Prihlásiť

Hľadá sa riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu

Generálny riaditeľ Národnéhjo lesníckeho centra Zvolen vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen.

Do výberového konania sa môže prihlási uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších

predpisov spåňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

1. má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,

2. je bezúhonný,

3. spåňa kvalifikačné predpoklady,

4. je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – lesnícky smer, vedecká hodnos, vedecko-kvalifikačný stupeň minimálne II.a.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- minimálne 5-ročná prax v oblasti riadenia ľudských zdrojov, skúsenosti

s vedením riešiteľských kolektívov výskumných domácich a zahraničných projektov, nutná znalos anglického jazyka, ovládanie práce s PC a Internetu na užívateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:

1. písomná žiados o zaradenie do výberového konania,

2. odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overenú fotokópiu,

4. profesijný štruktúrovaný životopis,

5. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,

6. písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

7. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

8. písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúva jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 9. februára 2007.

Žiados možno poda osobne v podateľni Národného lesníckeho centra,

T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen, v prac.dňoch od 7.00 do 15.00 h,

resp. posla poštou na vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 9. februára 2007. Na obálke treba uvies „VK 1/2007“. Prihlásení uchádzači budú na výberové konanie, ktorého termín je predbežne stanovený na 21. februára 2007, pozvaní písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle 045 5314 123, kontaktná osoba:

Ing. Eva Machanská - oddelenie personalistiky a ekonomiky práce.

Prečítané: 539
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Agrorezort: WWF nechápe, o čom je Zelená správa. Odmietame zavádzanie o mŕtvom dreve

Agrorezort: WWF nechápe, o čom je Zelená správa. Odmietame zavádzanie o mŕtvom…

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa ohradilo voči pripomienkam organizácie WWF Slovensko k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019...

Prečítajte si viac
NLC: Kontrolný deň k riešeniu problematiky plánovania hospodárskych opatrení v odumierajúcich porastoch jaseňa štíhleho

NLC: Kontrolný deň k riešeniu problematiky plánovania hospodárskych opatrení v odumierajúcich porastoch…

Aktuálne

Na základe zistení pracovníkov Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Odboru kontroly vyhotovenia PSL a konkrétnych vyhotoviteľov PSL na lesných celkoch Poľana...

Prečítajte si viac
Kauza obvinených z korupcie súvisiacej so š. p. LESY SR pokračuje: O prepustení na slobodu rozhodne Najvyšší súd SR

Kauza obvinených z korupcie súvisiacej so š. p. LESY SR pokračuje: O…

Aktuálne

Banskobystrickú podnikateľku Luciu Ď., obvinenú z korupcie súvisiacej so štátnym podnikom LESY SR, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu...

Prečítajte si viac
Útoky medveďa podľa Štátnej ochrany prírody nesúvisia s nárastom jeho populácie

Útoky medveďa podľa Štátnej ochrany prírody nesúvisia s nárastom jeho populácie

O čom sa píše

V tomto roku zatiaľ došlo k piatim útokom medveďa hnedého na človeka. Stali sa v lokalitách Môlča, Komornícka dolina, Ludrovská...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex