Prihlásiť

Názor: Keď si „demokrati“ príjmu zákon, ktorý sami nedodržiavajú...

...aj tak by sa dal nazvať proces, ktorého sme svedkami v súčasnosti na Slovensku. Trochu retrospektívy kvôli oživeniu pamäti. Bežal hektický rok 2021. Ministerstvo životného prostredia pod vedením občiansko-demokratického lídra obišlo všetky demokratické princípy tvorby zákonov a poslaneckou novelou zmenili zákon o ochrane prírody a krajiny. Podviedli poslancov, ktorí boli na strane zdravého rozumu a vďaka jednému, jedinému hrdému hlasu proti prijatiu zákona, bol zákon schválený.

Doporučený Pohľad na chov koní norika muránskeho typu na Veľkej Lúke na Muránskej planine zhora Foto: Ing. Marek Nosko Pohľad na chov koní norika muránskeho typu na Veľkej Lúke na Muránskej planine zhora

Okrem iného, vďaka tejto novele pozemky v národných parkoch (kde nie je urobená zonácia) so 4. a 5. stupňoch ochrany – rozumej parcely, z ktorých je napr. 15% v 4. a 5. stupni ochrany ale prešli celé – sa dostali od 1.4.2022 pod správy národných parkov. Tak sa v Národnom parku Muránska planina dostali pod správu ochrany prírody štátne pozemky nie v podiele 18%, ale takmer 97%. To už bol len krôčik ku zonácii, ktorá zas nebola nič iným, len nakreslením čiar samotného územia parku a zón tak, aby sa tvárila ako zodpovedná. Bez odbornej diskusie, bez odborného zdôvodnenia, bez zdravého rozumu. Je to „naše“, tak si urobíme, ako chceme.

A dodržiavanie demokratických a právnych princípov podľa slovenského scenára má svoje pokračovanie. Od 1.1.2023 by v zmysle novely zákona o ochrane prírody a krajiny, §104i, ods. 6, a 7 mal všetok nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu prejsť na správu národného parku. Kto by si však myslel, že je to tak, mýli sa. Správa národného parku preberá len to, čo sa jej hodí. Aj keď je na lokalitu Studňa cesta zasypaná snehom, neodpluhovaná, chatu treba prebrať hneď, v zmysle zákona. Veď už je koniec januára. S chovom koní je to však inak. Predmetom delimitačného protokolu sú len nehnuteľnosti – maštale, sklady, iné budovy a stavby. Samotné kone, stroje, ľudia – ostávajú naďalej v správe štátnych lesníkov. Ako už prebehlo médiami, ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka to bolo len jednoducho oznámená a koniec.

Opravujem – nie je koniec. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka teraz hľadá riešenie, kam vôbec chov koní, ktorý je viac ako 70 rokov previazaný s Muránskou planinou, delimitovať. Hľadá riešenie, kam administratívne presunúť chov tak, aby štátny podnik, ktorý prišiel o pozemky, na ktorých sa kone pásli a zároveň o pozemky, na ktorých zabezpečoval tržby, z ktorých sa stratový chov koní dotoval, neznášal naďalej túto ťarchu.

Otázne je, či je to vôbec v zmysle prijatej novely zákona o ochrane prírody. Uvedený chránený a zároveň šľachtiteľský chov norika muránskeho typu ostane stále štátnym majetkom. A všetok štátny majetok má predsa prejsť pod správu národného parku. Len s koňmi je to akosi inak. Nerozumiem však, prečo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má ťahať horúce gaštany z ohňa namiesto hŕstky občiansko-demokratických poslancov na čele s ministrom životného prostredia.

Ešte jedna poznámka pre ozrejmenie situácie. Prejdite sa cestou z Veľkej Lúky smerom na Javoriny. Vedľa nej je panel s informáciami o chove koní na Muráni z rokov 2007-2013 (súdiac podľa infografiky). Myslíte, že tam nájdete čo len zmienku o tom, že všetky náklady a starostlivosť znášajú štátne lesy? Ani písmenko, ani malilinké logo štátneho podniku LESY SR, jednoducho nič. Takže sa niekto chváli cudzím perím. A teraz, keď zo zákona vyplýva, že by to mali byť práve uvedení chválenkári, ktorí by sa mali do chovu muránskych koní aktívne zapojiť, zákon sa bez akéhokoľvek zdôvodnenia, vysvetlenia – jednoducho nerešpektuje.

Zbohom občianska demokracia, zbohom zdravý rozum!

Výňatky z § 104i zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

(6) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza do správy správ národných parkov, v ktorých územnej pôsobnosti je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Do správy správ národných parkov prechádzajú podľa prvej vety súčasne aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch.

Na správy národných parkov prechádzajú prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia, aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku.

(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.

Výňatky z delimitačného protokolu účinného k 1.1.2023

Zachovanie chovu plemena norik muránskeho typu bude zabezpečené spoločným obhospodarovaním Strediska chovu koní. Rozsah delimitovaného nehnuteľného majetku Strediska chovu koní je limitovaný na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Národnom parku Muránska planina, ktoré sú súčasťou prílohy č. 1.

Účastníci Protokolu sa zaväzujú uzavrieť dohodu k zabezpečeniu chovu plemena norik muránskeho typu v zmysle ods. 1 tohto článku Protokolu v lehote 60 dní odo dňa účinnosti tohto Protokolu, na základe ktorej sa obe strany zaviažu udržiavať chov tohto chráneného plemena a zároveň sa spolupodieľať na jeho financovaní spolu s uzatvorením právnych úkonov umožňujúcich využívanie nehnuteľného majetku – dvor Veľká Lúka.

Pre naplnenie účelu v zmysle ods. 1 tohto článku Protokolu nie sú predmetom delimitačného procesu personálne kapacity, kone a hnuteľný majetok viazaný k Stredisku chovu koní Odovzdávajúceho s výnimkou majetku, ktorý je špecifikovaný v prílohách tohto Protokolu.

Ing. Igor Viszlai, predseda Slovenskej lesníckej komory

 

Naposledy zmenené: utorok, 31 január 2023 06:28
Prečítané: 1225
(15 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov s priemerom 94 centimetrov, vydražili za vyše 297 000 českých korún (takmer 12 000 eur)

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov…

Aktuálne

Zobrazenie:17469

Na aukcii dreva v Holešove padol v utorok 30. januára 2024 český rekord. Kmeň duba letného vydražili Arcibiskupské lesy a...

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a poľnohospodárov musí skončiť

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a…

O čom sa píše

Zobrazenie:6265

Niektorí stále nechápu, že nie sme jediní na tejto planéte a že zachovanie biodiverzity v našej krajine je prioritou a vo verejnom záujme...

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo znamená pre pilčíka prilba, protiporézne nohavice a pevná obuv

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo…

Aktuálne

Zobrazenie:5176

Tento týždeň som navštívil Školské lesy Cemjata. Vďaka Ing. Miroslavovi Fuchsovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá lesné porasty...

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných parkov má predchádzať odborné posúdenie územia a korektné vyčíslenie socioekonomických dopadov

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných…

Aktuálne

Zobrazenie:4897

Štátny podnik LESY SR v dnešnej tlačovej správe uvádza, že pred rokom došlo na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Aktuálne

Zobrazenie:4883

Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti včera uverejnila informáciu o tom, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie generálneho riaditeľa ŠOP...

Koniec Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič? Podľa miestnych by to bola tragédia pre celý región

Koniec Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič? Podľa miestnych by to bola tragédia pre celý…

Aktuálne

Zobrazenie:4733

TV JOJ sa vo včerajších správach venovala ďalšiemu osudu Lesopoľnohospodárskeho majetku (LPM) Ulič. Reportáž uviedla informáciou, že minister pôdohospodárstva a rozvoja...

Hlavné správy

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V záujme bezpečnosti návštevníkov a po odbornej expertíze zdravotného stavu stromov

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V…

Aktuálne

Mestské lesy Košice dnes začali v záujme bezpečnosti návštevníkov lesoparku na základe výsledkov odbornej expertízy zdravotného stavu stromov a súhlasu...

Prečítajte si viac
Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov: Posun poľovníctva do 21. storočia, dôraz na ochranu lesov

Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov:…

Aktuálne

Súkromní vlastníci lesov na valnom zhromaždení SVOL - komory súkromných lesov, ktorá prebehla 22. februára 2024 v Křtinách, deklarovali podporu...

Prečítajte si viac
Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41 miliónov eur: Prísne podmienky jeho lovu

Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41…

O čom sa píše

Na Laborci majú švédske stoly. Tak vidia rybári nálety kormoránov, ktoré podľa nich denne z našich vôd vyžerú tony rýb...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

Aktuálne

Ing. Michal Kravčík, CSc. je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy, držiteľ Goldmanovej environmentálnej ceny, zakladateľ spoločnosti WaterHolistic...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora