Prihlásiť

Nová obchodná stratégia štátneho podniku

Lesy SR predstavili svoju novú obchodnú stratégiu na roky 2018 - 2022. Prečítajte si oficiálne vyjadrenie štátneho podniku. 

Doporučený Nová obchodná stratégia štátneho podniku

Prečo je nutné zaviesť obchodnú stratégiu:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa rozhodli vytvoriť svoju obchodnú stratégiu v súlade s najnovším trendom obchodu s drevom na Slovensku. Cieľom nového vedenia obchodného úseku LESOV SR je nadviazať na končiaci sa audit súčasných zmlúv a odberateľov a z výsledkov ich ratingu vytvoriť jasnú, transparentnú a lhodobú obchodnú stratégiu, ktorá bude reflektovať reálne potreby vyplývajúce z hodnotení odberateľov.

Čo nová stratégia prinesie:

1. Centrálne a regionálne zmluvy

V novej stratégii dôjde k uzatvoreniu dlhodobých (5-ročných), strednodobých (3-ročných) a krátkodobých (1-ročných) centrálnych zmlúv. Tie bude uzatvárať generálne riaditeľstvo LESOV SR (ďalej len „generálne riaditeľstvo") a budú pokrývať 75% celkového objemu dreva. Zvyšných 25% budú tvoriť regionálne zmluvy, ktoré navrhnú odštepné závody, schváli generálne riaditeľstvo a následne ich odštepné závody s odberateľom uzatvoria na najviac štvrťročné obdobie. To umožní flexibilitu pri objemoch a tvorbe cien podľa aktuálnej situácie na trhu. Centrálni odberatelia pritom aj naďalej budú v časovom aj objemovom plnení nadradení regionálnym odberateľom.

2. Obmedzenie množstva dreva odoberaného z Lesov SR

LESY SR si uvedomujú, že na Slovensku obhospodarujú len približne 45% celkového lesného fondu na Slovensku. Pre rovnomernú distribúciu dodávok bude množstvo dodávaného dreva odberateľom z LESOV SR maximálne vo výške 45% ich aktuálne spracovávaného objemu. Pri záujme odberateľa o väčší objem dreva z LESOV SR si toto drevo môže odberateľ zabezpečiť elektronickou aukciou dreva, dražbou, prípadne kúpou či aukciou dreva na pni. Pre zachovanie flexibility a najmä podpory domáceho spracovania dreva s čo najväčšou pridanou hodnotou stratégia definuje aj možnosť výnimiek z tohto pravidla. Zohľadňujú sa ťažobné možnosti (zachovanie trvalej udržateľnosti lesov a únosnosti miery ťažby), stability odberateľa a najmä faktor nových investičných možností v drevospracujúcom odvetví. Výnimku tvoria aj najmenej rozvinuté regióny, kde spracovatelia a spoločnosti so štátnou dotáciou majú nárok požiadať o zmluvný objem až do 80%. Táto výnimka podporuje spracovanie dreva v regiónoch, kde často nie je iný investor a zamestnávateľ a stimuluje investície do spracovania dreva priamo v miestach jeho ťažby.
Generálne riaditeľstvo má možnosť operatívne prideliť objem suroviny pri partneroch s osobitým zreteľom a verejným záujmom, ako aj prihliadajúc na schválené investičné stimuly vlády a zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Pri cenných drevinách má generálne riaditeľstvo oprávnenie uzatvoriť zmluvu na celý dostupný objem. 

3. Kontrola nad drevom

Odberatelia LESOV SR ako aj odštepné závody a expedičné sklady budú povinní akceptovať externý aj interný audit spoločnosti v súvislosti s dodávaným drevom z LESOV SR. Taktiež budú zmluvní partneri povinní akceptovať nutnosť certifikácie súvisiacej s predmetom zmluvy. Zlepšením kontroly nad pohybom dreva dôjde k vylepšeniu smerovania správnej drevnej hmoty správnym odberateľom – tak sortimentom, ako aj dopravne.

ŠTYRI AKTUÁLNE TRENDY PRI SPRACOVANÍ DREVA NA SLOVENSKU

1. Rastúci trend spracovania piliarskej guľatiny
Spracovatelia dreva produkujúci výrobky z piliarskeho dreva investujú do existujúcich aj plánovaných spracovateľských kapacít. Tuzemskí spracovatelia ihličnatého piliarskeho dreva expandujú čo do spracovávaného objemu vo svojich prevádzkach. Ešte výraznejšiu zmenu zaznamenáva oblasť spracovania listnatej guľatiny, kde doteraz chýbali výraznejšie spracovateľské kapacity, no ohlásené investície do nových kapacít v tomto segmente budú znamenať, podobne ako pri ihličnatej guľatine, nutný dôraz na kvalitnejšie triedenie dreva a kontrolu nad jeho pohybom.

2. Klesajúci trend spracovania aglomerovaných materiálov
Aglomerované materiály nachádzajú na Slovensku čoraz menšie uplatnenie. Kľúčoví spracovatelia sa obhliadajú po iných alternatívach ako je recyklované drevo alebo rýchlo rastúce dreviny z plantáží pri ihličnatom vlákninovom dreve, kým chemické spracovanie listnatej vlákniny ponúka lepšie speňaženie.

3. Rastúci trend chemického spracovania listnatého vlákninového dreva
Obaja veľkí tuzemskí chemickí spracovatelia listnatého vlákninového dreva na buničinu expandujú a ich požiadavky na odber hmoty narastá, dopyt po tejto surovine sa tak zvyšuje, pričom tu zasahuje zvýšený boj o listnaté drevo ohlásenými investíciami do spracovania piliarskej listnatej guľatiny.

4. Kolísavý trend chemického spracovania ihličnatého vlákninového dreva
Najväčšie turbulencie zažíva trh chemického spracovania ihličnatej vlákniny, keďže po ukončení výroby v Štúrove na Slovensku nie je reálny väčší spracovateľ tejto hmoty. Uvedená komodita sa exportuje do zahraničia spracovateľom v Rumunsku, Rakúsku, Česku. Najmä z dôvodu nestabilnej klímy a nárazových veterných (a následne často podkôrnikových) kalamít tak na Slovensku, ako aj v Česku či Poľsku dochádza k nárazovému pretlaku objemu na trhu v strednej Európe, pričom sa tlak presúva do ceny. Tu je podstatné, aby nedochádzalo k machináciám pri sortimentácii dreva a exportujúce obchodné spoločnosti jasne zadefinovali koncového zákazníka a jeho špecifikáciu preberacích parametrov.

Prečítané: 834
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Jedľa potrebuje pomoc

Jedľa potrebuje pomoc

Aktuálne

Pred 30 – 40 rokmi ju na Slovensku odpisovali kvôli obrovskému tlaku imisií, ktorý ťažko znášala. Ale ona prežila a zregenerovala...

Prečítajte si viac
Glosa: Návrh nového návštevného poriadku TANAP-u rozvíril vášne

Glosa: Návrh nového návštevného poriadku TANAP-u rozvíril vášne

O čom sa píše

Tak toto je pravé Slovensko dneška! Koľko ľudí, toľko chutí, každý háji svoje záujmy, médiá majú hody a ľudia ako vždy...

Prečítajte si viac
Životniari okresné úrady kontrolujú, pôdohospodári s nimi komunikujú

Životniari okresné úrady kontrolujú, pôdohospodári s nimi komunikujú

Aktuálne

  Ministerstvo životného prostredia SR v uplynulých dňoch zverejnilo informáciu o tom, že bude na okresných úradoch overovať a zhodnocovať dodržiavanie...

Prečítajte si viac
Lesníctvo sa vracia k včeláreniu

Lesníctvo sa vracia k včeláreniu

O čom sa píše

Lesnícka tradícia je spájaná aj s chovom včiel. Pred storočím bolo pravidlom, že pri hájovniach nechýbali včelnice a lesný med svojou chuťou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk