Prihlásiť

Spor o pralesy

Štátny podnik LESY SR nesúhlasí s návrhom na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska s rozlohou asi 7 100 hektárov, ktoré by boli v najvyššom, bezzásahovom stupni ochrany. O návrhu od mája 2017 rokuje Svetový fond na ochrany prírody (WWF Slovensko), Občianske združenie Prales, LESY SR, š.p., ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR. LESY SR sa v roku 2018 dohodou zaviazali, že zabezpečia úplnú ochranu na 2 150 hektároch pralesov a pralesových zvyškov, kde nevykonávajú ťažbu. Nesúhlasné stanovisko štátneho podniku LESY SR s rozšírením bezzásahovej zóny včera zverejnil webový portál Sme.sk.

Doporučený Horské lesy na Poľane. Sú to pralesy? Foto Jozef Marko Horské lesy na Poľane. Sú to pralesy?

LESY SR sú proti bezzásahu tam, kde prales nie je

 „LESY SR si stoja za svojím záväzkom a v týchto lokalitách nevykonávajú, ani neplánujú vykonávať žiadnu činnosť," uviedol štátny podnik na svojej stránke s tým, že tiež podporuje vyhlásenie týchto území za chránené s najvyšším stupňom ochrany. LESY SR však nesúhlasia s požiadavkou ochranárov na rozšírenie bezzásahovej zóny na 7 100 ha. „Podotýkame, že v tejto zvýšenej zóne sa nachádzajú aj porasty nezodpovedajúce charakteristike pralesa," zdôraznili LESY SR. Súhlasia, že na území navrhovanej rezervácie Pralesy Slovenska budú hospodáriť prírode blízkym spôsobom, v žiadnom prípade to však nemôže byť bez zásahu. "Nemáme záujem a nebudeme zasahovať do lokalít plánovanými zásahmi, ak nie sú nevyhnutné. LESY SR si naďalej stoja za svojím záväzkom nezasahovať na lokalitách, kde sa zachovali pralesy a pralesové zvyšky, ale na výmere proklamovanej v dohode z roku 2018."

WWF a OZ Prales chcú ukončiť rokovania čo najskôr

WWF Slovensko tvrdí, že na Slovensku identifikovali 123 lokalít pralesov s celkovou výmerou 8 921 hektárov a 138 pralesových zvyškov s výmerou 1 662 ha. Až 95 percent výmery pralesov leží v nejakom type chráneného územia, avšak efektívnu ochranu im poskytujú len tie chránené územia, kde sa uplatňuje bezzásahový režim ochrany. V takýchto územiach je zahrnutých necelých 69 percent plochy pralesov. Nechránených alebo nedostatočne chránených je 2 867 hektárov pralesov. Nová prírodná rezervácia by mala zahŕňať 81 lokalít najmä v horských lesoch na strednom Slovensku, niekoľko lokalít leží aj na východnom a západnom Slovensku. Nachádzajú sa najmä v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry a v Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

WWF Slovensko pripomína, že mapovanie pralesov sa uskutočnilo v rokoch 2009 až 2015, a od toho času už z rozlohy pralesov ubudlo asi 163 ha v 33 lokalitách. „Mrzí nás, že vyhlásenie rezervácie stále nie je realitou, a to napriek viacerým rokovaniam so zástupcami ministerstiev a štátnych lesov. WWF Slovensko a OZ Prales by preto privítali, keby sa vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska ďalej zbytočne neodďaľovalo a podarilo sa rokovania úspešne ukončiť ešte so súčasným vedením rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa WWF Slovensko Andrea Hajduchová.

Ministerstvo životného prostredia naďalej podporuje vznik prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, pretože ochranu pralesov a pralesových častí na Slovensku považuje za veľmi dôležitú. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie ministerstva životného prostredia, vyhláseniu chránených území na ich zachovanie predchádza vypracovanie odborného návrhu. V spolupráci s agrorezortom bola preto vytvorená pracovná skupina pre pralesy, ktorej cieľom je zhodnotiť stav všetkých častí území, navrhnutých na zaradenie do novej prírodnej rezervácie. Následne má byť vypracovaný konkrétny projekt, teda návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. "Z našej strany sa toho plánujeme držať," zdôraznil envirorezort.

Čo je prales?

V dokumente spracovanom v roku 2015 Štátnou ochranou prírody SR a nazvanom „Metodický postup na posúdenie stupňa prirodzenosti v navrhovaných lokalitách pralesov a prírodných lesov“ je uvedené, že „problematike pralesov na Slovensku sa podrobne venovali viacerí autori. Najvýznamnejšie sú práce profesora Štefana Korpeľa. Vzhľadom na pomerne husté osídlenie a intenzívnu hospodársku činnosť, ale aj s ohľadom na globálne vplyvy vyvolané človekom (napr. emisie), môžeme v súčasnosti na Slovensku len ťažko hovoriť o výskyte primárnych pralesov. Zachovali sa tu však zvyšky prírodných lesov, ktoré majú charakter pralesa, hoci v nich nemožno vylúčiť určitý, hoc i nepriamy vplyv človeka v minulosti ani v budúcnosti (Križová 2011 In: Jasík, Polák, et al. 2011).

Podľa Korpeľa (1989) je prales také lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, výstavba, rastové a ostatné životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímy. Prales predstavuje v danej oblasti posledný článok fylogenetického vývoja lesa Korpeľ (1991). Je to les ekologicky ustálený, s trvalými dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami a uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti životných procesov a štruktúru porastových útvarov. Prales ako pôvodná biocenóza je vrcholom prírodného ekosystému, ktorého zložky (jedince a druhové komponenty) sa cez vzájomnú látkovú výmenu veľmi dlhodobo vzájomne úzko ovplyvňujú. Vylučuje sa tu citeľný úmyselný vplyv kultúrneho človeka. Niektorí autori sú toho názoru, že v našich podmienkach sa ktorákoľvek vegetačná formácia po dlhom vylúčení vplyvu človeka stáva lesom a tento po niekoľkých storočiach nakoniec sekundárnym pralesom (Svoboda 1952 In: Korpeľ 1989)."

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 01 september 2019 11:26
Prečítané: 148
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

O čom sa píše

Hlavným nedostatkom zákona o lesoch, ktorého novelu 12. septembra 2019 schválili poslanci  Národnej rady SR, je podľa šéfky najväčšej slovenskej...

Prečítajte si viac
Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

O čom sa píše

Slovenská poľovnícka komora víta schválenú novelu zákona o lesoch, hlavne podporu prírode blízkemu hospodáreniu. Predstavitelia platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska...

Prečítajte si viac
Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu UNESCO chrániť sami

Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu…

O čom sa píše

Návrh na úpravu hraníc slovenskej časti Karpatských bukových pralesov, ktorý má zabezpečiť ich účinnú ochranu, posunulo ministerstvo životného prostredia do...

Prečítajte si viac
Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Aktuálne

Lesníci včera nenechali nič na náhodu. Početným a reprezentatívnym zastúpením na lesoochranárskej konferencii v Oravskej Polhore, ktorú zorganizovala Nadácia Antona Tunegu a ktorej...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk