Prihlásiť

Anketa: Spracovatelia dreva a štátni ochranári o desiatich percentách bezzásahového režimu

Začiatkom marca sme oslovili dvanásť subjektov, aby sme zistili ich názor na problematiku vyčlenenia desiatich percent výmery Slovenska do bezzásahového režimu s ničnerobením a ponechaním prírody a krajiny na samovývoj. Národné lesnícke centrum a Slovenská lesnícka komora sa tento týždeň vyjadrili  k téme samostatne, dnes uverejňujeme stanoviská k návrhu desaťpercentného bezzásahu zo Zväzu spracovateľov dreva SR a Štátnej ochrany prírody SR.

 

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

PhDr. Peter Zemaník, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR: Potenciál našich lesov a dreva je stále nevyužitý

„Na základe priemerných údajov za posledných 10 rokov možno konštatovať, že 1 m3 vykonanej ťažby predstavuje:

  • pre subjekty lesného hospodárstva tržby a výnosy vo výške 107,98 €/m3,
  • pridanú hodnotu vo výške 41,89 €/m3 (hrubá pridaná hodnota), resp. 37,27 €/m3 (čistá pridaná hodnota),
  • zisk z hospodárenia vo výške 5,14 €/m3,
  • pre štát, vyššie územné celky, mestá a obce príjem 6,97 €/m3 na daniach,
  • sociálne a zdravotné odvody vo výške 7,16 €/m3,
  • osobné náklady vrátane čistého príjmu SZČO vo výške 22,96 €/m3,
  • vo vyjadrení pracovných miest to predstavuje 2,33 pracovníka na 1 000 m3 ťažby dreva, resp. 1,09 zamestnanca na 1 000 m3 ťažby dreva.

Lesnícko-drevársky sektor na Slovensku poskytuje obživu v priamom i nepriamom zamestnaní najmenej pre 70 tisíc ľudí. Viac ako polovica z týchto pracovných miest je viazaná v tzv. hladových dolinách, teda v regiónoch, kde lesníctvo a drevospracujúci priemysel dokážu zamestnať aj ťažko zamestnateľných ľudí a sú často jediným východiskom pre obživu rodín. 

Ak na Slovensku nefungujú argumenty „domácich“ kapacít a relevantných inštitúcií, pomôžme si argumentom, ktorý predniesol Univ.- Prof. Dr. Matthias Dieter z Thünen-Institut Hamburg na konferencii, ktorú zorganizoval Nemecký spolkový zväz piliarskeho a drevospracujúceho priemyslu (DeSH) 7. júna 2021 pre poslancov nemeckého Bundestagu v rámci 1. Nemeckého drevárskeho kongresu. Tam predniesol referát o tom, že najúčinnejšie viazanie CO2 je v rastúcich, stredne starých lesoch a so zvyšujúcim sa vekom lesov sa táto schopnosť znižuje.

Najhoršiu schopnosť viazať CO2 vykazujú poškodené lesy s odumierajúcimi stromami

Najhoršiu schopnosť viazať CO2 vykazujú poškodené lesy s odumierajúcimi stromami, ktoré sú ponechané na samovývoj. Trvalo udržateľný spôsob hospodárenia v lesoch je preto, podľa Prof. Dietera, oveľa priaznivejší ku klíme, než lesy, ktoré sú ponechané na bezzásah. Rovnako aj výrobky z dreva (či už primárne alebo sekundárne) v sebe počas doby užívania viažu CO2. Napríklad ročná produkcia firmy KRONOSPAN, ktorá je 25 mil. m3 dosiek na báze dreva v sebe viaže 25,7 miliónov ton CO2. Z toho vyplýva, že 1 000 gramov CO2 sa môže zachytiť vo výrobku z dreva, ktorý sám váži menej ako 1 000 gramov...

Na Slovenku máme stále vyšší prírastok než ťažbu dreva, ako sa to uvádza aj v Zelených správach už niekoľko desaťročí, a aj preto predstavitelia Zväzu spracovateľov dreva SR kontinuálne a konzistentne zastávajú názor, že potenciál našich lesov a dreva je stále nevyužitý, a že v boji s klimatickou krízou to bez dreva jednoducho nepôjde. Na to treba rozumne a racionálne trvalo udržateľne v lesoch hospodáriť a nie ich nechať bez zásahu.“

RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR: Návrhom 10 percentného bezzásahu je dotknutá len malá časť lesných porastov

„S vyčlenením dostatočnej časti územia Slovenska do bezzásahového režimu Štátna ochrana prírody SR súhlasí, pričom si uvedomujeme, že naplniť skutočne dostatočnú hodnotu výmery takýchto území sa dlhodobo na Slovensku nedarí uskutočniť.

Súčasná výmera takýchto lokalít predstavuje cca 1,8 % územia Slovenska a je z hľadiska ochrany biodiverzity, ako aj celkovo ekologického a celospoločenského hľadiska veľmi nízka. Pri zohľadnení v súčasnosti prebiehajúcej značnej strate biodiverzity, stratách lokalít pôvodných ekosystémov a priebehu súčasnej klimatickej zmeny, je súčasná výmera hlavne lesných ekosystémov so zabezpečenou trvalou ochranou prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja v nich prebiehajúcich, nedostatočná a jej navýšenie na hodnotu 10 % územia Slovenska je potrebné.

V súvislosti so samotnou hodnotou 10 %, bolo by správne poukázať aj na opačný uhol pohľadu a to položením otázky: Môžeme v dnešnej situácii využívať až 98 % územia SR, alebo by to malo byť 90 %? Je nutné si uvedomiť zásadnú skutočnosť v danej problematike – pre lesný ekosystém je tým najprirodzenejším stavom vývoj smerovaný k jeho klimaxovému stavu, ako aj viac menej cyklické udržiavanie tohto stavu. Tento stav, resp. proces je naplnený len v prípade absencie priamych antropogénnych vplyvov, teda zabezpečenia trvalého bezzásahového režimu.

Stotožňujeme sa aj s názorom, že z hľadiska zabezpečenia kvalitného vodného režimu krajiny a súčasných klimatických udalostí, je pre zabezpečenie skutočne dlhodobej sekvestrácie uhlíka najefektívnejšie a najlacnejšie zachrániť lesy pred ťažbou ich stromovej zložky za súčasného poškodzovania/ničenia pôdneho prostredia, vodného režimu, teda celého lesného ekosystému.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že návrhom 10 percentného bezzásahu je dotknutá len malá časť lesných porastov, tá zvyšná, bude stále obhospodarovaná. Veríme, že tak bude postupne najmä tzv. prírode blízkym spôsobom so samozrejmosťou ponechávania stromov na dožitie, odumretého dreva, resp. iných „obmedzení“, ktoré sa svojim vlastníkom vrátia v iných benefitoch, napr. v podobe stabilných adaptabilných lesných porastoch alebo aj z finančne uplatniteľných plnených mimoprodukčných funkcií takýchto lesných porastov.

Dlhodobé viazanie a ukladanie uhlíka prebieha práve v pôde prostredníctvom rozkladných procesov

Skutočne dlhodobé viazanie a ukladanie uhlíka prebieha práve v pôde prostredníctvom rozkladných procesov odumretej biomasy stromov a druhov (často ohrozených) na tento proces postupne naviazaných aj jeho postupné naviazanie a sekvestrácia v pevných väzbách, napr. humínových látok. Bilancia cyklu uhlíka v lesných ekosystémoch, hlavne v tých, ktoré sú vylúčené z pravidelného cyklu (80 – 120 ročného) deštrukcie stromovej zložky, pôdy a odstraňovaniu biomasy stromov je vždy kladná v prospech sekvestrácie v pôde a v biomase stromov, hlavne statných velikánov dosahujúcich veku niekoľko storočí s hmotnosťou desiatky ton, ktorých súčasťou je aj práve uhlík.

Staršie lesy, trvalo ponechané v bezzásahovom režime, by mali tvoriť súčasť pestrej textúry lesných porastov. Už teraz sa v niektorých dokumentáciách ochrany prírody pre niektoré lokality uvádzajú hodnoty týchto častí min. 10 – 15 % na každých začatých 100 ha obhospodarovaných lesov. Zároveň v dokumente Stratégia Európskej únie pri ochrane biodiverzity do roku 2030 sa uvádza, že minimálne 10 % terestrických ekosystémov (prevažne pralesov a starých pôvodných lesov) má byť prísne chránené. Uvedenú hodnotu si jednotlivé členské štáty môžu ešte zvýšiť.“

Jozef Marko

 

 

Prečítané: 628
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7157

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6212

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3391

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3370

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2556

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola…

Aktuálne

Zobrazenie:2205

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom...

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora