Prihlásiť

Informácia k vyhláške č. 481/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v § 66 písm. k) splnomocnil Ministerstvo pôdohospodárstva SR na vydanie záväzného právneho predpisu o podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastí pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri prideľovaní rovnošaty a vedení evidencie, výdaji a obmene rovnošatových súčastí, povinnostiach pri ich užívaní a udržovaní, označení na rovnošatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju možno prideľova.

Predmetná vyhláška neupravuje podrobnosti o lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických a právnických osôb, ktorí sú v zmysle § 67 ods. (9) zákona o lesoch oprávnení nosi lesnícku rovnošatu, pretože v zákone o lesoch nie je takéto splnomocňovacie ustanovenie a fyzická alebo právnická osoba môže tieto podrobnosti upravi pre svojich zamestnancov vnútroorganizačným predpisom.

Vyhláška č. 481/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate bola schválená 28. júla 2006 a účinnos nadobudla 1. septembra 2006.

Vyhláška je rozdelená na 5 paragrafov, pričom prvý vymedzuje predmet úpravy, ktorý v súlade so splnomocňovacím ustanovením určuje systematiku úpravy vyhlášky.

Druhý paragraf hovorí o podobe lesníckej rovnošaty, o povinných a prípustných rovnošatových súčastiach. Uvádza tiež označenie na lesníckej rovnošate, ktoré je povinnou súčasou rovnošaty a je zložené z výložiek a nášivky. Pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sa toto povinné označenie vyhotovuje podľa prílohy č. 2. Označenie na lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických alebo právnických osôb, ktorí sú oprávnení nosi lesnícku rovnošatu, nesmie by zameniteľné s označením na rovnošate zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.

Paragraf 3 vymedzuje postup pri prideľovaní rovnošaty, výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí. Nárok na vydanie rovnošaty vzniká štátnemu zamestnancovi po vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Štátny zamestnanec

má nárok na všetky povinné rovnošatové súčasti. Evidencia o vydaní rovnošatových súčastí sa vedie na evidenčnej karte lesníckej rovnošaty. Štátny zamestnanec má v každom kalendárnom roku nárok na 4150 bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí s ohľadom na skutočnos, že kompletná obmena rovnošaty sa predpokladá po troch rokoch. Počet bodov určených na obmenu

povinných rovnošatových súčastí nie je možné prekroči, to neplatí pri obmene prípustných rovnošatových súčastí, ak rozdiel medzi počtom bodov a obstarávacou cenou uhradí zamestnanec z vlastných prostriedkov.

Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí bez zavinenia zamestnanca v čase výkonu jeho služobnej činnosti, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva prideli zamestnancovi rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.

V paragrafe 4 sú uvedené povinnosti zamestnancov orgánov štátnej správy lesného

hospodárstva pri užívaní a udržovaní rovnošaty. Ak zamestnanec prestane spåňa podmienky na pridelenie rovnošaty je povinný vráti pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý mu ju pridelil.

Okrem uvedených paragrafov úprava obsahuje 3 prílohy, ktoré upravujú bodové ohodnotenie lesníckej rovnošaty a jej súčastí, špecifikujú označenie na lesníckej rovnošate a ustanovujú vzor evidenčnej karty lesníckej rovnošaty.

Ing. Katarína Šimová

MP SR

Prečítané: 652
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Kauza Pečniansky les nekončí. LESY SR a Petržalka sa odvolali

Kauza Pečniansky les nekončí. LESY SR a Petržalka sa odvolali

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR sa odvolal voči júnovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II, kde po druhý raz neuspel v spore...

Prečítajte si viac
Mestské lesy Tisovec: z dreva by sme sotva vyžili

Mestské lesy Tisovec: z dreva by sme sotva vyžili

O čom sa píše

Zhruba o tretinu menej dreva oproti pôvodnému plánu vyťaží v roku 2019 vo svojich lesoch samospráva mesta Tisovec v okrese Rimavská...

Prečítajte si viac
Na Slovensku sa v minulom roku spálilo menej drevnej biomasy

Na Slovensku sa v minulom roku spálilo menej drevnej biomasy

O čom sa píše

Ako sa uvádza v Správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018, teda v Zelenej správe, celková spotreba tuhej...

Prečítajte si viac
Predaj dreva na Slovensku v minulom roku vzrástol

Predaj dreva na Slovensku v minulom roku vzrástol

O čom sa píše

Na internetovej stránke Energie-portal.sk je publikovaná informácia o minuloročnom predaji dreva na Slovensku. Autor čerpal so Zelenej správy za rok 2018...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk