“ Šiška v bohatej diskusii na sociálnej sieti, ktorú rozvírilo zhromaždenie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na protest proti návrhu...

Obyvatelia obce Dúbravy sa cítia ohrození medveďmi: Chceme, aby o tom médiá informovali

Obyvatelia obce Dúbravy sa cítia ohrození medveďmi: Chceme, aby o tom médiá…

Aktuálne

Zobrazenie:6791

V našej obci Dúbravy, časť Iviny, bol 28. júla tohto roka nájdený zastrelený medveď. 22. augusta predpoludním medvedica napadla obyvateľa...

Dekan Fakulty lesnické a drevařské ČZU v Prahe prof. Marušák reaguje na článok v Denníku N: Tendenčné a zavádzajúce vyjadrenia na adresu lesníkov

Dekan Fakulty lesnické a drevařské ČZU v Prahe prof. Marušák reaguje na…

O čom sa píše

Zobrazenie:5089

Prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., dekan Fakulty lesnické a dřevařské Českej zemědělskej univerzity v Prahe vo svojom najnovšom statuse na sociálnej...

Výzva predsedu oblastnej lesníckej komory: Lesníci z presvedčenia, naberte odvahu a postavte sa proti totalitným manierom

Výzva predsedu oblastnej lesníckej komory: Lesníci z presvedčenia, naberte odvahu a postavte…

Aktuálne

Zobrazenie:4191

Predseda Oblastnej komory Banská Bystrica Ing. Igor Viszlai na stránke Slovenskej lesníckej komory na sociálnej sieti vyzval všetkých členov tejto...

TÝŽDŇOVKA: Nedotknuteľné mimovládky. Lesnícky líder bez proaktívnej komunikácie. Ako zjednodušiť kontrolu pohybu dreva

TÝŽDŇOVKA: Nedotknuteľné mimovládky. Lesnícky líder bez proaktívnej komunikácie. Ako zjednodušiť kontrolu pohybu…

Aktuálne

Zobrazenie:3031

Keďže medzi našimi čitateľmi zarezonovala informácia, že na projekt záchrany sysľa pasienkového má byť vynaložených šesť miliónov eur, chceli sme...

LESY SR využívajú ekologickejšie technológie, šetrnejšie k pôde: Nevyhnutná obnova strojov v Odštepnom závode lesnej techniky

LESY SR využívajú ekologickejšie technológie, šetrnejšie k pôde: Nevyhnutná obnova strojov v…

Aktuálne

Zobrazenie:2863

LESY SR, š. p. disponujú novými viacúčelovými strojmi. Ide o dva stredne veľké harvestory (John Deere 1170G vo verzii 8WD s hlavicou...

Hlavné správy

Lesnícka osobnosť o budúcnosti slovenského lesníctva: Ak lesníci nebudú bojovať za to, aby lesy ostali zelené, nemajú pred sebou žiadnu budúcnosť

Lesnícka osobnosť o budúcnosti slovenského lesníctva: Ak lesníci nebudú bojovať za to…

O čom sa píše

V rubrike Osobnosti časopisu LES & Letokruhy predstavíme čitateľom Ing. Ladislava Kočika, ktorý  bol v rokoch 1987 – 1993 námestníkom riaditeľa Lesoprojektu...

Prečítajte si viac
Starostovia a primátori na Kysuciach stoja za vlastníkmi pôdy: Ak si chcete ubrániť svoje, zabráňte prerokovaniu

Starostovia a primátori na Kysuciach stoja za vlastníkmi pôdy: Ak si chcete…

O čom sa píše

Stovky ľudí prišli minulý týždeň na plánované stretnutie, na ktorom mali spolu diskutovať o rozšírení Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Vzhľadom na...

Prečítajte si viac
Apel z deviatich krajín na predsedníčku Európskej komisie: Umožnite trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, upustite od nových obmedzení

Apel z deviatich krajín na predsedníčku Európskej komisie: Umožnite trvalo udržateľné hospodárenie…

O čom sa píše

Zástupcovia národných združení, zameraných na spracovanie dreva z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Maďarska, Česka, Slovenska, Švédska a Fínska na čele s prezidentom Európskej...

Prečítajte si viac
Štátne lesy TANAP-u: Jelenice odchytené kvôli bezpečnosti ľudí aj zvierat

Štátne lesy TANAP-u: Jelenice odchytené kvôli bezpečnosti ľudí aj zvierat

Aktuálne

Priamo v centre Tatranskej Lomnice sa včera Štátnym lesom TANAP-u podarilo odchytiť dve jelenice, ktoré dlhodobo navštevovali intravilán najľudnatejšej časti mesta...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo