Prihlásiť

Biodiverzita = dynamický prístup k ochrane prírody ako súčasť TUOL

Konfederácia európskych vlastníkov lesov (CEPF) 15. mája 2020 v Bruseli vydala spolu s 13 organizáciami, zastupujúcimi lesné hospodárstvo a odvetvia lesného hospodárstva spoločné vyhlásenie, v ktorom požaduje, aby sa odvetvie lesného hospodárstva EÚ a ľudia, ktorí zabezpečujú trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TUOL), stali jadrom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE
Úloha lesného hospodárstva EÚ v udržateľnom trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov a zachovaní biodiverzity.

V rámci trvalo udržateľného rozvoja a odolnosti lesov EÚ vrátane ochrany biodiverzity sa v nadchádzajúcej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity musia zohľadniť nasledujúce otázky, ktoré nastolili európske lesy a odvetvia lesného hospodárstva.

1. TUOL je abecedou ochrany biodiverzity v lesoch.

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TUOL) s rôznymi postupmi prispôsobenými miestnym okolnostiam by sa malo vnímať ako príležitosť na ochranu biodiverzity, pričom sa zohľadní vplyv zmeny klímy, pričom sa však mení vyváženým spôsobom je možné poskytovať viaceré ekosystémové služby poskytované lesmi. Budúca stratégia v oblasti biodiverzity by mala ďalej podporovať TUOL, ktorého vymedzenie, zásady a podrobné kritériá boli dohodnuté ako súčasť procesu Forest Europe, ktorý sa neustále vyvíja a ktorý už je neoddeliteľnou súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov a dobrovoľných systémov certifikácie.

2. Sú ďalšie obmedzenia najlepším spôsobom ochrany lesov?

Pri akomkoľvek druhu ochrany by sa mali pri výklade ustanovení o ochrane druhov a biotopov zohľadniť súčasné požiadavky článku 3 ods. 3 smernice o biotopoch, podľa ktorých sa musia pri výklade ustanovení o ochrane druhov a biotopov rešpektovať hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.

Zavedenie reštriktívnejších opatrení, napr. prísnou ochranou, predstavuje vysoko rizikové riešenie vzhľadom na budúce prognózy zmeny klímy a stále častejšie nepriaznivé udalosti, ktoré majú nepriaznivé účinky na lesy. Okrem toho by to zaťažilo vlastníkov a obhospodarovateľov lesov neúnosnou záťažou, čo by zase malo za následok kontraproduktívny vplyv na poskytovanie viacerých služieb, ktoré spoločnosť očakáva od lesov EÚ, vrátane aspektu zmierňovania zmeny klímy, ktorý by sa mal ďalej zvážiť. v stratégii.

Dynamický prístup k ochrane prírody ako súčasť TUOL je kľúčom k úspešnému vykonávaniu stratégie biodiverzity. Mala by sa zamerať skôr na dobre definované ciele ochrany, ktoré sú založené na overených údajoch, ako na riziko nepriaznivých výsledkov v dôsledku rozsiahlych obmedzení. Posúdenie vplyvu, lepšie vykonávanie existujúcich opatrení na už určených miestach, dobrovoľné prístupy, lepšie znalosti a účinné finančné nástroje spolu so zapojením motivovaných vlastníkov a manažérov lesov sú nevyhnutnými riešeniami na dosiahnutie stanovených cieľov.

3. Budúca stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva by mala vydláždiť cestu.

Stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva by sa mala používať ako hlavný rámec na koordináciu všetkých politík týkajúcich sa lesného hospodárstva vrátane aspektov súvisiacich s biodiverzitou, pričom by sa mali náležite zohľadniť prevládajúce úlohy lesov členských štátov. politiky a zákony a zásada subsidiarity. Vyzývame činiteľov s rozhodovacou právomocou EÚ, aby po roku 2020 vypracovali holistickú, mnohorozmernú a inkluzívnu stratégiu EÚ v oblasti lesného hospodárstva s jadrom zásad TUOL, ktorá zabezpečí efektívny a vyvážený ďalší rozvoj nástrojov EÚ týkajúcich sa lesov.

V tejto súvislosti musia byť všetky usmernenia, týkajúce sa postupov obhospodarovania lesov súčasťou a rozvíjať sa v rámci novej stratégie EÚ v oblasti lesného hospodárstva. Mali by sa tiež vytvárať a odsúhlasovať prostredníctvom intenzívnej spolupráce medzi Európskou komisiou a členskými štátmi a so zapojením vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj iných príslušných zainteresovaných strán.

Chceli by sme zdôrazniť, že EÚ sa môže spoľahnúť na svoje pozoruhodné odvetvie lesného hospodárstva a na ľudí, ktorí zabezpečujú trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Keďže sú správcami biodiverzity lesov, musia byť stredobodom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity.

Signatári spoločného vyhlásenia:
• Bioenergy Europe
• European Organisation of Agricultural, Rural and Forestry Contractors (CEETTAR)
• European Confederation of the Woodworking Industries (CEI-Bois) •
• Confederation of European Forest Owners (CEPF)
• Confederation of European Paper Industries (CEPI)
• European Farmers and European Agri-Cooperatives (Copa and Cogeca)
• European Landowners’ Organization (ELO)
• European Organisation of the Sawmill Industry (EOS)
• European State Forest Association (EUSTAFOR)
• European Federation of Forest-Owning Communities (FECOF)
• European Federation of the Parquet Industry (FEP)
• Forest-based Sector Technology Platform (FTP)
• Union of European Foresters (UEF)
• Union of Foresters of Southern Europe (USSE)

Link na spoločné vyhlásenie:

http://www.cepf-eu.org/…/joint-statement-eu-forest-sectors-…

Naposledy zmenené: utorok, 19 máj 2020 09:28
Prečítané: 354
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Agrorezort navýšil financie pre obhospodarovateľov lesov na 8 miliónov eur, pripravuje výzvu na ďalších 8 miliónov eur

Agrorezort navýšil financie pre obhospodarovateľov lesov na 8 miliónov eur, pripravuje výzvu…

Aktuálne

Obhospodarovatelia lesov môžu využiť navýšené finančné prostriedky. Informovala o tom Anežka Hrdá, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Uviedla...

Prečítajte si viac
Pripravujú vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Morské oko má byť v päťke

Pripravujú vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Morské oko má byť v päťke

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR podľa informácie, ktoré zverejnilo na svojej webovej stránke, ukončilo prípravu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales...

Prečítajte si viac
Tatranskí lesníci rozvíjajú včelárstvo. Chovy včiel oplocujú, aby ich ochránili

Tatranskí lesníci rozvíjajú včelárstvo. Chovy včiel oplocujú, aby ich ochránili

O čom sa píše

Na tradíciu chovu včiel, ktorá je odnepamäti spätá s lesníctvom, nadviazali aj Štátne lesy TANAP-u. Proces registrácie už majú úspešne za...

Prečítajte si viac
Všimli sme si: Vlastníci lesov majú svoju omladinu

Všimli sme si: Vlastníci lesov majú svoju omladinu

O čom sa píše

Stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti informujú o stretnutí súkromných vlastníkov...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex