Prihlásiť

Osobnosti ochrany lesa

Na konferencii Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 prevzali z rúk ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej ocenenie Osobnosť ochrany lesa za významný prínos do oblasti ochrany lesov títo lesníci:

Ing. Jozef Herud je dlhoročným odborným pracovníkom lesného závodu v Námestove, v súčasnosti je jeho riaditeľom.Inovatívne metódy ochrany lesa overoval v lesoch na Orave. Svojou prácou chcel dokázať, že aktívna ochrana lesa, realizovaná v ochranných pásmach A-zóny Babia hora Pilsko, je účinná v predchádzaní šírenia poškodenia lesov sekundárnymi biotickými činiteľmi bez toho, aby dochádzalo k zníženiu biodiverzity alebo akémukoľvek poškodeniu prírodného prostredia. Významne prispel k rozvoju metód biologickej ochrany lesa úpravou feromónového lapača Theysohn pre využitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti lykožrútovi smrekovému. Takto upravené lapače sa úspešne používajú aj v iných regiónoch.

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. je vedeckým pracovníkom Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, špecialistom v oblasti ochrany lesa proti mechanicky pôsobiacim abiotickým škodlivým činiteľom. Ako vedúci oddelenia ochrany lesov koordinoval vypracovanie Smerníc na ochranu lesa SSR (vydané v roku 1980). Ako generálny riaditeľ Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR podporil vznik Lesníckej ochranárskej služby v roku 1994. Významne sa podieľal na odstraňovaní následkov vetrovej kalamity na Horehroní z roku 1996. V roku 1997 presadil generálnu rekonštrukciu budovy Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, čím podporil rozvoj výskumu ochrany lesa na Lesníckom výskumnom ústave. Svojimi názormi formuje smerovanie lesníctva na Slovensku.

Ing. Ján Kovalčík, CSc. bol dlhoročným pracovníkom štátnych lesov, ktorý sa v profesionálnej kariére venoval najmä ochrane lesa. Organizoval, riadil a usmerňoval ochranu lesa v rámci Stredoslovenských lesov š. p. Banská Bystrica a následne štátneho podniku LESY SR. Ako lektor lesníckeho vzdelávania sa staral o zvyšovanie odborných vedomostí lesníkov, zamestnancov lesných správ a odštepných lesných závodov. V spolupráci s LOS plánoval a následne organizoval práce pri odstraňovaní následkov veľkoplošných kalamít na Horehroní v roku 1996 a 2004. Aktívne dohliadal na realizáciu preventívnych a obranných opatrení proti premnoženiu podkôrnych, drevokazných a listožravých škodcov. Nekompromisne obhajoval a presadzoval aktívny prístup v ochrane lesov proti škodlivým činiteľom.

Ing. Ján Slivinský je neúnavným propagátorom aktívnej ochrany lesa v chránených územiach s najvyšším stupňom ochrany. Svojim spôsobom porovnáva starostlivosť o tieto územia v minulosti a v súčasnosti. Skúsenosti s aktívnou ochranou lesa v chránených územiach získal ešte v 90. rokoch v Štátnych lesoch TANAPu. Po obmedzení možností realizácie opatrení ochrany lesa od roku 2002 prijatím zákona o ochrane prírody a krajiny bol jedným z prvých, ktorí upozorňovali na hrozbu zhoršenia zdravotného stavu lesov a ohrozenie ekosystémov v územiach s 5. stupňom ochrany a v ich okolí na celom Slovensku. Svojimi fotografiami, prezentáciami a odbornými článkami upozorňuje na negatívne zmeny vo vzácnych ekosystémoch NPR Bielovodská dolina, Javorová dolina a Belianske Tatry pod vplyvom škodlivých činiteľov. Kriticky hodnotí nastavenie systému ochrany prírody a krajiny a presadzuje zmeny v tomto systéme.

Ing. Ján Švančara je dlhoročným pracovníkom štátnych lesov. Propagátor a zástanca aktívnej ochrany v lesoch.Od roku 1999 z pracovnej pozície vedúceho odborného referenta špecialistu - ťažba, neskôr výrobno-technického riaditeľa generálneho riaditeľstva LESY, SR, š.p. strategicky plánoval a organizoval práce pri odstraňovaní následkov po vetrovej kalamite Alžbeta z 19.11.2004 a následných vetrových kalamít a lesov poškodených sekundárnym kalamitným premnožením lykožrúta smrekového. Úzko spolupracoval s Lesníckou ochranárskou službou v Banskej Štiavnici, aby plánované opatrenia boli v súlade s modernými poznatkami ochrany lesa. Veľkú pozornosť venoval ochrane smrekových lesov v chránených územiach a v ich ochranných pásmach, presadzoval včasné spracovanie kalamitnej hmoty a aktívny prístup v ochrane ohrozených porastov.

Ing. Juraj Varínsky, CSc. je vedeckým pracovníkom Lesníckeho výskumného ústavu, Lesníckej ochranárskej služby, špecialista v oblasti boja s nežiaducou vegetáciou. V období rokov 1996-2006 bol vedúcim Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici. Od jej vzniku v r. 1994 sa podieľal na tvorbe organizačnej štruktúry a obsahovej náplne práce LOS. Významným spôsobom sa pričinil o pozdvihnutie úrovne ochrany lesa podporou odovzdávania poznatkov lesníckeho výskumu do praxe cez Lesnícku ochranársku službu. Podieľal sa na tvorbe zákonov č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a č. 326/2005 Z. z. o lesoch, argumentmi presadil zakotvenie činnosti Lesníckej ochranárskej služby do týchto zákonov.

Hlavné správy

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

O čom sa píše

Hlavným nedostatkom zákona o lesoch, ktorého novelu 12. septembra 2019 schválili poslanci  Národnej rady SR, je podľa šéfky najväčšej slovenskej...

Prečítajte si viac
Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

O čom sa píše

Slovenská poľovnícka komora víta schválenú novelu zákona o lesoch, hlavne podporu prírode blízkemu hospodáreniu. Predstavitelia platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska...

Prečítajte si viac
Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu UNESCO chrániť sami

Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu…

O čom sa píše

Návrh na úpravu hraníc slovenskej časti Karpatských bukových pralesov, ktorý má zabezpečiť ich účinnú ochranu, posunulo ministerstvo životného prostredia do...

Prečítajte si viac
Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Aktuálne

Lesníci včera nenechali nič na náhodu. Početným a reprezentatívnym zastúpením na lesoochranárskej konferencii v Oravskej Polhore, ktorú zorganizovala Nadácia Antona Tunegu a ktorej...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk