Prihlásiť

Hľadá sa riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu

Generálny riaditeľ Národnéhjo lesníckeho centra Zvolen vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen.

Do výberového konania sa môže prihlási uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších

predpisov spåňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

1. má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,

2. je bezúhonný,

3. spåňa kvalifikačné predpoklady,

4. je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – lesnícky smer, vedecká hodnos, vedecko-kvalifikačný stupeň minimálne II.a.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- minimálne 5-ročná prax v oblasti riadenia ľudských zdrojov, skúsenosti

s vedením riešiteľských kolektívov výskumných domácich a zahraničných projektov, nutná znalos anglického jazyka, ovládanie práce s PC a Internetu na užívateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:

1. písomná žiados o zaradenie do výberového konania,

2. odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overenú fotokópiu,

4. profesijný štruktúrovaný životopis,

5. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,

6. písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

7. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

8. písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúva jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 9. februára 2007.

Žiados možno poda osobne v podateľni Národného lesníckeho centra,

T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen, v prac.dňoch od 7.00 do 15.00 h,

resp. posla poštou na vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 9. februára 2007. Na obálke treba uvies „VK 1/2007“. Prihlásení uchádzači budú na výberové konanie, ktorého termín je predbežne stanovený na 21. februára 2007, pozvaní písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle 045 5314 123, kontaktná osoba:

Ing. Eva Machanská - oddelenie personalistiky a ekonomiky práce.

Prečítané: 491
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

Analytik pre SITA: Les sa stal obeťou falošného marketingu

O čom sa píše

Slovenská informační agentúra SITA dnes na svojej internetovej stránke WebNoviny.sk zverejnila rozhovor s analytikom spoločnosti Expense Reduction Analysts Petrom Bodnárom...

Prečítajte si viac
Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi

Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na…

Aktuálne

Koordinátor odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre...

Prečítajte si viac
Predstaviteľ OSN B. Greguška: Rovnováhu nedosiahneme bez kompromisov

Predstaviteľ OSN B. Greguška: Rovnováhu nedosiahneme bez kompromisov

Aktuálne

Na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre Slovensko vystúpil na námestí vo Zvolene aj Ing. Boris Greguška, PhD., predseda Fóra o lesoch...

Prečítajte si viac
Milión sadeníc pre slovenské lesy. Lesníci podujatím vo Zvolene vyzvali verejnosť na pomoc lesom

Milión sadeníc pre slovenské lesy. Lesníci podujatím vo Zvolene vyzvali verejnosť na…

Aktuálne

Sobota 18. januára bola dňom celoslovenského stretnutia slovenských lesníkov. Po roku sa opäť stretli na zvolenskom námestí, tentokrát s hlavným posolstvom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk