Prihlásiť

Hubami proti lykožrútovi

Vedci skúmajú možnosti biologickej regulácie lykožrúta smrekového.

Doporučený Foto it Foto it

Snaha o reguláciu početnosti lykožrúta smrekového (Ips typographus) sa uberá viacerými smermi. Jedným z nich je vývoj biologických metód s využitím prirodzených nepriateľov lykožrúta akými sú aj mikroskopické huby parazitujúce na hmyze, tzv. entomopatogénne huby. Píše o tom Marek Barta, Ústav ekológie lesa SAV, na stránke sav.sk. Pokrok vo vývoji metód produkcie entomopatogénnych húb, stabilizácie a aplikácie ich inokula, podľa neho umožnil formuláciu nových „biopesticídnych" produktov na báze entomopatogénnych húb. Tieto preparáty sú z environmentálneho hľadiska podstatne výhodnejšie než chemické prostriedky.

Konzorcium výskumníkov Slovenskej akadémie vied z Ústavu zoológie, Ústavu polymérov, Ústavu ekológie lesa a mimoakademických pracovísk, Štátne lesy TANAP-u a Prírodovedné múzeum (SND Bratislava), sa zamerali na vývoj biologických metód regulácie lykožrúta v rámci projektu ITMS 26220220087 "Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska", ktorého nositeľom a hlavným realizátorom bola súkromná výskumno-vývojová spoločnosť Scientica, s.r.o., a ktorý bol financovaný zo zdrojov Štrukturálnych fondov operačného programu Výskum a vývoj.
Rozsiahle zbery dospelých chrobákov, napadnutých entomopatogénnymi hubami, z takmer 70 lokalít Slovenska, predovšetkým v kalamitných oblastiach, umožnili izoláciu viac než 120 kmeňov húb do in vitro kultúry. Po detailných laboratórnych testoch biologických parametrov získaných kmeňov sa podarilo vyselektovať vysokovirulentný kmeň huby Beauveria bassiana, ktorý je v súčasnosti v procese patentovania a bude potenciálne využiteľný ako bioinsekticíd pre kontrolu populácií lykožrúta.

Beauveria bassiana je kozmopolitne rozšírená entomopatogénna huba, ktorá sa podieľa na prirodzenej regulácii populácií rôzneho hmyzu. Vo svete je komerčne dostupných niekoľko biopreparátov na báze tejto huby. Vzhľadom na jej širokospektrálnu účinnosť, s čím súvisí ohrozenie necieľového hmyzu po jej aplikácii, je dôležité zabezpečiť selektivitu vhodnou formuláciou a aplikačnou technológiou. V prípade lykožrútov sa zaujímavým riešením javí kombinácia spór huby

B. bassiana a feromónových lapačov. V najjednoduchšom systéme sa spóry vo forme zmáčateľného prášku aplikujú do feromónových lapačov. Lykožrúty prilákané feromónom sa infikujú spórami huby v lapačoch a po ich úniku z priestorov lapača sa stávajú nositeľom infekcie. Spóry na povrchu tela hmyzu vyklíčia, rastúce hýfy preniknú do tela postihnutého jedinca a v priebehu niekoľkých dní ho usmrtia. Aplikácia spór vo forme jemného prášku má však viacero nevýhod a nie je príliš vhodná ani z environmentálneho hľadiska. Vietor postupne roznáša spóry zo zariadenia do okolitého prostredia, čo má negatívny dopad na spoločenstvo hmyzu v okolitej prírode. Navyše dažďová voda, ktorá sa dostáva do aplikačných zariadení výrazne znižuje životaschopnosť spór a tým aj ich účinnosť.

Pre zabezpečenie vysokej efektivity, aj selektivity takejto metódy je potrebné zaistiť dostatočne dlhú životnosť spór huby a ich spoľahlivý prenos na lykožrúta. Toto by mala zabezpečiť vhodná formulácia inokula, napríklad imobilizácia spór do polymérnej matrice. Za týmto účelom bol navrhnutý a patentovaný polymérny systém na báze nízkomolekulového polyetylénu s takými parametrami, že pri kontakte hmyzu s jeho povrchom dochádza k uchyteniu polyméru na jeho končatinách, prípadne aj ostatnom tele. Kombinácia spór huby s polymérom zabezpečí, že takto kontaminovaný hmyzí jedinec je nielenže vystavený účinku patogénnej huby, ale zároveň môže zavliecť inokulum aj medzi iných, dovtedy ešte neinfikovaných príslušníkov svojho druhu. Laboratórne a poľné experimenty potvrdili, že viabilita a virulencia spór huby v takto navrhnutej formulácii zostávala zachovaná. V rámci projektu bol tiež navrhnutý a patentovaný špecializovaný feromónový lapač prispôsobený na aplikáciu tenkého filmu (0,1mm) zmesi spór a polymérnej matrice, cez ktorý musia lykožrúty prejsť a kontaminovať sa pred opustením lapača.
Doterajší výskum naznačuje, že polymérne adhézne systémy je možné použiť ako matricu pre spóry entomopatogénnej huby Beauveria bassiana. V súčinnosti s feromónovým lapačom sa tak získa efektívny a dostatočne selektívny prostriedok k regulácii lykožrútov. Testovaný systém má potenciál pre reguláciu aj iných druhov hmyzích škodcov a tiež v kombinácii s inými entomopatogénnymi hubami.
Zdroj: sav.sk
Autor: Marek Barta, Ústav ekológie lesa SAV
Viac informácií na:
www.scientica.sk https://doi.org/10.2478/s11756-018-0005-x doi.org/10.1080/09583157.2018.1487027
wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/74-2011 wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/73-2011 wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5046-2015

 

Prečítané: 413
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Jedľa potrebuje pomoc

Jedľa potrebuje pomoc

Aktuálne

Pred 30 – 40 rokmi ju na Slovensku odpisovali kvôli obrovskému tlaku imisií, ktorý ťažko znášala. Ale ona prežila a zregenerovala...

Prečítajte si viac
Glosa: Návrh nového návštevného poriadku TANAP-u rozvíril vášne

Glosa: Návrh nového návštevného poriadku TANAP-u rozvíril vášne

O čom sa píše

Tak toto je pravé Slovensko dneška! Koľko ľudí, toľko chutí, každý háji svoje záujmy, médiá majú hody a ľudia ako vždy...

Prečítajte si viac
Životniari okresné úrady kontrolujú, pôdohospodári s nimi komunikujú

Životniari okresné úrady kontrolujú, pôdohospodári s nimi komunikujú

Aktuálne

  Ministerstvo životného prostredia SR v uplynulých dňoch zverejnilo informáciu o tom, že bude na okresných úradoch overovať a zhodnocovať dodržiavanie...

Prečítajte si viac
Lesníctvo sa vracia k včeláreniu

Lesníctvo sa vracia k včeláreniu

O čom sa píše

Lesnícka tradícia je spájaná aj s chovom včiel. Pred storočím bolo pravidlom, že pri hájovniach nechýbali včelnice a lesný med svojou chuťou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk