Prihlásiť

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

A je to vonku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v príhovore k zamestnancom štátneho podniku LESY SR v januárovom vydaní podnikového časopisu prezradil verejné tajomstvo, keď napísal: „Ale jednu otázku predsa len dám: ani tých šesť miliónov kubíkov, preťažených za posledné roky v štátnych lesoch nad bilancovaný etát, naozaj nič lesnícky znepokojivé nenašepkalo...?“

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Podľa našich informácií bola už po minuloročných parlamentných voľbách a personálnych zmenách v topmanažmente štátneho podniku LESY SR na pretrase otázka, či zverejniť alebo nezverejniť fakt o preťažení bilancovaného etátu. Vtedy bolo rozhodnuté, že verejné tajomstvo štátnych lesníkov ostane pod pokrievkou, pretože by po zverejnení mohlo ešte viac zhoršiť vnímanie lesníkov vo verejnosti.

Aby sme všetci vedeli, o čom hovoríme. Etát je objem dreva, ktoré je možné na danom lesnom hospodárskom celku za dané obdobie vyťažiť s ohľadom na dosiahnutie stavu vyrovnanosti a ťažbovej nepretržitosti a s prihliadnutím k existujúcemu, predovšetkým vekovému zloženiu lesov. V súčasných programoch starostlivosti o lesy sa uvádza v metroch kubických na tzv. decénium, teda obdobie desiatich rokov.

A teraz k minuloročnému rozhodnutiu ohľadne nezverejnenia objemu preťaženia bilancovaného etátu v štátnom podniku LESY SR. Najmä s ohľadom na to, že tento najväčší lesnícky podnik na Slovensku obhospodaruje približne polovicu celkovej výmery lesov, ktorá predstavuje 2,2 milióna hektárov, a nie je to súkromný, ale štátny subjekt, ho treba považovať za chybné. Rovnako ako je chybný spôsob zverejnenia tejto informácie, ktorá znie mimoriadne závažne, ministrom v podnikovom časopise.

Správne by bolo vtedy aj teraz, keby sa odborná i laická verejnosť dozvedela čo najzrozumiteľnejším spôsobom o preťaženom etáte viac informácií. Napríklad, o aké obdobie preťaženia bilancovaného etátu o šesť miliónov kubíkov dreva ide? Je započítané do týchto kubíkov aj spracovanie kalamitného dreva za rovnaké obdobie? Aký podiel na preťaženom etáte majú náhodné, teda podkôrnikovými, vetrovými a inými kalamitami vynútené ťažby, ktoré sú lesníci zo zákona povinní pri spracovaní kalamít vykonať? Stalo sa, že LESY SR preťažili bilancovaný etát úmyselnými, teda plánovanými ťažbami napriek jeho naplneniu náhodnými, kalamitnými ťažbami? 

Ak došlo k závažnému pochybeniu, čo naznačuje otázka ministra v príhovore, treba vysvetliť ako.  A najmä, aké účinné a systémové opatrenia budú prijaté, aby sa takáto situácia už neopakovala. Tu nestačia výzvy, apely a slová o marazme, morálke a čestnosti. Vedenie agrorezortu nesie politickú a topmanažment štátneho podniku LESY SR manažérsku zodpovednosť za to, aby sa o niečom znepokojivom v najväčšom lesníckom podniku u nás v budúcnosti už iba nešepkalo, ale aby efektívne nastavené riadiace a kontrolné mechanizmy znepokojivé momenty včas eliminovali.

Jozef Marko

Prečítané: 9769
(1 Hlasovať)

Komentárov   

+2 # apfel 2021-04-18 09:40
Dobrý deň
vzhľadom na to, že v pozícii riaditeľa výrobno - technického úseku, ktorý zodpovedal za spracovanie a prezentovanie spomenutého príspevku na konferencii Financovanie 2020 Lesy - Drevo LESY SR, Š. P. PODNIKATEĽSKÝ, ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝ SPRÁVCA LESNÉHO MAJETKU ŠTÁTU (Eduard Apfel, Rudolf Bruchánik, Jozef Bystriansky, Ľuboslav Mika) som bol ja tak som nútený ozrejmiť problematiku uvedeného príspevku. Po nástupe do funkcii som sa stretol s obrovským množstvom problémov, ktoré bolo treba riešiť nie v deň môjho nástupu, ale mesiace, možno roky pred tým. Bolo potrebné si stanoviť priority a jednou z nich sa stalo aj preverenie disponibilného etátu LESOV SR pre rok 2020 a nasledujúce roky. Tu som zistil obrovské preťaženie drevnej hmoty nad bilancovaný etát v štátnych kmeňových lesoch a obrovské, skoro rovnaké zašetrenie v neštátnych spravovaných lesoch. Dal som si spraviť aj analýzu príčin, z ktorých vyšli fakty už publikované v novembri roku 2020. Čiže nie je pravda, že sa to zamietlo pod koberec. V podstate nikomu nebránilo sa na zistené a publikované fakty spýtať zodpovedných. V podstate na základe zistených a zverejnených faktoch sme ešte kým sme boli vo vedení nastavili plán ťažby na rok 2021 a takisto do budúcnosti, ako sme aj identifikovali postup ako riešiť napríklad problematiku obrovského (niekoľko miliónového ) zašetrovanie bilancovanej ťažby v neštátnych spravovaných lesoch. Som sám zvedavý, ako si súčasné vedenie poradí s uvedeným problémom, ale jednoznačne im nahráva pre dobré zvládnutie zníženia disponibilného etátu (ovšem ak to budú akceptovať) súčasný stav na trhu s drevom. Rast cien z dôvodu oživenia stavebného trhu v USA, odbyt do Číny, zníženie podpory na kalamitné drevo v ČR a nedostatok drevnej hmoty na domácom trhu. Na koniec, každý má právo na otázky a odpovede a zvlášť keď sa jedná o štátom spravovaný majetok. Tak sa čo najviac pýtajte. Apfel
+2 # Marián Jasík 2021-02-21 16:37
Dobrý deň všetkým,

uvedenú informáciu som zachytil v zborníku z konferencie Financovanie 2020 Lesy - Drevo, ktorý vydala TU Zvolen. Iste sa k nemá dá dostať a o tejto konferncie informovalo aj Lesmedium. Z príspevku pracovníkov Lesov SR - LESY SR, Š. P. PODNIKATEĽSKÝ, ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝ SPRÁVCA LESNÉHO MAJETKU ŠTÁTU (Eduard Apfel, Rudolf Bruchánik, Jozef Bystriansky, Ľuboslav Mika) som vybral odstavec relevatný k téme preťažieb.

V LESOCH SR, š. p., boli na lesných pozemkoch (LP) vo vlastníctve štátu na výmere 732 678 ha v rokoch 2011 až 2019 preťažby nad bilancovaný etát v rozsahu od 1 151 tis. m3/rok do 490 tis. m3/rok, spolu to predstavuje 6,2 mil. m3. Z celkovo vyťaženého množstva dreva za toto obdobie predstavovala náhodná ťažba 58 %. LESY SR, š. p., obhospodarujú 146 440 ha neštátnych lesov, kde naopak dochádza k zašetrovaniu bilancovanej ťažby za rovnaké obdobie vo výške 5,7 mil. m3 z nasledovných dôvodov – rozdrobená vlastnícka štruktúra porastov, prácna identifikácia vlastníckych vzťahov v porastoch, prácne prepočítanie podielov vlastníkov, aby sa dosiahla majorita v prospech LESOV SR, š. p., vlastníci sa hlásia o svoje práva, keď už ťažba prebieha a do doby odovzdania blokujú ďalšie hospodárenie. Spolu za štátne a neštátne LP za roky 2011 až 2019 bola bilancovaná výška ťažby 37,754 mil. m3, skutočne vyťažené 38,312 mil. m3, čo predstavuje prekročenie len o 1,5 %. Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu PSL je pre lesný celok neprekročiteľný. Po jeho dosiahnutí je možné vykonať len zákonom definované ťažby, najmä naliehavú a náhodnú. Lesné hospodárstvo je v poslednom období výrazne ovplyvňované kalamitami veľkého rozsahu, pričom niektoré LC sú ovplyvnené veľmi výrazne a niektoré prakticky vôbec. V minulom období sa postupovalo v tejto situácii tak, že sa vykonávali na postihnutých územiach náhodné ťažby tak, aby si podnik v rámci svojich kapacitných možností
21
plnil svoje zákonné povinnosti a na LC, ktoré neboli kalamitami postihnuté nedochádzalo k takému obmedzeniu ťažby, aby nebol prekračovaný celopodnikový bilancovaný etát. Z uvedeného je zrejmé, že štátny podnik, aby splnil úlohu zadanú spoločnosťou, a to zabezpečiť odvody zo zisku do rozpočtu štátu za roky 2011 až 2019 vo výške 55,6 mil. € a dane z nehnuteľností 62 mil. €, pri rozhodovaní, ako hospodáriť v lesoch tak výrazne ovplyvnených kalamitami, uprednostnil zabezpečenie ekonomických a sociálnych funkcií a na štátnych pozemkoch v LC, ktoré neboli významne ovplyvnené náhodnými ťažbami, nepristúpil k razantnému obmedzovaniu ťažby a celkovo realizoval väčšie ťažby, ako bol bilancovaný predpis celého podniku.

Toto sa nemalo stať, dialo sa to dlhodobo a nejaký kontrolný mechanizmus to mal dohaliť. Za to nemôžu lesníci na úsekoch ani na lesných závodoch.


M.Jasík
+1 # Babiar 2021-02-20 11:48
Ospravedlňujem sa Ing.Markovi za podozrenie.Som rád , že aspoň tu si človek povie čo si myslí bez toho aby bol nejako sledovaný.Celý môj profesionálny život som nemal rád kolegov, ktorí sa okamžite prispôsobili momentálnej situácií.Aj teraz je tu veľa takých , čo "zobu" pánu ministrovi z rúk. Jedine PBOL , jedine výberkový spôsob hospodárenia , všade vytvoriť bezzásah v lesoch ,všade sa len kradne, všade je len korupcia , všetkých pozatvárať. Takýmto kričaním sa im tak asi ujde nejaké teplé miestečko. Ale zmena je už reálne na obzore , tak čo potom ? Budú nadávať na bývalého ministra? Ale čo napríklad s "prerobenými" 30 ročnými bučinami na výberkový les , ako sa chválili vedúci predstavitelia LZ Prešov? Zničený porast , strata produkcie , znížená kvalita porastu , čo teraz ?
0 # Babiar 2021-02-17 18:56
Poobede tu boli štyri príspevky , teraz sú len dva.Je to cenzúra?
0 # Jozef Marko 2021-02-17 19:17
Dobrý večer,
žiadne komentáre som z diskusie nevymazal..
Pozdravuje Vás Jozef Marko.
+1 # Jozef Marko 2021-02-18 10:38
Dobrý deň,
včera večer po 20. hodine napísal jeden diskutér, že dva svoje príspevky zmazal sám. Zároveň pridal ďalší s avízom, že v priebehu dneška ho takisto vymaže, čo aj urobil. Priznám sa, že celkom nerozumiem jeho počínaniu, ale rešpektujem ho.
Prajem úspešný deň.
Pozdravuje Vás Jozef Marko.
+1 # Babiar 2021-02-17 11:38
PSoL sa pre jednotlivé subjekty vyhotovuje na obdobie 10 rokov.Jeho vyhotoveniu predchádzajú zložité jednania a sedenia , ktoré sa vykonávajú pod gesciou príslušného Okresného úradu - odboru opravných prostriedkov. Ten aj na záver po zapracovaní všetkých pripomienok ho schváli. Následne po 5. rokoch prichádza prvá kontrola plnenia predpisov PSoL a po 10. rokoch druhá kontrola. V týchto obdobiach má OLH ako sa hovorí "problém sadnúť si na zadok".Vie čo ho čaká , keď nesplní to alebo to , keď poruši to alebo to . Najväčším prúserom by bolo preťaženie celkového etátu za daný subjekt o ktorom pán minister tak oduševnene píše.
Pán minister sa znova ukázal ako človek , ktorý po odbornej stránke nerozumie nielen poľnohospodárstvu , ale hlavne lesníctvu. Strieľa okolo seba nezmysly , uráža poctivých lesníkov. Tiež by som zvážil jeho vykreslenie verejnosťou ako poctivca a zodpovedného človeka , lebo to nie je pravda.
+5 # Citomsro 2021-02-17 08:08
Ako došlo k preťaženiu, keď poznám veľa lesníkov a túto apelujú že v lesoch nemá kto robiť lebo nie hoci kto tú prácu chce vykonávať. Bavím sa o plánovaných tazbach? Ja si osobne myslím že nie len v štátnych lesoch ale aj v urbarskych si nevedia dať rady,lebo niektorý vlastníci by chceli iba vyber tých najlepších kmeňov a to hovorím o palivovom dreve. A otázka znie" je v tom započítana aj kalamita"? Až by fungovalo tak ako pred tým že boli zamestnané aj ženy na výsadbu tak určite by vyrovnanosť bola,ale na jeden vyťažený strom by sa museli vysadiť aspoň tri nové lebo nie všetky sa ujmú ale samozrejme keď budeme čakať na samoobnovu tak naša piata generácia nebude vedieť čo je les a akú dôležitú funkciu plní. A to mám 40 rokov a les je tak povediac môj domov

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho obyvateľstva

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho…

Aktuálne

Zobrazenie:8248

V súvislosti s významnou politickou udalosťou európskeho významu, ktorá sa uskutoční na Slovensku v dňoch 14. – 15. apríla 2021...

Vedci o bezprecedentnej kalamite v strednej Európe: Bezzásahové územia sú ešte po 15 rokoch zdrojom oxidu uhličitého, obhospodarované plochy už uhlík viažu

Vedci o bezprecedentnej kalamite v strednej Európe: Bezzásahové územia sú ešte po…

Aktuálne

Zobrazenie:4733

Bezprecedentná podkôrniková kalamita, postupujúca strednou Európou, má potenciál zmeniť zásadným spôsobom nielen lesníctvo a lesnícko-drevársky sektor, ale vo svojom dôsledku...

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Aktuálne

Zobrazenie:3501

Určite nie je náhoda, ako sa medializuje dianie okolo tzv. ochrany prírody. Najprv delostrelecká príprava a potom frontálny útok. Stačí zrekapitulovať...

Vymenovaní riaditelia štrnástich odštepných závodov štátneho podniku LESY SR

Vymenovaní riaditelia štrnástich odštepných závodov štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:2572

Vedenie štátneho podniku LESY SR zrušilo pred dvoma dňami poverenie riaditeľom štrnástich odštepných závodov – Smolenice, Levice, Považská Bystrica, Žilina...

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Aktuálne

Zobrazenie:2318

Už dlhodobo upozorňujú obyvatelia nášho vidieka na to, že minister životného prostredia Ján Budaj nie je len nekompetentný, ale spôsobuje...

Názor: Je čas spojiť sily na jeden účinný spoločný protest

Názor: Je čas spojiť sily na jeden účinný spoločný protest

Aktuálne

Zobrazenie:2312

Kedy, ak nie teraz, je ten najvhodnejší čas na využitie ústavných práv občana, lesníka, dodávateľa v lesníctve, odberateľa dreva, zamestnanca v drevárskom...

Hlavné správy

Fakulta techniky už štvrťstoročie kompletizuje profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach les, drevo a environment

Fakulta techniky už štvrťstoročie kompletizuje profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach…

Aktuálne

Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene oslavuje 25 rokov od svojho založenia. TASR o tom informovala Gabriela Patkolová, ktorá zabezpečuje...

Prečítajte si viac
Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Aktuálne

Na začiatku bola stručná správa, že v pondelok 14. júna boli zamestnanci LESOV SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok políciou SR prizvaní...

Prečítajte si viac
Poznámka: Duplicita ako poistka, aby predsa len prešla kontroverzná novela zákona o ochrane prírody a krajiny?

Poznámka: Duplicita ako poistka, aby predsa len prešla kontroverzná novela zákona o…

Aktuálne

Keď bol 28. mája 2021 doručený do Národnej rady SR návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a...

Prečítajte si viac
Odborník z Poľany: Máme takú hustú populáciu medveďov, že o výuke ľudí a plašení medveďov nemá vôbec cenu hovoriť

Odborník z Poľany: Máme takú hustú populáciu medveďov, že o výuke ľudí…

O čom sa píše

Poľovný hospodár z revíru Poľana: Od medveďa utekajte, až keď naozaj zaútočí. Rozhovor s Ing. Jánom Nôžkom, poľovným referentom Odštepného závodu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo