Prihlásiť

Aké sú európske lesy?

Začal sa veľký zber údajov na účely hodnotenia stavu lesov v Európe.

Doporučený Aké sú európske lesy?

Forest Europe v spolupráci s Európskou hospodárskou komisiou Organizácie spojených národov (EHK OSN) a Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) začalo zberať údaje o stave a vývoji lesov v Európe.

Údaje zhromaždené od signatárskych krajín procesu prostredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych dotazníkov budú podkladom na vypracovanie Správy o stave európskych lesov 2020.
Oficiálne spustenie paneurópskeho reportingu sa konalo na veľmi netradičnom mieste - v mexickom meste Toluca, kde sa tento týždeň stretlo zhruba sto národných expertov na informácie o lesoch z celého sveta, tzv. národných korešpondentov. Slávnostne odštartovali spoločný zber údajov v rámci globálneho hodnotenia lesných zdrojov. Prvýkrát v histórii sa presadil koncept spoločného zberu údajov (globálneho aj európskeho), čo prispeje k zníženiu záťaže pre poskytovateľov údajov. Údaje budú tvoriť základ pre vyhotovenie správ o stave lesov vo svete, ako aj vyhotovenie podrobnej správy z Európy.

Úlohou stretnutia v Mexiku je oboznámenie národných korešpondentov s procesom zberu údajov a s internetovou aplikáciou pre zber a štruktúrou zbieraných informácií. Globálne údaje poskytnú základné verejne dostupné informácie o lesných zdrojoch, a to vo forme databázy a správy, ako aj vstupov pre hodnotenie plnenia príslušných cieľov Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Do aplikácie pre globálny zber údajov sú integrované aj podrobnejšie dotazníky o stave a manažmente lesov v Európe, ktoré spolu s partnermi pripravila koordinačná jednotka – Liaison Unit Bratislava.

Keďže Slovensko v období rokov 2016-2020 predsedá procesu Forest Europe, za prípravu a vyhotovenie Správy o stave európskych lesov 2020 zodpovedá koordinačná jednotka procesu Liaison Unit Bratislava, so sídlom v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Ako uviedla jej vedúca Ing. Ľudmila Marušáková, PhD. „Správa o stave európskych lesov 2020 bude základným informačným materiálom pre ministerskú konferenciu o ochrane lesov v Európe, ktorá sa bude konať v roku 2020 v Bratislave. Zhromaždené údaje umožnia komplexnú analýzu situácie a prijatie adekvátnych strategických politických rozhodnutí o lesoch na paneurópskej ako i na národných úrovniach. Údaje tiež vytvoria podklad pre odbornú diskusiu a dialóg so sektormi súvisiacimi s lesmi a lesníctvom ako i širokou verejnosťou".

Príprava Správy o stave európskych lesov 2020, na vytvorení ktorej sa okrem LUB podieľajú aj odborníci z viacerých zahraničných a medzinárodných organizácií, je časovo aj odborne náročný proces. Príprava príslušných definícií, dolaďovanie novoprijatých i aktualizovaných ukazovateľov, pilotných štúdií, príprava dotazníkov, validácia a kontrola údajov zo 46 krajín a príprava samotnej správy prebieha v období rokov 2016 -2019.
Správa nadväzuje na predchádzajúce štyri Správy o stave európskych lesov, ktoré boli vyhotovené pre ministerské konferencie vo Viedni (2003), Varšave (2007), v Oslo (2011) a v Madride (2015). Základnú štruktúru údajov zbieraných v európskom regióne tvoria celoeurópske kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL), ktorých aktualizovaný súbor bol prijatý v roku 2015 na Konferencii ministrov v Madride.

Údaje o lesoch a ich manažmente zozbierané v spolupráci FAO, EHK OSN a Forest Europe budú slúžiť ako komplexný referenčný informačný rámec o lesoch a ich manažmente v Európe, ich stave a trendoch vývoja. Súhrnná publikácia poskytne informácie o situácii vo vzťahu k plneniu environmentálnych, produkčných a spoločenských funkcií lesov a ich obhospodarovania trvalo udržateľným spôsobom. Práve princíp trvalej udržateľnosti je hlavným prvkom Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

 

Prečítané: 928
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Na 18. Dni stromu bolo 20 000 ľudí

Na 18. Dni stromu bolo 20 000 ľudí

O čom sa píše

V sobotu 13. júla 2019 sa v Čiernom Balogu na jednom z najvýznamnejších lesníckych podujatí u nás, nazvanom príznačne Deň stromu, zúčastnilo podľa...

Prečítajte si viac
Poškodenia stromov pri približovaní dreva sú včas a účinne ošetrované

Poškodenia stromov pri približovaní dreva sú včas a účinne ošetrované

O čom sa píše

Pri pestovaní druhovo, vekovo a priestorovo rozmanitého lesa prírode blízkym spôsobom a vo výberkovom lese dochádza podľa kritikov po vyťažení cieľových stromov...

Prečítajte si viac
Lesníci a včelári oživia chov včiel v lesoch

Lesníci a včelári oživia chov včiel v lesoch

Aktuálne

Na včerajšom Dni stromu v Čiernom Balogu podpísali predstavitelia š.p. LESY SR a Slovenského zväzu včelárov za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac
Vlkári chcú dočasne zastaviť ťažbu dreva, ministerka Matečná varuje pred väčšími škodami

Vlkári chcú dočasne zastaviť ťažbu dreva, ministerka Matečná varuje pred väčšími škodami

Aktuálne

Za úbytok lesov na Slovensku môže zmena klímy. Veľké množstvo najmä smrekových porastov nedokáže odolávať náporu veterných smrští, sucha či...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk