Prihlásiť

Podpísali memorandum o spolupráci

Lesnícke organizácie sa zhodli na spoločných cieľoch a chcú spolupracovať na ich dosiahnutí.

Doporučený Ilustračné foto Ilustračné foto

 

Vo Vyšnej Boci sa stretli zástupcovia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku, aby prijali memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorá je nevyhnutná pre dosahovanie základné ho cieľa lesného hospodárstva, ktorým je cieľavedomá starostlivosť o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri plnení rôznorodých požiadaviek verejnosti na ich verejné ekosystémové služby.

Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií potvrdili, že si uvedomujú svoju historickú zodpovednosť za stav lesov u nás a tiež si uvedomujú prudko sa meniace názory na poslanie lesov v modernej spoločnosti smerujúce k výraznejšiemu využívaniu ich celospoločenských úžitkov zameraných na rozvoj ochrany ovzdušia, pôdy, vody, biodiverzity a zmierňovania klimatických zmien a vyjadrili svoju pripravenosť spoločne prispieť k diskusii, ktorá bude viesť k dosahovaniu a finančnému zabezpečeniu týchto cieľov. Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií pritom zdôraznili, že aj napriek tomu lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny, ktorá je jedným z pilierov ľudskej civilizácie, pričom zdroje z jeho predaja zabezpečujú ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva, ktorá je v zmysle dokumentov EÚ základom pre existenciu lesov nielen u nás, ale aj v celej EÚ.

Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií uznali, že les je popri jeho celospoločenskom význame aj predmetom súkromného vlastníctva občanov nášho štátu a pripomenuli, že krivdy spáchané na týchto občanoch v minulosti neboli doteraz plne odstránené. Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií so znepokojením vnímajú, že rôzne názory na využitie našich lesov vytvorili nezdravo izolované a nezmieriteľné tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, čo považujú za základnú prekážku pre dosahovanie rozumných a udržateľných riešení, ktoré predovšetkým naše lesy potrebujú. Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií sa zhodli na tom, že budú podporovať prijatie takých legislatívnych zmien, ktoré odstránia nejednotnosť posudzovania činností v lesoch, prehodnotenie rozsahu súčasných chránených území pri dokladovaní schopnosti štátu tento rozsah financovať z verejných zdrojov, vytváranie podmienok pre získavanie nových poznatkov vedy a výskumu v oblasti lesníctva a ich rýchly prenos do praxe. K dosiahnutiu týchto cieľov sa prítomní zástupcovia týchto organizácií zaviazali vzájomne spolupracovať a vzájomne sa podporovať najmä pri mediálnej prezentácii lesníctva pri objasňovaní jeho cieľov a postojov verejnosti a tiež pri hľadaní potrebných finančných zdrojov na tieto aktivity.

Vyšná Boca, 11.januára 2018

Zástupcovia subjektov:

Lesy Slovenskej Republiky, š.p.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Štátne lesy Tatranského národného parku

Lesopoľnohospodársky majetok, š.p.

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov
Slovenska

Združenie obecných lesov SR

Únia diecéznych lesov Slovenska

Združenie vlastníkov súkromných a spoločenstevných lesov Banskobystrického kraja

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov

Národné lesnícke centrum Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta technickej univerzity vo Zvolene

Ústav ekológie lesa SAV

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

PEFC Slovensko

Združenie taxačných kancelárií Slovenska
Združenie podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenska

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky

Odborový zväz drevo, lesy, voda

Slovenská poľovnícka komora

Slovenská lesnícka komora

Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Prečítané: 935
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Jedľa potrebuje pomoc

Jedľa potrebuje pomoc

Aktuálne

Pred 30 – 40 rokmi ju na Slovensku odpisovali kvôli obrovskému tlaku imisií, ktorý ťažko znášala. Ale ona prežila a zregenerovala...

Prečítajte si viac
Glosa: Návrh nového návštevného poriadku TANAP-u rozvíril vášne

Glosa: Návrh nového návštevného poriadku TANAP-u rozvíril vášne

O čom sa píše

Tak toto je pravé Slovensko dneška! Koľko ľudí, toľko chutí, každý háji svoje záujmy, médiá majú hody a ľudia ako vždy...

Prečítajte si viac
Životniari okresné úrady kontrolujú, pôdohospodári s nimi komunikujú

Životniari okresné úrady kontrolujú, pôdohospodári s nimi komunikujú

Aktuálne

  Ministerstvo životného prostredia SR v uplynulých dňoch zverejnilo informáciu o tom, že bude na okresných úradoch overovať a zhodnocovať dodržiavanie...

Prečítajte si viac
Lesníctvo sa vracia k včeláreniu

Lesníctvo sa vracia k včeláreniu

O čom sa píše

Lesnícka tradícia je spájaná aj s chovom včiel. Pred storočím bolo pravidlom, že pri hájovniach nechýbali včelnice a lesný med svojou chuťou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk