Prihlásiť

Rozhovor: "Petícia Mor ho! nemá nič spoločné s násilím. Je symbolom v spore za slobodu a ochranu lesa a prírody"

Pred troma mesiacmi bola spustená petícia Mor ho! za záchranu lesov, zachovanie životodarného kolobehu vôd a minimalizáciu ohrozenia človeka v prírode premnoženým medveďom. Prakticky okamžite vyvolala emotívne a protichodné reakcie v odbornej i laickej verejnosti, ale najmä na sociálnych sieťach. Porozprávali sme sa o nej s predsedom petičného výboru Ing. Dušanom Lukášikom, CSc.

 

Doporučený Ilustračné foto: FB profil Dušana Lukášika Ilustračné foto: FB profil Dušana Lukášika

Zvolili ste kontroverzne vnímaný názov petície za záchranu lesov, zachovanie životodarného kolobehu vôd a minimalizáciu ohrozenia človeka v prírode premnoženým medveďom. Prečo?

„Samo Chalúpka básňou Mor ho! dvíhal sebavedomie a burcoval generáciu Ľudovíta Štúra. Podobne časopis Mor ho! prinášal nádej partizánom v boji proti fašizmu. Aj preto sme zvolili názov petície Mor ho! aby sme zdvihli sebavedomie lesníkov, poľovníkov, rybárov, poľnohospodárov a obyvateľov obcí, ale aj miest, že nie je pravda, že človek prírode nerozumie, že ľudia prírode rozumeli a rozumejú a že obsah petície prinesie riešenie pre lesy a vodu. Symbol Mor ho! je v histórii Slovenska symbolom protifašistického boja. Dnes sa spor preniesol do oblasti vedomostí a znalostí a nemá nič spoločné s fyzickým násilím.“

Analógia súčasnej situácie v stave lesov na Slovensku, vo vnímaní lesníctva v našej spoločnosti a v postoji politiky k významu odborného obhospodarovania lesov a k vlastníctvu lesov s povstaním proti nacizmu na Slovensku počas Slovenského národného povstania, ktorá si podľa vášho názoru vyžaduje takisto povstanie ducha na vidieku, nie je to zbytočne emotívne prirovnanie a motivácia, je situácia podľa vás naozaj taká zlá?

„Už prvé kroky nového ministra ukázali, že na lesy bola naviazaná aj korupcia. Korupcia má za následok širokú demoralizáciu pracovníkov, zvlášť, ak pracujú v režime podriadenom autorite – t. j. ak neurobíš čo ja rozhodnem, prídeš o prácu. A to nielen v samotných podnikoch, ale aj na štátnych úradoch či v organizáciách, naviazaných na les. Podriadený autorite je základným nástrojom, ktorý využíval fašizmus. Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať cez petíciu Mor ho! symbolické Povstanie a skoncovať s týmito praktikami, ktoré ľudí obmedzujú na slobode. Ide o les, ide o lokálne klimatické podmienky a ide o vodu ako základ života a existencie človeka. Ohrozené sú vodné zdroje a tým zásobovanie obyvateľstva vodou a poľnohospodárska produkcia.

Vedieme spor s niektorými predstaviteľmi organizácií, ktoré deklarujú ochranu prírody. Známa blokáda v apríli 2007 v Tichej doline spôsobila, že za obeť lykožrúta padlo 1000 m3 límb a 140 000 m3smrečín v priebehu štyroch rokov. Limby, dožívajúce sa aj 800 rokov, prežili turecké vpády, svetové vojny, ale neprežili päťročnú starostlivosť samozvaných ochranárov. Lykožrútovi padol za obeť predmet ochrany v siedmich národných prírodných rezerváciách. Ako hovorí pán minister Budaj, sedem perál bolo v procese folklóru ničnerobenia a bezzásahu zničených.

A pritom problém lykožrúta je pomerne jednoduchý. Zdravý les je dovtedy, kým lykožrút vo funkcii sanitára napadne jeden meter kubický dreva na piatich hektároch lesa, t. j. jeden dospelý strom. Stav kalamity, kedy sa lykožrút mení na predátora lesa a je schopný zničiť zdravý strom, nastáva pri piatich metroch kubických napadnutých stromov, t.j. piatich stromoch na piatich hektároch. Celý problém lykožrúta je schopnosť narátať do päť. Aktívne bránenie lesníkom v praxi rôznymi nátlakovými akciami, podporené dokonca rozhodnutiami orgánov štátnej správy, včítane zastavenia trestného stíhania prokurátorom vo veci, demoralizovali lesnícku komunitu. Ale lesy a ekologické služby, na les naviazané patria nám všetkým. Už teraz sú indikované miliardové škody. Podkladom pre petíciu je cca 450 strán odborného textu a záverov.  A tak popri odborných textoch petícia Mor ho! nesie posolstvo nádeje.“

Koľko máte v súčasnosti registrovaných podpisov na petičných hárkoch a s akými ohlasmi na petíciu sa stretávate v jednotlivých regiónoch Slovenska?

„Predbežné sčítanie podpisov sa pohybuje okolo 25 000, a to je len tri mesiace po spustení petície. To nás oprávňuje vstúpiť do rokovania s výborom Národnej rady SR. Naše podklady majú už viac ako 400 strán odborného textu, kde sme biológiu lesa, štandardne používanú v lesníckej praxi a výučbe, doplnili o rovinu moderných analýz lesa ako komplexného adaptívneho  systému, kde úplne jasne odstraňujeme chaos a chirurgicky presne pomenúvame problém a jeho riešenie.

V súvislosti s procesom vyhlásenia pralesov v 76-tich lokalitách máme argumenty, čo je potrebné spraviť v legislatíve a v nižších právnych normách, aby sa neopakoval osud siedmich národných prírodných rezervácií, kde v priebehu ani nie desiatich rokov predmet ochrany zanikol. Sú to perly lesa, ako hovorí pán minister Budaj a tieto treba zodpovedne chrániť.“

Ale ako ich môžu chrániť organizácie, ktoré sami o sebe vyhlasujú, že prírode nerozumejú a preto nebudú robiť nič? Folklór bez zásahu je to isté, akoby sme chceli zrušiť zdravotný systém a lekára pre človeka. Aj pán minister Budaj už pri podozrení na covid19 absolvoval testy, čo je racionálny postup a neprišiel s iniciatívou zrušenia zdravotného systému a lekára...

„Predsa lesník je rozhodujúcu časť v živote lesa jeho lekárom. Lesníci sa doteraz starali o naše perly v podobe pralesných zvyškov a aj preto sa zachovali. Ničnerobenie či bezzásah má dnes istotu – zničí tieto perly lesa cez nerovnováhy v prírodných procesoch. Je to vtedy, keď sa človek z prírody vyčlení a nebude plniť svoju regulačnú úlohu. Naivné chápanie jednoduchých vzťahov príčiny a následku je potrebné zmeniť na jasné pochopenie živého organizmu, akým les je, pričom správnosť overených postupov 300 ročnej lesníckej praxe v podobe znalostí potvrdzujú aj moderné nástroje systémových prístupov k lesu.

Diamant kultúrneho dedičstva na Slovensku – lesníctvo je potrebné chrániť a posunúť na vyššiu úroveň. Nie tým, že budeme ničiť overené zásady a vyhlasovať ich za dogmy, ale tým, že ich dokážeme analyticky lepšie pochopiť v zložitých súvislostiach prírody. Tak ako profesor Korpeľ popísal pralesy Slovenska, tak je možné zistiť a hlbšie pochopiť zákony lesa – ale predsa my ľudia zákony prírody nevieme zmeniť. Ani  Newtonov zákon sily neprestal platiť, keď Schrödinger napísal svoju slávnu rovnicu. A rovnako neprestáva platiť biológia lykožrúta, či biológia dravých šeliem. Nové výskumy však umožňujú hlbšie pochopiť súvislosti v overených znalostiach. Ale nahrádzať znalosti za neoverené výsledky základného výskumu je proste katastrofou, ktorá ničí les a ekológiu s ním spojenú.“

V otvorenom liste ministrovi Jánovi Budajovi deklarujete, že chcete získať pod petíciu 100 000 podpisov, aby ste mohli o nej hovoriť v pléne Národnej rady SR. Čo si od toho sľubujete, aké by mali byť vaše ďalšie kroky a zámery k naplneniu cieľov petície?

„Naďalej beží zbieranie podpisov pod petíciu Mor ho! tak, aby sme dosiahli požadované kritérium 100 000 podpisov, aby na prerokovanie petície bola zvolaná samostatná schôdza Národnej rady SR. Verejné prerokovanie obsahu petície na pôde Národnej rady SR má za cieľ spustiť legislatívny proces systémového riešenia lesa, zharmonizovanie legislatívy s dôrazom na ekologické funkcie lesa, vyjadrené jednak jeho ochranou v legislatíve a jednak v jeho ekonomike ako súčasť štátneho rozpočtu. Za ekologické služby lesa spoločnosť neplatí a táto práca nie je ohodnotená. Zároveň je potrebné v zákone harmonizovať a samostatne vyjadriť sanitárne opatrenia v lese a samostatne vyjadriť hospodárenie v lese, inými slovami zrušiť naivný folklór bez zásahu., ktorý ohrozuje samotnú podstatu lesa.

Petícia Mor ho! s predmetom lesa, vody a klimatických zmien je určená pre lesníka, ochranára prírody, pre poľnohospodára, poľovníka, rybára a včelára a pre občana nielen na vidieku, ale aj mestského človeka pre jeho regeneráciu v prírode. Tvrdíme, že tím odborníkov, ktorí stojí za petíciou prírode rozumie do tej miery, aby sme správnym premietnutím obsahu petície do legislatívy dosiahli stav, aby nevznikali zbytočné škody na lesoch a vodnom režime a na lokálnom vplyve na klimatické zmeny.

V lesoch na Šumave sa stal zločin, povedal v roku 2017 prezident Miloš Zeman. A podobný zločin sa stal v Tatrách. Aj preto sme vyzvali organizátora blokády pána Juraja Smatanu, aby prijal svoju politickú zodpovednosť a rezignoval z funkcie štátneho tajomníka. Petícia  Mor ho! vyjadruje aj postoj ku korupcii. A aj kvôli tomu sme požiadali o podporu širokú verejnosť. Ďakujem v mene petičného výboru a medzinárodného teamu odborníkov všetkým občanom, čo podporili petíciu Mor ho! a tým moderným spôsobom povstali proti ekologickému terorizmu a sabotáži. Mor ho! je proste petícia a zároveň symbol v spore za slobodu a ochranu lesa a prírody.“

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: streda, 30 september 2020 16:35
Prečítané: 1588
(4 hlasov)

Komentárov   

+1 # Marián Jasík 2020-10-07 22:06
Pán Marko, aj by som sa tých odborníkov popýtal lebo ich poznám, aj uznávam, že v mnohom sa vyznajú, ale neurobím tak a to z dôvodu, že pracujú v NLC, organizácií, ktorá je zriadená MPaRV a ktorá celou svojpu činnosťou napĺňa štátnu lesnícku politiku...Z dôrazom na slovo politika. S plnou vážnosťou prehlasujem, že tieto "národné prírodné rezervácie" neboli a niesú zničené. Len sa treba do nich ísť pozrieť. Apropo1 Krížne, Nefcerka, Fabova hoľa, Babia hora ani Pilsko nie sú národné prírodné rezervácie.
+3 # Marián Jasík 2020-09-30 19:35
Dobrý deň,

vyjadriť svoj názor, postaviť sa zaň a získavať preň ďalších je plne legitímne...Len by bolo fajn keby sa tak dialo na základe odborných a korektných informácií. Nejdem sa vyjadrovať ku všetkému, ale jednu vec by som chcel uviesť na pravú mieru. V petícií ale aj v rozhovore sa píše, že voľne cituje "v priebehu ani nie desiatich rokov predmet ochrany zanikol v 7 NPR". Jedná sa o lokality Krížne, Nefcerka, Kotlov žľab, Jánošiková kolkáreň, Fabova hoľa, Babia hora
a Pilsko. Nakoľko tieto lokality navšetvujem opakovane niektoré aj viac krát za rok musím zodpovedne a s plnou vážnosťou napísať, že predmet ochrany týchto NPR nezanikol, nikam neodišiel a je tam stále prítomný. V niektorých lokalitách robíme výskum dynamiky prirodzeného vývoja lesa a ani tento výskum neindikuje, že by tam predmet ochrany zanikol. Ak by mal ktokoľvek záujem výstupy výskumu pošleme.
Na druhej strane som si na cestách po Slovensku všimol, že takmer úplne zmizli staršie porasty v Levočských vrchoch, Spišskej Magure, Kozích chrbtoch, časti Kysúc atď. Nuž hodiť to lykožrúty z Tichej a Kôprovej doliny by bolo príliš jednoduché a nepodctivé. Myslím si, že Slovensko si zaslúži územia, kde nebudú realizované 300 rokov overované lesnícke experimenty, ale podstatne ale podstatne dlhšie formované sily prírody.

M.Jasík, PRALES, o.z.
+3 # Jozef Marko 2020-10-01 06:04
Pán Jasík,
tím odborníkov z Lesníckeho výskumného ústavu Národného lesníckeho centra vo Zvolene v zložení Martin Moravčík, Matej Schwarz a Martin Kovalčík v roku 2012 na konferencii o aktuálnych problémoch o ochrane lesa v prezentácii nazvanej "Ochrana prírodných procesov": Analýza konceptu z pohľadu medzinárodných dokumentov a dopadov na lesy Slovenska konštatovali s plnou vážnosťou a zodpovedne zničenie siedmich prísne chránených národných prírodných rezervácií lykožrútom smrekovým - Krížne, Nefcerka, Kotlov žľab, Jánošikova kolkáreň, Fabova hoľa, Babia hora a Pilsko.
Ak by ste mali záujem o ich výskumy, pokojne sa na nich obráťte.
Jozef Marko.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Aktuálne

Zobrazenie:8846

Nikto to neavizoval, nikto nečakal. LESY SR majú nového, zatiaľ iba povereného generálneho riaditeľa. A ukazuje sa, že to nebude jediná...

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

Glosa: Prezradené verejné tajomstvo štátnych lesov. A čo ďalej?

Aktuálne

Zobrazenie:7684

A je to vonku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v príhovore k zamestnancom štátneho podniku LESY SR v januárovom vydaní podnikového časopisu prezradil verejné tajomstvo...

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

INESS navrhuje sprivatizovať aj štátne lesy

O čom sa píše

Zobrazenie:5128

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje tretiu vlnu privatizácie, vstup súkromného kapitálu a v menšej miere aj odštátnenie formou...

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov na abnormality

Komentár: Minister vyzýva lesníkov, aby sa oslobodili od bolestínstva. Lesník upozorňuje poslancov…

O čom sa píše

Zobrazenie:4917

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v ankete s dvadsiatkou osobností lesníckeho a drevárskeho sektora v decembrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy na...

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom, zdravom a vitálnom lese

Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom…

O čom sa píše

Zobrazenie:4039

„Obavy z nedostatku vody rastú, na Wall Street špekulujú... Na finančných trhoch bude možné obchodovať s vodou rovnako ako s ropou, či so...

LESY SR:  Vyhlasujeme výberové konania na riaditeľov odštepných závodov

LESY SR: Vyhlasujeme výberové konania na riaditeľov odštepných závodov

Aktuálne

Zobrazenie:3869

LESY SR, š. p., dnes vyhlásili výberové konanie na pozície riaditeľov všetkých svojich odštepných závodov.  Ide o OZ Šaštín, OZ...

Hlavné správy

Otvorený list lesníkov riaditeľovi Správy Národného parku Muránska planina: „Keď si zo zákona o ochrane prírody a krajiny robíte trhací kalendár!“

Otvorený list lesníkov riaditeľovi Správy Národného parku Muránska planina: „Keď si zo…

Aktuálne

Vážený pán riaditeľ, po Vašom vymenovaní za riaditeľa Správy Národného parku Muránska planina v minulom roku sme boli plní očakávania pozitívnej...

Prečítajte si viac
Objav skameneliny stromu, starého približne 20 miliónov rokov

Objav skameneliny stromu, starého približne 20 miliónov rokov

O čom sa píše

Grécki výskumníci na ostrove Lesbos v Egejskom mori objavili nezvyčajne zachovanú skamenelinu stromu, starého približne 20 miliónov rokov. Fosília mala...

Prečítajte si viac
Muránska planina: Trestné stíhanie štátnych lesníkov bolo zastavené

Muránska planina: Trestné stíhanie štátnych lesníkov bolo zastavené

Aktuálne

Odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Revúcej zastavil trestné stíhanie, vedené za prečin porušovania ochrany stromov a krov, ktorého...

Prečítajte si viac
Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska: Envirorezort pripravuje návrh do legislatívneho procesu

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska: Envirorezort pripravuje návrh do legislatívneho procesu

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR by malo vypracovať návrh nariadenia vlády, ktorým sa vyhlási prírodná rezervácia Pralesy Slovenska. Následne ho predloží...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex