Prihlásiť

Doliny im majú pomôc ku grantom

Rozhovor s Mikulášom MICHELČÍKOM, predsedom Združenia lesníkov a ochrancov prírody Tatier v Roľníckych novinách z 11.5.2007.

Pracovníci Štátnych lesov TANAP-u začali 11. apríla 2007 spracováva čas 2,5-ročnej kalamity v Národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina. Zásah výlučne v územiach so 4. stupňom ochrany bol odôvodnený najmä premnožením podkôrneho hmyzu, ktorý ohrozuje aj porasty v najvyššom, 5. stupni ochrany. Práce však za veľkej pozornosti médií okamžite zablokovali ochranárski aktivisti a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Košiciach naostatok nariadila pozastavi spracovávania kalamity. Ako sa na vyhrotenú situáciu pozerá Mikuláš MICHELČÍK, predseda Združenia lesníkov a ochrancov prírody Tatier, dlhoročný riaditeľ ŠL TANAP-u a predtým vedúci pracovník bývalej spoločnej Správy TANAP-u, ktorého otec bol spoluiniciátorom založenia a prvým riaditeľom nášho najstaršieho národného parku?

* Ako vnímate situáciu v Tichej a v Kôprovej doline?

- To, čo sa deje v Tichej a Kôprovej doline, už nie je spor postavený na odborných argumentoch, ale skôr šialenstvo, vystupňované emotívnymi vyjadreniami rôznych skupín. Konanie ochranárskych aktivistov v Tichej a Kôprovej doline považujem za negatívny jav nielen pre znevažovanie práce lesníkov, ale aj z hľadiska samotnej ochrany prírody. Vina za škody, ktoré takto vznikajú, však nepadá len na ich hlavy, ale najmä na štátnu správu, ktorá po kalamite v novembri 2004 nekonala tak, ako mala. V zákone o lesoch je jasne formulované, čo má lesný hospodár vykona na ochranu porastov v prípade, ak dôjde k ich ohrozeniu, napríklad premnožením podkôrneho hmyzu.

Váhalo sa však s vydaním rozhodnutí a zatiaľ sa stihli zorganizova rôzne nátlakové skupiny. Štátna správa ochrany prírody pre obštrukcie zo strany mimovládnych ochranárskych organizácií ako účastníkov konaní neustále predlžovala a odďaľovala vydanie rozhodnutí, ktoré by umožnili vykona potrebné opatrenia, a tak spôsobila súčasný stav. Rozhodnutie SIŽP o pozastavení prác je nezodpovedné. Predlžovaním akéhokoľvek rozhodnutia sa veci len zhoršujú.

Naše združenie podalo na Generálnu prokuratúru SR podnet na začatie trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania a ohrozovania životného prostredia v súvislosti s konaním ľudí a úradov štátnej správy ochrany prírody. Zvažujeme aj podanie podnetu na okresnú prokuratúru na začatie trestného stíhania voči konkrétnym osobám za šírenie poplašnej správy v rámci kampane na internetových stránkach, kde informovali o údajnej trestnej činnosti lesníkov v Tichej a Kôprovej doline.

* Odkiaľ sa podľa vás berie v protestujúcich aktivistoch toľko zanietenia bráni strojom v práci aj vlastnými telami?

- Tichá a Kôprová dolina sú pre niektoré mimovládne organizácie asi poslednou baštou, na ktorej sa ešte môžu zviditeľni, aby si vyslúžili granty. Je to teda asi aj o zviditeľňovaní sa niektorých ľudí. Je absurdné, ako obracajú snaženie lesníkov celkom naruby a pred verejnosou ich stavajú do negatívneho svetla. Obdivované slovenské lesy sú výsledkom cieľavedomého narábania s nimi. Teraz príde skupina ľudí, ktorí vyhlasujú, že všetko treba robi inak a nie je toho, kto by povedal, že lesníci tomuto štátu neškodili, ale naopak, zveľadili jeho prírodné bohatstvo. Aktivisti z tretieho sektoru devalvovali dvestoročnú činnos lesníkov na rúbanie sekerou. V TANAP-e sa pritom od jeho vzniku hospodárska ažba nerobila. To, čo oni považujú za ažbu, je overený systém výchovy porastu.

* Spomenutí aktivisti prezentujú blokáciu prác v Tichej a Kôprovej doline ako zúfalú ochranu klenotu tatranskej prírody...

- Spodné časti dolín, o ktoré je teraz taká škriepka, boli neustále postihované veternými kalamitami. Aj v rokoch 1915 a 1941. Porasty, ktoré tam spadli v roku 2004, boli zakladané lesníkmi a vlastníkmi lesov po kalamite. Nie sú to pôvodné ekosystémy. V Tichej a Kôprovej doline sú pôvodné neporušené porasty približne na 7 percentách z ich celkovej plochy, presnejšie asi na piatich miestach v záveroch dolín. Všetky ostatné partie boli pozmenené človekom.

* Čím si potom začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vyslúžili uvedené doliny schválenie za prírodné rezervácie?

- Vďaka starostlivosti lesníkov sa tieto plochy dostali za niekoľko desiatok rokov do stavu, že bolo možné uvažova o ich vyhlásení za štátne prírodné rezervácie. Tie však boli v TANAP-e vyhlasované aj z iných dôvodov ako pre prírodovednú hodnotu územia. Išlo o ochranu národného parku pred tlakom urbanizácie. Napríklad Podbanské bolo zaplánované do obrovského rozvoja lyžiarskych športov. Našastie, jediné, čo sa tam napokon postavilo, bol hotel Permon, ktorý si cez politické orgány presadil Ostravsko-karvinský revír. Takéto snahy boli dôvodom vyhlasovania prírodných rezervácií aj v nepôvodných partiách a po schválení zákona o ochrane prírody a krajiny už zostali rezerváciami. V Tichej a Kôprovej doline je 4. aj 5.stupeň ochrany, ale keby sme išli do dôsledkov, ani v 5. stupni nie sú len pôvodné porasty. Tak či onak, ak sa v tomto roku vyroja tri generácie kôrovca, padnú mu za obe aj zelené porasty v 5. stupni ochrany.

* Čo vravíte na argument aktivistov, že ak sa orgány štátnej ochrany prírody a lesníci nazdávajú, že proti lykožrútovi treba bojova, nech v Tatrách rozmiestnia viac lapačov?

- Feromónové lapače slúžia skôr ako monitorovacia metóda. Na boj s kôrovcom sa povýšili vo vzahu k rezerváciám. Feromónový lapač však zachytí len 10 - 15 percent chrobákov, ktoré lietajú v danom území. Feromónová metóda bola používaná vždy v kombinácii s klasickými stromovými lapákmi. To znamená, že sa položil zdravý strom, aby naň nalietol podkôrny hmyz, a potom sa v pravý čas odkôrnil a zlikvidoval. Pretože sa v rezerváciách nesmie rúba, zostali k dispozícii len feromónové lapače, ktoré však nezabránia premnoženiu sa podkôrnika.

PETER FILLO

__________ Informacia od NOD32 2162 (20070402) __________

Prečítané: 438
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

O čom sa píše

Slovenská informační agentúra SITA dnes na svojej internetovej stránke WebNoviny.sk zverejnila rozhovor s analytikom spoločnosti Expense Reduction Analysts Petrom Bodnárom...

Prečítajte si viac
Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi

Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na…

Aktuálne

Koordinátor odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre...

Prečítajte si viac
Predstaviteľ OSN B. Greguška: Rovnováhu nedosiahneme bez kompromisov

Predstaviteľ OSN B. Greguška: Rovnováhu nedosiahneme bez kompromisov

Aktuálne

Na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre Slovensko vystúpil na námestí vo Zvolene aj Ing. Boris Greguška, PhD., predseda Fóra o lesoch...

Prečítajte si viac
Milión sadeníc pre slovenské lesy. Lesníci podujatím vo Zvolene vyzvali verejnosť na pomoc lesom

Milión sadeníc pre slovenské lesy. Lesníci podujatím vo Zvolene vyzvali verejnosť na…

Aktuálne

Sobota 18. januára bola dňom celoslovenského stretnutia slovenských lesníkov. Po roku sa opäť stretli na zvolenskom námestí, tentokrát s hlavným posolstvom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk