Prihlásiť

Cirkevní lesníci sa o dlhodobo neudržiavané plochy môžu starať ako o les. Komplikované papierovačky trvali rok

Lesníci zo spoločnosti PRO POPULO Poprad s r.o., obhospodarujúcej lesy Spišského biskupstva, sa rozhodli požiadať o zaradenie vyše 107 hektárov pozemkov, ktoré boli dlhodobo zarastené a neudržiavané, do lesného pôdneho fondu, aby sa o ne mohli odborne a systematicky starať ako o hospodársky les.

Doporučený Pohľad na časť majetku v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad Ilustračné foto Jozef Marko Pohľad na časť majetku v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad

„Administrácia tohto procesu trvala rok. Potrebovali sme geometrické plány na oddelenie a zmenu druhu pozemku a na zlúčenie parciel. Zápis do katastra bol možný iba na základe doloženia príslušného rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na príslušnú zmenu druhu pozemku z trvalého trávnatého porastu na les. Ďalej sme museli doložiť výpisy listov vlastníctva pôvodných parciel, bonitované pôdno – ekologickými jednotkami, kópie katastrálnych máp pôvodných parciel a zoznam predmetných parciel.

To nebolo všetko. Na Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, sme museli doručiť žiadosť o zmenu druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou s množstvom príloh – listom vlastníctva, katastrálnymi mapami, geometrickými plánmi a splnomocnením vlastníka. Potrebovali sme získať vyjadrenia viacerých účastníkov: vyjadrenie samospráv (obecné úrady), v ktorých sa predmetné parcely nachádzali, pričom vyjadrenie obciam pripravovala naša spoločnosť podľa požiadaviek štátnej správy, pretože obce nemali skúsenosti s takýmto vyjadrením k zmene druhu pozemku. Ďalej bolo potrebné získať záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstv a vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. A ešte sme potrebovali odborné stanovisko pôdnej služby (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava – regionálne pracovisko Prešov), ktorá vydala stanovisko k zmene druhu pozemkov, čiže agronomicko-pôdnu charakteristiku pre každé katastrálne územie jednotlivých predmetných parciel.

Po tom, ako Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, vydal rozhodnutie o tom že pozemky  sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesného pôdneho fondu ako lesné pozemky boli parcely pričlenené do najbližších lesných porastov pred vydaním nového programu starostlivosti o les, takže taxátori na nich už mohli naplánovať na aktuálne decénium vhodné lesnícke postupy,“ hovorí odborný referent pre správu majetku na ústredí spoločnosti v Spišskej Teplici Ing. Tadeáš Topoli.

Jozef Marko

Prečítané: 497
(1 Hlasovať)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní...

Prečítajte si viac
História: Rozvrat alebo svornosť

História: Rozvrat alebo svornosť

O čom sa píše

Náš spolupracovník Ing. Juraj Krišta, vedúci Lesnej správy Sedliská na Odštepnom závode Vranov nad Topľou š. p. LESY SR je...

Prečítajte si viac
Koronavírus dolieha aj na vlastníkov lesov v Nemecku

Koronavírus dolieha aj na vlastníkov lesov v Nemecku

O čom sa píše

Čo má trh s drevom spoločné s epidémiou koronavírusu? Na prvý pohľad nie veľa. Po bližšom preskúmaní je spomínaný vzťah jasný: Čína...

Prečítajte si viac
Lesomajitelia z Pribyliny: neverte rečiam o tom, že lesníci iba rúbu a nezalesňujú

Lesomajitelia z Pribyliny: neverte rečiam o tom, že lesníci iba rúbu a…

O čom sa píše

Predseda Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina na Liptove Ing. Michal Králik aktuálne zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk