Prihlásiť

Aká je cena osobitného režimu hospodárenia v lesoch?

Ladislav Kulla

Na objednávku Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola v roku 2015 v rámci Technickej pomoci pre PRV 2014-2020 vypracovaná nová metodika ekonomického prieskumu lesov. Ekonomický prieskum by sa podobne ako ďalšie špeciálne prieskumy mal začať vykonávať pri tvorbe Programov starostlivosti o les (PSL) už od roku 2016, čo je po rokoch kritického podfinancovania dobrá správa pre hospodársku úpravu lesov, a veríme, že aj pre celý lesnícky sektor. Súčasťou ekonomického prieskumu lesov by malo byť najmä stanovenie nákladov PSL, ocenenie lesného majetku, a vyčíslenie dopadov osobitného režimu hospodárenia v lesoch.

V tomto príspevku Vám priblížime časť ekonomického prieskumu, týkajúcu sa navrhnutej Metodiky vyčíslenia dopadov osobitného režimu hospodárenia v lesoch. Metodika bola vypracovaná kolektívom NLC-LVÚ Zvolen a TU Zvolen v zložení Ladislav Kulla, Joerg Roessiger, Miroslav Kovalčík, Maroš Sedliak, Ivan Barka a Marek Fabrika. Návrh sme predstavili odbornej verejnosti na seminári Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky v decembri 2015 vo Zvolene. Podrobnejšie sa s ním môžete oboznámiť v publikácii Kulla a kol. (2015).

Osobitný režim ako alternatíva k bežnému hospodáreniu

V zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch (ďalej len zákon) je bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia. V zákone je osobitný režim hospodárenia zadefinovaný nepriamo v § 14 ods. 1: Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“). Návrh osobitného režimu hospodárenia vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy, alebo odborne spôsobilý pracovník organizácie ochrany prírody, ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e). Zákon v § 16 ods. 6 ustanovuje, že ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba iná než vlastník alebo správca lesa, návrh musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia. Metodika navrhuje postup vyčíslenia ekonomických dopadov, využiteľný práve pri uzatváraní takejto dohody. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv rozhoduje súd.

Čo hovorí ekonomická teória?

Všeobecne uznávanou metódou ekonomického hodnotenia v lesníctve je metóda čistej súčasnej hodnoty navrhnutá Faustmanom už v roku 1849. Je to skratka NVP, ktorá predstavuje sumu všetkých čistých finančných tokov (net cash flows – NCF) za jednu rubnú dobu (T), diskontovanú úrokovou mierou (interest rate – i) k začiatku rubnej doby:

V klasickom rúbaňovom lese sú počínajúc zalesňovaním čisté finančné toky záporné až do doby, keď výnosy z prebierok neprevýšia náklady a čisté toky začnú byť plusové. Veľký význam má úroková miera, ktorá „znehodnocuje“ vzdialené príjmy.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach marcového vydania časopisu LES & Letokruhy)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesníctvo je nástroj boja proti klimatickým zmenám

Lesníctvo je nástroj boja proti klimatickým zmenám

O čom sa píše

Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je zmierniť dopady klimatických zmien prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov v sektore využívania pôdy...

Prečítajte si viac
Celospoločenský problém menom lykožrút

Celospoločenský problém menom lykožrút

O čom sa píše

Projekt Lesov SR nazvaný S lapačmi do lesa má zlepšiť informovanosť verejnosti o téme lykožrút.

Prečítajte si viac
O prírode a ľuďoch na filmovom plátne

O prírode a ľuďoch na filmovom plátne

O čom sa píše

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 pozýva na svoj jubilejný 45. ročník do Bratislavy a...

Prečítajte si viac
Zverejnili novelu zákona o pozemkových spoločenstvách

Zverejnili novelu zákona o pozemkových spoločenstvách

O čom sa píše

Zmluvu o spoločenstve alebo stanovy treba prispôsobiť tomuto zákonu do 30. júna 2019.

Prečítajte si viac

26°C

SR - aktuálne počasie

Část.zataženo

Vlhkosť: 39%

Vietor: 11.27 km/h

  • 23 Apr 2018 27°C 12°C
  • 24 Apr 2018 23°C 15°C

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex