Prihlásiť

Riport: Úlohy a závery z konferencie Financovanie 2019 Lesy-Drevo

Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie Lesy-Drevo sa uskutočnila na pôde Technickej univerzity 21. novembra 2019. Je to podujatie, ktoré má už 25-ročnú tradíciu. Počas tohto obdobia sa účastníci konferencie snažili riešiť otázky produkcie a využívania drevnej suroviny tak, aby sa dosiahol maximálny efekt pre národné hospodárstvo. V súlade s tradíciou aj tohtoročná konferencia priniesla nové a zaujímavé poznatky v oblasti analýzy rizík financovania lesných podnikov vplyvom globálnych ekonomických a ekologických zmien a poukázala na možnosti využívania obnoviteľných zdrojov v energetike a drevospracujúcom priemysle tak, aby sa dosahovala čo najvyššia pridaná hodnota tejto cennej domácej suroviny.

Doporučený Účastníci konferencie vo Zvolene Foto: TUZVO Účastníci konferencie vo Zvolene

Konferenciu otvoril rektor TU vo Zvolene a prezident Rektorskej konferencie Slovenska Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.. Pozvanie prijali a referáty predniesli aj ďalší významní hostia: Ing. Peter Kicko, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva a Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a  Ing. Milan Dolňan predseda Slovenskej lesníckej komory. Veľmi podnetné a zaujímavé boli vystúpenia odborníkov z praxe: Ing. Mariána Staníka generálneho riaditeľa Lesy SR, š. p., Ing. Jána Juricu gen. riaditeľa Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Ing. Júliusa Jankovského, PhD. člena Prezídia Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a Ing. Michala Tomčíka z Obecných lesov Veľký Folkmar, s. r. o.

Ďalšie zaujímavé príspevky predniesli zamestnanci domácej a zahraničných univerzít, ako aj výskumných ústavov, v ktorých sa opierali o výsledky štúdií a vedecko-výskumných projektov. Medzi najvýznamnejšie patrili referáty: prof. Ing. Luďka Šišáka, CSc. z Českej zemědělskej univerzity v Prahe, doc. Ing. Jaroslava Jánskeho, CSc. z Mendělovej univerzity v Brne, Ing. Miroslava Kovalčíka, PhD., ekonomického riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene ako aj vystúpenia viacerých zamestnancov z Technickej univerzity vo Zvolene:  prof. Ing. Ivety Hajdúchovej, PhD., doc. Ing. Mareka Potkányho, PhD., doc. Ing. Miloša Gejdoša, PhD. a ďalších. Milou udalosťou konferencie bolo udelenie jubilejnej medaily TU vo Zvolene prof. Ing. Ivanovi Kolenkovi, DrSc., ktorú mu rektor TU udelil pri príležitosti jeho životného jubilea.

Na konferencii bolo prítomných viac ako 100 účastníkov, z toho viac ako 20 zahraničných. Prihlásených bolo 23 referátov, ktoré pre nedostatok času neboli všetky odprezentované. V plnom znení sú uverejnené v zborníku z konferencie. Z rokovania boli prijaté závery konferencie, ktoré uverejňujeme v plnom znení.

Na konferencii Financovanie 2019 Lesy – Drevo odzneli vyžiadané príspevky, ktoré sa vrátane diskusných príspevkov, zaoberali nasledovnou problematikou:

- riešenie otázok financovania podnikov v sektore lesného hospodárstva s dôrazom na legislatívne zmeny a možnosti využitia verejných zdrojov na financovanie lesníckych opatrení v kontexte vplyvu klimatických zmien,

- analýzu rizík financovania lesných podnikov z pohľadu získavania a využívania dlhodobých a prevádzkový zdrojov financovania,

- ekonomické a právne aspekty obstarávania služieb v lesnom hospodárstve v aktuálnych podmienkach,

- analýzu cien dreva a efektívne fungovanie trhu s drevom, ktoré bude viesť k vytvoreniu transparentného trhového prostredia a následnému dosiahnutiu dlhodobej ekonomickej prosperity a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu,

- možnosti energetického využitia dreva v aktuálnych podmienkach slovenského energetického priemyslu.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že konferencia splnila cieľ. Z diskusie a prednesených príspevkov vyplývajú predovšetkým nasledovné neodkladné úlohy, na riešenie ktorých je nevyhnutná aktívna účasť aktérov rozhodovacích procesov na vládnej úrovni:

1. Zodpovedné obhospodarovanie lesných zdrojov, ktoré:

 - bude viesť k ekonomickej prosperite producentov a spracovateľov drevnej suroviny,

-  naplní celospoločenský záujem vyplývajúci z využívania lesných ekosystémov širokou verejnosťou,

-  naplní ciele zodpovednej rozpočtovej politiky na miestnej i národnej úrovni.

2. Analýza rizík vyplývajúcich zo špecifických podmienok hospodárenia na lesnej pôde v podmienkach klimatickej zmeny.

3. Zabezpečenie efektívnych nástrojov komunikácie s odbornou a širokou verejnosťou na odvetvovej a medzirezortnej úrovni.

Načrtnuté problémy je potrebné hlbšie analyzovať a rozpracovať s odborníkmi vo všetkých oblastiach. Takto vypracované dokumenty sa musia alebo by sa mali stať súčasťou vládnej politiky, tak aby producenti aj spracovatelia prispievali k rozvoju slovenskej ekonomiky.

Prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhDr., odborný garant konferencie

 

Naposledy zmenené: streda, 27 november 2019 12:35
Prečítané: 865
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Príklad z Javorníkov: Ak chceme zachovať zelené lesy, nutný je aktívny prístup, nie ničnerobenie

Príklad z Javorníkov: Ak chceme zachovať zelené lesy, nutný je aktívny prístup…

O čom sa píše

Javorníky sú pohorie, ktoré tvorí na západe časť štátnej hranice medzi Slovenskom a Českom. Sú geomorfologickým celkom Slovensko-moravských Karpát. Rozprestierajú...

Prečítajte si viac
Slovenská poľovnícka komora: Europoslanec zavádza a klame. Martin Hojsík: Som sklamaný

Slovenská poľovnícka komora: Europoslanec zavádza a klame. Martin Hojsík: Som sklamaný

O čom sa píše

Krátko po tom, čo sa koncom júna objavil pozitívny prípad AMO u diviačej zveri v okrese Rimavská Sobota, zverejnil europoslanec...

Prečítajte si viac
Mikroregión Terchovská dolina za prírodný, nie národný park

Mikroregión Terchovská dolina za prírodný, nie národný park

Aktuálne

V obci Stráža sa dnes uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, zoskupujúce 17 obcí s počtom viac ako 30 tisíc...

Prečítajte si viac
Poznámka: Prečo majú byť z lesníkov kajúcnici?!

Poznámka: Prečo majú byť z lesníkov kajúcnici?!

O čom sa píše

Keď sa stretávam s lesníkmi, ktorí sú už nejaké to desaťročie na dôchodku a prežili celý svoj profesijný život v lese a prácou pre...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex