Prihlásiť

Ako v našich lesoch riešime nápravu majetkových krívd?

Uplatňovaním zákonov riešiacich nápravu krívd vo vlastníctve lesných pozemkov sa začal zložitý a dlhotrvajúci proces, ktorý nie je ani s odstupom viac než dvadsať rokov ukončený.

Celková výmera lesných pozemkov, ktoré sú predmetom transformácie vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva obrany predstavuje výmeru s rozlohou 1 148 012 hektárov. Z toho výmera odovzdaných lesných pozemkov je 965 247 hektárov a výmera neodovzdaných lesných pozemkov je 182 765 hektárov.

 

Doteraz bolo v rámci Slovenskej republiky celkovo vybavených 65 495 žiadostí o usporiadanie vlastníckych a užívacích práv fyzických osôb. Z toho bolo vrátené vlastníctvo k lesným pozemkov 3 620 fyzickým osobám s výmerou 63 695 ha podľa zákona č.229/1991 Zb. a 84 fyzickým osobám bolo vrátené vlastníctvo k lesným pozemkom s výmerou 621 hektárov podľa zákona č.503/2003, Zb.

 

Na vysporiadanie užívacích práv k spoločnej nehnuteľnosti (bývalé urbariáty, komposesoráty a podobné právne útvary) vlastníci určia spoločného zástupcu alebo zástupcov a spôsob ich konania. K tomu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny majiteľov vlastníckych podielov, ak zákon nestanoví inak. Do konca minulého roka bolo v Slovenskej republiky vybavených 3 705 žiadostí pozemkových spoločenstiev s výmerou 504 303 hektárov.

 

Vlastnícke práva k lesným pozemkov, ktoré boli k 31. decembru 1949 vo vlastníctve obcí a prešli do vlastníctva štátu, upravuje zákon č.306/1992, Zb. Obce, ktoré svoje vlastnícke práva nadobudli dňom účinnosti tohto zákona, čiže 25. júna 1992, sú povinné spísať s doterajšími užívateľmi protokoly o odovzdaní majetku a do 12 mesiacov od prevzatia majetku sú povinné podať návrh na zápis do katastra nehnuteľností. Do konca minulého roka bolo v rámci Slovenskej republiky s obcami spísaných 495 protokolov, ktoré sa týkajú lesných pozemkov vo výmere 200 517 hektárov.

 

Majetok cirkví a náboženských spoločností je upravený zákonom č.282/1993 Z.z. a zákonom č.161/2005. Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnému majetku si mohli uplatniť oprávnené osoby, ktorými sú štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a majú právnu subjektivitu, ktorých majetok prešiel do vlastníctva štátu alebo obce v rozhodnom období od 8. mája 1945 a pri židovských obciach od 2. Novembra 1983 do 1. januára 1990. Výzvy na vydanie vlastníctva mohli oprávnené osoby uplatniť písomne v lehote 12 mesiacov od účinnosti zákona č.282/1993 Z.z. a v lehote do 30. apríla 2006 podľa zákona č.161/2005 Z.z., inak právo zaniklo. Do konca minulého roka bolo v rámci Slovenskej republiky vybavených 768 žiadostí cirkví a náboženských spoločností o navrátenie vlastníctva k lesným pozemkom s výmerou 71 105 hektárov.

 

Aká je súčasnosť?

 Celkom je potrebné usporiadať užívacie vzťahy k lesným pozemkom na výmere 182 765 hektárov...

 

(Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Les a Letokruhy.)

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Odkliatie bezzásahu?

Odkliatie bezzásahu?

O čom sa píše

Od ochrancov prírody na Slovensku počúvame zaklínadlo, že bezzásahový režim sa v iných chránených územiach Európy a sveta využíva ako manažment...

Prečítajte si viac
Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Aktuálne

Populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dosahu na jeho populáciu. Slovensko...

Prečítajte si viac
Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

O čom sa píše

Mestské lesy Bratislava odstránia v lese Sitina v katastri Karlovej Vsi približne 300 suchých stromov, ktoré ohrozujú návštevníkov lesoparku. Mestská časť o tom informuje...

Prečítajte si viac
Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Aktuálne

Podozrenie na porušenie zákona o ochrane prírody sa napokon nepotvrdilo. Podnet, ktorý v súvislosti s odstraňovaním suchých stromov v Kôprovej doline podala občianska iniciatíva...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk