Prihlásiť

Odborní lesní hospodári sú pre rozvoj vidieka prínosom. Chcú dosiahnuť nezávislosť a rešpekt

Odborní lesní hospodári (OLH) na Slovensku - ľudia na kľúčovej lesníckej pozícii, ktorí vďaka odborným poznatkom a praktickým skúsenostiam rozhodujúcou mierou ovplyvňujú kvalitu a trvalú udržateľnosť obhospodarovania lesov, pociťujú v súčasnosti silnú potrebu dosiahnuť nezávislosť a rešpekt vo vzťahu k vlastníkom, správcom a užívateľom lesov i k orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a životného prostredia. Očakávajú, že bude znova otvorená diskusia o tom, že služby, ktoré poskytuje odborný lesný hospodár neštátnym vlastníkom lesov, bude financovať štát.

Doporučený Odborný lesný hospodár Ing. Róbert Gombárik prezentuje výsledky lesníckej práce na obnove kalamitných plôch pri Vyšnej Boci Foto Jozef Marko Odborný lesný hospodár Ing. Róbert Gombárik prezentuje výsledky lesníckej práce na obnove kalamitných plôch pri Vyšnej Boci

Pre porovnanie, o pozícii odborných lesných hospodárov u našich západných susedov referoval pred časom na konferencii v Kostelci nad Černými lesy predseda Českej komory odborných lesních hospodářů Ing. Jiří Pohan. Z jeho referátu, zverejnenom na internetovej stránke tohto profesijného združenia, aké na Slovensku nie je, sme vybrali niekoľko pasáží.

„Každý vlastník lesa musí ze zákona 289/95Sb. (lesní zákon) hospodařit ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Každá forma i velikost majetku tak má svého odborného hospodáře. U lesů v majetku státu zajišťuje výkon OLH podnik Lesy České republiky s. p. osobou svých lesních správců. Nestátní vlastníci s výměrou lesního majetku nad 50 ha musí mít svého hospodáře zajištěného smluvně, nebo v zaměstnaneckém poměru. Vlastníci s výměrou majetku menší než 50 ha mohou využít služeb „státem stanoveného“ odborného hospodáře, jehož základní činnost je pro vlastníky zdarma, nebo si mohou stejně jako větší vlastníci zajistit svého hospodáře smluvně. V tomto případě však jeho služby musí platit sám vlastník na základě vzájemné dohody. Činnost odborného lesního hospodáře může vykonávat fyzická osoba na základě licence udělené orgánem státní správy lesů podle pravidel určených zákonem 289/95 Sb. o lesích, v platném znění. Základní podmínkou je dosažené lesnické vzdělání a odborná praxe. Právnické osoby vykonávají činnost zodpovědnou osobou - držitelem licence.

Současný zákon zavedl institut odborného hospodáře (za to mu můžeme děkovat), mnoho věcí však nedotáhl do konce. Stále nejsou dostatečně definována práva a povinnosti odborného hospodáře a další související otázky. Proběhlo již mnoho pokusů o novelizaci a řešení těchto problémů. Diskuse jsou vždy složité a objevují se v nich i zvláštní a razantní názory. Někdy zaznívají teorie, co by se ušetřilo, kdyby hospodáři placení státem byli zrušeni. Tyto názory vychází z představ, že les roste sám a dnešní doba škrtů za každou cenu je podporuje. Je otázkou, co za tím vězí? Proč rušit věc, která dobře funguje? Vysvětluji si to mimo jiné tím, že do tohoto tématu zasahují lidé, kteří nemají žádné praktické zkušenosti a téma hodnotí z pohledu zvenku.

Služba státem placeného odborného hospodáře může a také by měla být považována za jistou kompenzaci pro vlastníky lesa za různé, zákonem stanovené omezení vlastnických práv. Příkladem je obecné užívání lesů, kdy může kdokoli do mého lesa vstupovat, sbírat lesní plody a dokonce i klest. Nikdo dosud nedokázal přesně vyčíslit, jaké služby poskytuje les společnosti plněním uváděných služeb – rekreačních, vodohospodářských, klimatických a dalších, které čerpají všichni, ale vlastníkovi za ně nikdo neplatí. Stát a společnost neumí ani zabránit poškozování lesů prováděním zakázaných činností (motorkáři, čtyřkolky, koně, snowboardy) a krádežím dřeva. Myslím si, že institut odborného lesního hospodáře má pro drobné lesní majetky velký význam. I přes zmiňované zákonné nejasnosti se osvědčil v praxi. Pro vlastníky je významnou pomocí a pro rozvoj venkovských oblastí je přínosem. Věřím, že i v budoucnu bude probíhat vzájemná spolupráce hospodářů a vlastníků,“ povedal okrem iného na konferencii Ing. Jiří Pohan.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: nedeľa, 24 január 2021 07:20
Prečítané: 635
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

Aktuálne

Zobrazenie:7857

A je to vonku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v príhovore k zamestnancom štátneho podniku LESY SR v januárovom vydaní podnikového časopisu prezradil verejné tajomstvo...

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

O čom sa píše

Zobrazenie:5173

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje tretiu vlnu privatizácie, vstup súkromného kapitálu a v menšej miere aj odštátnenie formou...

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov na abnormality

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov…

O čom sa píše

Zobrazenie:4970

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v ankete s dvadsiatkou osobností lesníckeho a drevárskeho sektora v decembrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy na...

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom, zdravom a vitálnom lese

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom…

O čom sa píše

Zobrazenie:4098

„Obavy z nedostatku vody rastú, na Wall Street špekulujú... Na finančných trhoch bude možné obchodovať s vodou rovnako ako s ropou, či so...

LESY SR:  Vyhlasujeme výberové konania na riaditeľov odštepných závodov

LESY SR: Vyhlasujeme výberové konania na riaditeľov odštepných závodov

Aktuálne

Zobrazenie:3944

LESY SR, š. p., dnes vyhlásili výberové konanie na pozície riaditeľov všetkých svojich odštepných závodov.  Ide o OZ Šaštín, OZ...

Výrobno-technický úsek štátneho podniku LESY SR riadi Ing. Ján Schürger

Výrobno-technický úsek štátneho podniku LESY SR riadi Ing. Ján Schürger

Aktuálne

Zobrazenie:3676

Od 12. januára 2021 je poverený riadením výrobno-technického úseku na generálnom riaditeľstve štátneho podniku LESY SR v Banskej Bystrici Ing. Ján...

Hlavné správy

Slovenská lesnícka komora: Odmietame vývoj, v ktorom sa slovenský vidiek postupne stáva skanzenom!

Slovenská lesnícka komora: Odmietame vývoj, v ktorom sa slovenský vidiek postupne stáva…

Aktuálne

Slovenská lesnícka komora so znepokojením vníma sociálne dopady uplatňovania novely zákona o ochrane prírody a krajiny na vidiecke obyvateľstvo najmä v horských a podhorských...

Prečítajte si viac
Zelená správa: Na Slovensku prevládajú stabilnejšie listnaté, zmiešané a prirodzené lesy. Dominujú buk, smrek a dub. Zastúpenie ihličnanov sa dlhodobo znižuje

Zelená správa: Na Slovensku prevládajú stabilnejšie listnaté, zmiešané a prirodzené lesy. Dominujú…

O čom sa píše

V dôsledku veľkej rozrôznenosti prírodných podmienok a typov stanovíšť majú lesy v Slovenskej republike rozmanitú druhovú, vekovú a priestorovú štruktúru. Na Slovensku prevládajú prirodzené...

Prečítajte si viac
Prečo študovať lesníctvo: Potrebujeme les a les potrebuje nás

Prečo študovať lesníctvo: Potrebujeme les a les potrebuje nás

O čom sa píše

Na hlavnej stránke webového sídla Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá si v roku 2019 pripomenula 55. výročie vzniku a kde sme...

Prečítajte si viac
Fejtón: Nie som lekár, ale poviem vám, ako liečiť. Nie som lesník, ale poviem vám, ako hospodáriť v lesoch...

Fejtón: Nie som lekár, ale poviem vám, ako liečiť. Nie som lesník…

Aktuálne

Nie som lekár, ale poviem vám, ako liečiť. Nie som učiteľ, ale poviem vám, ako učiť. Nie som manažér, ale...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex