Prihlásiť

NLC: Máme 43 nových odborných lesných hospodárov, žiadateľov bolo 86. Ročne je preškolených 400 OLH, za šesť rokov sa tak preškolí celý register OLH

Jedným zo základných pilierov lesného hospodárstva na Slovensku je inštitút odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“). OLH usmerňuje hospodárenie v lese a pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a z osobitných právnych predpisov. OLH je spôsobilý na výkon činnosti, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára, ktoré mu na základe žiadosti vydá príslušný okresný úrad v sídle kraja. Túto žiadosť si môže podať až po úspešnom absolvovaní skúšok odbornej spôsobilosti OLH.

Doporučený Záber z aktuálnych skúšok OLH Foto: NLC Záber z aktuálnych skúšok OLH

Skúšky odbornej spôsobilosti OLH organizuje Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“) na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“). Tieto skúšky overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblastí:

-          pestovanie lesov,

-          ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie,

-          hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,

-          všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny,

-          ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.

V týždni od 7. do 11. septembra 2020 sa aj napriek sťaženým podmienkam v súvislosti s rozšíreným vírusom COVID-19 na Slovensku uskutočnili skúšky na získanie tejto spôsobilosti. Zúčastnilo sa ich 80 žiadateľov z celkového počtu 86 podaných žiadostí. Skúšky organizačne a technicky zabezpečoval NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Odbor poradenstva a vzdelávania, za splnenia všetkých protiepidemiologických opatrení. Svoje vedomosti žiadatelia prezentovali pred päťčlennými komisiami, menovanými ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zo všetkých zúčastnených podmienkam vyhovelo 43 účastníkov, čo predstavuje úspešnosť na úrovni 50 %, pričom pre účastníkov najväčšiu výzvu predstavoval predmet právne predpisy.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ďalej len „NLC-ÚLPV Zvolen“) ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje odborné vzdelávania v odvetví lesného hospodárstva, ponúka pre záujemcov o vykonanie skúšok aj Odbornú prípravu na skúšky OLH, ktorá sa realizuje spravidla mesiac pred ich samotným konaním. Samotná príprava  trvá 5 pracovných dní, počas ktorých je každý deň venovaný inému predmetu zo skúšaných oblastí. Táto Odborná príprava sa dlhodobo teší vysokému záujmu uchádzačov, čo potvrdila aj vyše 80 percentná účasť zo všetkých záujemcov o získanie osvedčenia OLH. Jej efektívnosť najlepšie ilustruje fakt, že z celkového počtu úspešných absolventov skúšky (43) sa na nej zúčastnilo až 83 % (36 žiadateľov).

Lektorský tím tvoria renomovaní odborníci z lesníckej praxe, ktorých Odbor poradenstva a vzdelávania prioritne vyberá z radov menovaných skúšobných komisárov. Podkladom pre ich výber sú aj analýzy anonymných dotazníkových prieskumov, ktorými sa zisťuje po každej odbornej vzdelávacej aktivite spätná väzba od účastníkov (ohľadne ich spokojnosti s lektormi, organizáciou vzdelávania, či obsahových námetov pre podávanie vzdelávacích projektov).

Účastníci odbornej prípravy na skúšky OLH majú tiež prístup na e-learningovú platformu NLC, kde si môžu svoje vedomosti doplniť v pohodlí domova, či vyskúšať simuláciu písomnej časti skúšok. Súbor testových otázok je pravidelne aktualizovaný odborníkmi pre jednotlivé skúšané oblasti.

Úspešní absolventi skúšok sa automaticky zaraďujú do systému ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré prebieha v zmysle platnej legislatívy v päťročných intervaloch formou 2-dňového školenia. Jeho obsah je daný vzdelávacím projektom, ktorý schvaľuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Toto povinné preškoľovanie na základe poverenie, rovnako ako skúšky, zabezpečuje NLC-ÚLPV Zvolen. Ročne sa ho zúčastní viac ako 400 OLH. Za cca 6 rokov sa preškolí celý register OLH, ktorí okrem iného predstavujú výborný komunikačný kanál smerom k vlastníkom a obhospodarovateľom lesov. OLH sú tak aktívnym nástrojom cieleného poradenstva a presadzovania štátnej lesníckej politiky v lesníckej praxi.

NLC-ÚLPV Zvolen sa snaží proces odborného vzdelávania neustále skvalitňovať. Jedným zo spôsobov je aj zlepšovanie komunikačných a didaktických zručností kontrahovaných lektorov na špecializovaných kurzoch zameraných na pedagogiku, psychológiu, didaktiku a prezentáciu. Do najbližšej budúcnosti je cieľom rozšíriť ponuku povinného odborného vzdelávania o distančné online formy.

Ing. Peter Balogh, PhD. a Mgr. Ing. Katarína Golianová

(Autori sú pracovníci Národného lesníckeho centra vo Zvolene)

Prečítané: 1305
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Poľovníci sa ostro ohradili voči tvrdeniam ministra Budaja: Každý súdny človek chápe, že medveďov je z roka na rok viac

Poľovníci sa ostro ohradili voči tvrdeniam ministra Budaja: Každý súdny človek chápe…

O čom sa píše

Zobrazenie:10752

Slovenská poľovnícka komora uverejnila na svojej internetovej stránke otvorený list ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, v ktorom sa táto organizácia, združujúca...

Lesnícko-poľovnícke problémy a ich možné riešenia

Lesnícko-poľovnícke problémy a ich možné riešenia

Aktuálne

Zobrazenie:5834

Pred dvadsiatimi rokmi písal na Lesný úrad do Žiliny, že v Javorníkoch začína byť rovnaký problém ako v Strážovských vrchoch s obrovským množstvom...

Analýza: Medveď na Slovensku v číslach

Analýza: Medveď na Slovensku v číslach

O čom sa píše

Zobrazenie:5279

Z prostredia tímu Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý v rokoch 2013 a 2014 riešil zisťovanie početnosti medveďa na základe genetickej analýzy DNA...

Lesnická práce uverejnila rozhovor s Petrom Gogolom: Najväčším nepriateľom lesníkov na Slovensku sú sami lesníci

Lesnická práce uverejnila rozhovor s Petrom Gogolom: Najväčším nepriateľom lesníkov na Slovensku…

O čom sa píše

Zobrazenie:4189

Prestížny český odborný časopis Lesnická práce uverejnil rozhovor so šéfredaktorom jediného lesníckeho a zároveň najstaršieho odborného časopisu na Slovensku LES &...

Mediálna prestrelka kvôli medveďom medzi poľovníkmi a ministrom pokračuje: Verejnosť sa konečne dozvie, ako sa rodí envirobiznis!

Mediálna prestrelka kvôli medveďom medzi poľovníkmi a ministrom pokračuje: Verejnosť sa konečne…

Aktuálne

Zobrazenie:3022

Slovenskí poľovníci opäť kritizujú ministra životného prostredia Jána Budaja za to, že ich svojimi vyjadreniami nehorázne osočuje a uráža nimi...

Postoj: Ján Mičovský? Čestný človek, ale slabý manažér

Postoj: Ján Mičovský? Čestný človek, ale slabý manažér

O čom sa píše

Zobrazenie:2436

Čestný človek, ale slabý manažér. Ján Mičovský ako minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa väčšiny zainteresovaných svoju funkciu nezvláda. A takýto...

Hlavné správy

Všimli sme si: Bývalý predseda zboru poradcov ministra zverejnil na blogu závažné informácie o agrorezorte

Všimli sme si: Bývalý predseda zboru poradcov ministra zverejnil na blogu závažné…

O čom sa píše

Prečo média mlčia? Musia? Pýta sa na svojom blogu Martin Ondráš, ktorý sa viac ako 20 rokov aktívne venuje potravinovej...

Prečítajte si viac
Fejtón: Vystrelíme stromy na Mars?

Fejtón: Vystrelíme stromy na Mars?

O čom sa píše

Trojnásobný Zlatý slávik Dalibor Janda v 80-tych rokoch v populárnej piesni Všechno na Mars predpovedal, že „2005 všechny aleje káceli, 2006 náhle...

Prečítajte si viac
Vlk sa na Slovensku loviť bude. Kvóta je 50 jedincov na túto sezónu

Vlk sa na Slovensku loviť bude. Kvóta je 50 jedincov na túto…

Aktuálne

Na Slovensku sa bude aj naďalej loviť vlk. Kvóta lovu vlka dravého sa totiž pre najbližšiu poľovnícku sezónu 2020/2021 stanovila...

Prečítajte si viac
Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

O čom sa píše

Emeritný vedecký a ministerský pracovník doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., ktorého netreba lesníckej odbornej verejnosti bližšie predstavovať, v závere článku, uverejnenom v októbrovom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex