Prihlásiť

Vo Zvolene budujú jedinečné centrum LignoSilva. Európska komisia mu udelila pečať excelentnosti

Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, buduje unikátne medzinárodné teamingové centrum excelentnosti LignoSilva s prepojením na európsky lesnícko-drevársky komplex. Európska komisia projektu udelila „Seal of Excellence“, tzv. pečať excelentnosti, ktorá umožnila projektu získať financovanie zo štrukturálnych fondov. Masmédiá o tom informoval Ing. Ján Lichý, PhD. z Referátu marketingu a komunikácie NLC vo Zvolene.

Doporučený LignoSilva z NLC LignoSilva z NLC

V tlačovej správe je ďalej uvedené, že Národné lesnícke centrum v súčasnosti pôsobí ako koordinátor Pracovnej skupiny pre lesníctvo v rámci medzinárodnej iniciatívy BIOEAST, kde je zodpovedné za prípravu spoločnej výskumno-inovačnej agendy jedenástich krajín za oblasť lesníctva, a tiež ako koordinátor národnej podpornej skupiny Lesníckej technologickej platformy. Aj to priviedlo NLC ku koordinovaniu významného teamingového projektu Centra excelentnosti LignoSilva (LignoSilva).

LignoSilva začína budovať platformu pre bioekonomiku v makroregióne strednej a juhovýchodnej Európy, ktorá integruje výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva. Projekt svojím zameraním odráža potrebu transformácie sektora na odvetvie s vyššou pridanou hodnotou a aktuálnu celospoločenskú požiadavku prechodu od fosílnej k nízkouhlíkovej ekonomike založenej na využití obnoviteľných zdrojov.

LignoSilva ako jeden z pilierov excelentnosti európskeho výskumného priestoru podporuje prepojenie vedy a výskumu s aplikačnou praxou. V úzkej spolupráci s MPRV SR prepája LignoSilva výskumné kapacity Národného lesníckeho centra vo Zvolene (koordinátor projektu), Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave (partner projektu) s relevantnými podnikateľskými subjektami sektora produkcie a spracovania dreva a európskymi iniciatívami (BIOEAST), platformami (Lesnícka technologická platforma, InnovaWood) i medzinárodnými výskumnými organizáciami, napr. Európskym lesníckym inštitútom. Rozvoj excelentného výskumu je zabezpečený integráciou už existujúcich laboratórií a dobudovaním špičkovej a európsky unikátnej infraštruktúry v rámci budovaného centra – takou je napr. papierenská linka pre výskum špeciálnych papierov a biodegradovateľných obalov, 3D CT skener pre zvyšovanie výťažnosti a optimalizáciu piliarskeho spracovania dreva, či genetické laboratórium pre identifikáciu predispozície odolnosti drevín k patogénom.

Dobudovaná integrovaná infraštruktúra LignoSilva v prepojení na vedecko-výskumný program centra bude základom pre vytvorenie inovačných a výskumno-vývojových partnerstiev a konzorcií v celom reťazci lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu i v súvisiacich oblastiach technologických, informačných a softvérových riešení. Projekt prinesie vytvorenie modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov pre výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva. Nezanedbateľným výstupom bude aj vytvorenie údajovej a poznatkovej bázy potrebnej pre transformáciu lesnícko-drevárskeho komplexu smerom k bioekonomike a znalostnej ekonomike. Diseminácia výsledkov projektu prispeje k reštrukturalizácii celého odvetvia smerom k produkcii s vyššou pridanou hodnotou na báze domácej obnoviteľnej suroviny – dreva. LignoSilva tak len potvrdzuje postavenie Zvolena ako mesta lesníctva.

Centrum excelentnosti LignoSilva sa buduje vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva; (kód ITMS: 313011S735, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04, 01/2017 – 06/2023), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítané: 599
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska reaguje: Slušný štát nezatína finančné sekery!

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska reaguje: Slušný štát nezatína finančné…

Aktuálne

Ako sme informovali, poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi...

Prečítajte si viac
Ministerstvo a LESY SR: Chceme nastaviť novú obchodnú politiku. Spracovatelia dreva: Nevieme nič konkrétne

Ministerstvo a LESY SR: Chceme nastaviť novú obchodnú politiku. Spracovatelia dreva: Nevieme…

Aktuálne

Na Slovensku je nevyhnutná potreba dofinancovania lesného hospodárstva a jeho zásadné prebudovanie z doposiaľ dominantnej produkcie dreva do kvalitnej a...

Prečítajte si viac
Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť prírode blízke spôsoby hospodárenia v lesoch

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť…

Aktuálne

Poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z lesa na stôl

Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z…

Aktuálne

Záujem českých spotrebiteľov o konzumáciu diviny má zvýšiť spoločný projekt Lesov Českej republiky a Vojenských lesov a statkov ČR nazvaný Z lesa...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex