Prihlásiť

Informácia k vyhláške č. 481/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v § 66 písm. k) splnomocnil Ministerstvo pôdohospodárstva SR na vydanie záväzného právneho predpisu o podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastí pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri prideľovaní rovnošaty a vedení evidencie, výdaji a obmene rovnošatových súčastí, povinnostiach pri ich užívaní a udržovaní, označení na rovnošatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju možno prideľova.

Predmetná vyhláška neupravuje podrobnosti o lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických a právnických osôb, ktorí sú v zmysle § 67 ods. (9) zákona o lesoch oprávnení nosi lesnícku rovnošatu, pretože v zákone o lesoch nie je takéto splnomocňovacie ustanovenie a fyzická alebo právnická osoba môže tieto podrobnosti upravi pre svojich zamestnancov vnútroorganizačným predpisom.

Vyhláška č. 481/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate bola schválená 28. júla 2006 a účinnos nadobudla 1. septembra 2006.

Vyhláška je rozdelená na 5 paragrafov, pričom prvý vymedzuje predmet úpravy, ktorý v súlade so splnomocňovacím ustanovením určuje systematiku úpravy vyhlášky.

Druhý paragraf hovorí o podobe lesníckej rovnošaty, o povinných a prípustných rovnošatových súčastiach. Uvádza tiež označenie na lesníckej rovnošate, ktoré je povinnou súčasou rovnošaty a je zložené z výložiek a nášivky. Pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sa toto povinné označenie vyhotovuje podľa prílohy č. 2. Označenie na lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických alebo právnických osôb, ktorí sú oprávnení nosi lesnícku rovnošatu, nesmie by zameniteľné s označením na rovnošate zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.

Paragraf 3 vymedzuje postup pri prideľovaní rovnošaty, výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí. Nárok na vydanie rovnošaty vzniká štátnemu zamestnancovi po vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Štátny zamestnanec

má nárok na všetky povinné rovnošatové súčasti. Evidencia o vydaní rovnošatových súčastí sa vedie na evidenčnej karte lesníckej rovnošaty. Štátny zamestnanec má v každom kalendárnom roku nárok na 4150 bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí s ohľadom na skutočnos, že kompletná obmena rovnošaty sa predpokladá po troch rokoch. Počet bodov určených na obmenu

povinných rovnošatových súčastí nie je možné prekroči, to neplatí pri obmene prípustných rovnošatových súčastí, ak rozdiel medzi počtom bodov a obstarávacou cenou uhradí zamestnanec z vlastných prostriedkov.

Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí bez zavinenia zamestnanca v čase výkonu jeho služobnej činnosti, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva prideli zamestnancovi rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.

V paragrafe 4 sú uvedené povinnosti zamestnancov orgánov štátnej správy lesného

hospodárstva pri užívaní a udržovaní rovnošaty. Ak zamestnanec prestane spåňa podmienky na pridelenie rovnošaty je povinný vráti pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý mu ju pridelil.

Okrem uvedených paragrafov úprava obsahuje 3 prílohy, ktoré upravujú bodové ohodnotenie lesníckej rovnošaty a jej súčastí, špecifikujú označenie na lesníckej rovnošate a ustanovujú vzor evidenčnej karty lesníckej rovnošaty.

Ing. Katarína Šimová

MP SR

Prečítané: 631
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Inštitút náhodnej ťažby už nemá byť zneužívaný

Inštitút náhodnej ťažby už nemá byť zneužívaný

O čom sa píše

Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Peter Kicko počas tlačovej konferencie ministerstva...

Prečítajte si viac
Keď povedia ochranári nie, lesníci dostanú zaplatené. Aj štátni

Keď povedia ochranári nie, lesníci dostanú zaplatené. Aj štátni

Aktuálne

Vo večerných správach verejnoprávnej televízie sa včera venovali zastaveniu náhodnej ťažby v Ľubochnianskej doline. Moderátor správ uviedol príspevok tvrdením, že inšpektori...

Prečítajte si viac
Prekáračky k zákonu o poľovníctve pokračujú

Prekáračky k zákonu o poľovníctve pokračujú

Aktuálne

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR opakovane vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby vládou schválený zákon o poľovníctve v...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa lesníci a ochranári dohodnú

Komentár: Keď sa lesníci a ochranári dohodnú

Aktuálne

Legendárny MODUS má v jednej piesni text, ktorý je založený na tom, že „keď sa raz oči dohodnú“, je z toho láska...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk