Prihlásiť

Aké sú európske lesy?

Začal sa veľký zber údajov na účely hodnotenia stavu lesov v Európe.

Doporučený Aké sú európske lesy?

Forest Europe v spolupráci s Európskou hospodárskou komisiou Organizácie spojených národov (EHK OSN) a Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) začalo zberať údaje o stave a vývoji lesov v Európe.

Údaje zhromaždené od signatárskych krajín procesu prostredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych dotazníkov budú podkladom na vypracovanie Správy o stave európskych lesov 2020.
Oficiálne spustenie paneurópskeho reportingu sa konalo na veľmi netradičnom mieste - v mexickom meste Toluca, kde sa tento týždeň stretlo zhruba sto národných expertov na informácie o lesoch z celého sveta, tzv. národných korešpondentov. Slávnostne odštartovali spoločný zber údajov v rámci globálneho hodnotenia lesných zdrojov. Prvýkrát v histórii sa presadil koncept spoločného zberu údajov (globálneho aj európskeho), čo prispeje k zníženiu záťaže pre poskytovateľov údajov. Údaje budú tvoriť základ pre vyhotovenie správ o stave lesov vo svete, ako aj vyhotovenie podrobnej správy z Európy.

Úlohou stretnutia v Mexiku je oboznámenie národných korešpondentov s procesom zberu údajov a s internetovou aplikáciou pre zber a štruktúrou zbieraných informácií. Globálne údaje poskytnú základné verejne dostupné informácie o lesných zdrojoch, a to vo forme databázy a správy, ako aj vstupov pre hodnotenie plnenia príslušných cieľov Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Do aplikácie pre globálny zber údajov sú integrované aj podrobnejšie dotazníky o stave a manažmente lesov v Európe, ktoré spolu s partnermi pripravila koordinačná jednotka – Liaison Unit Bratislava.

Keďže Slovensko v období rokov 2016-2020 predsedá procesu Forest Europe, za prípravu a vyhotovenie Správy o stave európskych lesov 2020 zodpovedá koordinačná jednotka procesu Liaison Unit Bratislava, so sídlom v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Ako uviedla jej vedúca Ing. Ľudmila Marušáková, PhD. „Správa o stave európskych lesov 2020 bude základným informačným materiálom pre ministerskú konferenciu o ochrane lesov v Európe, ktorá sa bude konať v roku 2020 v Bratislave. Zhromaždené údaje umožnia komplexnú analýzu situácie a prijatie adekvátnych strategických politických rozhodnutí o lesoch na paneurópskej ako i na národných úrovniach. Údaje tiež vytvoria podklad pre odbornú diskusiu a dialóg so sektormi súvisiacimi s lesmi a lesníctvom ako i širokou verejnosťou".

Príprava Správy o stave európskych lesov 2020, na vytvorení ktorej sa okrem LUB podieľajú aj odborníci z viacerých zahraničných a medzinárodných organizácií, je časovo aj odborne náročný proces. Príprava príslušných definícií, dolaďovanie novoprijatých i aktualizovaných ukazovateľov, pilotných štúdií, príprava dotazníkov, validácia a kontrola údajov zo 46 krajín a príprava samotnej správy prebieha v období rokov 2016 -2019.
Správa nadväzuje na predchádzajúce štyri Správy o stave európskych lesov, ktoré boli vyhotovené pre ministerské konferencie vo Viedni (2003), Varšave (2007), v Oslo (2011) a v Madride (2015). Základnú štruktúru údajov zbieraných v európskom regióne tvoria celoeurópske kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL), ktorých aktualizovaný súbor bol prijatý v roku 2015 na Konferencii ministrov v Madride.

Údaje o lesoch a ich manažmente zozbierané v spolupráci FAO, EHK OSN a Forest Europe budú slúžiť ako komplexný referenčný informačný rámec o lesoch a ich manažmente v Európe, ich stave a trendoch vývoja. Súhrnná publikácia poskytne informácie o situácii vo vzťahu k plneniu environmentálnych, produkčných a spoločenských funkcií lesov a ich obhospodarovania trvalo udržateľným spôsobom. Práve princíp trvalej udržateľnosti je hlavným prvkom Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

 

Prečítané: 576
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Čo pre nich znamenajú lesy

Čo pre nich znamenajú lesy

O čom sa píše

Porota vybrala víťaznú snímku celosvetovej súťaže PEFC fotografia roku 2018.

Prečítajte si viac
Príroda v susedstve

Príroda v susedstve

O čom sa píše

Národný park Poloniny a susedný Bieščadský národný park úspešne realizujú ďalší poľsko-slovenská cezhraničný projekt.

Prečítajte si viac
Celoslovenské stretnutie priaznivcov lesa

Celoslovenské stretnutie priaznivcov lesa

O čom sa píše

Príďte 24. novembra na Námestie SNP do Zvolena. Lesníci tu chystajú od 10. hodiny pestrý program pre všetkých priaznivcov zeleného...

Prečítajte si viac
M. Staník: Oznámenie berieme veľmi vážne

M. Staník: Oznámenie berieme veľmi vážne

O čom sa píše

Vedenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky prešetruje oznámenie o protispoločenskej činnosti.

Prečítajte si viac

1°C

SR - aktuálne počasie

Jasno

Vlhkosť: 82%

Vietor: 12.87 km/h

  • 17 Nov 2018 6°C -1°C
  • 18 Nov 2018 5°C -2°C

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk