Prihlásiť

Čelíme náročným výzvam

Rozhovor s Ing. Milanom Sarvašom, PhD., riaditeľom NLC-ÚLPV Zvolen pri príležitosti 40. výročia ďalšieho vzdelávania v lesnom hospodárstve

V tomto roku si pripomíname 40 rokov od začiatku zabezpečovania ďalšieho vzdelávanie v LH na Slovensku, ktorý začal realizovať Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky vo Zvolene. Ak sa pozrieme do minulosti, čo by ste chceli zdôrazniť?

Ak tento rok máme možnosť oslavovať toto okrúhle výročie, tak za to vďačíme hlavne dvom ľudom. Prvým je pán docent Zorislav Balkovič, ktorý bol prvým riaditeľom ústavu. Ústav zabezpečil prostredníctvom siete lesníckych odborných učilíšť kvalitnú výchovu robotníckych povolaní, bez ktorých si nevieme predstaviť lesnícku prax. Žiaľ, generácia zamestnancov, ktorých vzdelávanie zabezpečoval ústav, je už pomaly v dôchodkovom veku a nemáme za nich adekvátnu náhradu. Začíname si uvedomovať, že kvalita práce operátora lesnej techniky, ktorý absolvoval 4-ročné štúdium sa nedá nahradiť niekým kto absolvoval 1 dňový kurz obsluhy motorovej píly, resp. niekým zo zahraničia.

Začiatkom 90. rokov minulého storočia pod vplyvom politicko-spoločenských zmien sa mení aj situácia v lesníckom vzdelávaní. Vďaka vtedajšiemu riaditeľovi ústavu pánovi Ing. Michalovi Galajdovi, ústav flexibilne reaguje na zmenenú situáciu a začína uskutočňovať vzdelávacie a poradenské činnosti pre štátny aj neštátny lesnícky sektor. Veľkým pozitívom činnosti ústavu bolo naštartovanie aktivít súvisiacich s pozitívnou prezentáciou lesníctva, kde sa položili základy lesnej pedagogiky a prví dvaja lesníci absolvovali kurz LP v Rakúsku. 

Veľkou zmenou v ďalšom vzdelávaní je rok 2006, kedy vzniká Národné lesnícke centrum.

Máte pravdu, odborná činnosť predchádzajúceho ústavu prechádza na nový ústav: Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC - ÚLPV Zvolen). Ústav využíva synergický efekt spojenia a vytvára funkčný model prenosu nových poznatkov do lesníckej praxe. Vďaka začleneniu ústavu do silnej organizácie ako je NLC je možné naplno využívať projektové podpory na všetky činnosti ústavu. 

Mohli by ste bližšie priblížiť súčasnú činnosť ústavu v oblasti vzdelávania a poradenstva?

Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen sa ročne zúčastňuje približne 800 ľudí, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva zo štátnych i neštátnych subjektov. Vzdelávaciu, organizačnú a projekčnú činnosť zameriava ústav na ďalšie odborné akreditované vzdelávanie, aktuálnu legislatívu a transfer nových poznatkov z oblasti vedy a výskumu do lesníckej praxe. Ústav sa zameriava na overovanie odborných lesníckych spôsobilostí. V rámci poradenstva pre lesné hospodárstvo aktivity súvisiace s tvorbou poradenského systému boli delegované na NLC – ÚLPV Zvolen. Pri realizovaní odborného vzdelávania ústav vo veľkej miere využíva projektové financovanie, kde bolo pripravených a následne realizovaných vyše 40 projektov financovaných z Európskej úrovne. Počas ostatných 12 rokov ústav vydal 43 vzdelávacích publikácií, 12 metodických príručiek, 6 brožúr. 

Aké sú aktivity ústavu v oblasti pozitívnej prezentácie lesníctva?

V tejto oblasti sa hlavným komunikačným nástrojom stala lesná pedagogika. Od roku 2006 zaznamenala výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres, kde bolo vyškolených 332 lesných pedagógov. Ocenením kvality tejto práce je fakt, že Ministerstvo školstva akceptovalo lesnú pedagogiku ako súčasť environmentálneho vzdelávania a odporučilo jednotlivým školám zapájať sa do aktivít a projektov lesnej pedagogiky. Programy lesnej pedagogiky sa postupne premietali do celoslovenských a regionálnych projektov. Dominantnými podujatiami sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka univerzita. 

NLC – ÚLPV Zvolen sa od svojho vzniku intenzívne venuje aj podporným nástrojom pre LH.

Táto činnosť má dve úrovne. Ústav sa už od svojho vzniku významnou mierou spolupodieľa na príprave základných dokumentov venovaných podpore lesníctva z EÚ. Ďalšou činnosťou je vypracovávanie projektov pre obhospodarovateľov lesa, kde na základe komerčných vzťahov pre klientov vypracoval 205 projektov v celkovej výške finančných prostriedkov vyše 84 mil. €.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy December 2018)

Hlavné správy

Pro Silva Slovakia: Bezzásah na 7 200 hektároch v Mestských lesoch Košice je vysokým ekologickým a ekonomickým rizikom

Pro Silva Slovakia: Bezzásah na 7 200 hektároch v Mestských lesoch Košice…

O čom sa píše

Občianske zduženie Pro Silva Slovakia zaujalo stanovisko ku kampani Lesoochranárskeho zoskupenia VLK za reformu hospodárenia v Mestských lesoch Košice nazvanú Za...

Prečítajte si viac
V slovenských lesoch sú historicky najvyššie zásoby dreva: Medziročne sa zvýšili o 2,8 milióna kubíkov

V slovenských lesoch sú historicky najvyššie zásoby dreva: Medziročne sa zvýšili o…

O čom sa píše

V roku 2021 celková zásoba dreva na lesných pozemkoch na území Slovenska dosiahla 487,3 mil. m3 hrubiny bez kôry. Zásoba...

Prečítajte si viac
Agrorezort: LESY SR dokážu pokryť žiadosti o kúpu palivového dreva formou samovýroby

Agrorezort: LESY SR dokážu pokryť žiadosti o kúpu palivového dreva formou samovýroby

Aktuálne

Hoci je tento rok dopyt občanov po palivovom dreve o 45 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka, štátny podnik LESY...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum: Lesná pedagogika posilňuje zodpovednosť za prírodu a životné prostredie

Národné lesnícke centrum: Lesná pedagogika posilňuje zodpovednosť za prírodu a životné prostredie

Aktuálne

Viac než sto slovenských aj zahraničných učiteľov, vychovávateľov, ale aj odborníkov z praxe – lesníkov a lesných pedagógov, budú posledné...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora