Prihlásiť

Slovenské štátne lesníctvo je súčasou politiky

Súčasná téma – Kam kráčaš slovenské lesníctvo?, obdobie uplynulých desiatich rokov mi umožňuje hodnoti vývoj oveľa pozitívnejšie, aspoň čo sa týka Vojenských lesov a majetkov SR. Píše Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR, š.p., Pliešovce.

Približne na prelome nového miléniá /1999-2000/ som napísal do Lesokruhov článok na tému – ako ďalej slovenské lesníctvo? Bol som vtedy lesníkom na lesníckom obvode a finále príspevku bolo o tom, že za desa porevolučných rokov sme nedosiahli takmer žiadny rozvoj, či vývoj lesníctva vo všetkých jeho odvetviach.

Súčasná téma – Kam kráčaš slovenské lesníctvo?, obdobie ďalších nasledujúcich desiatich rokov i pracovná pozícia mi umožňuje hodnoti ďalšie decénium oveľa pozitívnejšie, aspoň čo sa týka Vojenských lesov a majetkov SR. Do lesníctva sme zaviedli skutočne moderné informačné technológie, ktoré sú nám skutočne všetkým veľmi nápomocné, a to od lesníka až po riaditeľa Obnovili sme zastaranú techniku. Postavili a opravili sme množstvo budov a lesných ciest. V ažbe dreva sme začali využíva moderné technológie. A napokon, efektívne sme využili finančné prostriedky Európskej únie.

To hodnotím veľmi pozitívne.

 

Minca má však aj druhú stranu...

 

Samozrejme, ako všade o všetkom má minca aj druhú stranu. Slovenské štátne lesníctvo sa za posledných 10 rokov stalo súčasou politiky, ktorá sa do neho hlboko vrezala. Nie je možné ži alebo existova bez jej vplyvu. Pritom lesníctvo je postavené na úplne opačných póloch fungovania a existencie.

Za posledné obdobie sa zhoršil stav lesov. Nie je to len problém Slovenska, či už ako sa budeme snaži to zdôvodni – je to naša povinnos a poslanie sa o lesy postara tak, ako generácie lesníkov pred nami.

Čo sa týka vlastníctva lesov, je to veľmi citlivá téma, ale dovolím si tvrdi, že tie najdôležitejšie ciele sa z hľadiska súčasného stavu lesov na Slovensku zatiaľ nepodarilo naplni.

Slovenské lesníctvo bez zníženia politického vplyvu môže očakáva podobnú situáciu aká je v súčasnosti v Českej republike.

Množstvo živelných abiotických a biotických činiteľov, ktoré spôsobili a spôsobia ešte veľa nenahraditeľných škôd si bude musie všimnú spoločnos a bude ich musie rieši, čo prinesie výrazné investície predovšetkým do správy drobných vodných tokov.

Zavádzanie a využívanie moderných technológií bude naďalej pokračova. Myslím si, že ich prínos už lesníci pochopili.

Rozvinie sa dopyt po dendromase a zvyškoch po ažbe dreva. V tomto smere budeme musie zareagova včas investíciou do vhodných technológií pre maximálne využitie týchto zdrojov.

 

Pokiaľ sa budúce vlády nezbavia nezáujmu...

 

Myslím si, že drevná hmota a najmä ihličnatá bude aj naďalej vysoko cenenou komoditou. Avšak pokiaľ sa budúce vlády nezbavia nezáujmu o riešenie problémov lesníckeho a drevárskeho priemyslu, keď sa nebudú hľada nové prieniky, ktoré budú prospešné pre všetkých zainteresovaných, veľké množstvo drevnej hmoty pôjde na export za hranice Slovenska. Zlá situácia je z tohto pohľadu najmä v listnatých cenných sortimentoch a ihličnatej vláknine.

Našou úlohou je do budúcnosti rozvinú záujem verejnosti o lesníctvo a nauči predovšetkým mládež o tom, na akých princípoch a s akým poslaním vstupujú lesníci do lesov.

Záverom chcem povzbudi všetkých lesníkov, Priznajme si, veď v minulosti určite boli aj horšie časy a lesníci ako ľudia s veľkým poslaním a veľkým srdcom dokázali zachova a zveľaďova lesy pre nás. Preto prestaňme sa sažova a robme to isté pre budúce generácie!

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

NKÚ odstúpil zistenia o protipožiarnom kamerovom systéme v LESOCH SR orgánom činným v trestnom konaní

NKÚ odstúpil zistenia o protipožiarnom kamerovom systéme v LESOCH SR orgánom činným…

Aktuálne

Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za takmer 28 miliónov eur manažéri štátneho podniku LESY SR vyberali netransparentným spôsobom. Jeho...

Prečítajte si viac
Postreh: Na Slovensku robia nezmyselné legislatívne predpisy z lesníkov naničhodníkov, vyspelá Európa seriózne zachraňuje lesy

Postreh: Na Slovensku robia nezmyselné legislatívne predpisy z lesníkov naničhodníkov, vyspelá Európa…

O čom sa píše

Ing. Róbert Gombárik, predseda pozemkového spoločenstva Urbársky spolok obce Nižná Boca, píše v aktuálnom statuse na svojom profile na sociálnej sieti...

Prečítajte si viac
Príbeh: O malom chlapcovi, cisárových nových šatách a lesníckej nádeji

Príbeh: O malom chlapcovi, cisárových nových šatách a lesníckej nádeji

Aktuálne

Pred ôsmimi rokmi vošiel do lesníckej kancelárie v Tatranskej Javorine chlapec s mamkou. Mal iba dvanásť rokov. Opýtal sa lesníka, sediaceho za...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov doplnia protestnú nótu pre Európsku komisiu o poznatky o byrokratickej šikane

Vlastníci lesov doplnia protestnú nótu pre Európsku komisiu o poznatky o byrokratickej…

Aktuálne

Téme hlucháňa by sa mali venovať zainteresované ministerstvá na pracovnom stretnutí na envirorezorte. Následne sa uskutoční aj videokonferencia s Európskou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex