Prihlásiť

Les obnovujú výlučne prirodzeným zmladením

Zhovárame sa s Ladislavom Gabrižom konateľom Obecných lesov Polianka

Treba najskôr v úvode povedať, že hospodárite v lesoch na Myjave. Môžeme na začiatok aspoň stručne nahliadnuť do histórie vašich obecných lesov?

Obec Polianka v roku 1993 v rámci reštitúcií prebrala od štátnych lesov do vlastníctva lesné pozemky v katastri obce, vo výmere 158,58 hektára, všetko hospodárske lesy. Na týchto začala obec samostatne hospodáriť, aj s novým lesným hospodárskym plánom. Presne 1. novembra 1995 bol založený podnikateľský subjekt Obecné lesy Polianka spol. s r.o., so stopercentnou účasťou obce.

V spoločnosti Obecné lesy Polianka, s.r.o. som začal pracovať v roku 2011 ako lesník a od roku 2016 pôsobím aj ako konateľ spoločnosti.

Aké je drevinové zloženie obecných lesov, zásoby na pni a stanovištné podmienky?

Drevinové zloženie je nasledovné: buk – 70 percent, dub – 20 percent, smrek – 5 percent, smrekovec – 5 percent, ostatné listnaté a ihličnaté dreviny sú vtrúsené. Zásoby na pni podľa údajov z plánu starostlivosti o les z roku 2013 predstavujú 45636 m3, z toho 31 891 m3 sú listnaté a 13 745 m3 ihličnaté dreviny. Ťažba na roky 2013 až 2022 podľa plánu starostlivosti o les predstavuje 15 491 m3, z toho tvorí ťažba ihličnatá 4 290 m3 a listnatá 11 201 m3. Z celkovej ťažby máme 12 310 m3 obnovnú ťažbu a 3 181 m3 výchovnú ťažbu. Všetky porasty majú hospodársky tvar lesa vysokého.

Nachádzajú sa v Lesnej oblasti – 14 Myjavská pahorkatina, v HSLT 310 sú to svieže dubové bučiny a v HSLT 311 živné dubové bučiny.

Sú vo vašom prípade aktuálne vetrové kalamity a s tým spojené napadnutia škodcami?

V našej oblasti sa vetrové kalamity nevyskytujú a ak aj príde k náhodnej ťažbe vplyvom vetra, ide len o desiatky metrov kubických ťažby, čiže malé množstvá. V malom množstve sa u nás vyskytuje aj náhodná ťažba spôsobená podkôrnym hmyzom, hlavne na smreku, no nakoľko zastúpenie smreka u nás je len okolo päť percent, nejde o kalamitný stav.

Darí sa vám vykonávať obnovu lesa? A odkiaľ získavate sadbový materiál?

Ťažbu na celom úseku obecných lesov vykonávame podrastovým hospodárskym spôsobom a nakoľko nám stanovištné aj prírodné podmienky prajú pri dorastaní následného mladého porastu, celú obnovu lesa realizujeme prirodzeným zmladením. To znamená, že poslednú fázu obnovy – dorub vykonáme až vtedy, keď máme obnovný prvok na sto percent porastený prirodzeným zmladením. Šetrí nám to náklady na kúpu aj výsadbu sadeníc, no čo je dôležitejšie, mladé nárasty vzniknuté z materského porastu sú stanovištne najvhodnejšie a najodolnejšie. Pri našej výmere lesov však obnovu vykonávame na malých plochách.

Predpokladáme, že práce pre vás vykonávajú cudzie firmy. Ak áno, aké máte s nimi skúsenosti?

Ťažbu realizujeme dodávateľsky. Každoročne vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž na dodanie služby – ťažby a približovania dreva a na základe najlepších podmienok vyberieme firmu na dodanie prác. Vyberáme však výhradne z domácich podnikateľov, aby sme podporili zamestnanosť v našom regióne. Pestovné a ostatné práce v lese vykonávame našimi pracovníkmi.

Nachádzajú sa na území obecných lesov aj porasty chránené ochranou prírody, alebo v obmedzení pôsobnosti lesného hospodára?

Celý úsek Obecných lesov Polianka leží v Myjavskej pahorkatine a preto sa na našom území nenachádzajú porasty chránené ochranou prírody.

Ako postupujete a s akými výsledkami pri predaji dreva?

Nakoľko máme relatívne malú ročnú ťažbu, drevnú hmotu predávame formou paliva našim občanom a na guľatinové sortimenty máme stálych odberateľov, s ktorými obchodujeme už niekoľko rokov. Drevo predávame na odvoznom mieste.

Máte poľovný revír? Aké druhy zveri v ňom žijú, akej kvality a ako sa vám darí v poľovníckej činnosti?

Na území obecných lesov Polianka pôsobí Poľovné združenie Jablonka, konkrétne v katastri obcí Jablonka a Polianka. Trvale sa v oboch chotároch vyskytuje jarabica poľná, bažant poľovný, zajac poľný, srnec hôrny, diviak lesný, kuna skalná a hôrna, kačica divá, sluka lesná, havran čierny, vrana túlavá, sojka škriekavá, straka čiernozobá, hrdlička záhradná, holub hrivnák, tchor tmavý, líška hrdzavá a jazvec lesný. Prechodne je to jeleň európsky, daniel škvrnitý a muflón lesný.

V roku 2012 oslávilo miestne poľovné združenie päťdesiat rokov od založenia a počas celej doby činnosti sa výrazne podieľalo na kultúrnom aj spoločenskom živote oboch obcí. Pretože nie som členom poľovného združenia, nemôžem sa podrobnejšie vyjadriť k jeho činnosti.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Február 2018)

Hlavné správy

Prieskum verejnej mienky: S umožnením odstrelu problémových medveďov súhlasí 59 percent opýtaných, nad 55 rokov tento krok podporujú až tri štvrtiny respondentov

Prieskum verejnej mienky: S umožnením odstrelu problémových medveďov súhlasí 59 percent opýtaných…

O čom sa píše

Portál SITA Náš Vidiek uvádza, že väčšia časť spoločnosti súhlasí s umožnením odstrelu problémových medveďov. Vyplýva to z prieskumu agentúry...

Prečítajte si viac
Envirorezort: Slovensku sa podarilo presadiť na európskej úrovni vlastné záujmy v ochrane medveďov aj v zákone o obnove prírody

Envirorezort: Slovensku sa podarilo presadiť na európskej úrovni vlastné záujmy v ochrane…

Aktuálne

Slovensku sa podarilo na európskej úrovni presadiť vlastné záujmy tak v oblasti ochrany medveďov, ako aj v otázke zákona o obnove prírody, tvrdí Ministerstvo...

Prečítajte si viac
Lykožrútovú kalamitu na Horehroní spracováva 105 pracovných skupín: Lesníci nasadia moderné technológie, chcú zachrániť Poľanu a Dobročský prales

Lykožrútovú kalamitu na Horehroní spracováva 105 pracovných skupín: Lesníci nasadia moderné technológie…

Aktuálne

Polícia už začala trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity na Horehroní. Dnes o tom informoval v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva...

Prečítajte si viac
Premnožená zver poškodí v Česku až tretinu mladých porastov, za desať rokov spôsobila škody minimálne za 25 miliárd českých korún: Poľovníci odmietajú novelu zákona o poľovníctve

Premnožená zver poškodí v Česku až tretinu mladých porastov, za desať rokov…

O čom sa píše

Myslivecká jednota zásadne odmieta novelu zákona o poľovníctve, ktorú v stredu schválila vláda. ČTK to povedal predseda Českomoravské myslivecké jednoty...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora