Prihlásiť

Ako v našich lesoch riešime nápravu majetkových krívd?

Uplatňovaním zákonov riešiacich nápravu krívd vo vlastníctve lesných pozemkov sa začal zložitý a dlhotrvajúci proces, ktorý nie je ani s odstupom viac než dvadsať rokov ukončený.

Celková výmera lesných pozemkov, ktoré sú predmetom transformácie vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva obrany predstavuje výmeru s rozlohou 1 148 012 hektárov. Z toho výmera odovzdaných lesných pozemkov je 965 247 hektárov a výmera neodovzdaných lesných pozemkov je 182 765 hektárov.

 

Doteraz bolo v rámci Slovenskej republiky celkovo vybavených 65 495 žiadostí o usporiadanie vlastníckych a užívacích práv fyzických osôb. Z toho bolo vrátené vlastníctvo k lesným pozemkov 3 620 fyzickým osobám s výmerou 63 695 ha podľa zákona č.229/1991 Zb. a 84 fyzickým osobám bolo vrátené vlastníctvo k lesným pozemkom s výmerou 621 hektárov podľa zákona č.503/2003, Zb.

 

Na vysporiadanie užívacích práv k spoločnej nehnuteľnosti (bývalé urbariáty, komposesoráty a podobné právne útvary) vlastníci určia spoločného zástupcu alebo zástupcov a spôsob ich konania. K tomu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny majiteľov vlastníckych podielov, ak zákon nestanoví inak. Do konca minulého roka bolo v Slovenskej republiky vybavených 3 705 žiadostí pozemkových spoločenstiev s výmerou 504 303 hektárov.

 

Vlastnícke práva k lesným pozemkov, ktoré boli k 31. decembru 1949 vo vlastníctve obcí a prešli do vlastníctva štátu, upravuje zákon č.306/1992, Zb. Obce, ktoré svoje vlastnícke práva nadobudli dňom účinnosti tohto zákona, čiže 25. júna 1992, sú povinné spísať s doterajšími užívateľmi protokoly o odovzdaní majetku a do 12 mesiacov od prevzatia majetku sú povinné podať návrh na zápis do katastra nehnuteľností. Do konca minulého roka bolo v rámci Slovenskej republiky s obcami spísaných 495 protokolov, ktoré sa týkajú lesných pozemkov vo výmere 200 517 hektárov.

 

Majetok cirkví a náboženských spoločností je upravený zákonom č.282/1993 Z.z. a zákonom č.161/2005. Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnému majetku si mohli uplatniť oprávnené osoby, ktorými sú štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a majú právnu subjektivitu, ktorých majetok prešiel do vlastníctva štátu alebo obce v rozhodnom období od 8. mája 1945 a pri židovských obciach od 2. Novembra 1983 do 1. januára 1990. Výzvy na vydanie vlastníctva mohli oprávnené osoby uplatniť písomne v lehote 12 mesiacov od účinnosti zákona č.282/1993 Z.z. a v lehote do 30. apríla 2006 podľa zákona č.161/2005 Z.z., inak právo zaniklo. Do konca minulého roka bolo v rámci Slovenskej republiky vybavených 768 žiadostí cirkví a náboženských spoločností o navrátenie vlastníctva k lesným pozemkom s výmerou 71 105 hektárov.

 

Aká je súčasnosť?

 Celkom je potrebné usporiadať užívacie vzťahy k lesným pozemkom na výmere 182 765 hektárov...

 

(Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Les a Letokruhy.)

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesník ministrovi: Už nie ste aktivista! Minister lesníkovi: Iný byť nechcem...

Lesník ministrovi: Už nie ste aktivista! Minister lesníkovi: Iný byť nechcem...

Aktuálne

Lesník Pavol Peniaško napísal ministrovi Jánovi Mičovskému a dostal odpoveď. Prv menovaný nám sprístupnil mailový dialóg dvoch skúsených mužov, ktorí majú...

Prečítajte si viac
Klíma, kalamitné drevo a koronakríza znižujú zisky Rakúskych štátnych lesov (ÖBf)

Klíma, kalamitné drevo a koronakríza znižujú zisky Rakúskych štátnych lesov (ÖBf)

O čom sa píše

Rok 2019 bol poznamenaný rekordnými teplotami, množstvom snehu a extrémnym suchom, čo opäť viedlo k početným škodám. Zisky spoločnosti Österreichische Bundesforste (ÖBf) preto...

Prečítajte si viac
Českí vlastníci lesov: Lykožrút je horší ako koronavírus

Českí vlastníci lesov: Lykožrút je horší ako koronavírus

O čom sa píše

Rozpad smrečín nebývalého rozsahu v dôsledku klimatických zmien a vetrových a podkôrnikových kalamít trápi nielen vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku, ale aj...

Prečítajte si viac
České lesníctvo dostane tento rok kvôli kalamite o 7 miliárd viac

České lesníctvo dostane tento rok kvôli kalamite o 7 miliárd viac

O čom sa píše

Český portál Silvarium.cz zverejnil informáciu o tom, že tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva chce tento rok navýšiť rozpočet pre lesníctvo o približne 7 miliárd...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk