Logo
Vytlačiť túto stránku

V TANAP-e narátali viac kamzíkov

Počet vzácneho endemického, teda pôvodného poddruhu – kamzíka tatranského vrchovského v TANAP-e medziročne stúpol o takmer sto jedincov. Kým v roku 2005 lesníci ŠL TANAP-u s kolegami z Tatrzanskieho Parku Narodowego napočítali na území národného parku 486 jedincov, v roku 2006 na jeseň to bolo už 586 jedincov. Z toho je 95 tohtoročných mláďat, čo je o 33 viac ako v roku 2005.

„Aj napriek veľmi dobrým prírastkom musím poveda, že veľkú zásluhu na tak vysokom počte má počasie. Keďže deň- dva pred spočítavaním bolo zamračené, počas dvoch chladných slnečných dní sme pravdepodobne mali šastie a videli sme takmer všetky kamzíky žijúce na tomto území. S odchýlkou niekoľkých jedincov sa pri spočítavaní ráta každoročne. Kamzík nezostáva dlho na jednom mieste, migruje,“ vysvetľuje Ing. Jozef Kováč, zoológ ŠL TANAP-u a dodáva: „Môžeme konštatova, že rozdiel medzi skutočným stavom kamzičej populácie a tým, čo sme napočítali, je minimálny."

V slovenskej časti TANAP-u žije 478 kamzíkov, z toho 76 mladých. V poľskej časti 108, z toho 19 mladých. Aj tohtoročné jesenné spočítavanie dokázalo, že najväčšie čriedy kamzíkov majú svoj domov práve v severnej časti Belianskych Tatier. Na druhej strane oblasou, kde došlo k miernemu nárastu, je liptovská čas Západných Tatier. V porovnaní s minulým rokom boli zaznamenané kamzíky aj v Javorine, kde roky chýbali. Napriek tohtoročným vyšším počtom sa v Tichej a Kôprovej doline kamzíky udomácňujú len veľmi pomaly.

Tohtoročné čísla dopåňajú štatistiku z posledných piatich rokov a potvrdzujú, že pokles počtu tatranských kamzíkov sa podarilo zastavi. Ich počty napriek tomu stále ovplyvňuje viacero faktorov. Jedným z nich sú prírodné, ažko predvídateľné a ovplyvniteľné klimatické zmeny súvisiace s globálnym znečistení atmosféry. K tomu treba priráta návraty zimy v jarnom období, keď prichádzajú na svet mláďatá kamzíkov. Veľkos kamzičej populácie ovplyvňuje aj turizmus, a to predovšetkým vysokohorská turistika, horolezectvo a skialpinizmus. Aj to je dôvod, prečo pracovníci ŠL TANAP-u venujú veľkú pozornos kamzičej populácie priamo v teréne, informovanosti a výchove návštevníkov. V neposlednom rade má na rastúci počet kamzíkov vplyv aj skutočnos, že im lesníci poskytujú kamennú soľ a počas zimných mesiacov ich prikrmujú sušenou jarabinou.

ŠL TANAP-u spočítavajú kamzíkov každoročne v zmysle programu starostlivosti o zver v Tatranskom národnom parku. Počas viac ako pädesiatich rokov zaznamenali najnižší počet koncom 90-tych rokov minulého storočia, keď počet kamzíkov klesol pod 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.

bur

Prečítané: 744
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.