Prihlásiť

Aká je cena osobitného režimu hospodárenia v lesoch?

Ladislav Kulla

Na objednávku Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola v roku 2015 v rámci Technickej pomoci pre PRV 2014-2020 vypracovaná nová metodika ekonomického prieskumu lesov. Ekonomický prieskum by sa podobne ako ďalšie špeciálne prieskumy mal začať vykonávať pri tvorbe Programov starostlivosti o les (PSL) už od roku 2016, čo je po rokoch kritického podfinancovania dobrá správa pre hospodársku úpravu lesov, a veríme, že aj pre celý lesnícky sektor. Súčasťou ekonomického prieskumu lesov by malo byť najmä stanovenie nákladov PSL, ocenenie lesného majetku, a vyčíslenie dopadov osobitného režimu hospodárenia v lesoch.

V tomto príspevku Vám priblížime časť ekonomického prieskumu, týkajúcu sa navrhnutej Metodiky vyčíslenia dopadov osobitného režimu hospodárenia v lesoch. Metodika bola vypracovaná kolektívom NLC-LVÚ Zvolen a TU Zvolen v zložení Ladislav Kulla, Joerg Roessiger, Miroslav Kovalčík, Maroš Sedliak, Ivan Barka a Marek Fabrika. Návrh sme predstavili odbornej verejnosti na seminári Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky v decembri 2015 vo Zvolene. Podrobnejšie sa s ním môžete oboznámiť v publikácii Kulla a kol. (2015).

Osobitný režim ako alternatíva k bežnému hospodáreniu

V zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch (ďalej len zákon) je bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia. V zákone je osobitný režim hospodárenia zadefinovaný nepriamo v § 14 ods. 1: Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“). Návrh osobitného režimu hospodárenia vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy, alebo odborne spôsobilý pracovník organizácie ochrany prírody, ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e). Zákon v § 16 ods. 6 ustanovuje, že ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba iná než vlastník alebo správca lesa, návrh musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia. Metodika navrhuje postup vyčíslenia ekonomických dopadov, využiteľný práve pri uzatváraní takejto dohody. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv rozhoduje súd.

Čo hovorí ekonomická teória?

Všeobecne uznávanou metódou ekonomického hodnotenia v lesníctve je metóda čistej súčasnej hodnoty navrhnutá Faustmanom už v roku 1849. Je to skratka NVP, ktorá predstavuje sumu všetkých čistých finančných tokov (net cash flows – NCF) za jednu rubnú dobu (T), diskontovanú úrokovou mierou (interest rate – i) k začiatku rubnej doby:

V klasickom rúbaňovom lese sú počínajúc zalesňovaním čisté finančné toky záporné až do doby, keď výnosy z prebierok neprevýšia náklady a čisté toky začnú byť plusové. Veľký význam má úroková miera, ktorá „znehodnocuje“ vzdialené príjmy.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach marcového vydania časopisu LES & Letokruhy)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

ÚNIA nechce, aby bol podnet na generálnu prokuratúru zametený pod koberec. Kto je zodpovedný za obrovské škody na lesných porastoch?

ÚNIA nechce, aby bol podnet na generálnu prokuratúru zametený pod koberec. Kto…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa pripojila k podnetu na začatie trestného stíhania na neznámeho páchateľa za porušovanie...

Prečítajte si viac
Bilaterálne o rozpade smrečín a podpore lesného hospodárstva

Bilaterálne o rozpade smrečín a podpore lesného hospodárstva

Aktuálne

Zhodnotenie súčasného stavu a ďalšie možnosti rozvoja lesného hospodárstva v Českej republike a Slovenskej republike boli predmetom rokovania zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

O čom sa píše

Slovenská informační agentúra SITA dnes na svojej internetovej stránke WebNoviny.sk zverejnila rozhovor s analytikom spoločnosti Expense Reduction Analysts Petrom Bodnárom...

Prečítajte si viac
Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi

Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na…

Aktuálne

Koordinátor odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk