Prihlásiť

Štát chce vytvoriť rovnováhu medzi požiadavkami verejnosti a vlastníkov lesov

Jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora je prírode blízke hospodárenie. „Vytvorenie rovnováhy medzi požiadavkami verejnosti a požiadavkami vlastníkov lesov, to je pre štát dôležitá úloha aj do budúcna,“ uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec na medzinárodnej konferencii Financovanie 2019 Lesy – Drevo, ktorá sa konala 21. novembra vo Zvolene.

Doporučený Jaroslav Regec na konferencii Foto: MPaRV SR Jaroslav Regec na konferencii

Tlačová správa agrorezortu ďalej pokračuje informáciami, že bilancovanie úloh, ktoré v sektore lesného hospodárstva plnilo Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR a Vláda SR v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády v uplynulom štvorročnom období bolo témou úvodného príhovoru generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jaroslava Regeca. Záujem verejnosti o lesy a prírodu neustále narastá, čo súvisí najmä s klimatickou zmenou. „Z tohoto dôvodu sa stáva podpora oveľa širšieho uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov pre naše ministerstvo čoraz naliehavejšou úlohou,“ zdôraznil J. Regec.

Na financovanie PBOL v budúcom roku 3 milióny eur

Štát podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov predovšetkým prostredníctvom programov starostlivosti o lesy. Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy bolo pred rokom 2016 financované z Programu rozvoja vidieka, čo možno považovať za nesystémové z pohľadu zachovania ich kontinuity. Súčasné vedenie ministerstva však dosiahlo, že financovanie bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Takáto zmena v prvom rade umožnila, že na financovanie majú nárok všetci obhospodarovatelia lesov a zároveň sa zvýšil príspevok na zabezpečenie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy z 8 - 12 eur/ha na takmer 19 eur/ha. „Som toho názoru, že v súčasnosti je vyhotovenie programov starostlivosti o lesy finančne zabezpečené tak, aby súkromné spoločnosti, ktoré ich vyhotovujú, boli schopné vyhotoviť kvalitný program starostlivosti o lesy a zamestnávať dostatočný počet kvalifikovaných a dobre ohodnotených taxátorov,“ dodal J. Regec.

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora. Ministerstvo chce motivovať a stimulovať obhospodarovateľov lesov k dodržiavaniu plánov starostlivosti o lesy a k uplatňovaniu postupov prírode blízkeho hospodárenia. „Na financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov a tým aj zabezpečenia mimoprodukčných úžitkov z lesa, významných najmä pre verejnosť, je v budúcom roku k dispozícií 3 mil. eur,“ uviedol J. Regec.

Zmeny v lesníckych organizáciách

Zmeny sa dotkli aj organizácií v pôsobnosti ministerstva. Od roku 2016 sa podarilo finančne zastabilizovať najmä úlohy Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré súvisia s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy, lesníckej ochranárskej služby a kontroly lesného reprodukčného materiálu. Postupný nárast príspevku z kapitoly ministerstva pre Národné lesnícke centrum umožnil napr. modernizáciu používaného vybavenia na zabezpečenie úloh diaľkového prieskumu Zeme a informačno-komunikačných technológií. Štátne lesy TANAP-u zabezpečujú práce celospoločenského významu, výskum a monitoring stavu lesa a prírody a podieľajú sa na ekologickej výchove a propagácii.

Zabezpečovanie tejto celospoločenskej objednávky na plnenie funkcií ŠL TANAP-u zostáva i naďalej rezortnou výzvou s cieľom nadstaviť transparentné a systémové financovanie zo štátneho rozpočtu,“ povedal J. Regec. LESY SR š. p. je jedným z najväčších zamestnávateľov, ktorý obhospodaruje takmer 50 % plochy lesných porastov Slovenska. Veľká výzva pre najväčšieho obhospodarovateľa lesa na Slovensku, ktorý čelí v blízkej budúcnosti procesu racionalizácie nákladov a zvýšenia efektívnosti činnosti, je byť lídrom vo všetkých oblastiach lesníckej činnosti, uplatňovania najnovších vedeckých poznatkov do praxe a byť silným zástupcom všetkých lesníkov na Slovensku vo vzťahu k verejnosti.

Dlhodobým problémom Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič je jeho výrazná investičná poddimenzovanosť. Dosahovanie koncepčného zámeru je možné postupným nárastom finančných prostriedkov určených pre podnik, ktoré už od roku 2017 umožňujú zavádzanie nových a moderných technológií, prispievajúcich k zvýšeniu kontroly na všetkých úrovniach riadenia podniku a k uľahčeniu a zracionalizovaniu výroby.

700 dozorov prepravcov dreva, 272 porušení zákona

Ministerstvo v priebehu uplynulého obdobia rokov 2016 – 2019 venovalo značnú pozornosť príprave legislatívnych predpisov, ktoré spadajú priamo do pôsobnosti rezortu. Okrem iných sa jednalo predovšetkým o zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, novelu zákona o lesoch, novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, novelu zákona o pozemkových spoločenstvách a vyhlášku o podpore mimoprodukčných funkcií lesov. „MPaRV SR zároveň spolupracovalo aj na príprave legislatívnych predpisov a strategických materiálov v pôsobnosti iných rezortov, predovšetkým sa podieľalo na príprave a pripomienkovaní zákona o ochrane prírody, či Envirostratégie 2030,“ dodal J. Regec.

S otázkou efektívneho hospodárenia v lese súvisí aj schopnosť štátu zabezpečiť kontrolu nad ťažbou dreva v lesoch. To má v kompetencii Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, ktorá bola ministerstvom zriadená v roku 2018. „Doposiaľ vykonala takmer 700 dozorov prepravcov pri preprave dreva a výrobkov z dreva priamo na ceste, pričom v 272 dozoroch bolo konštatované porušenie zákona o dreve a udelené finančné postihy,“ uviedol J. Regec. Na záver zároveň vyzdvihol spoluprácu ministerstva s Technickou univerzitou vo Zvolene v oblasti tvorby legislatívy a ďalších odborných projektov a štúdií vyplývajúcich z celospoločenských požiadaviek na plnenie funkcií a poskytovanie ekosystémových služieb lesov.

Titulok a medzititulky: Lesmedium.sk

Naposledy zmenené: piatok, 22 november 2019 13:46
Prečítané: 771
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť prírode blízke spôsoby hospodárenia v lesoch

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť…

Aktuálne

Poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z lesa na stôl

Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z…

Aktuálne

Záujem českých spotrebiteľov o konzumáciu diviny má zvýšiť spoločný projekt Lesov Českej republiky a Vojenských lesov a statkov ČR nazvaný Z lesa...

Prečítajte si viac
ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s tradičným remeslom

ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s…

O čom sa píše

Od roku 2008 do roku 2019 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5%...

Prečítajte si viac
Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Aktuálne

Minulotýždňová inventúra turistov prekonala očakávania. Za jediný deň narátali vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku 30 232 návštevníkov, čo je o takmer...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex