Prihlásiť

Potvrdené: Štát sľubuje, na čo nemá. Vlastníci lesov ostro protestujú proti postupu štátnych orgánov

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, združujúca majiteľov 500 000 hektárov lesov v 11 regiónoch, ostro protestuje proti postupu štátnych orgánov v oblasti obmedzovania vlastníckych práv a následnom spôsobe úhrady oprávnených nárokov majetkovej ujmy. Informáciu nám dnes poskytol predseda ÚNIE Ing. Milan Ovseník.

Doporučený Ing. Milan Ovseník Foto Jozef Marko Ing. Milan Ovseník

„Posledné obdobie všade počúvame, že súkromní vlastníci predsa majú právo na kompenzácie. Od marca 2020 sa však začali množiť informácie desiatok urbárov, že napriek uznaniu nároku na majetkovú ujmu štátom, ktorý je splatný po 60 dňoch od vydania rozhodnutia, citujeme odpoveď na urgencie urbárov z Ministerstva vnútra SR: Kapitola MV SR dlhodobo disponuje značne poddimenzovaným rozpočtom a nedostatočnými zdrojmi na vyplatenie finančných náhrad podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody. Rozpísané rozpočtové prostriedky v celkovej sume 2,8 mil. eur sú každoročne nepostačujúce a požiadavky na náhrady sú mnohonásobne vyššie. Limit výdavkov na náhrady bol v roku 2020 už vyčerpaný, a to najmä na priznané náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia na lesných pozemkoch za predchádzajúce roky. V aktuálnej situácii nevie Ministerstvo vnútra SR pokryť zvýšené výdavky z vlastných zdrojov, preto intenzívne rokuje s MF SR o navýšení limitu výdavkov na náhrady. Koniec citátu.

ÚNIA považuje tento stav za neprijateľný, protiprávny, porušujúci základne ústavné práva občanov Slovenskej republiky - za obmedzenie vo verejnom záujme majú mať primeranú náhradu. Ale vyplatenú aj riadne a včas. A nie čakať, kedy aký úrad rozhodne, že uvoľní štátne peniaze netušiac, či budú uspokojené nároky všetkých alebo len niektorých. Odmietame takéto konanie, kde si štát objednáva ekosystémové služby na "bianko šek". Zvlášť v dobe, kedy Ministerstvo životného prostredia SR usmerňuje prostredníctvom generálnej riaditeľky sekcie ochrany prírody odbory starostlivosti o životné prostredie okresné úrady na zákazy a obmedzenia v lesohospodárskej činnosti, ktoré budú mať výrazný dopad na štátny rozpočet, keďže oprávnenou osobou na uplatnenie si majetkovej ujmy sa novelou zákona o ochrane prírody a krajiny stali aj štátne organizácie,“ hovorí Ing. Ovseník.  

V stanovisku ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska je uvedené, že pri vydávaní rozhodnutí sa javí, že orgány obchádzajú zákonné ustanovenia týkajúce sa Finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva orgán verejnej správy, ktorým je subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) keďže Základná finančná kontrola je kontrola, ktorá sa vykonáva „dovnútra“ orgánu verejnej správy, t. j. týka sa kontroly vykonávania jednotlivých činností v rámci orgánu verejnej správy súvisiacich s príjmom, s použitím alebo poskytnutím verejných financií, s právnymi úkonmi alebo s inými úkonmi majetkovej povahy.

Predstavuje inštitút, ktorý má zabezpečiť predchádzaniu vzniku nedostatkov, podvodov, nezrovnalostí a korupcii pri hospodárení orgánu verejnej správy s verejnými financiami, teda najmä to, aby orgán verejnej správy nevstupoval do takých záväzkov, na ktorých plnenie nemá alebo nebude mať dostatok finančných prostriedkov. A práve vydávanie rozhodnutí zakazujúcich či obmedzujúcich lesohospodárske činnosti bez vyčísľovania dopadu na štátny rozpočet sa javí ako vstupovanie orgánov verejnej správy do takých záväzkov, na ktorých plnenie nemá alebo nebude mať dostatok finančných prostriedkov.

„So znepokojením sa teda pozeráme do budúcnosti. Zmena zákona o ochrane prírody a krajiny a konanie LESOV SR, ktoré sa nebudú odvolávať proti rozhodnutiam, zakazujúcim či obmedzujúcim lesohospodárske činnosti v hlucháních oblastiach, či pripravovaných územia pralesov a územiach UNESCO, si bude vyžadovať nárast verejných zdrojov o ďalšie milióny eur, ktoré si štátne organizácie budú môcť uplatňovať cez majetkovú ujmu. A pritom v súčasnosti nie je štát schopný vyplatiť malým subjektom - urbárom, mestským či obecným lesom ani jeden milión eur. Registrujeme, že došlo k zmene zákona o štátnom rozpočte, ktorou sa môže navýšiť príslušná kapitola. Ale ruku na srdce všetci, čo rozprávajú o potrebe zachovania lesov pre budúce generácie. Ideme im zanechať zadlžené lesy s obrovským dlhom, ktorý budú splácať za nás. A to je pre nás neprijateľné,“ dodáva Ing. Ovseník.    

Naposledy zmenené: streda, 15 júl 2020 11:41
Prečítané: 1290
(4 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska reaguje: Slušný štát nezatína finančné sekery!

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska reaguje: Slušný štát nezatína finančné…

Aktuálne

Ako sme informovali, poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi...

Prečítajte si viac
Ministerstvo a LESY SR: Chceme nastaviť novú obchodnú politiku. Spracovatelia dreva: Nevieme nič konkrétne

Ministerstvo a LESY SR: Chceme nastaviť novú obchodnú politiku. Spracovatelia dreva: Nevieme…

Aktuálne

Na Slovensku je nevyhnutná potreba dofinancovania lesného hospodárstva a jeho zásadné prebudovanie z doposiaľ dominantnej produkcie dreva do kvalitnej a...

Prečítajte si viac
Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť prírode blízke spôsoby hospodárenia v lesoch

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť…

Aktuálne

Poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z lesa na stôl

Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z…

Aktuálne

Záujem českých spotrebiteľov o konzumáciu diviny má zvýšiť spoločný projekt Lesov Českej republiky a Vojenských lesov a statkov ČR nazvaný Z lesa...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex