Prihlásiť

Štátne lesy prispejú na opravu ciest

Lesy Slovenskej republiky aj v roku 2018 pristúpia k odstráneniu škôd, ktoré vznikli jeho činnosťou.

Doporučený Štátne lesy prispejú na opravu ciest

Na tento účel každoročne v súlade so zákonom vyčleňuje finančné prostriedky, ktoré slúžia na financovanie prevádzkovania, opráv a údržby zariadení a stavieb vo vlastníctve cudzích osôb, ktoré pri svojej hospodárskej činnosti využíva aj štátny podnik. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 111//1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov povinne vytvára rezervný fond určený na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia podniku alebo vykryť straty vyplývajúce z jeho hospodárenia. Na podporu svojho hospodárenia môže vytvárať aj ďalšie nepovinné fondy, pričom pravidlá ich použitia schvaľuje jeho zakladateľ, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. „Nepovinné fondy štátneho podniku sú tvorené z viacerých zdrojov, jednak zo zisku štátneho podniku po zdanení, zo zostatkov jednotlivých fondov z minulého roka, z prípadných príspevkov a darov cudzích osôb a tiež z nerozdeleného zisku z minulých rokov", uvádza ekonomický riaditeľ štátneho podniku Ľuboš Németh. „Štátny podnik však môže svoje príspevky poskytovať v súlade so zákonom len obciam, iným štátnym podnikom, štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám," dodáva.
Za účelom financovania prevádzkovania, opráv a údržby zariadení a stavieb vo vlastníctve cudzích osôb, ktorých existencia je spojená s hospodárskymi aktivitami v lesnom hospodárstve (napr. cesty, čističky odpadových vôd, kanalizácie, elektrické siete, vodovody a iné stavby), Lesy SR zriadili mimoriadny fond, z ktorého každoročne financujú opravy a údržby stavebných a technických zariadení, kultúrnych pamiatok a prevádzkovanie arborét, parkov a významných biologických objektov. „Aj tohto roku boli v súlade s vnútropodnikovou smernicou na Generálne riaditeľstvo štátneho podniku predložené žiadosti o príspevok z mimoriadneho fondu žiadosti obcí na opravu miestnych komunikácií, ktoré štátny podnik využíva pri odvoze drevnej hmoty", informuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku. O príspevok z mimoriadneho fondu v celkovej sume 2 002 704 eur požiadalo celkovo 77 obcí v pôsobnosti 11 odštepných závodov, organizačných jednotiek štátneho podniku Lesy SR. „Nebolo možné uspokojiť všetkých a v požadovanej výške. Vychádzali sme samozrejme z našich možností pri tvorbe mimoriadneho fondu, preto sme zo 77 žiadostí o príspevok na opravu ciest mohli uspokojiť len 63 obcí sumou v celkovej výške 773 850 eur. Pri prideľovaní finančných príspevkov sme prioritne zhodnotili objem drevnej hmoty, ktorú sme v minulých rokoch previezli po miestnych komunikáciách", vysvetlil Marian Staník.

 

Prečítané: 1027
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesnatosť sa u nás zvýšila, klimatické zmeny sú však pre lesy hrozbou

Lesnatosť sa u nás zvýšila, klimatické zmeny sú však pre lesy hrozbou

Aktuálne

Hoci sa od roku 2016 lesnatosť Slovenska zvýšila zo 40,35 na 41,2 percenta v roku 2018, v rámci udržania súčasného...

Prečítajte si viac
Ťaží sa v lesoch viac, lebo voľby...?!

Ťaží sa v lesoch viac, lebo voľby...?!

O čom sa píše

V lesoch v okolí Bratislavy dochádza k necitlivej ťažbe dreva, pri ktorej sú devastované turistické chodníky a likvidované stromy s...

Prečítajte si viac
ÚVO a NKÚ sa zhodli, ako verejne obstarávať. Spoločne kontrolujú vojenských lesníkov

ÚVO a NKÚ sa zhodli, ako verejne obstarávať. Spoločne kontrolujú vojenských lesníkov

O čom sa píše

Proces verejného obstarávania zvykne byť pre obstarávateľov na Slovensku poriadnym strašiakom bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia. Optimisticky preto znie...

Prečítajte si viac
Poznámka: Lesnícke umenie - hra so svetlom

Poznámka: Lesnícke umenie - hra so svetlom

O čom sa píše

Iba ten, kto sa nezaujíma, alebo nechce bližšie zaujímať o lesnícku prácu, si môže myslieť a verejne vyhlasovať bez bázne a hany...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk