Prihlásiť

NLC: Dotácie na vnášanie jedle a buka pri prebudove smrečín môžu zlepšiť ekonomickú hodnotu a výnos z lesa, prispieť k ukladaniu uhlíka a zvýšiť biodiverzitu

Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnil už 19. ročník tradičného podujatia na Národnom lesníckom centre, Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR. Tohtoročná vedecká konferencia sa uskutočnila vo vážnej pandemickej situácii formou on line prezentácií. Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra podčiarkol vo svojom príhovore význam konferencie. Uviedol, že konferencia dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie aktivity, pomocou ktorej NLC poskytuje priestor odbornej verejnosti na prerokovanie aktuálnych otázok, súvisiacich s ekonomikou a politikou lesného hospodárstva.

 

Doporučený Ilustračné foto: NLC Ilustračné foto: NLC

V rámci prvej prezentácie Vnímanie a plnenie ekosystémových služieb lesa v okolí Štrbského Plesa Ing. Jozef Výboštok PhD. prezentoval výsledky projektu TestPESLes. Výsledky potvrdili, že spoločnosť si žiada presadzovanie mimoprodukčných funkcií lesa, pričom podľa prieskumov by bolo potrebné zníženie ťažby dreva pre zabezpečenie vyššieho plnenia mimoprodukčných funkcií. Obhospodarovateľ lesa by mal dostať zaplatené, ak je obmedzovaný v ťažbe dreva, alebo ak zvyšuje plnenie mimoprodukčných funkcií. V súlade z názormi spoločnosti, je potrebné hľadať platobné mechanizmy, ktoré vynahradia straty z predaja dreva a zaplatia zvýšené výdavky na zabezpečovanie ostatných ekosystémových služieb lesa. Hľadanie týchto mechanizmov je ďalšou etapou výskumu projektu TestPESLes.

Návodom na prípravu mechanizmu platieb chce byť Užívateľský manuál platieb za ekosystémové služby – výsledok projektu COST PESforW, ktorý prezentovala Ing. Klára Báliková, PhD. z TU vo Zvolene. Ide o príručku pripravenú medzinárodným tímom vedcov a expertov zaoberajúcich sa vťahom lesa a vody, ktorej cieľom je predstaviť návod na začlenenie netrhových ekosystémových služieb do trhového mechanizmu. Návod bude preložený do slovenčiny a poskytnutý verejnosti na stránkach projektu TestPESLes.

Ing. Milan Sarvaš PhD. z NLC vo svojom príspevku Podpora lesného hospodárstva v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky prezentoval návrh podpory lesného hospodárstva v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Podpora bude zameraná na dve základné oblasti: a) adaptačné a mitigačné opatrenia na klimatickú zmenu, b) obhospodarovanie lesov majiteľov malých výmer. Pre hlavné oblasti boli vypracované opatrenia, v rámci ktorých boli zadefinované príslušné aktivity, pri ktorých boli navrhnuté ciele a druh podpory a oprávnení žiadatelia.

Príspevok Outsourcing v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky: súčasný stav a možností jeho ďalšieho vývoja, Ing. Miroslava Kovalčíka, PhD. z NLC prezentoval výstup projektu OUTSOURC. Zhodnotil vznik a vývoj podnikateľského prostredia v LH, finančnú a ekonomickú situáciu, zamestnanosť, technické vybavenie dodávateľov prác pre obhospodarovateľov lesa. Ďalej uviedol hlavné výzvy a príležitosti outsourcingu v lesnom hospodárstve.

Čiastkové výsledky projektu SilvaMod o faktoroch ovplyvňujúcich ekonomiku prebudovy smrekového lesa obsahovala prezentácia Ing. Ladislava Kullu PhD., z NLC Vplyv dotácií pestovných činností na ekonomiku prebudovy smrekového lesa. Na základe vykonaných simulácii je možné konštatovať, že dotácie zamerané na vnášanie chýbajúcich drevín (jedľa, buk) majú potenciál zlepšiť ekonomickú hodnotu a výnos z lesa, prispieť k ukladaniu uhlíka a zvýšiť biodiverzitu.

Posledná prezentácia Aktualizácia Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3) bola predstavená Dr. Ing. Jozefom Turokom z MPRV SR a bola venovaná možnostiam zahrnutia priorít lesného hospodárstva do strategických dokumentov zameraných na výskum a vývoj. Dokument sa stále vyvíja a vstup z praxe je rozhodujúci pre ďalšie smerovanie vedecko-výskumných aktivít.

Diskusia bola zameraná hlavne na otázky súvisiace s využívaným ekosystémových služieb verejnosťou a možnosti ich úhrady. Ďalej zástupcovia lesníckej prvovýroby potvrdili nepriaznivý stav u dodávateľov prác pre obhospodarovateľov lesa a jednou z možností ako aspoň čiastočne zlepšiť túto situáciu je aj racionálne využívanie podporných nástrojov pre lesné hospodárstvo.

Z konferencie bude pripravený zborník príspevkov, ktorý bude obsahovať ďalšie príspevky na aktuálne témy. Účastníkom bude zaslaný poštou, ale nájdu ho, podobne ako prezentácie, aj na stránke http://www.ipoles.sk/testpesles/

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav

Titulok: Lesmedium.sk

Redakčne krátené

 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: utorok, 29 december 2020 11:11
Prečítané: 278
(0 hlasov)

Komentárov   

+1 # Babiar 2020-12-29 15:00
Nemôžem si pomôcť , ale tak ako Bratislava je ďaleko od slovenskej reality , tak aj Zvolen je ďaleko od lesníckej reality.To plne vystihuje aj záznam z uvedenej konferencie. Pobavil ma najmä bod o vnášaní drevín jedle a buka pre "zlepšenie ekonomickej hodnoty a výnosov z lesa". Nehnevajte sa , ale potom je aj taký celospoločenský náhľad na lesníctvo.
0 # Dalimír Bjel 2021-01-01 15:53
Nedá sa mi k tomuto nevyjadriť. Je veľmi zaujímavé po ekonomickej stránke, že práve "zlé" smrečiny sú z pohľadu hospodárskej výnosnosti lesa (potreba a speňažiteľnosť smrekového dreva, nákladovosť ťažbových výkonov, manipulácia...) jedny z najekonomickejších + organizačná a evidenčná jednoduchosť práce (čím menej drevín, tým menej sortimentov, lepší prehľad o práci a predajnosť, lepšie minimalizovanie zásob a odvoz dreva a pod.). Niekto pre "zlé" smrečiny - predrubné, rubné (a ich speňažiteľnosť), ktoré ešte ostali, zrejme nemôže dobre spávať (nerúbaním strácajú časom na hodnote dreva). Preto zrejme tá snaha o akési rýchle prebudovanie smrečín na drevinovo "lepšie" porasty (ktoré budú tak najskôr o 50 - 80 - 100 rokov + tendencia znižovania rubnej doby). Osobne nerozumiem jednej veci (aj keď rozumiem). Stále sa +/- čisté smrečiny na nepôvodných stanovištiach (na stanovišti má byť to, čo tam má byť) prezentujú ako najväčšie zlo, pre nestabilnosť porastov (náchylnosť na vetrové kalamity) a následný nástup podkôrneho hmyzu (lykožrútov). Lenže, je veľmi zaujímavé, že na väčšine "nepôvodných" stanovíšť má smrek veľmi dobré prírastky (pre smrek to asi až také zlé stanovištia nebudú, inak by tam prirodzene chradol a hynul). V prípade vetrových kalamít takýchto smrečín sa ešte s obľubou prezentuje, že ich následne ničí lykožrút (smrekový). Lenže, je tu ešte jedno lenže. Nepôvodné smrečiny (hlavne nižších polôh) sú spravidla štandardné hospodárske lesy, ktoré nepodliehajú nejakému závažnému obmedzovaniu hospodárenia a činnosti v nich. Ak sa po vetrových kalamitách namnoží lykožrút a následne nastupujú podkôrnikové kalamity (lykožrút), je to skôr dôkaz, že v LH v prevádzke je niekde chyba - kalamita nebola spracovaná včas a poriadne, nebol vykonaný riadny monitoring škodcu, nie je patričný prehľad o lese, neboli vykonané riadne preventívne a obranné opatrenia v ochrane. A žiaľ, má to svoje dôvody, prečo sa to stáva - chyba v nastavenom systéme a fungovaní v LH v prevádzke (a nielen v nej) - nedostatok výkonného personálu v lesoch + ich financovanie. Osobne poznám veľa "zlých" smrečín (80 - 100 ročných) v oblastiach, kde sú "problémy" s lykožrútom a tým porastom nie je nič. Lykožrúty sa tam nemnožia, nemajú na čom, nemajú podmienky a vhodnú hmotu na množenie - buď sú to porasty až plného zakmenenia, alebo sa nejaká tá vetrová kalamita včas a riadne spracuje (aj to sa ešte niekde robí).

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Aktuálne

Zobrazenie:7977

Nikto to neavizoval, nikto nečakal. LESY SR majú nového, zatiaľ iba povereného generálneho riaditeľa. A ukazuje sa, že to nebude jediná...

Prezident ZSD SR Karol Vinš apeluje na ministra Jána Budaja: Prestaňte robiť show a riešte to, čo je dôležité!

Prezident ZSD SR Karol Vinš apeluje na ministra Jána Budaja: Prestaňte robiť…

O čom sa píše

Zobrazenie:5510

Minister životného prostredia Ján Budaj je sklamaný z rozhodnutia agrorezortu loviť vlka aj v nadchádzajúcej poľovníckej sezóne. Zabezpečíme mu ochranu...

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

O čom sa píše

Zobrazenie:4641

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje tretiu vlnu privatizácie, vstup súkromného kapitálu a v menšej miere aj odštátnenie formou...

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov na abnormality

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov…

O čom sa píše

Zobrazenie:4480

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v ankete s dvadsiatkou osobností lesníckeho a drevárskeho sektora v decembrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy na...

LESY SR: Aktuálne personálne zmeny vo vedení súvisia s pripravovanou reorganizáciou

LESY SR: Aktuálne personálne zmeny vo vedení súvisia s pripravovanou reorganizáciou

Aktuálne

Zobrazenie:4065

V štátnom podniku LESY SR bolo k 31. októbru 2020 zrušené poverenie na riadenie ekonomického úseku Ing. Dane Kráľovej, MBA a bolo takisto...

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom, zdravom a vitálnom lese

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom…

O čom sa píše

Zobrazenie:3599

„Obavy z nedostatku vody rastú, na Wall Street špekulujú... Na finančných trhoch bude možné obchodovať s vodou rovnako ako s ropou, či so...

Hlavné správy

LESY SR: Viac dreva na verejných dražbách a vyššie priemerné speňaženie

LESY SR: Viac dreva na verejných dražbách a vyššie priemerné speňaženie

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR chce predávať podľa našich informácií väčšie objemy dreva na verejných dražbách a očakáva, že sa mu touto...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Súťaž pre tých, ktorí vedia čarovať s drevom

Drevená stavba roka: Súťaž pre tých, ktorí vedia čarovať s drevom

Aktuálne

Nadácia drevo pre život začala prihlasovanie do tradičnej súťaže Drevená stavba roka. V aktuálnej tlačovej správe nadácie je uvedené, že už...

Prečítajte si viac
Názor: Zmena v myslení nastala aj u lesníkov a lesných robotníkov, ale akosi to mnohí nechcú vidieť

Názor: Zmena v myslení nastala aj u lesníkov a lesných robotníkov, ale…

O čom sa píše

Keď sa niekedy zamýšľam nad neustálou kritikou všetkého, čo lesníci robia pre spoločnosť, až po bezhlavú propagandu, že len rúbu...

Prečítajte si viac
Odborní lesní hospodári sú pre rozvoj vidieka prínosom. Chcú dosiahnuť nezávislosť a rešpekt

Odborní lesní hospodári sú pre rozvoj vidieka prínosom. Chcú dosiahnuť nezávislosť a…

O čom sa píše

Odborní lesní hospodári (OLH) na Slovensku - ľudia na kľúčovej lesníckej pozícii, ktorí vďaka odborným poznatkom a praktickým skúsenostiam rozhodujúcou mierou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex