Prihlásiť

Neštátni vlastníci o novele zákona o lesoch

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vydala stanovisko

k problematike navrhovanej novely zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch. Prinášame jeho plné znenie.

....Keď exekutíva ignoruje názor „ľudu“, alebo príbeh zákona o lesoch.

Obnovenie vlastníckych a užívacích práv na lesný majetok neštátnym vlastníkom po r. 1989 vyvolalo potrebu aktualizácie zákonného stavu tak, aby zohľadňoval nové politicko-spoločenské pomery. Veď, keby tu bol naďalej bývalý režim, mohol pokojne plati pôvodný zákon, keď všetko bolo štátne a všetko patrilo všetkým.

Veľmi dlho - takmer 15 rokov trval proces tvorby nového zákona o lesoch. Predkladané verzie boli veľmi početné a všetky vychádzali z totalitnej predlohy. Na túto skutočnos práve neštátny sektor v lesníctve veľmi dôrazne upozorňoval a od počiatku trval na vytvorení návrhu zákona s úplne novou filozofiou, ktorý by harmonizoval s Ústavou SR a európskym právom. Napriek všetkému možno aj vplyvom nie dos jednotného hlasu lesníckeho stavu, celý proces nabral diametrálne iný kurz. Pravicová vláda, od ktorej práve neštátny sektor očakával najviac pochopenia ukončila svoje osemročné účinkovanie „nepodarkom“, zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Tento zákon bol NR SR schválený a uvedený do praxe, napriek viac ako 700 uplatneným pripomienkam, z ktorých bolo 20 zásadných, napriek rozporom niektorých jeho ustanovení s Ústavou SR, technickým nedostatkom, resp. nevykonateľným ustanoveniam. Krátko po jeho schválení začal exminister Zsolt Simon iniciova jeho novelu, ktorá bola znovu ostro pripomienkovaná, ale rozporové konanie na sklonku svojho funkčného obdobia odvolal.

Istá nádej pre lesnícky stav svitla v Programovom vyhlásení vlády R. Fica prijatím úlohy o zosúladení zákona o lese so zákonom o poľovníctve a zákonom o ochrane prírody a krajiny, pričom v rámci konzultácií existovalo ubezpečenie, že pôjde o nové zákony. Veľkým prekvapením je však opä postup MP SR, keď predložilo na pripomienkovanie „ staronovú“ novelu so svojim rozsahom cca 100 navrhovaných pozmeňujúcich ustanovení rôznej závažnosti, neskôr zredukovaných na 73. Do dnešného dňa nikto zo zodpovedných tento postup kvalifikovane neodôvodnil.

Lesnícky stav v snahe uplatni ku vzniknutej situácii jednotný názor, stretol sa 12. 1. 2007.

Zastúpenie bolo vskutku reprezentatívne - štátne lesy, neštátne lesy, Národné lesnícke centrum, Lesnícka komora, štátna správa a všetci sa zhodli na potrebe vypracova nový návrh zákona o lesoch, ktorý bude vychádza z pripravovaného „ Národného lesníckeho programu“ a bude napåňa Programové vyhlásenie vlády. Jedným dychom zároveň bol síce vyjadrený súhlas aj s novelou zák. č. 326/2005 Z. z., ale len v rozsahu 4 až 5 ustanovení zabezpečujúcich riadne odborné obhospodarovanie lesov. Presne v takomto duchu formulovala svoje závery aj lesnícka komisia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2007 a adresovala ich ministrovi pôdohospodárstva vo forme odporúčaní. Je totiž odôvodnený predpoklad, že po prípadnom schválení tejto nekvalitnej, zbytočnej a odmietanej právnej normy, ktorá nerieši všetky zásadné problémy lesného hospodárstva, nebude nadlho politická vôľa akéhokoľvek návratu k lesníckej legislatíve.

Otázka stojí, prečo exekutíva pri svojich aktivitách ignoruje názor lesníckeho stavu a vlastníckych štruktúr. Nerešpektuje Programové vyhlásenie vlády, nepreferuje v procese tvorby legislatívy kvalitu, ale sleduje evidentne len splnenie svojej úlohy za každú cenu.

Odpoveď možno hľada aj v tom, že tento postup zvolili pracovníci ministerstva pôdohospodárstva, ktorí sa aj v minulosti podieľali na tvorbe zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorí napriek kritike v prípravnom procese trvali na prijatí uvedenej právnej normy a deklarovali svoju spokojnos, keď bol v NR SR zákon schválený. Nekompromisné postoje vedúcich pracovníkov sekcie lesníckej a sekcie legislatívy bolo potrebné tri mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona revidova. Nepociujú zodpovední pracovníci potrebu zváži svoj diel zodpovednosti na vzniknutej situácii? Bolo by snáď na čase a účelné zbavi sa záaže minulosti a zaužívaného stereotypu.

Lesnícka verejnos právom očakáva zmeny.

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Prečítané: 416
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť si aj ďalšie povinnosti

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť…

Aktuálne

Je tu jar, zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch a povinnosť ich vlastníkov a obhospodarovateľov zabezpečiť hliadkovanie a mať pripravené protipožiarne...

Prečítajte si viac
Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Aktuálne

V marcovej relácii Halali bola odvysielaná reportáž o cieľoch a aktivitách odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, v ktorej sa vyjadrili na kameru koordinátori...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní...

Prečítajte si viac
História: Rozvrat alebo svornosť

História: Rozvrat alebo svornosť

O čom sa píše

Náš spolupracovník Ing. Juraj Krišta, vedúci Lesnej správy Sedliská na Odštepnom závode Vranov nad Topľou š. p. LESY SR je...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk