Prihlásiť

Nová obchodná stratégia štátneho podniku

Lesy SR predstavili svoju novú obchodnú stratégiu na roky 2018 - 2022. Prečítajte si oficiálne vyjadrenie štátneho podniku. 

Doporučený Nová obchodná stratégia štátneho podniku

Prečo je nutné zaviesť obchodnú stratégiu:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa rozhodli vytvoriť svoju obchodnú stratégiu v súlade s najnovším trendom obchodu s drevom na Slovensku. Cieľom nového vedenia obchodného úseku LESOV SR je nadviazať na končiaci sa audit súčasných zmlúv a odberateľov a z výsledkov ich ratingu vytvoriť jasnú, transparentnú a lhodobú obchodnú stratégiu, ktorá bude reflektovať reálne potreby vyplývajúce z hodnotení odberateľov.

Čo nová stratégia prinesie:

1. Centrálne a regionálne zmluvy

V novej stratégii dôjde k uzatvoreniu dlhodobých (5-ročných), strednodobých (3-ročných) a krátkodobých (1-ročných) centrálnych zmlúv. Tie bude uzatvárať generálne riaditeľstvo LESOV SR (ďalej len „generálne riaditeľstvo") a budú pokrývať 75% celkového objemu dreva. Zvyšných 25% budú tvoriť regionálne zmluvy, ktoré navrhnú odštepné závody, schváli generálne riaditeľstvo a následne ich odštepné závody s odberateľom uzatvoria na najviac štvrťročné obdobie. To umožní flexibilitu pri objemoch a tvorbe cien podľa aktuálnej situácie na trhu. Centrálni odberatelia pritom aj naďalej budú v časovom aj objemovom plnení nadradení regionálnym odberateľom.

2. Obmedzenie množstva dreva odoberaného z Lesov SR

LESY SR si uvedomujú, že na Slovensku obhospodarujú len približne 45% celkového lesného fondu na Slovensku. Pre rovnomernú distribúciu dodávok bude množstvo dodávaného dreva odberateľom z LESOV SR maximálne vo výške 45% ich aktuálne spracovávaného objemu. Pri záujme odberateľa o väčší objem dreva z LESOV SR si toto drevo môže odberateľ zabezpečiť elektronickou aukciou dreva, dražbou, prípadne kúpou či aukciou dreva na pni. Pre zachovanie flexibility a najmä podpory domáceho spracovania dreva s čo najväčšou pridanou hodnotou stratégia definuje aj možnosť výnimiek z tohto pravidla. Zohľadňujú sa ťažobné možnosti (zachovanie trvalej udržateľnosti lesov a únosnosti miery ťažby), stability odberateľa a najmä faktor nových investičných možností v drevospracujúcom odvetví. Výnimku tvoria aj najmenej rozvinuté regióny, kde spracovatelia a spoločnosti so štátnou dotáciou majú nárok požiadať o zmluvný objem až do 80%. Táto výnimka podporuje spracovanie dreva v regiónoch, kde často nie je iný investor a zamestnávateľ a stimuluje investície do spracovania dreva priamo v miestach jeho ťažby.
Generálne riaditeľstvo má možnosť operatívne prideliť objem suroviny pri partneroch s osobitým zreteľom a verejným záujmom, ako aj prihliadajúc na schválené investičné stimuly vlády a zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Pri cenných drevinách má generálne riaditeľstvo oprávnenie uzatvoriť zmluvu na celý dostupný objem. 

3. Kontrola nad drevom

Odberatelia LESOV SR ako aj odštepné závody a expedičné sklady budú povinní akceptovať externý aj interný audit spoločnosti v súvislosti s dodávaným drevom z LESOV SR. Taktiež budú zmluvní partneri povinní akceptovať nutnosť certifikácie súvisiacej s predmetom zmluvy. Zlepšením kontroly nad pohybom dreva dôjde k vylepšeniu smerovania správnej drevnej hmoty správnym odberateľom – tak sortimentom, ako aj dopravne.

ŠTYRI AKTUÁLNE TRENDY PRI SPRACOVANÍ DREVA NA SLOVENSKU

1. Rastúci trend spracovania piliarskej guľatiny
Spracovatelia dreva produkujúci výrobky z piliarskeho dreva investujú do existujúcich aj plánovaných spracovateľských kapacít. Tuzemskí spracovatelia ihličnatého piliarskeho dreva expandujú čo do spracovávaného objemu vo svojich prevádzkach. Ešte výraznejšiu zmenu zaznamenáva oblasť spracovania listnatej guľatiny, kde doteraz chýbali výraznejšie spracovateľské kapacity, no ohlásené investície do nových kapacít v tomto segmente budú znamenať, podobne ako pri ihličnatej guľatine, nutný dôraz na kvalitnejšie triedenie dreva a kontrolu nad jeho pohybom.

2. Klesajúci trend spracovania aglomerovaných materiálov
Aglomerované materiály nachádzajú na Slovensku čoraz menšie uplatnenie. Kľúčoví spracovatelia sa obhliadajú po iných alternatívach ako je recyklované drevo alebo rýchlo rastúce dreviny z plantáží pri ihličnatom vlákninovom dreve, kým chemické spracovanie listnatej vlákniny ponúka lepšie speňaženie.

3. Rastúci trend chemického spracovania listnatého vlákninového dreva
Obaja veľkí tuzemskí chemickí spracovatelia listnatého vlákninového dreva na buničinu expandujú a ich požiadavky na odber hmoty narastá, dopyt po tejto surovine sa tak zvyšuje, pričom tu zasahuje zvýšený boj o listnaté drevo ohlásenými investíciami do spracovania piliarskej listnatej guľatiny.

4. Kolísavý trend chemického spracovania ihličnatého vlákninového dreva
Najväčšie turbulencie zažíva trh chemického spracovania ihličnatej vlákniny, keďže po ukončení výroby v Štúrove na Slovensku nie je reálny väčší spracovateľ tejto hmoty. Uvedená komodita sa exportuje do zahraničia spracovateľom v Rumunsku, Rakúsku, Česku. Najmä z dôvodu nestabilnej klímy a nárazových veterných (a následne často podkôrnikových) kalamít tak na Slovensku, ako aj v Česku či Poľsku dochádza k nárazovému pretlaku objemu na trhu v strednej Európe, pričom sa tlak presúva do ceny. Tu je podstatné, aby nedochádzalo k machináciám pri sortimentácii dreva a exportujúce obchodné spoločnosti jasne zadefinovali koncového zákazníka a jeho špecifikáciu preberacích parametrov.

Prečítané: 490
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

LES & Letokruhy MÁJ 2018

LES & Letokruhy MÁJ 2018

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY č. 05/2018, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
Envirorezort kúpi do Tatier bambi vak

Envirorezort kúpi do Tatier bambi vak

O čom sa píše

Spoločenskú hodnotu prírody, ktorú zničil lesný požiar začiatkom mája v Tatranskom národnom parku, vyčíslili na vyše 1,3 milióna eur.

Prečítajte si viac
Drevo bude pod prísnejším dohľadom

Drevo bude pod prísnejším dohľadom

O čom sa píše

Nový zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý má platiť od júla, prinesie prísne pokuty.

Prečítajte si viac
Fórum o lesoch povedie Slovák

Fórum o lesoch povedie Slovák

O čom sa píše

Členské štáty OSN si na svojom zasadnutí jednotne vybrali za predsedu Fóra o lesoch odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac

22°C

SR - aktuálne počasie

Přev.zataženo

Vlhkosť: 44%

Vietor: 11.27 km/h

  • 21 Máj 2018 23°C 15°C
  • 22 Máj 2018 23°C 13°C

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex