Prihlásiť

Ministerstvo vysvetľuje postup v Čergove

Na margo námietok Lesoochranárskeho združenia (LOZ) VLK ohľadne spôsobu hospodárenia v Čergove agrorezort deklaruje, že Lesy SR v predmetnej lokalirte realizujú obnovu lesa šetrným spôsobom, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtáctva budú zachované na celej ploche.

Doporučený Ministerstvo vysvetľuje postup v Čergove

Opatrenia prebiehajú v súlade s platným plánom starostlivosti o les, ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti. Združenie VLK nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom pozemkov v dotknutom území. Oceňujeme záujem LOZ VLK o ochranu prírody, máme však za to, že ani v občianskych aktivitách nemožno opomínať odbornosť a zákonnosť. Hospodárenie v lese sa riadi tzv. Plánom starostlivosti o les (PSL), ktorý je platným a uznávaným nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. PSL môžu vyhotovovať len odborne a technicky spôsobilé fyzické alebo právnické osoby. Účastníkmi konania sú vlastníci, obhospodarovatelia lesov, orgány štátnej správy a ich prostredníctvom aj ďalšie odborné organizácie a verejnosť. Takýto plán bol vyhotovený aj v oblasti Čergov a akákoľvek činnosť v tejto lokalite sa plánom starostlivosti o les prísne riadi.

Štátny podnik Lesy SR, odštepný závod Prešov vykonáva v oblasti prameňa riečky Ľutinka v Čergovskom pohorí obnovnú ťažbu v 110-ročnom hospodárskom poraste. Ide o systematické opatrenie realizované v súlade s platným Plánom starostlivosti o lesy pre príslušné lesné celky. V žiadnom prípade sa nejedná o invazívne vyklčovanie 200-ročných porastov. Zoskupenie VLK nie je podľa nám dostupných informácií žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom predmetných pozemkov, tak ako to prezentuje vo svojich vyjadreniach. Ťažba prebieha na lesnom pozemku, ktorý spravujú LESY SR v zmysle platnej legislatívy a vlastníci lesov sú spokojní s vykonávaním predpísaného spôsobu hospodárenia, neevidujeme žiadnu sťažnosť.
Ťažba dreva je v danej lokalite realizovaná čo najjemnejším spôsobom, mimo vegetačného obdobia, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtákov zostávajú ponechané. Obnovná ťažba prebieha postupne so zámerom počas 30-ročnej doby postupne prerieďovať materský porast a vytvárať tým vhodné podmienky pre vznik nasledujúceho podrastu na základe predpísaného plánu opatrení.

V predmetnej oblasti vykonávajú Lesy SR obnovnú ťažbu v dielci 398. Podľa listov vlastníctva je štátny podnik LESY SR, ako účastník právneho vzťahu k nehnuteľnostiam vedený ako správca. Na základe nám dostupných informácií  Lesoochranárske zoskupenie VLK, na predmetných parcelách nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom.

Lesy SR, š. p., hospodária v danej oblasti len v časti porastov. Ostatná plocha je obhospodarovaná inými subjektmi. Informácie o vlastníctve je možné preveriť na stránke pomocou Elektronických služieb katastra nehnuteľností na adrese https://kataster.skgeodesy.sk

Lesoochranárske zoskupenie VLK je vlastníkom parciel C KN 798/2, 798/3 (LV 510), ktoré sú však mimo JPRL 398-01.


Michal Feik, Odbor komunikácie a marketingu MPaRV SR

Naposledy zmenené: štvrtok, 09 november 2017 18:22
Prečítané: 1500
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Aktuálne

Populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dosahu na jeho populáciu. Slovensko...

Prečítajte si viac
Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

O čom sa píše

Mestské lesy Bratislava odstránia v lese Sitina v katastri Karlovej Vsi približne 300 suchých stromov, ktoré ohrozujú návštevníkov lesoparku. Mestská časť o tom informuje...

Prečítajte si viac
Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Aktuálne

Podozrenie na porušenie zákona o ochrane prírody sa napokon nepotvrdilo. Podnet, ktorý v súvislosti s odstraňovaním suchých stromov v Kôprovej doline podala občianska iniciatíva...

Prečítajte si viac
Lesníci a ochrancovia prírody sa dohodli na zachovaní výnimočnej Ordzovianskej dubiny

Lesníci a ochrancovia prírody sa dohodli na zachovaní výnimočnej Ordzovianskej dubiny

Aktuálne

Cirkevní lesníci zo spoločnosti Pro Populo Poprad s r. o., ktorá obhospodaruje lesy Spišského biskupstva a štátni ochrancovia prírody zo Správy Národného...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk