Prihlásiť

Chcú posilniť mimoprodukčné funkcie lesa pri Bratislave

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa oficiálne vyjadril k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica.

Doporučený Chcú posilniť mimoprodukčné funkcie lesa pri Bratislave

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len Lesy SR) akceptujú, že okolie riečky Vydrica v Malých Karpatoch predstavuje významnú rekreačnú zónu pre obyvateľov Bratislavy a jej okolia. Lesy SR toto územie, ktoré je súčasťou objektu Pro Silva Božia Muka, obhospodarujú už takmer dve desaťročia a pri činnosti v týchto lesných porastoch cielene uplatňujú prírode blízke hospodárenie. To sa odzrkadľuje pri rámcovom plánovaní hospodárenia v tejto oblasti a následne aj pri obnove lesa. Porasty na tomto území majú výraznú mozaikovú štruktúru tvorenú starými stromami, mladšími skupinami stromov uvoľnenými v predchádzajúcom období a prirodzeným zmladením takmer na celej ploche. Súčasná štruktúra bola dosiahnutá cieľavedomým úmyselným konaním lesníkov, ktorí v tomto formovaní lesa chcú aj naďalej pokračovať. Zámerom lesníkov je zabezpečiť nepretržitú existenciu lesa plniaceho všetky funkcie. To však nie je možné bez vytvorenia vhodných podmienok pre rast nových stromčekov. Postupná obnova lesných porastov v tejto lokalite je naplánovaná v I. a IV. Q. 2018, teda výhradne mimo vegetačného obdobia takzvaným jemným spôsobom a to výberom jednotlivých stromov a menších skupín. To znamená, že sa v daných porastoch budú postupne v priebehu niekoľkých rokov vyberať dospelé stromy, aby sa uvoľnil priestor pre dorastanie existujúceho zmladenia. Je to spôsob, ktorým nedôjde k narušeniu celistvosti lesov a plnenia ich funkcií.

V týchto porastoch už v tomto čase existuje životaschopné prirodzené zmladenie pôvodných drevín súčasne so zachovaním genetiky materských stromov. Plánovaná ťažba je vyznačená v súlade s platnou legislatívou na úseku lesného hospodárstva podľa schváleného plánu starostlivosti o les (*pozn. je to základný dokument starostlivosti o príslušný lesný celok, ktorý schvaľuje štátny orgán na úseku lesného hospodárstva na desaťročné obdobie), ktorý platí na roky 2016 až 2025 a platnými vnútropodnikovými smernicami. Predmetné územie, ktoré obhospodarujú Lesy SR prostredníctvom Odštepného závodu Smolenice - Lesná správa Bratislava, sa nachádza v druhom stupni ochrany prírody. Cez porasty neprechádzajú žiadne značené turistické trasy ani cyklotrasy. Porasty na tomto území nie sú ani súčasťou žiadneho maloplošného chráneného územia. Nie je tam plánovaná žiadna prírodná rezervácia, hoci sa v minulosti Lesoochranárske zoskupenie Vlk snažilo presadiť jej vyhlásenie, keď pred asi troma rokmi celé územie vyznačilo značkami „Prírodná rezervácia" bez vedomia a súhlasu štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky si plne uvedomuje, že lesy v okolí Bratislavy plnia významnú zdravotnú, kultúrnu a rekreačnú funkciu. Preto už v minulosti iniciovalo zmenu kategórie všetkých lesov v okolí Bratislavy, na ktorých hospodári, z kategórie hospodárske lesy na kategóriu lesy osobitného určenia. Rozhodnutím štátneho orgánu na úseku lesného hospodárstva však k tejto zmene došlo len u lesných porastov, ktorých vlastníkom je štát, nie u lesných porastoch neznámych vlastníkov. Prejavom záujmu o problematiku hospodárenia v lesoch v okolí Bratislavy zo strany štátneho podniku je záujem o posilnenie mimoprodukčných funkcií lesa, či už ekologických alebo spoločenských, s dôrazom na rekreačnú funkciu, ktorá je pre občanov Bratislavy taká dôležitá. Výsledkom tohto záujmu je aj stretnutie so zástupcami OZ Naše Karpaty 28. decembra 2017, na ktorom sa zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva, Lesov SR a občianskeho združenia Naše Karpaty dohodli na vytvorení odbornej pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na zlepšení ochrany a starostlivosti o lesy v okolí Bratislavy.

Pracovníci Lesov SR a OZ Naše Karpaty sa ďalej dohodli na pracovných stretnutiach v januári k dokumentom bývalého Bratislavského lesoparku a plánovanej ťažbe v lokalitách Devínska Koliba a Vydrica. Lesy SR vyjadrujú presvedčenie, že sa v konečnom dôsledku nájde spoločné riešenie a príroda prinesie úžitok všetkým, obhospodarovateľom lesa i občanom, ktorí v lese hľadajú oddych. Lesy SR na tomto stretnutí zároveň prezentovali aj výsledky predchádzajúceho rokovania so zástupcami Mestských lesov Bratislava ohľadom spolupráce pri oprave a rekonštrukcii lesných ciest v rekreačných zónach v okolí Bratislavy. Na základe tohto rokovania Lesy
SR potvrdili, že opravia úseky lesných ciest vo vlastníctve Slovenskej republiky nadväzujúce na tie, ktoré opravia Mestské lesy Bratislava.

V Banskej Bystrici, 15. januára 2018

JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD.
vedúci odboru komunikácie
Lesy Slovenskej republiky, š.p.

 

Prečítané: 1239
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

ÚNIA nechce, aby bol podnet na generálnu prokuratúru zametený pod koberec. Kto je zodpovedný za obrovské škody na lesných porastoch?

ÚNIA nechce, aby bol podnet na generálnu prokuratúru zametený pod koberec. Kto…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa pripojila k podnetu na začatie trestného stíhania na neznámeho páchateľa za porušovanie...

Prečítajte si viac
Bilaterálne o rozpade smrečín a podpore lesného hospodárstva

Bilaterálne o rozpade smrečín a podpore lesného hospodárstva

Aktuálne

Zhodnotenie súčasného stavu a ďalšie možnosti rozvoja lesného hospodárstva v Českej republike a Slovenskej republike boli predmetom rokovania zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

O čom sa píše

Slovenská informační agentúra SITA dnes na svojej internetovej stránke WebNoviny.sk zverejnila rozhovor s analytikom spoločnosti Expense Reduction Analysts Petrom Bodnárom...

Prečítajte si viac
Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi

Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na…

Aktuálne

Koordinátor odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk