Prihlásiť

Lesnícka rodina Bezačinských

Každý adept lesníckeho inžinierstva, ktorý študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v 50. - 70. rokoch minulého storočia sa chtiac – nechtiac nevyhol profesorovi pestovania lesov – Ing. Hubertovi Bezačinskému. Pán kultivovaného vystupovania nám prednášal pestovanie lesov a sám zanechal v tomto odbore dobre znateľnú stopu. Nebol však jediným predstaviteľom lesníckeho rodu Bezačinských a tak sa pozrieme na jeho lesníckych predchodcov, resp. lesníckych potomkov.

S prvým lesníkom tohto mena sa stretávame na Morave. Bol ním

Václav Bezačinský

Pochádzal z Libkové Lhoty, vykonával lesnícke povolanie na Olomoucku, nemáme o ňom bližšie osobné ani profesionálne informácie, okrem toho, že sa oženil s Petronelou, dcérou Mateja Doležala, roľníka zo Štítneho a mali syna Tomáša.

Bezačinský Tomáš

Bez uvedenia bližších imatrikulačných znakov, narodil sa v roku 1857. Vieme o ňom len toľko, že pochádzal z Veľkého Týnca pri Olomouci, kde bol lesným správcom. Bol synom Václava Bezačinského, domkára (chalupníka) z Libkové Lhoty a Petronely Doležalovej. Oženil sa s Waldburgou, dcéry Antonína Lužného z Novosad a Kateřiny, dcéry Josefa Nodele z Kruhnicích. Mali spolu jediného syna Rudolfa, o ktorom už vieme viac, pretože zanechal v lesníctve zreteľnú stopu. Tomáš neskôr pôsobil ako hajný v Tršicích pri Lipníku nad Bečvou.

Zomrel 12.9.1945 vo Veľkom Týnci.

Bezačinský Rudolf

Jediný syn Tomáša Bezačinského a Waldburgy sa narodil 23.1.1886 Tršiciachch č.54 pri Lipníku nad Bečovu. Po strednej škole začal študovať teológiu v Olomouci, ale štúdium prerušil a odišiel študovať lesníctvo na Vysokú školu zemědělskú v Brne.

Oženil sa s Máriou Dolejskou (narodenou 11.2.1882 v Hornej Kounici pri Moravskom Krumlove), učiteľkou, ktorá bola dcérou lesného správcu v Chvaleticiach, Jana Dolejského a Marie Schatzmannovej.

S manželkou mali tri deti, syna Huberta (1910) a dcéry Hedvigu (1912) a Máriu.

Stal sa lesným správcomv Spase u Starého Samboru v Haliči, kde sa narodil Hubert a Hedviga.Po boľševickej revolúcii sa museli s najnutnejšími vecami vrátiť zo Spasu na Moravu. Následne bol Rudolf lesným správcom v Košeckom Podhradí. Po rozpade I. Československej republiky sa zamestnal ako lesný správca na Stummerovskom panstve na Duchonke. Svoju lesnícku kariéru ukončil ako lesný správca v Zlávach, kde pôsobil do roku 1948. Vzápätí odišiel do dôchodku a presťahovali sa do Veľkého Týnca.

Obaja manželia dožili v rodnom dome svojho otca vo Veľkom Týnci, kde Rudolf 20.9.1949 zomrel ako 63 ročný.

Bezačinský Hubert, sr. Prof. Ing.

Narodil sa 6.11.1910 v lesníckej rodine v Spase u Starého Samboru v Haliči. Gymnázium navštevoval v Starom Sambore, pokračoval po evakuovaní na Moravu v Olomouci, kde maturoval (1928).

Lesnícke štúdium začal na Lesníckom odbore Vysokej škole zemědělskej v Brne (1934) a dokončil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Docentúra (1957), profesúra (1964).

Začínal v rokoch 1938 – 1939, ako lesný adjunkt a v rokoch 1940 – 1945 ako lesný správca na veľkostatku Kulháň (Považský Inovec), na Duchonke, kde pôsobil aj jeho otec Rudolf. V rokoch 1946 – 1948 bol vedúcim Správy štátnych lesov v Čiernom Balogu – Kráme, v rokoch 1948 – 1950 sa stal riaditeľom Správy štátnych lesov v Prešove – Solivare a v rokoch 1950 – 1952 prevádzkovým inšpektorom Krajskej správy lesov v Prešove. V tomto období zakladal výskumné plochy v obvode Lesného závodu Solivar, ktoré sa neskôr stali významným inštruktážnym objektom pre lesníkov z východného Slovenska.

S manželkou Máriou, rodenou Moserovou mali dcéru Helenu, syna Huberta a dcéru Dagmar.

Od roku 1952 pôsobil na Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene, kde od roku 1954 viedol Katedru pestovania lesa. Svoje široké praktické skúsenosti a vedomosti dokázal účinne spojiť s teóriou potrebnou pre výučbu na vysokej škole. Zaoberal sa problematikou prevodov nízkych lesov, obnovou a neúspechmi obnovy porastov, problematikou výberkového hospodárstva, problémom jedle a jej odumierania. V rokoch 1955 – 1962 bol súčasne prodekanom Lesníckej fakulty a v rokoch 1962 – 1965 prorektorom VŠLD vo Zvolene.

V rokoch 1957 – 1959 bol predsedom Slovenského výboru Československej vedeckej spoločnosti lesníckej, kde vykonával záslužnú prácu. Od roku 1970 pôsobil ako predseda Lesníckej komisie vedeckej rady Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR. Bol odborníkom v problematike štruktúry, vývoja a pestovania prirodzených porastov lesných drevín. Ako jeden z prvých v Československu presadzoval poznatky lesníckej typológie v teórii a praxi pestovania lesov. Zaslúžil sa o uplatňovanie koncepcie pestovania lesov založenej na vedeckom poznaní a účelnom využívaní prírodných zákonitostí rastu a vývoja lesných spoločenstiev a ich zložiek. Je autorom odbornej lesníckej terminológie v pestovaní lesa, spoluautorom celoštátnej učebnice „Pěstení lesů“, autorom vysokoškolských učebníc z pestovania lesa a meliorácií, vyše 50 odborných štúdií a rovnakého počtu odborných a popularizačných článkov, najmä v periodikách Les a Lesnícky časopis, zborníkoch VŠLD Výskumného ústavu lesného hospodárstva, TANAPu, prekladal odbornú literatúru z nemčiny a poľštiny.

Zomrel 7.10.1975 vo veku 65 rokov vo Zvolene.

Na Vysokoškolskom lesnom podniku LS Budča má umiestnený pamätník na kamennom balvane na okraji porastu v dielci 522. Na Duchonke je náučný lesnícky chodník, kde má prof. Bezačinský pamätný kameň, odhalenia ktorého sa zúčastnila lesnícka verejnosť za prítomnosti jeho dcéry Dagmar v septembri 2008.

Bezačinský Hubert, jr. Ing.

Narodil sa 2.8.1943 v lesníckej rodine vo Zvolene. Vyštudoval lesné inžinierstvo na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ktoré ukončil v roku 1965.

Pracoval na Lesnom závode Krásno nad Kysucou ako pestovateľ, neskôr bol vedúcim Technicko - hospodárskej správy Lesného závodu Krásno n. Kysucou. V 90. rokoch podnikal v oblasti lesníctva a spracovaní dreva a v poskytovaní služieb v oblasti lesníctva a poľovníctva. Istý čas sa venoval aj stavaniu drevodomov a zrubov. S manželkou Oľgou mali dve dcéry, Dagmar a Oľgu. Obidve svoje dcéry viedol k láske k prírode a k športovej streľbe, ktorá bola jeho veľkou vášňou. Venoval sa streľbe z viacerých druhov poľovníckych zbraní: vzduchovka, guľovnica – pevný a pohyblivý terč, brokovnica – streľba na batériu Trap. Úspešne reprezentoval podnik Štátne lesy v poľovníckej a v športovej streľbe na celoslovenských a československých súťažiach, v ktorých sa pravidelne umiestňoval na stupňoch víťazov. Venoval sa aj mládeži, ktorej odovzdával svoje cenné skúsenosti, postrehy a poznatky z oblasti streľby a poľovníctva.

Po zdravotných problémoch so srdcom zomrel predčasne 21.4.2000, ako 57 ročný. Jeho život charakterizovala veľká láska k prírode, k lesom a úcta ku všetkým žijúcim tvorom v nich.

Hubertom jr. lesnícky rod Bezačinských síce skončil, ale môžeme spomenúť jeho úspešné dcéry, Dagmar a Oľgu, z ktorých Oľga sa stala známou opernou speváčkou na Banskobystrickej a Ostravskej opernej scéne.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Hlavné správy

Vláda schválila program starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy: Envirorezort chce zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov

Vláda schválila program starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy: Envirorezort chce zlepšiť spoluprácu…

Aktuálne

Hlavným cieľom programu starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je zlepšiť stav štyroch druhov vtákov - hlucháňa hôrneho...

Prečítajte si viac
Tradičné remeslo na Slovensku je stále živé: Škola remesiel ÚĽUV je nominovaná na zápis do zoznamu UNESCO

Tradičné remeslo na Slovensku je stále živé: Škola remesiel ÚĽUV je nominovaná…

Aktuálne

Slovensko, remeslá, drevo – tradičné spojenie, ktoré sa usiluje zachovať Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prostredníctvom Školy remesiel, ktorá bola...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum: Prezentácie hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov

Národné lesnícke centrum: Prezentácie hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov

O čom sa píše

Národné lesnícke centrum vo Zvolene uverejnilo na svojej internetovej stránke prezentácie, ktoré boli súčasťou pracovného seminára na tému HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE...

Prečítajte si viac
Lesy ČR majú nového generálneho riaditeľa: Stabilita je podľa Dalibora Šafaříka v rozmanitosti, napríklad druhovej skladby lesa a spôsobov zalesňovania

Lesy ČR majú nového generálneho riaditeľa: Stabilita je podľa Dalibora Šafaříka v…

Aktuálne

Prispôsobenie lesov zmene klímy tak, aby boli v budúcnosti stabilné a odolné proti kalamitám škodcov pri zachovaní environmentálnej, ekonomickej i...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora