Prihlásiť

Slovenské štátne lesníctvo je súčasou politiky

Súčasná téma – Kam kráčaš slovenské lesníctvo?, obdobie uplynulých desiatich rokov mi umožňuje hodnoti vývoj oveľa pozitívnejšie, aspoň čo sa týka Vojenských lesov a majetkov SR. Píše Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR, š.p., Pliešovce.

Približne na prelome nového miléniá /1999-2000/ som napísal do Lesokruhov článok na tému – ako ďalej slovenské lesníctvo? Bol som vtedy lesníkom na lesníckom obvode a finále príspevku bolo o tom, že za desa porevolučných rokov sme nedosiahli takmer žiadny rozvoj, či vývoj lesníctva vo všetkých jeho odvetviach.

Súčasná téma – Kam kráčaš slovenské lesníctvo?, obdobie ďalších nasledujúcich desiatich rokov i pracovná pozícia mi umožňuje hodnoti ďalšie decénium oveľa pozitívnejšie, aspoň čo sa týka Vojenských lesov a majetkov SR. Do lesníctva sme zaviedli skutočne moderné informačné technológie, ktoré sú nám skutočne všetkým veľmi nápomocné, a to od lesníka až po riaditeľa Obnovili sme zastaranú techniku. Postavili a opravili sme množstvo budov a lesných ciest. V ažbe dreva sme začali využíva moderné technológie. A napokon, efektívne sme využili finančné prostriedky Európskej únie.

To hodnotím veľmi pozitívne.

 

Minca má však aj druhú stranu...

 

Samozrejme, ako všade o všetkom má minca aj druhú stranu. Slovenské štátne lesníctvo sa za posledných 10 rokov stalo súčasou politiky, ktorá sa do neho hlboko vrezala. Nie je možné ži alebo existova bez jej vplyvu. Pritom lesníctvo je postavené na úplne opačných póloch fungovania a existencie.

Za posledné obdobie sa zhoršil stav lesov. Nie je to len problém Slovenska, či už ako sa budeme snaži to zdôvodni – je to naša povinnos a poslanie sa o lesy postara tak, ako generácie lesníkov pred nami.

Čo sa týka vlastníctva lesov, je to veľmi citlivá téma, ale dovolím si tvrdi, že tie najdôležitejšie ciele sa z hľadiska súčasného stavu lesov na Slovensku zatiaľ nepodarilo naplni.

Slovenské lesníctvo bez zníženia politického vplyvu môže očakáva podobnú situáciu aká je v súčasnosti v Českej republike.

Množstvo živelných abiotických a biotických činiteľov, ktoré spôsobili a spôsobia ešte veľa nenahraditeľných škôd si bude musie všimnú spoločnos a bude ich musie rieši, čo prinesie výrazné investície predovšetkým do správy drobných vodných tokov.

Zavádzanie a využívanie moderných technológií bude naďalej pokračova. Myslím si, že ich prínos už lesníci pochopili.

Rozvinie sa dopyt po dendromase a zvyškoch po ažbe dreva. V tomto smere budeme musie zareagova včas investíciou do vhodných technológií pre maximálne využitie týchto zdrojov.

 

Pokiaľ sa budúce vlády nezbavia nezáujmu...

 

Myslím si, že drevná hmota a najmä ihličnatá bude aj naďalej vysoko cenenou komoditou. Avšak pokiaľ sa budúce vlády nezbavia nezáujmu o riešenie problémov lesníckeho a drevárskeho priemyslu, keď sa nebudú hľada nové prieniky, ktoré budú prospešné pre všetkých zainteresovaných, veľké množstvo drevnej hmoty pôjde na export za hranice Slovenska. Zlá situácia je z tohto pohľadu najmä v listnatých cenných sortimentoch a ihličnatej vláknine.

Našou úlohou je do budúcnosti rozvinú záujem verejnosti o lesníctvo a nauči predovšetkým mládež o tom, na akých princípoch a s akým poslaním vstupujú lesníci do lesov.

Záverom chcem povzbudi všetkých lesníkov, Priznajme si, veď v minulosti určite boli aj horšie časy a lesníci ako ľudia s veľkým poslaním a veľkým srdcom dokázali zachova a zveľaďova lesy pre nás. Preto prestaňme sa sažova a robme to isté pre budúce generácie!

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť si aj ďalšie povinnosti

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť…

Aktuálne

Je tu jar, zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch a povinnosť ich vlastníkov a obhospodarovateľov zabezpečiť hliadkovanie a mať pripravené protipožiarne...

Prečítajte si viac
Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Aktuálne

V marcovej relácii Halali bola odvysielaná reportáž o cieľoch a aktivitách odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, v ktorej sa vyjadrili na kameru koordinátori...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní...

Prečítajte si viac
História: Rozvrat alebo svornosť

História: Rozvrat alebo svornosť

O čom sa píše

Náš spolupracovník Ing. Juraj Krišta, vedúci Lesnej správy Sedliská na Odštepnom závode Vranov nad Topľou š. p. LESY SR je...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk