Prihlásiť

Názor: Keď si „demokrati“ príjmu zákon, ktorý sami nedodržiavajú...

...aj tak by sa dal nazvať proces, ktorého sme svedkami v súčasnosti na Slovensku. Trochu retrospektívy kvôli oživeniu pamäti. Bežal hektický rok 2021. Ministerstvo životného prostredia pod vedením občiansko-demokratického lídra obišlo všetky demokratické princípy tvorby zákonov a poslaneckou novelou zmenili zákon o ochrane prírody a krajiny. Podviedli poslancov, ktorí boli na strane zdravého rozumu a vďaka jednému, jedinému hrdému hlasu proti prijatiu zákona, bol zákon schválený.

Doporučený Pohľad na chov koní norika muránskeho typu na Veľkej Lúke na Muránskej planine zhora Foto: Ing. Marek Nosko Pohľad na chov koní norika muránskeho typu na Veľkej Lúke na Muránskej planine zhora

Okrem iného, vďaka tejto novele pozemky v národných parkoch (kde nie je urobená zonácia) so 4. a 5. stupňoch ochrany – rozumej parcely, z ktorých je napr. 15% v 4. a 5. stupni ochrany ale prešli celé – sa dostali od 1.4.2022 pod správy národných parkov. Tak sa v Národnom parku Muránska planina dostali pod správu ochrany prírody štátne pozemky nie v podiele 18%, ale takmer 97%. To už bol len krôčik ku zonácii, ktorá zas nebola nič iným, len nakreslením čiar samotného územia parku a zón tak, aby sa tvárila ako zodpovedná. Bez odbornej diskusie, bez odborného zdôvodnenia, bez zdravého rozumu. Je to „naše“, tak si urobíme, ako chceme.

A dodržiavanie demokratických a právnych princípov podľa slovenského scenára má svoje pokračovanie. Od 1.1.2023 by v zmysle novely zákona o ochrane prírody a krajiny, §104i, ods. 6, a 7 mal všetok nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu prejsť na správu národného parku. Kto by si však myslel, že je to tak, mýli sa. Správa národného parku preberá len to, čo sa jej hodí. Aj keď je na lokalitu Studňa cesta zasypaná snehom, neodpluhovaná, chatu treba prebrať hneď, v zmysle zákona. Veď už je koniec januára. S chovom koní je to však inak. Predmetom delimitačného protokolu sú len nehnuteľnosti – maštale, sklady, iné budovy a stavby. Samotné kone, stroje, ľudia – ostávajú naďalej v správe štátnych lesníkov. Ako už prebehlo médiami, ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka to bolo len jednoducho oznámená a koniec.

Opravujem – nie je koniec. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka teraz hľadá riešenie, kam vôbec chov koní, ktorý je viac ako 70 rokov previazaný s Muránskou planinou, delimitovať. Hľadá riešenie, kam administratívne presunúť chov tak, aby štátny podnik, ktorý prišiel o pozemky, na ktorých sa kone pásli a zároveň o pozemky, na ktorých zabezpečoval tržby, z ktorých sa stratový chov koní dotoval, neznášal naďalej túto ťarchu.

Otázne je, či je to vôbec v zmysle prijatej novely zákona o ochrane prírody. Uvedený chránený a zároveň šľachtiteľský chov norika muránskeho typu ostane stále štátnym majetkom. A všetok štátny majetok má predsa prejsť pod správu národného parku. Len s koňmi je to akosi inak. Nerozumiem však, prečo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má ťahať horúce gaštany z ohňa namiesto hŕstky občiansko-demokratických poslancov na čele s ministrom životného prostredia.

Ešte jedna poznámka pre ozrejmenie situácie. Prejdite sa cestou z Veľkej Lúky smerom na Javoriny. Vedľa nej je panel s informáciami o chove koní na Muráni z rokov 2007-2013 (súdiac podľa infografiky). Myslíte, že tam nájdete čo len zmienku o tom, že všetky náklady a starostlivosť znášajú štátne lesy? Ani písmenko, ani malilinké logo štátneho podniku LESY SR, jednoducho nič. Takže sa niekto chváli cudzím perím. A teraz, keď zo zákona vyplýva, že by to mali byť práve uvedení chválenkári, ktorí by sa mali do chovu muránskych koní aktívne zapojiť, zákon sa bez akéhokoľvek zdôvodnenia, vysvetlenia – jednoducho nerešpektuje.

Zbohom občianska demokracia, zbohom zdravý rozum!

Výňatky z § 104i zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

(6) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza do správy správ národných parkov, v ktorých územnej pôsobnosti je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Do správy správ národných parkov prechádzajú podľa prvej vety súčasne aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch.

Na správy národných parkov prechádzajú prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia, aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku.

(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.

Výňatky z delimitačného protokolu účinného k 1.1.2023

Zachovanie chovu plemena norik muránskeho typu bude zabezpečené spoločným obhospodarovaním Strediska chovu koní. Rozsah delimitovaného nehnuteľného majetku Strediska chovu koní je limitovaný na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Národnom parku Muránska planina, ktoré sú súčasťou prílohy č. 1.

Účastníci Protokolu sa zaväzujú uzavrieť dohodu k zabezpečeniu chovu plemena norik muránskeho typu v zmysle ods. 1 tohto článku Protokolu v lehote 60 dní odo dňa účinnosti tohto Protokolu, na základe ktorej sa obe strany zaviažu udržiavať chov tohto chráneného plemena a zároveň sa spolupodieľať na jeho financovaní spolu s uzatvorením právnych úkonov umožňujúcich využívanie nehnuteľného majetku – dvor Veľká Lúka.

Pre naplnenie účelu v zmysle ods. 1 tohto článku Protokolu nie sú predmetom delimitačného procesu personálne kapacity, kone a hnuteľný majetok viazaný k Stredisku chovu koní Odovzdávajúceho s výnimkou majetku, ktorý je špecifikovaný v prílohách tohto Protokolu.

Ing. Igor Viszlai, predseda Slovenskej lesníckej komory

 

Naposledy zmenené: utorok, 31 január 2023 06:28
Prečítané: 1371
(15 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s akou som sa už nikdy nestretol

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s…

O čom sa píše

Zobrazenie:29626

Dnešní návštevníci našej krásnej prírody sa ocitli v situácii, kedy dochádza k častejším stretom s našim najväčším predátorom medveďom. No nezostáva len pri...

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných zdrojov, určené na zachytávanie uhlíka. Žiadajú zmenu zákona o Environmentálnom fonde

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných…

Aktuálne

Zobrazenie:19656

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska oslovila predsedu a podpredsedníčku Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej...

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie výroby v BUKÓZE: Dodávky drevnej hmoty nemohli byť obnovené

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie…

Aktuálne

Zobrazenie:7295

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uverejnil včera na svojej internetovej stránke stanovisko k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s...

TÝŽDŇOVKA: Keď sa dokážu lesníci pobiť v kalamite o čas, môžu veľa získať. Ak ale jeden nepotiahne pri jej spracovaní včas, dôsledky sa prejavia aj u druhého

TÝŽDŇOVKA: Keď sa dokážu lesníci pobiť v kalamite o čas, môžu veľa…

Aktuálne

Zobrazenie:6221

Spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o. hospodári na výmere 7 645,86 hektárov na dvoch lesných celkoch – Čertovica a Rohozná. Tento týždeň...

Predstaviteľ súkromných vlastníkov lesov v relácii Teraz takto: Vieme, čo sa nakúpilo za 25 miliónov eur pre národné parky

Predstaviteľ súkromných vlastníkov lesov v relácii Teraz takto: Vieme, čo sa nakúpilo…

O čom sa píše

Zobrazenie:5975

O vzťahu štátu a súkromných majiteľov lesov, o miliónoch, ktoré dostali štátni ochranári, o vyhadzovaní peňazí na čudné aktivity, ale...

TÝŽDŇOVKA: Vykrádanie porastov? Včasné vyberanie kvality z bučín zabráni znehodnoteniu dreva

TÝŽDŇOVKA: Vykrádanie porastov? Včasné vyberanie kvality z bučín zabráni znehodnoteniu dreva

O čom sa píše

Zobrazenie:5374

Viacero lesníckych subjektov, obhospodarujúcich lesy s dominanciou buka, veľmi dobre pozná problém nerovnomerného rozloženia vekových stupňov a naakumulovania zásob drevnej hmoty vo...

Hlavné správy

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov, samospráva eviduje 36 podnetov

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce…

O čom sa píše

V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa prestane loviť...

Komentár: Keď sa prestane loviť...

O čom sa píše

Dnešný svet prechádza neustále zmenami a každý človek môže mať slovo. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane...

Prečítajte si viac
Relácia RTVS Zaži to! ... s drevom: Študovať drevárinu sa oplatí

Relácia RTVS Zaži to! ... s drevom: Študovať drevárinu sa oplatí

Aktuálne

Inšpiratívne príbehy dvoch kamarátov nielen pre deti, ale i pre ich rodičov. Ella a Riško spoznávajú Slovensko, i život každodenný...

Prečítajte si viac
Analýza: Vznik a ochrana strží, výmoľov a roklín na území Slovenska

Analýza: Vznik a ochrana strží, výmoľov a roklín na území Slovenska

O čom sa píše

Výmole, strže, rokliny a erózne ryhy sú v prírode vytvárané stochastickým eróznym procesom, ktorý je najčastejšie vyvolaný degradačným účinkom dažďa a povrchovým odtokom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora