Prihlásiť

Skvelá správa, šírte ju a zdieľajte: Lesnatosť v Európe aj na Slovensku dlhodobo stúpa!

Vychádza nová správa o stave lesov Európy. Jej prípravu prvýkrát v histórii koordinovali slovenskí odborníci, ktorí sa pozreli na to, aký je skutočný stav lesov v Európe. Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov, lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa. Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia. Aj Slovensko ide svetu príkladom. Výmera lesov na Slovensku predstavuje až 41 % územia a z roka na rok rastie. Informáciu dnes zverejnilo na svojej internetovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Doporučený Lesnatosť na Slovensku v roku 1920 a 2020 Zdroj: Forest Europe, MPaRV SR Lesnatosť na Slovensku v roku 1920 a 2020

Správu s názvom Stav európskych lesov 2020 zverejnil v decembri minulého roka sekretariát celoeurópskeho medzivládneho procesu FOREST EUROPE, ktorý v rokoch 2016 – 2020 hosťovala Slovenská republika, konkrétne Národné lesnícke centrum vo Zvolene. V poradí už piata správa o stave európskych lesov tak vznikla práve pod záštitou slovenských odborníkov.

Podľa výsledkov správy výmera lesov v Európe za posledných 30 rokov stúpla až o 9 %. Celková výmera lesov v Európe je 227 miliónov hektárov, čo predstavuje 35 % územia. Keďže ťažené sú iba približne tri štvrtiny objemu dreva, ktoré v európskych lesoch každoročne prirastie, zásoba dreva stúpla od roku 1990 až o 50 %.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Výmera lesných pozemkov a lesných porastov sa u nás dlhodobo zvyšuje. Výmera lesných porastov Slovenska je 1,95 milióna hektárov a v porovnaní s rokom 1990 sa zvýšila o 1,5 %. Pred sto rokmi bola pritom lesnatosť Slovenska iba 31 %. Dnes je to až 41 % územia Slovenska, čo je výrazne viac ako podiel výmery lesov v Európe.

V krajinách s vysokou lesnatosťou, ako napríklad Slovenská republika, Fínsko, Slovinsko, či Rakúsko, už nie je veľa priestoru na zvyšovanie plochy lesov, preto je mimoriadne pozitívnou správou, že výmera lesných porastov sa zvyšuje, resp. je dlhodobo stabilizovaná aj na týchto územiach. Ďakovať za to môžeme práve lesníkom, ktorí sa o lesy denne starajú.

Takmer štvrtina lesov Európy je chránená s cieľom zachovania biodiverzity. Za posledných 20 rokov sa výmera lesov, zahrnutých do chránených území, zvýšila približne o 65 %. Populácie bežných druhov vtákov ostávajú v európskych lesoch stabilné. Na Slovensku  sa v sústavách chránených území nachádza až 63 % z celkovej výmery lesných pozemkov. Lesy obhospodarované s prioritným cieľom ochrany pôdy, vody a iných ekosystémových služieb, tzv. ochranné lesy, tvoria približne 32 % celkovej výmery lesov v Európe. Drvivá väčšina európskych lesov je prístupná pre verejnosť, pričom približne 6 % z nich je prioritne určených alebo obhospodarovaných na účely rekreácie širokej verejnosti.

Európske lesy a ich udržateľný manažment je však v ohrození, a to najmä v dôsledku klimatickej zmeny  a s ňou súvisiacich častejších výskytov veľkoplošných poškodení, ktoré majú charakter kalamít. Dosiahnutie a zachovanie ekonomickej životaschopnosti a udržateľnosti hospodárenia v lesoch v takýchto podmienkach, pri nízkych príjmoch a v situácii nestability trhov s drevom, je čoraz závažnejšou výzvou pre obhospodarovateľov lesov v Európe.

Pritom požiadavky spoločnosti na európske lesy neustále rastú. Či už je to zachytávanie uhlíka, ochrana biodiverzity, zabezpečenie živobytia na vidieku, poskytovanie možností na rekreáciu, či produkcia dreva ako obnoviteľnej suroviny nahradzujúcej neobnoviteľné zdroje a materiály (napr. plasty). Kapacita lesov plniť širokospektrálne očakávania spoločnosti je však limitovaná. To prináša nevyhnutnosť kompromisov pri napĺňaní týchto záujmov, ako aj hľadanie primeraných ekonomických nástrojov na kompenzovanie iných ako produkčných ekosystémových služieb.

Správa o stave európskych lesov predstavuje podľa agrorezortu jedinečný a svojho druhu jediný komplexný zdroj informácií o stave a vývoji lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania v Európe. Účelom správy je poskytnúť fakty a informácie ako podklady pre prijímanie rozhodnutí, vrátane tých politických, pri riešení výziev v lesnom hospodárstve tak, aby boli zohľadnené všetky aspekty trvalej udržateľnosti na základe odborných argumentov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v tlačovej správe dodáva, že slovenský tím sekretariátu FOREST EUROPE, ktorý koordinoval prípravu správy, spolupracoval pri jej tvorbe s viac ako stovkou národných korešpondentov a renomovaných zahraničných expertov z medzinárodných inštitúcií a organizácií vrátane Organizácie Spojených národov, FAO, Európskeho lesníckeho inštitútu (EFI) i ornitologickej iniciatívy PECBMS pre monitoring populácií vtáčích druhov na európskom kontinente. Správa je preto výsledkom odbornej práce všetkých týchto zložiek.

Sumár správy je možné nájsť na webovom sídle: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Summary_for_Policy_Makers_2020_web.pdf

Celá správa dostupná online: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf

Prečítané: 532
(3 hlasov)

Komentárov   

+1 # Babiar 2021-01-15 10:32
"Skvelá správa,šírte ju ďalej".
Výmera Slovenska činí 49035 km2.Matematika, ktorá sa učí v prvom ročníku základnej školy nám hovorí, že keď jednému pridáme určité množstvo , tak druhému musíme také isté množstvo ubrať.Teda ak pridáme lesom , musíme ubrať poľnohospodárom. Len to jedno percento o ktoré nám narástla na Slovensku lesnatosť v poslednom čase činí matematicky 490 km2 , čo pre nás lesníkov predstavuje 49000 ha. Ale také isté množstvo plochy ubudlo poľnohospodárom, ktorí nás živia. Ja sa ďalej pýtam , koľko ďalšej a veľmi kvalitnej pôdy poľnohospodárom ubudlo a ďalej ubúda pri budovaní satelitných mestečiek a priemyselných parkov pri každom meste a mestečku ? Ide o veľmi úrodné roviny napríklad v blízkosti Bratislavy.Tak isto je to na úkor poľnohospodárskej pôdy , ktorá nás živí.
Zvyšovanie lesnatosti na úkor týchto veci je hanbou pre Slovensko.Tomuto hovoríme hospodárenie na Slovensku?
Ja by som si dovolil poopraviť názov - "Smutná správa ,nešírte ju ďalej a nezdieľajte".
-2 # Dalimír Bjel 2021-01-15 13:44
Už včera som tu chcel napísať niečo podobné, ako píšete, ale nakoniec som to nechal tak. Ale predsa to doplním. Výmera pozemkov je konštantná, čiže naozaj, ak niečo pribudne, niečoho musí odbudnúť. Zvyšovanie tej tzv. lesnatosti je najmä v dôsledku "demokratického" zanedbávania starostlivosti o poľnohospodársku pôdu a jej sukcesným zarastaním drevinami a zmenou druhu pozemku v KN (na lesné pozemky). Na poľnohospodárskej pôde existuje tzv. nelesná drevinová vegetácia, ktorá už má svojim vekom a charakterom vlastnosti lesa. V mnohých prípadoch táto vegetácia slúži na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred eróziou (pôsobenie vetra, vody a pod.). V mnohých prípadoch nie sú patričné dôvody na jej zmenu a prevod na lesné pozemky. Takéto plochy majú väčší význam ako NDV na poľnohospodárskej pôde (aj keď sú to neraz evidenčne TTP). Tieto pozemky slúžia napríklad i ako remízky pre zver, zvyšujú pestrosť a celkovú úživnosť krajiny pre rôzne druhy živočíchov (nepodliehajú "klasickému" hospodárskemu režimu a obnove). A samozrejme, "les" nenarastie za 10 minút prepisom druhu pozemku v KN (to zvyšovanie "lesnatosti" je dosť zavádzajúce - keď je to poľnohospodárska pôda, tak to nie je les, ale po 10 minútach zmenou druhu pozemku v KN, tak už to zrazu les je). Niekedy sa až príliš stotožňuje les a lesný pozemok. Síce sa spravidla chápe "les" ako les na lesných pozemkoch (LP môže byť aj holina po ťažbe bez drevín), ale "les" môže byť aj na inom druhu pozemku. Raz som dostal takú zaujímavú informáciu, že lesnícki svetoví odborníci už 50 rokov pracujú na definícii lesa a skúmajú, čo to ten les naozaj je. Ak budú svetoví odborníci pracovať takýmto tempom, tak vyzerá, že sa za života ani nedozvieme, čo to ten les je.
0 # Babiar 2021-01-14 17:52
Skvelá správa. Ja navrhujem , aby ešte tých pár obyvateľov nachádzajúcich sa vo vyľudnených obciach na severovýchode Slovenska "slušne" deportovali z tade preč a všetko tam zalesnili.Potom to bude len skvelá správa o ďalšom náraste lesnatosti na Slovensku. Je to veľká hanba a ešte sa tým chváľte.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Aktuálne

Zobrazenie:7978

Nikto to neavizoval, nikto nečakal. LESY SR majú nového, zatiaľ iba povereného generálneho riaditeľa. A ukazuje sa, že to nebude jediná...

Prezident ZSD SR Karol Vinš apeluje na ministra Jána Budaja: Prestaňte robiť show a riešte to, čo je dôležité!

Prezident ZSD SR Karol Vinš apeluje na ministra Jána Budaja: Prestaňte robiť…

O čom sa píše

Zobrazenie:5510

Minister životného prostredia Ján Budaj je sklamaný z rozhodnutia agrorezortu loviť vlka aj v nadchádzajúcej poľovníckej sezóne. Zabezpečíme mu ochranu...

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

O čom sa píše

Zobrazenie:4641

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje tretiu vlnu privatizácie, vstup súkromného kapitálu a v menšej miere aj odštátnenie formou...

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov na abnormality

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov…

O čom sa píše

Zobrazenie:4480

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v ankete s dvadsiatkou osobností lesníckeho a drevárskeho sektora v decembrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy na...

LESY SR: Aktuálne personálne zmeny vo vedení súvisia s pripravovanou reorganizáciou

LESY SR: Aktuálne personálne zmeny vo vedení súvisia s pripravovanou reorganizáciou

Aktuálne

Zobrazenie:4065

V štátnom podniku LESY SR bolo k 31. októbru 2020 zrušené poverenie na riadenie ekonomického úseku Ing. Dane Kráľovej, MBA a bolo takisto...

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom, zdravom a vitálnom lese

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom…

O čom sa píše

Zobrazenie:3599

„Obavy z nedostatku vody rastú, na Wall Street špekulujú... Na finančných trhoch bude možné obchodovať s vodou rovnako ako s ropou, či so...

Hlavné správy

LESY SR: Viac dreva na verejných dražbách a vyššie priemerné speňaženie

LESY SR: Viac dreva na verejných dražbách a vyššie priemerné speňaženie

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR chce predávať podľa našich informácií väčšie objemy dreva na verejných dražbách a očakáva, že sa mu touto...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Súťaž pre tých, ktorí vedia čarovať s drevom

Drevená stavba roka: Súťaž pre tých, ktorí vedia čarovať s drevom

Aktuálne

Nadácia drevo pre život začala prihlasovanie do tradičnej súťaže Drevená stavba roka. V aktuálnej tlačovej správe nadácie je uvedené, že už...

Prečítajte si viac
Názor: Zmena v myslení nastala aj u lesníkov a lesných robotníkov, ale akosi to mnohí nechcú vidieť

Názor: Zmena v myslení nastala aj u lesníkov a lesných robotníkov, ale…

O čom sa píše

Keď sa niekedy zamýšľam nad neustálou kritikou všetkého, čo lesníci robia pre spoločnosť, až po bezhlavú propagandu, že len rúbu...

Prečítajte si viac
Odborní lesní hospodári sú pre rozvoj vidieka prínosom. Chcú dosiahnuť nezávislosť a rešpekt

Odborní lesní hospodári sú pre rozvoj vidieka prínosom. Chcú dosiahnuť nezávislosť a…

O čom sa píše

Odborní lesní hospodári (OLH) na Slovensku - ľudia na kľúčovej lesníckej pozícii, ktorí vďaka odborným poznatkom a praktickým skúsenostiam rozhodujúcou mierou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex